Lütfi Paşa

Damat Çelebi Lütfi Paşa (d. 1488 ? – ö. 27 Mart 1564 Dimetoka), Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 13 Temmuz 1539 – Nisan 1541 arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. [1]


Hayatı

Nerede doğduğu ve nereli olduğu bilinmemektedir. Fakat Arnavut asıllı olduğu rivayet edilmektedir.[1] [2]Avlonya civarından devşirmeolarak getirilmiş ve Enderun‘da eğitim görmüştür. Çıkma ile çuhadar görevi verilmiştir. 1512’de Yavuz Sultan Selim‘in tahta geçtikten sonra müteferrika olarak saraydan dış göreve çıkmıştır. Daha sonra sırasıyla çaşnigirbaşı, kapıcıbaşı ve miralemlik görevlerinde bulunmuştur .[2]

Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıkınca önce Kastamonu sonra Aydın Sancakbeyi olmuştur. 1522 yılında Rodos kuşatmasına katılmış sonra Yanya sancakbeyliğine atanmıştır. Bu görevde iken kendi sancak askeri başında 1529’da I. Viyana Kuşatması‘na katılmıştır. 1534 yılında Karaman beylerbeyi olup, bu görevdeyken Irakeyn Seferi‘ ne katılmıştır. Daha sonra Anadolu ve Rumeli beylerbeyliği görevlerinin akabinde üçüncü vezirliğe yükselmiş, 1537 yılında donanmadaki kara askerlerinin serdarı olarak Barbaros Hayrettin Paşa ile birlikte Korfu Kuşatması‘nda bulundu. İki hafta kadar devam eden kuşatma, Lütfi Paşa’nın zafer beklentisi mesajları göndermesine rağmen padişahın emriyle kaldırılmıştır. 1538’de ikinci vezirliğe tayin edilmiş ve Boğdan seferine katılmıştır.[1].

Genç yaştan itibaren devlet görevine gelen Lütfi Paşa aynı zamanda I. Selim’in kızı ve Kanuni’nin kız kardeşi olan Şah Sultan‘la 19 yıl süren bir evlilik yaparak saraya damat da olmuştur.

13 Temmuz 1539’da Ayas Mehmet Paşa‘nın vebadan vefatı üzerine sadrazamlık görevine getirilmiştir. Lütfi Paşa bu görevde iki yıl kalmış, bu esnada Osmanlı-Venedik savaşına son veren 1540 tarihli antlaşmada önemli rol oynamış, Habsburg elçileriyle yapılan müzakereleri yönetmiştir. Budin seferi hazırlıkları esnasında görevinden azledilmiştir.[3] Nisan 1541’de başkentte çok ilginç bir sadrazam tedbiri dedikodusu yayılmıştır. Bu söylentiye göre Sadrazam Lütfi Paşa fuhuş yapan bir kadının cinsiyet organını üstra ile oydurtup onu idam ettirmişti. Bu dedikoduları duyan karısı padişahın kızkardeşi Şah Sultan kocasına

Hangi vezir zamanında bu yüzden keşf-i avret kılınmıştır ki senin asrinda vaki ola?”

diyerek ayıplamış. Bunun üzerine Lütfi Paşa tarafından tokatlanmıştı. Bu nedenle cariyeleri ve harem ağaları sadrazamı tartaklamıştı [4].

Nisan 1541’de olan bu olayı öğrenen padişah Lüfi Paşa’yı sadrazamlıktan azletmiş ve yerine Hadım Süleyman Paşa sadrazam olarak göreve getirmiştir.

Lütfi Paşa bundan sonra eşi Şah Sultan’dan boşanmış saray akrabalığı sona ermiştir. Azledildikten sonra da Lütfi Paşa, 200.000 akçe has ile Dimetoka‘ya sürülmüştür. Lütfi Paşa 1542’de affedilip Hicaz‘a hacca gitmiştir. Hac dönüşünde Dimetoka’daki çiftliğine çekilmiş ve daha çok eser telifiyle meşgul olmuştur. Bu Dimetoka’daki emeklilik hayatı 20 yıl kadar sürmüştür.[1]

27 Mart 1564 de çiftliğinde vefat etmiştir. Cenazesi Yenikapı’da defnolunmuştur.[2]


Değerlendirme

Sicill-i Osmani’de şöyle değerlendirilmektedir.[2]

Öfkeli ve sertti. Nahiv, sarf ve fıkıhda bilgili olup ilminde mağrurdu. Tavrı laubali (idi).

Günümüz Osmanlı kişileri hakkında önemli bir biyografi eserinde ise şu değerlendirilme yapılmıştır:[1]

Osmanlı haberleşme, ulak sistemi ile ilgili olarak yeni düzenlemeler yapmış ve aksaklıkları gidermeye çalışmıştır. Maliyede özellikle israftan kaçınılmasına yönelik uygulamalar başlatmış(tır)… Devlet politikasinda akılcıliığı ön plana alarak denizlere özel önem vermiş(tir).. Bu arada Venediklilerle bir sulh akdetmiştir.


Eserleri

Sadarete geçer geçmez henüz tanınmayan Mimar Sinan‘ı saraya takdim etmiş, böylece mimaride bir dönemin başlangıcına vesile olmuştur.

Lütfi Paşa’nın yirmiyi aşan eserlerinin çoğu dini konularda, iki tanesi ise tarihle ilgilidir.[1]

 • En çok bilinen eseri, Tevârîh-i Âl-i Osman olup, Osmanlı devletinin kuruluşundan 1553’e kadar olan dönemi anlatır. [5]
 • Asafname ise Lütfi Paşa’nın en tanınmış eseri olup, hayat hikayesini ayrıntılı tarihler vermeden, ihtiva eder. Siyasetname türündeki bu eser devlet idaresi, mesleğine ait tespitler ve bilgiler ihtiva eder. [6]
 • “Halisil Ümme Marifeti-l eimme” adlı eseri Arapça yazılmıştır. Bu eserin ana teması Osmanlı sultanlarının halifeliklerini meşruiyetidir. Bu nedenle kurum olarak halifeliği ele almıştır. Bu kurumun “Kureyşli” olma sorunu üzerinde durmuştur. Bu niteliğin “şer-i saadet”‘e ait bir şart olduğunu kabul etmiş; ama halifelik için diğer şartların da bulunması gereğine işaret etmiştir. Osmanlı sultanlarının bu diğer şartları taşıdıkları için halifeliklerinin meşru olduğu sonucuna varmıştır. Bu inceleme Osmanlı politika edebiyatında halifelik kurumunu ele alan ilk eser olduğu için çok önemlidir.[1]

Popüler kültürdeki yeri

2003 Yapımı Hürrem Sultan dizisinde Lütfi Paşa’yı Levent Yılmaz tarafından canlandırılmıştır. 2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise Lütfi Paşa’yıMehmet Özgür canlandırmıştır.


Kaynakça

 1. ^ a b c d e f g Özcan, Azmi, “Lütfi Paşa”, (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.1 s.47-48 ISBN:975-08-0072-9
 2. ^ a b c d Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.1V say.91 [1]
 3. ^ Sadrazam Lütfi Paşa’nın Dimetoka Vakfı, Ümit Kılıç
 4. ^ Sakaoğlu, Necdet (1999), Bu Mülkün Sultanları, İstanbul:Oğlak Yayınları ISBN:976=5-329-2996 s.126
 5. ^ Atik, Kayhan, (2001) Lütfi Paşa ve Tevârıh-i Âl-i Osman, Ankara:Başbakanlık Basımevi.
 6. ^ Lütfi Paşa, (haz. Ahmet Uğur), (1982) Asafname, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Dış bağlantılar

 • Danişmend, İsmail Hâmi, (1961) Osmanlı Devlet Erkânı, İstanbul:Türkiye Yayınevi.
 • Buz, Ayhan, (2009) Osmanlı Sadrazamları, İstanbul: Neden Kitap, ISBN978-975-254-278-5.
 • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.1V say.91 [2]
 • Özcan, Azmi, “Lütfi Paşa”, (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.1 s.47-48 ISBN:975-08-0072-9
 • Gökbilgin, Tayyib, “Lütfi Paşa”, (1997) İslam Ansiklopeisi, Eskişehir: Milli Eğitim Basımevi, C.VII, s.96-101.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCtfi_Pa%C5%9Fa

Comments

Add a Comment
 1. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific info. Thank you!
  http://cialisttk.com/
  dividere cialis 20 mg
  cheap cialis
  can i take two 5mg cialis tablets
  generic cialis

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! Ample stuff.

  https://www.cialisfidel.com/
  cialis via de huisarts
  cialis 20 mg
  dangers long term use cialis
  buy cialis online

 3. Your comment is awaiting moderation.

  You actually stated this wonderfully!
  http://cialisttk.com/
  cialis paypal only
  generic cialis
  cialis 20 mg bijsluiter
  cialis without a doctor prescription

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! I value this.
  http://cialismsnntx.com/
  canadian cialis for sale
  cialis online
  2.5 mg cialis for bph
  cialis online

 5. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, I like this.
  http://cialismsnntx.com/
  cialis not working anxiety
  cialis without a doctor prescription
  does cialis ever expire
  generic cialis

 6. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing tons of terrific tips!
  http://cialispego.com/
  priligy and cialis
  cialis without a doctor prescription
  acheter cialis 2.5mg
  cialis 20mg

 7. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely put. .
  https://www.cialisfidel.com/
  comprar cialis mexico
  generic cialis
  cialis precisa de receita no brasil
  cialis without a doctor prescription

 8. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks, A good amount of stuff!

  http://cialisttk.com/
  cialis copay assistance
  cialis generic
  cialis gГјnstig mit rezept kaufen
  buy cialis online

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Info certainly applied.!
  https://www.cialismim.com/
  cialis gdzie kupić bez recepty
  cheap cialis
  cialis tadalafil obat apa
  cialis without a doctor prescription

 10. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks. I value this.
  https://www.cialisfidel.com/
  cialis for daily use directions
  cialis generic
  cialis atacand
  cialis without a doctor prescription

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, Quite a lot of data.

  https://www.cialisfidel.com/
  difference between cialis professional cialis super active
  buy cialis online
  cialis original nebenwirkungen
  cialis without a doctor prescription

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks, I like it!
  https://www.cialismim.com/
  jual obat kuat cialis
  cialis generic
  cialis-donetsk.ru
  cialis 20mg

 13. Your comment is awaiting moderation.

  You actually said it fantastically.
  https://www.cialismim.com/
  cialis soft uk
  cialis online
  alcohol cialis interaction
  cialis generic

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Wow quite a lot of wonderful facts!
  https://www.cialisfidel.com/
  cialis pГ©rimГ© risques
  cialis 20mg
  cialis kimia farma
  cialis online

 15. Your comment is awaiting moderation.

  You said it nicely.!
  http://cialisttk.com/
  cialis prix en suisse
  cialis without a doctor prescription
  cialis online site reviews
  cialis generic

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Cheers!
  https://www.cialismim.com/
  cialis de marque
  generic cialis
  cialis tadalafil para sirve
  cheap cialis

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Very good write ups, Regards.
  https://www.cialisfidel.com/
  dimana beli cialis
  cialis 20 mg
  cialis contre indication
  buy cialis online

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks! I value this.
  http://cialispego.com/
  quanto tempo per effetto cialis
  cialis without a doctor prescription
  cialis malaysia price
  cialis 20mg

 19. Your comment is awaiting moderation.

  Regards! Plenty of information!

  http://cialispego.com/
  cialis vapor
  cialis without a doctor prescription
  effets cialis 5mg
  cialis generic

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Good stuff. Many thanks!
  https://www.cialisfidel.com/
  cialis elit eczane
  buy cialis online
  can cialis cause prostatitis
  cialis online

 21. Your comment is awaiting moderation.

  Regards, Quite a lot of advice!

  http://cialismsnrx.com/
  marketing strategy cialis
  generic cialis
  cialis si fertilitatea
  generic cialis

 22. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely expressed. !
  http://cialispego.com/
  mua thuoc cialis
  buy cialis online
  cialis come acquistare farmacia
  cialis online

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Helpful knowledge. Thanks.
  http://cialisttk.com/
  come va preso il cialis
  cheap cialis
  cialis niçin kullanılır
  cialis generic

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously loads of superb info!
  https://www.cialisfidel.com/
  cialis generico dalla germania
  cialis without a doctor prescription
  existe il un generique du cialis
  cialis generic

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Regards, Very good information.
  http://cialisttk.com/
  cialis cheap buy
  buy cialis online
  joint pain from cialis
  cialis without a doctor prescription

 26. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific info. Thanks!
  http://cialismsnrx.com/
  dove comprare cialis in farmacia
  cialis without a doctor prescription
  cialis harder longer
  cialis 20mg

 27. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you, Ample stuff!

  http://cialisttk.com/
  preventing cialis headache
  cialis 20mg
  cialis in kanada kaufen
  cialis generic

 28. Your comment is awaiting moderation.

  You have made your point quite well!!
  http://cialismsnrx.com/
  cialis and zoloft interaction
  cialis 20mg
  why is cialis better than viagra
  cialis without a doctor prescription

 29. Your comment is awaiting moderation.

  You said that exceptionally well.
  http://cialispego.com/
  mexico pharmacy cialis
  cialis online
  vente de cialis en andorre
  cialis online

 30. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks. I appreciate this!
  http://cialismsnntx.com/
  cialis wirkung stunden
  cialis online
  generic cialis dosage
  cheap cialis

 31. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks, Plenty of info.

  https://www.cialisfidel.com/
  dissolving cialis under tongue
  buy cialis online
  hoe cialis kopen
  cialis online

 32. Your comment is awaiting moderation.

  You actually revealed that effectively.
  https://www.cialismim.com/
  vendita cialis originale on line
  generic cialis
  cialis and birth defects
  cialis online

 33. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful tips. Thanks!
  http://cialismsnrx.com/
  how fast does cialis act
  buy cialis online
  cialis discount program
  generic cialis

 34. Your comment is awaiting moderation.

  You said it adequately.!
  http://cialisttk.com/
  cialis forum rs
  cialis online
  cialis 5 mg 14 stГјck
  cialis online

 35. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing tips. Many thanks.
  https://www.cialismim.com/
  is cialis safe during pregnancy
  buy cialis online
  cialis 5 mg generico preço
  cialis generic

 36. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you. Lots of material!

  http://cialispego.com/
  testa cialis
  cialis generic
  can cialis cause ringing ears
  cialis 20 mg

 37. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks. Fantastic information!
  https://www.cialisfidel.com/
  quel site pour commander cialis
  cialis 20mg
  cialis after prostate cancer surgery
  cialis 20mg

 38. Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made the point!
  http://cialismsnntx.com/
  hvad er forskellen pГҐ viagra og cialis
  cialis online
  cialis kopfschmerzen behandlung
  generic cialis

 39. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible many of beneficial tips.
  http://cialispego.com/
  comprar cialis en linea
  cialis generic
  el cialis produce dolor de cabeza
  cheap cialis

 40. Your comment is awaiting moderation.

  You said it very well.!
  https://www.cialismim.com/
  informasi tentang cialis
  cheap cialis
  take cialis viagra together
  cheap cialis

 41. Your comment is awaiting moderation.

  Good posts. Cheers!
  http://cialismsnntx.com/
  cialis 5 mg how it works
  cialis 20mg
  ordina cialis online
  cialis online

 42. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you! Numerous tips!

  http://cialispego.com/
  can you take androgel and cialis
  cheap cialis
  cialis santiago
  cheap cialis

 43. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing plenty of helpful knowledge!
  https://www.cialisfidel.com/
  erfahrung mit cialis therapie
  cialis generic
  cialis en vente libre en belgique
  cialis generic

 44. Your comment is awaiting moderation.

  You expressed it exceptionally well.
  https://www.cialisfidel.com/
  dove comprare cialis in farmacia
  cialis 20mg
  cialis 5 mg precio lilly
  cheap cialis

 45. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos, I value this.
  https://www.cialismim.com/
  vorrei provare il cialis
  generic cialis
  cialis a 35 ans
  cialis 20mg

 46. Your comment is awaiting moderation.

  Regards, A good amount of info!

  https://www.cialismim.com/
  cialis ohne rezept kaufen erfahrungen
  buy cialis online
  cialis 30lu tablet
  cialis without a doctor prescription

 47. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks. A good amount of info.

  http://cialismsnntx.com/
  cialis preise in frankreich
  cialis online
  cialis dosaggio 20 mg
  cheap cialis

 48. Your comment is awaiting moderation.

  Appreciate it. Plenty of material.

  https://www.cialismim.com/
  tomar metade do cialis faz efeito
  cialis 20 mg
  cialis aktiv
  cialis generic

 49. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific stuff. With thanks.
  https://www.cialisfidel.com/
  xarelto and cialis
  cialis 20mg
  cialis prezzo in farmacia
  generic cialis

 50. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing write ups. Appreciate it!
  http://cialismsnntx.com/
  cialis e paracetamolo
  buy cialis online
  cialis online safely
  generic cialis

 51. Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made your stand pretty effectively..
  http://cialispego.com/
  cialis full or empty stomach
  cialis 20mg
  effetti e durata del cialis
  cialis 20mg

 52. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing forum posts. Cheers!
  http://cialispego.com/
  cialis patent end date
  cialis 20mg
  prix du cialis en pharmacie en belgique
  generic cialis

 53. Your comment is awaiting moderation.

  Great knowledge. Kudos!
  https://www.cialismim.com/
  para que es la pastilla de cialis
  cialis generic
  waar koop je cialis
  buy cialis online

 54. Your comment is awaiting moderation.

  You suggested this really well!
  http://cialismsnntx.com/
  cialis prezzo 10 mg
  cialis 20mg
  cialis 5 mg wirkung
  cialis 20 mg

 55. Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made your stand very nicely..
  http://cialispego.com/
  cialis al prezzo piГ№ basso
  cialis online
  pastillas cialis mercado libre
  cialis without a doctor prescription

 56. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, I like this!
  https://www.cialismim.com/
  cialis street price 20mg
  cialis generic
  cialis super active in italia
  cheap cialis

 57. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely expressed. .
  https://www.cialismim.com/
  cialis tutta la vita
  cialis online
  cialis 5 gramas
  cheap cialis

 58. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome advice. Appreciate it!
  http://cialismsnntx.com/
  cialis price boots chemist
  cialis 20mg
  se puede mezclar viagra con cialis
  cialis 20mg

 59. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos, Useful information.
  http://cialispego.com/
  is cialis considered a narcotic
  generic cialis
  when do i take cialis
  buy cialis online

 60. Your comment is awaiting moderation.

  You explained it wonderfully.
  http://cialismsnrx.com/
  cialis 40 anni
  cialis generic
  tani cialis
  cialis 20mg

 61. Your comment is awaiting moderation.

  You revealed that exceptionally well!
  http://cialisttk.com/
  quando nn prendere il cialis
  cialis 20 mg
  cialis duvidas
  cialis online

 62. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome forum posts. Cheers.
  http://cialispego.com/
  cialis hangi eczane
  cialis generic
  niacin cialis
  cialis generic

 63. Your comment is awaiting moderation.

  Wow loads of very good knowledge.
  http://cialismsnntx.com/
  cialis best time
  cialis without a doctor prescription
  sito sicuro per cialis
  cialis online

 64. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful material. Kudos.
  http://cialismsnrx.com/
  cialis 35 year old
  cheap cialis
  how long does cialis 5mg stay in your system
  cialis online

 65. Your comment is awaiting moderation.

  You actually mentioned this fantastically!
  http://cialismsnrx.com/
  cialis gegen ipp
  cialis without a doctor prescription
  beipackzettel cialis
  generic cialis

 66. Your comment is awaiting moderation.

  You made your point!
  http://cialismsnrx.com/
  comprar cialis farmacia barcelona
  cialis without a doctor prescription
  cialis dolor de piernas
  buy cialis online

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir