Damat Rüstem Paşa

Damat Rüstem Paşa (1500 – 10 Temmuz 1561), I. Süleyman saltanatı döneminde 28 Kasım 1544-6 Ekim 1553 ve 29 Eylül 1555-10 Temmuz 1561 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.


Hayatı

Rüstem Paşa, yaklaşık 1500 yılında Hırvat asıllı Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak Saraybosna yakınlarında olan ya Butmir ya da Sarajevsko Polje adlı bir köyde doğmuştur.[1] Ailesinin adının Opuković veya Cığaliç olduğu bildirilmektedir. Babası Mustafa Bey (Paşa) olup Sinan (Kaptân-ı Derya Sinan Paşa, ö. 1554) ve Nefise adlı iki kardeşi olduğu belirtilmektedir.

Genç yaşta İstanbul’a getirilip devşirilen Rüstem Paşa Enderun‘da eğitim gördü. Enderundan rikâb ağalığı ile çıktı. 1526 Mohaç Muharebesi‘ne silahdar olarak katıldı. Bu seferden döndükten sonra birinci imrahor görevine tayin edildi. Üstün yetenekleri dolayısıyla Sultan Süleyman’ın gözüne girdi. Önce Diyarbakır beylerbeyi oldu. Sonra Anadolu Beylerbeyliği‘ne nakledildi. 1539’da üçüncü vezir olarak görevlendirildi. Üçüncü vezir iken 26 Kasım 1539’da Şehzade Cihangir ve Şehzade Bayezid‘in sünnetdüğününde Kanûnî Sultan Süleyman‘ın kızı Mihrimah Sultan ile evlendi. Bu nedenle ‘damat’ sıfatıyla anılır.[1]

Padişaha damat olması söz konusu olunca Rüstem Paşa’yı çekemeyen rakipleri onun cüzzamlı olduğu dedikodusunu yaymışlardı. Bunun üzerine hassa hekimlerinden Mehmet Halife, bu söylentinin gerçek olup olmadığını araştırmak için paşayı muayeneden geçirdi. Muayene sırasında gömleğinde bir bit bulundu. O günlerdeki tıp bilgisine ve halk inanışına göre bir cüzamlının üzerinde bit barınamaz olduğu kabul edilmekteydi. Gömleğindeki bit, cüzzamlı olmadığına delil olarak kabul edilerek evlenmesine izin verildi.[1]

Olucak bir kişinin bahtı kavi talii yar.
Kehlesi dahi mahallinde anın işe yarar.

Rüstem Paşa için söylenmiştir. Bahtlı adamın üzerinde bit çıksa işine yarar, anlamındadır ve üzerinden bit çıkması üzerine dile getirilmiştir. Bu yüzden, tarihçilerin kendisine vermiş oldukları bir diğer isim “Kehle-i İkbal” (İkbal Biti) Rüstem Paşa’dır.[1]

1544’de Hadım Süleyman Paşa‘nın azledilmesi üzerine yerine getirilmesi beklenen ikinci Vezir Deli Hüsrev Paşa‘yı Hürrem Sultan‘ın emriyle birbirine düşürdü ve ardından Kanuni Sultan Süleyman hem Hüsrev Paşa’yı hem de Hadım Süleyman Paşa’yı azledip sadrazamlığa Rüstem Paşa’yı getirdi.

Hürrem Sultan ve kızı Mihrimah Sultan bir olup Şehzade Mustafa’nın idamına ortam hazırladı. [kaynak belirtilmeli] Kanuni, Şehzade Mustafa’yı öldürttükten sonra yeniçerilerin ayaklanma çıkarabileceği korkusuyla Rüstem Paşa’yı azletti (1553) ve yerine Kara Ahmet Paşa‘yı getirdi.

Ancak Hürrem Sultan ile Mihrimah Sultan, Rüstem Paşa’yı sadrazamlığa tekrar getirebilmek için çalıştılar. 29 Eylül 1555 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman basit bir bahaneyle Kara Ahmet Paşa‘yı Divan-ı Humayun‘un ortasında idam ettirdikten sonra Rüstem Paşa tekrar sadrazam oldu. 10 Temmuz 1561 İstanbul’da ölümüne dek sadrazamlık görevini sürdürdü. Cenazesi Şehzade Camii bahçesindeki türbesinde gömülüdür.[1]


Değerlendirilmesi

Sicill-i Osmani’de şöyle değerlendirilmektedir.[2]

Zengin, tedbirli, akıllıydı.

Osmanlı kişileri hakkında önemli bir biyografi eserinde ise şu değerlendirilme yapılmıştır:[1]

Rüstem Paşa arkasında büyük miktarda mücevherat, altın ve gümüşten yapılmış değerli eşya bıraktı. 1.700 köle, 2.900 harp atı, 1.160 deve, 8.000 dülbent, 700 bin sikke-i hasene, 5.000 dikilmiş kaftan, hil’at ve elbise, 1.100 altın üsküf, 600 gümüş eyer, 2.009 yük keçe, 2.000 zırh, 100 gümüş eyer, 500 mürassa altın eyer, 133 çift altın üzengi, 760 mürassa kılıç, 1.500, gümüşlü tolga, 1000 gümüşlü sesper, Anadolu ve Rumeli’de sahip olduğu 1.000 çiftlik zenginliklerinin önemli bir kısmını oluşturmaktaydı.[3]

Yerli ve yabancı kaynaklar..(onu)… abus çehreli ve aksi bir adam olarak tanıtmaktadır. Aynı zamanda onu hüsn-i tedbir sahibi, kabiliyetli, müktesit bir devlet adamı olarak bildirilmektedir.

Kısa dönemde devlet hazinenin doldurulmasına önem vermiş, bunun uzun dönemde nelere sebep olacağını düşünememiştir. Örneğin önce hass-ı hümayun ve sonra diğer hasları iltizam suretiyle işletmesi hazineye büyük gelir sağlamıştır; ama bu, toprakları işleten mültezimlerin toprakların verimliğini artırmak hatta aynı seviyede tutmak için yatırım yapmamalarına ve böylece zamanla tarım topraklarının verimliğinin kaybolmasına neden olmuştur. İltizam satışlarında bir rüşvet şekli olan komisyon verilmesinin yaygınlaşması; hazineyi doldurmak için bahşiş, peşkeş vb. isimler takılan bir çeşit rüşvet alıp ve verilmesi usul haline getirmiştir. Bu türlü yolsuz kazanç kazanma ile kendi şahsi servetini de büyük miktarlara yükseltmiştir.[1] Bu yolsuz kazancın yaygınlaşıp alışılır görenek haline girmesi, devlet kademesinde rüşvetin yaygınlaştırılması Osmanlı İmparatorluğu’nun içine bozulma tohumlarını atmıştır.


Eserleri

Biri Tekirdağ‘da, diğeri İstanbul‘da kendi adına yaptırdığı 2 adet camii vardır. Edirne‘ de Mimar Sinan‘a Rüstem Paşa Kervansarayı‘nı yaptırmıştır. Ankara‘da 1522-1523 tarihlerinde Çengel Han‘ı inşa ettirmiştir. Ayrıca Kütahya‘da Anadolu Beylerbeyliği yaptığı sırada bir medrese ve bir hamam yaptırmıştır. Kütahya’daki bu eserlerden hamam günümüze kadar gelmiş; taç kapısının bir bölümü hariç yıkılan medrese ise orijinaline uygun olarak yeniden yapılmıştır.

Rüstem Paşa’nın tarihçi olarak Osmanlı kültürüne katkıları da bulunmaktadır. Tevarih-i Ali Osaman veya Tarih-i Rüstem Paşa adı ile yazdığı tarih eseri Osmanlı devletinin kuruluşundan 1561’e kadar dönem tarihini ihtiva etmektedir. Bu eserde kendisinin büyük katkısı olan Kanuni devrini işlemiş ve Osmanlı devletinin gelişmesinin zirvesine tarihsel bir pencere açmıştır. Ancak bu eserin 1923’de ilk Almanca çevrisini (Die Osmanische Chronik des Rüstem Pascha adlı) yapan I. Ferrer ve bazı diğer tarihçiler bu eserin Rüstem Paşa tarafından şahsen yazıldığına şüphe ile bakmaktadırlar.[1]


Popüler kültürdeki yeri

2003 yapımı Hürrem Sultan dizisinde Serhat Nalbantoğlu tarafından canlandırılmıştır. 2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl adlı dizide ise Rüstem Paşa’yıOzan Güven canlandırmıştır.


Kaynakça

 • Danişmend, İsmail Hâmi, (1961) Osmanlı Devlet Erkânı, İstanbul:Türkiye Yayınevi.
 • Tektaş, Nazım. (2009), Sadrâzamlar – Osmanlı’da İkinci Adam Saltanatı. İstanbul:Çatı Kitapları. ISBN 9789758845000
 • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.1I say.377-378 [2]
 • Topaloğlu, Aydın, “Rüstem Paşa”, (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.3 s.471-472 ISBN 975-08-0072-9
 1. ^ a b c d e f g h Topaloğlu, Aydın, “Rüstem Paşa”, (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.3 s.471-472 ISBN 975-08-0072-9
 2. ^ Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.1İ say.377-378 [1]
 3. ^ Mehmed Neşrî, Neşrî Tarihi

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Damat_R%C3%BCstem_Pa%C5%9Fa 

Comments

Add a Comment
 1. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously a lot of valuable data.
  https://www.cialisfidel.com/
  cialis e paraplegia
  generic cialis
  cialis e cardiopatia
  cheap cialis

 2. Your comment is awaiting moderation.

  You actually expressed that very well.
  http://cialispego.com/
  hur fort verkar cialis
  cheap cialis
  cialis chicago
  cialis 20 mg

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Really tons of great advice!
  https://www.cialismim.com/
  is cialis illegal in singapore
  cialis 20mg
  viagra cialis equivalent doses
  cialis 20mg

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks! I value it.
  https://www.cialisfidel.com/
  cialis yГјksek tansiyon
  buy cialis online
  cialis online discount
  generic cialis

 5. Your comment is awaiting moderation.

  You explained it superbly.
  https://www.cialismim.com/
  apakah kegunaan cialis
  cheap cialis
  cialis medicamento generico
  cialis without a doctor prescription

 6. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot! Ample write ups.

  https://www.cialisfidel.com/
  cialis hot tub
  generic cialis
  cialis pill expiration
  cialis without a doctor prescription

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks, Valuable stuff.
  http://cialispego.com/
  contre indications de cialis
  cialis without a doctor prescription
  tomei cialis 20mg
  cialis 20 mg

 8. Your comment is awaiting moderation.

  You have made your stand pretty well!!
  https://www.cialismim.com/
  where to buy cialis 5mg
  cialis 20 mg
  cialis dolor piernas
  buy cialis online

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful facts. Appreciate it.
  http://cialismsnrx.com/
  cialis cost how much
  cialis 20mg
  official cialis site
  cialis 20 mg

 10. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks. Useful stuff.
  https://www.cialismim.com/
  cialis and vitamin c
  cialis online
  cialis promocja
  cialis without a doctor prescription

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot! I value this!
  https://www.cialisfidel.com/
  what is the best time of day to take cialis one a day
  cialis generic
  cialis e seus efeitos
  cialis 20 mg

 12. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks, Ample write ups!

  http://cialismsnrx.com/
  does va cover cialis
  cialis online
  how effective is cialis 20 mg
  generic cialis

 13. Your comment is awaiting moderation.

  You actually explained that perfectly!
  http://cialismsnntx.com/
  los riesgos del cialis
  cialis without a doctor prescription
  how does cialis work chemically
  cialis 20mg

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful write ups. Kudos.
  http://cialismsnrx.com/
  buy legit cialis
  cialis without a doctor prescription
  cialis preise rezeptfrei
  cialis 20 mg

 15. Your comment is awaiting moderation.

  Really quite a lot of useful facts.
  http://cialisttk.com/
  cialis e alcol
  cialis 20 mg
  achat cialis 5mg en ligne
  cialis without a doctor prescription

 16. Your comment is awaiting moderation.

  You suggested this adequately!
  https://www.cialismim.com/
  para q sirve cialis 20 mg
  cialis without a doctor prescription
  kamagra cialis cena
  cialis 20 mg

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Valuable information. Regards.
  https://www.cialisfidel.com/
  cialis dosage en francais
  generic cialis
  cialis 20mg 12st preis
  cialis without a doctor prescription

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks. A lot of tips!

  http://cialismsnrx.com/
  liquid cialis chemone
  cialis online
  cialis 100mg side effects
  cialis without a doctor prescription

 19. Your comment is awaiting moderation.

  You actually expressed it well!
  http://cialismsnrx.com/
  hoeveel mg cialis
  cialis 20mg
  generique cialis en belgique
  cheap cialis

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Regards. Awesome information.
  http://cialisttk.com/
  cialis interactions with other medications
  cialis online
  long does cialis headache last
  generic cialis

 21. Your comment is awaiting moderation.

  Helpful knowledge. Thanks.
  http://cialisttk.com/
  is cialis used for premature ejaculation
  cialis without a doctor prescription
  can you take 10mg of cialis daily
  cialis 20mg

 22. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks. Helpful stuff.
  https://www.cialismim.com/
  pastillas cialis tadalafil 20 mg
  cheap cialis
  comprare cialis generico online forum
  cialis without a doctor prescription

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa lots of good tips!
  http://cialisttk.com/
  cialis nezeljene posledice
  cheap cialis
  per quanto tempo si puo’ usare il cialis
  cheap cialis

 24. Your comment is awaiting moderation.

  You made your position extremely well..
  https://www.cialismim.com/
  how much time does it take for cialis to take effect
  cialis online
  cialis before bodybuilding show
  cialis without a doctor prescription

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome information. Many thanks!
  https://www.cialismim.com/
  la differenza tra cialis e viagra
  cialis 20mg
  faut il une ordonnance pour acheter du cialis
  cialis generic

 26. Your comment is awaiting moderation.

  Good write ups. Thanks a lot!
  http://cialismsnntx.com/
  cialis pill identification
  buy cialis online
  taking cialis young age
  generic cialis

 27. Your comment is awaiting moderation.

  Truly tons of fantastic material.
  https://www.cialismim.com/
  safe dose for cialis
  cialis 20mg
  para que sirve la pastilla del cialis
  cheap cialis

 28. Your comment is awaiting moderation.

  Truly tons of great data!
  https://www.cialismim.com/
  cialis emra-med 20 mg
  cheap cialis
  can my gp prescribe cialis
  cialis without a doctor prescription

 29. Your comment is awaiting moderation.

  You actually stated it exceptionally well.
  http://cialispego.com/
  what causes cialis to stop working
  cialis online
  foros donde comprar cialis
  cialis 20mg

 30. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks. Very good information!
  https://www.cialismim.com/
  cialis tablete nuspojave
  cialis 20 mg
  cialis siempre funciona
  cialis 20 mg

 31. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you, I value this!
  https://www.cialismim.com/
  cialis 20mg dosage frequency
  cialis 20mg
  what makes cialis not work
  cialis without a doctor prescription

 32. Your comment is awaiting moderation.

  Superb data. With thanks.
  https://www.cialismim.com/
  cialis kinderwunsch
  cheap cialis
  what does cialis packaging look like
  cialis generic

 33. Your comment is awaiting moderation.

  Very good stuff. Thank you!
  https://www.cialisfidel.com/
  cialis and gerd
  cialis online
  cialis most effective dose
  cheap cialis

 34. Your comment is awaiting moderation.

  You actually expressed that really well!
  https://www.cialisfidel.com/
  precio en farmacias de cialis 20 mg
  generic cialis
  se vende cialis sin receta
  cialis 20 mg

 35. Your comment is awaiting moderation.

  Wow all kinds of terrific advice!
  http://cialispego.com/
  gefahren durch cialis
  cialis generic
  where to buy prescription cialis
  cialis without a doctor prescription

 36. Your comment is awaiting moderation.

  Lovely write ups. With thanks!
  http://cialismsnntx.com/
  wo kann man cialis rezeptfrei kaufen
  buy cialis online
  cialis and alcohol forum
  cialis online

 37. Your comment is awaiting moderation.

  Fine info. Cheers.
  https://www.cialismim.com/
  cialis private prescription price
  cialis 20 mg
  para sirve cialis tadalafil 20 mg
  cialis without a doctor prescription

 38. Your comment is awaiting moderation.

  Good posts, Appreciate it!
  http://cialismsnntx.com/
  tagliare pastiglia cialis
  cialis 20mg
  cialis y losartan potasico
  generic cialis

 39. Your comment is awaiting moderation.

  Great information, With thanks.
  https://www.cialismim.com/
  cialis effet indГ©sirable
  cialis 20mg
  zenerx vs cialis
  cialis without a doctor prescription

 40. Your comment is awaiting moderation.

  You made your point very effectively!.
  http://cialismsnntx.com/
  cialis brand vs generic
  buy cialis online
  cialis para que se utiliza
  generic cialis

 41. Your comment is awaiting moderation.

  Wow a lot of superb data.
  http://cialismsnntx.com/
  homemade cialis recipe
  cheap cialis
  vad kostar cialis
  cialis 20mg

 42. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely put. !
  https://www.cialisfidel.com/
  cialis gel tabs
  buy cialis online
  comparativo viagra cialis e levitra
  cialis online

 43. Your comment is awaiting moderation.

  Useful stuff. Appreciate it.
  http://cialismsnrx.com/
  cialis soft 10mg
  cialis without a doctor prescription
  cialis boots price
  cialis generic

 44. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely put! !
  http://cialismsnntx.com/
  hvor fort virker cialis
  generic cialis
  preço do cialis em bh
  cialis 20 mg

 45. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, An abundance of facts!

  https://www.cialisfidel.com/
  kamagra cialis kaufen
  generic cialis
  cialis e frequenza cardiaca
  cheap cialis

 46. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks. A lot of information!

  http://cialismsnrx.com/
  how much of cialis to take
  cialis without a doctor prescription
  cialis and trying to conceive
  cialis without a doctor prescription

 47. Your comment is awaiting moderation.

  Good material. Thanks!
  https://www.cialisfidel.com/
  does expired cialis still work
  cialis 20 mg
  cialis super active testimonials
  cialis generic

 48. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks, Plenty of information.

  https://www.cialisfidel.com/
  comprar cialis precisa receita
  cialis without a doctor prescription
  cialis 5 mg bestellen
  cheap cialis

 49. Your comment is awaiting moderation.

  You revealed this exceptionally well.
  http://cialismsnntx.com/
  does cialis cause heart problems
  generic cialis
  cialis 5 mg doesn’t work
  cheap cialis

 50. Your comment is awaiting moderation.

  You actually reported this superbly.
  http://cialismsnntx.com/
  brand name of cialis
  cialis without a doctor prescription
  cialis in kullanД±mД±
  cialis without a doctor prescription

 51. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos, Ample postings.

  https://www.cialisfidel.com/
  comprar generico de cialis en espaГ±a
  cialis 20 mg
  molecola del cialis
  cialis 20 mg

 52. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely expressed genuinely. .
  http://cialisttk.com/
  cialis 800mg reviews
  generic cialis
  when cialis goes generic
  cialis 20mg

 53. Your comment is awaiting moderation.

  Beneficial advice. Regards.
  http://cialispego.com/
  cialis venda farmacias
  cialis 20mg
  cialis conditionnement prix
  cialis without a doctor prescription

 54. Your comment is awaiting moderation.

  You actually explained it fantastically!
  http://cialismsnrx.com/
  comprar cialis en farmacia
  cialis without a doctor prescription
  cialis sensiblu pret
  cialis without a doctor prescription

 55. Your comment is awaiting moderation.

  You said that very well!
  http://cialispego.com/
  cialis presion arterial
  cheap cialis
  cialis 20 mg effets
  cheap cialis

 56. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely put! !
  http://cialismsnrx.com/
  cialis male alle gambe
  cialis 20 mg
  cialis tadalafil 100 mg 30 lu adet tablet
  cialis online

 57. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic write ups. Many thanks!
  http://cialismsnrx.com/
  dose massima giornaliera di cialis
  cialis without a doctor prescription
  how long can you last with cialis
  cialis generic

 58. Your comment is awaiting moderation.

  You actually revealed that adequately.
  http://cialismsnrx.com/
  vente de cialis au maroc
  buy cialis online
  who can use cialis
  cialis 20 mg

 59. Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made your point!
  https://www.cialisfidel.com/
  cialis for daily use coupon
  cialis without a doctor prescription
  comprar cialis original andorra
  cialis 20mg

 60. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks! I like this.
  https://www.cialisfidel.com/
  viagra ou cialis sans ordonnance
  cialis generic
  cialis and claritin
  cialis 20 mg

 61. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely expressed. .
  http://cialispego.com/
  contro indicazioni del cialis
  cialis generic
  cialis y vision
  cheap cialis

 62. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! I enjoy it!
  http://cialispego.com/
  taking cialis with nitrates
  cialis generic
  viagra cialis tabs
  buy cialis online

 63. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot! I enjoy this!
  http://cialispego.com/
  donde se vende el cialis
  cheap cialis
  dosificacion de cialis
  cialis generic

 64. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks, I like this!
  http://cialisttk.com/
  cialis wirkung erhöhen
  cialis 20 mg
  cialis at age 25
  cialis 20mg

 65. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks. I value it.
  http://cialismsnntx.com/
  cialis to buy in uk
  cheap cialis
  can i take cialis and levitra at the same time
  buy cialis online

 66. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely put! !
  http://cialismsnntx.com/
  cialis non prescription alternative
  cialis generic
  ar-r cialis review
  generic cialis

 67. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thanks!
  http://cialispego.com/
  lexapro and cialis
  cialis 20mg
  cialis disturbi vista
  cialis without a doctor prescription

 68. Your comment is awaiting moderation.

  Very well spoken of course. .
  http://cialismsnrx.com/
  acheter cialis livraison express
  generic cialis
  what is the difference in cialis and viagra
  cialis 20 mg

 69. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic knowledge. Kudos.
  http://cialismsnrx.com/
  cialis preis generika
  generic cialis
  will taking half a cialis work
  cialis generic

 70. Your comment is awaiting moderation.

  Regards, I value it.
  http://cialisttk.com/
  cialis nome generico
  cialis generic
  prostatitis treatment cialis
  cialis 20 mg

 71. Your comment is awaiting moderation.

  You actually expressed that perfectly.
  http://cialismsnntx.com/
  vad innehГҐller cialis
  cialis generic
  cialis por mayoreo
  buy cialis online

 72. Your comment is awaiting moderation.

  Superb material, Kudos.
  http://cialismsnntx.com/
  nebenwirkung cialis muskelschmerzen
  generic cialis
  precisa receita cialis
  cialis without a doctor prescription

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir