Lütfi Paşa

Damat Çelebi Lütfi Paşa (d. 1488 ? – ö. 27 Mart 1564 Dimetoka), Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 13 Temmuz 1539 – Nisan 1541 arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. [1]


Hayatı

Nerede doğduğu ve nereli olduğu bilinmemektedir. Fakat Arnavut asıllı olduğu rivayet edilmektedir.[1] [2]Avlonya civarından devşirmeolarak getirilmiş ve Enderun‘da eğitim görmüştür. Çıkma ile çuhadar görevi verilmiştir. 1512’de Yavuz Sultan Selim‘in tahta geçtikten sonra müteferrika olarak saraydan dış göreve çıkmıştır. Daha sonra sırasıyla çaşnigirbaşı, kapıcıbaşı ve miralemlik görevlerinde bulunmuştur .[2]

Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıkınca önce Kastamonu sonra Aydın Sancakbeyi olmuştur. 1522 yılında Rodos kuşatmasına katılmış sonra Yanya sancakbeyliğine atanmıştır. Bu görevde iken kendi sancak askeri başında 1529’da I. Viyana Kuşatması‘na katılmıştır. 1534 yılında Karaman beylerbeyi olup, bu görevdeyken Irakeyn Seferi‘ ne katılmıştır. Daha sonra Anadolu ve Rumeli beylerbeyliği görevlerinin akabinde üçüncü vezirliğe yükselmiş, 1537 yılında donanmadaki kara askerlerinin serdarı olarak Barbaros Hayrettin Paşa ile birlikte Korfu Kuşatması‘nda bulundu. İki hafta kadar devam eden kuşatma, Lütfi Paşa’nın zafer beklentisi mesajları göndermesine rağmen padişahın emriyle kaldırılmıştır. 1538’de ikinci vezirliğe tayin edilmiş ve Boğdan seferine katılmıştır.[1].

Genç yaştan itibaren devlet görevine gelen Lütfi Paşa aynı zamanda I. Selim’in kızı ve Kanuni’nin kız kardeşi olan Şah Sultan‘la 19 yıl süren bir evlilik yaparak saraya damat da olmuştur.

13 Temmuz 1539’da Ayas Mehmet Paşa‘nın vebadan vefatı üzerine sadrazamlık görevine getirilmiştir. Lütfi Paşa bu görevde iki yıl kalmış, bu esnada Osmanlı-Venedik savaşına son veren 1540 tarihli antlaşmada önemli rol oynamış, Habsburg elçileriyle yapılan müzakereleri yönetmiştir. Budin seferi hazırlıkları esnasında görevinden azledilmiştir.[3] Nisan 1541’de başkentte çok ilginç bir sadrazam tedbiri dedikodusu yayılmıştır. Bu söylentiye göre Sadrazam Lütfi Paşa fuhuş yapan bir kadının cinsiyet organını üstra ile oydurtup onu idam ettirmişti. Bu dedikoduları duyan karısı padişahın kızkardeşi Şah Sultan kocasına

Hangi vezir zamanında bu yüzden keşf-i avret kılınmıştır ki senin asrinda vaki ola?”

diyerek ayıplamış. Bunun üzerine Lütfi Paşa tarafından tokatlanmıştı. Bu nedenle cariyeleri ve harem ağaları sadrazamı tartaklamıştı [4].

Nisan 1541’de olan bu olayı öğrenen padişah Lüfi Paşa’yı sadrazamlıktan azletmiş ve yerine Hadım Süleyman Paşa sadrazam olarak göreve getirmiştir.

Lütfi Paşa bundan sonra eşi Şah Sultan’dan boşanmış saray akrabalığı sona ermiştir. Azledildikten sonra da Lütfi Paşa, 200.000 akçe has ile Dimetoka‘ya sürülmüştür. Lütfi Paşa 1542’de affedilip Hicaz‘a hacca gitmiştir. Hac dönüşünde Dimetoka’daki çiftliğine çekilmiş ve daha çok eser telifiyle meşgul olmuştur. Bu Dimetoka’daki emeklilik hayatı 20 yıl kadar sürmüştür.[1]

27 Mart 1564 de çiftliğinde vefat etmiştir. Cenazesi Yenikapı’da defnolunmuştur.[2]


Değerlendirme

Sicill-i Osmani’de şöyle değerlendirilmektedir.[2]

Öfkeli ve sertti. Nahiv, sarf ve fıkıhda bilgili olup ilminde mağrurdu. Tavrı laubali (idi).

Günümüz Osmanlı kişileri hakkında önemli bir biyografi eserinde ise şu değerlendirilme yapılmıştır:[1]

Osmanlı haberleşme, ulak sistemi ile ilgili olarak yeni düzenlemeler yapmış ve aksaklıkları gidermeye çalışmıştır. Maliyede özellikle israftan kaçınılmasına yönelik uygulamalar başlatmış(tır)… Devlet politikasinda akılcıliığı ön plana alarak denizlere özel önem vermiş(tir).. Bu arada Venediklilerle bir sulh akdetmiştir.


Eserleri

Sadarete geçer geçmez henüz tanınmayan Mimar Sinan‘ı saraya takdim etmiş, böylece mimaride bir dönemin başlangıcına vesile olmuştur.

Lütfi Paşa’nın yirmiyi aşan eserlerinin çoğu dini konularda, iki tanesi ise tarihle ilgilidir.[1]

 • En çok bilinen eseri, Tevârîh-i Âl-i Osman olup, Osmanlı devletinin kuruluşundan 1553’e kadar olan dönemi anlatır. [5]
 • Asafname ise Lütfi Paşa’nın en tanınmış eseri olup, hayat hikayesini ayrıntılı tarihler vermeden, ihtiva eder. Siyasetname türündeki bu eser devlet idaresi, mesleğine ait tespitler ve bilgiler ihtiva eder. [6]
 • “Halisil Ümme Marifeti-l eimme” adlı eseri Arapça yazılmıştır. Bu eserin ana teması Osmanlı sultanlarının halifeliklerini meşruiyetidir. Bu nedenle kurum olarak halifeliği ele almıştır. Bu kurumun “Kureyşli” olma sorunu üzerinde durmuştur. Bu niteliğin “şer-i saadet”‘e ait bir şart olduğunu kabul etmiş; ama halifelik için diğer şartların da bulunması gereğine işaret etmiştir. Osmanlı sultanlarının bu diğer şartları taşıdıkları için halifeliklerinin meşru olduğu sonucuna varmıştır. Bu inceleme Osmanlı politika edebiyatında halifelik kurumunu ele alan ilk eser olduğu için çok önemlidir.[1]

Popüler kültürdeki yeri

2003 Yapımı Hürrem Sultan dizisinde Lütfi Paşa’yı Levent Yılmaz tarafından canlandırılmıştır. 2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise Lütfi Paşa’yıMehmet Özgür canlandırmıştır.


Kaynakça

 1. ^ a b c d e f g Özcan, Azmi, “Lütfi Paşa”, (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.1 s.47-48 ISBN:975-08-0072-9
 2. ^ a b c d Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.1V say.91 [1]
 3. ^ Sadrazam Lütfi Paşa’nın Dimetoka Vakfı, Ümit Kılıç
 4. ^ Sakaoğlu, Necdet (1999), Bu Mülkün Sultanları, İstanbul:Oğlak Yayınları ISBN:976=5-329-2996 s.126
 5. ^ Atik, Kayhan, (2001) Lütfi Paşa ve Tevârıh-i Âl-i Osman, Ankara:Başbakanlık Basımevi.
 6. ^ Lütfi Paşa, (haz. Ahmet Uğur), (1982) Asafname, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Dış bağlantılar

 • Danişmend, İsmail Hâmi, (1961) Osmanlı Devlet Erkânı, İstanbul:Türkiye Yayınevi.
 • Buz, Ayhan, (2009) Osmanlı Sadrazamları, İstanbul: Neden Kitap, ISBN978-975-254-278-5.
 • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.1V say.91 [2]
 • Özcan, Azmi, “Lütfi Paşa”, (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.1 s.47-48 ISBN:975-08-0072-9
 • Gökbilgin, Tayyib, “Lütfi Paşa”, (1997) İslam Ansiklopeisi, Eskişehir: Milli Eğitim Basımevi, C.VII, s.96-101.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCtfi_Pa%C5%9Fa

Comments

Add a Comment
 1. Your comment is awaiting moderation.

  Wow all kinds of valuable info.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  wanted to buy viagra
  viagra generic
  is the generic viagra online real
  buy viagra online

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks, Numerous knowledge.

  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  viagra vietnam
  viagra for women
  compare viagra and levitra
  buy viagra

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thank you!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  origin of the name viagra
  buy viagra online
  viagra did not work
  buy viagra online

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you, Good information.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  cheap gerneric viagra
  viagra for women
  viagra side ef
  viagra generic

 5. Your comment is awaiting moderation.

  You actually expressed this exceptionally well.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  nra viagra offer
  viagra without a doctor prescription
  walmart price for viagra 2010
  generic viagra 100mg

 6. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, Fantastic stuff!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  cheap viagra sales
  generic viagra 100mg
  why women shouldn’t take viagra
  viagra for sale uk

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Good stuff. Kudos!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  emedicine viagra side effects skin
  viagra without a doctors prescription
  viagra substites
  buy viagra online

 8. Your comment is awaiting moderation.

  Excellent facts. Thanks.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  jelly viagra
  generic viagra 100mg
  what is using viagra like
  viagra for sale uk

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Wow a lot of useful material.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  what happens after too much viagra
  buy viagra online
  how much are viagra
  viagra without a doctor prescription

 10. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! Numerous posts.

  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra 100
  viagra pills
  viagra brasil
  viagra for women

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you, A good amount of postings!

  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  girl viagra tube
  buy viagra
  viagra recovery time
  viagra without a doctor prescription

 12. Your comment is awaiting moderation.

  You revealed it perfectly!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  enlish suppliers of viagra
  buy generic viagra
  100 mg generic viagra
  viagra without a doctors prescription

 13. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot! A lot of material!

  https://www.genericviagracubarx.com/
  natral viagra
  generic viagra 100mg
  viagra cheap express
  generic viagra online

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks! Awesome information.
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  viagra or cealis
  viagra for sale uk
  viagra bph
  viagra online

 15. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome write ups, Thank you.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra thyroid
  buy viagra online
  free trail viagra
  viagra generic

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Information clearly used..
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  where can i purchase viagra online
  viagra pills
  daily record scotland viagra
  viagra for sale uk

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously a lot of helpful info.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  find viagra free sites computer edinburgh
  viagra online
  historic price viagra
  cheap viagra

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Appreciate it, Lots of material.

  https://www.genericviagracubarx.com/
  generic viagra pharmacy
  buy generic viagra
  viagra in bangkok
  viagra without a doctor prescription

 19. Your comment is awaiting moderation.

  You made your point.
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  viagra cialis and levitra
  buy viagra online
  viagra doesn’t work
  viagra online

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Fine information. Regards.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  jack in the box commercial viagra
  viagra for women
  viagra instructions
  generic viagra 100mg

 21. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome information. Kudos!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  cheapest viagra tablets
  viagra for women
  viagra affiliates
  buy viagra

 22. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thanks.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra medication online
  generic viagra 100mg
  viagra in women
  viagra without a doctors prescription

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks, Great information.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  buy viagra overnight
  generic viagra 100mg
  buy viagra 1
  viagra pills

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Helpful data. With thanks.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  chiense viagra
  buy viagra
  real viagra online real pfizer
  generic viagra

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Position effectively regarded..
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra levetra
  generic viagra 100mg
  endowmax viagra
  viagra online

 26. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks! I like it.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  what drugs interact with viagra
  viagra for sale uk
  best price generic viagra online prescription
  generic viagra 100mg

 27. Your comment is awaiting moderation.

  You revealed it perfectly!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  generic viagra rr
  buy generic viagra
  10 vs 20 viagra
  generic viagra 100mg

 28. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot. I enjoy it!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  buy hebal viagra
  viagra 100mg
  viagra rapid tabs
  viagra without a doctor prescription

 29. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely expressed! .
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  speed of viagra
  viagra online
  genuine viagra in australia
  generic viagra online

 30. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa a lot of useful material.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra sales by country
  viagra online
  viagra sale buy
  viagra 100mg

 31. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! An abundance of forum posts.

  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  coreg and viagra
  generic viagra 100mg
  penis after viagra pics
  viagra generic

 32. Your comment is awaiting moderation.

  Appreciate it. Plenty of data.

  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  can viagra be taken with risperdal
  generic viagra 100mg
  how does diltiazem interact with viagra
  viagra 100mg

 33. Your comment is awaiting moderation.

  You made your position quite nicely!.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  buy viagra in las vegas
  viagra without a doctor prescription
  seniors living with aids since viagra
  generic viagra

 34. Your comment is awaiting moderation.

  Reliable content. Thank you.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  viagra offical site
  generic viagra
  viagra free gratis
  viagra without a doctor prescription

 35. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, Good stuff.
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  can i take viagra
  viagra for women
  prescription free viagra australia
  generic viagra 100mg

 36. Your comment is awaiting moderation.

  Really lots of very good info.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  viagra and erection
  cheap viagra
  effexor is viagra for women
  viagra without a doctors prescription

 37. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic info. With thanks!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra profesional
  viagra without a doctor prescription
  viagra discard date
  generic viagra online

 38. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! An abundance of facts.

  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  dllove314 viagra
  buy viagra
  conch meat like viagra
  viagra without a doctors prescription

 39. Your comment is awaiting moderation.

  You actually expressed that well.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  lifestyles viagra
  viagra for sale uk
  levitra and viagra compare
  generic viagra

 40. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. With thanks!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra for woen
  generic viagra online
  viagra sample overnight delivery
  generic viagra

 41. Your comment is awaiting moderation.

  Great material. Regards.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  crack cocaine and viagra
  generic viagra
  female viagra fda
  viagra online

 42. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely put. .
  https://www.genericviagracubarx.com/
  imdur viagra interactions
  generic viagra 100mg
  viagra for raynaud’s
  cheap viagra

 43. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely put! .
  https://www.genericviagracubarx.com/
  unnecessary viagra use
  viagra online
  buy online viagra where
  buy generic viagra

 44. Your comment is awaiting moderation.

  Useful facts. Kudos!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  viagra suppliers in stoke on trent
  viagra 100mg
  cilias vs viagra
  viagra generic

 45. Your comment is awaiting moderation.

  You stated it perfectly!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra information
  viagra without a doctors prescription
  uk viagra purchase
  viagra pills

 46. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing all kinds of beneficial info.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  alfuzosin viagra
  generic viagra
  generic viagra release date
  viagra without a doctors prescription

 47. Your comment is awaiting moderation.

  You have made your point.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra heart attacks
  viagra for sale uk
  increase cost of viagra
  generic viagra

 48. Your comment is awaiting moderation.

  You actually expressed it very well!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  geneic viagra
  buy generic viagra
  soft viagra directions
  viagra for women

 49. Your comment is awaiting moderation.

  Regards! Lots of postings.

  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra without prescription cipala
  generic viagra online
  cialis levitra market sales viagra
  viagra online

 50. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible plenty of superb material.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  arginine natural viagra
  generic viagra
  viagra levitra sexual health
  viagra without a doctor prescription

 51. Your comment is awaiting moderation.

  You explained this fantastically!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  on line viagra review
  generic viagra
  junk email viagra
  viagra for sale uk

 52. Your comment is awaiting moderation.

 53. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! Excellent stuff.
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  los angeles viagra interaction flomax
  buy viagra
  cheapest online price for generic viagra
  generic viagra 100mg

 54. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa quite a lot of great material!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  what meds react with viagra
  viagra online
  college viagra
  viagra pills

 55. Your comment is awaiting moderation.

  Useful stuff. Appreciate it!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  gag viagra prescription
  generic viagra 100mg
  viagra available in toronto
  viagra without a doctors prescription

 56. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks. Plenty of knowledge.

  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  can viagra 100mg be too much
  viagra online
  money from viagra lawsuit
  viagra pills

 57. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing material. Cheers!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  uk biggest viagra gang
  generic viagra
  viagra super active canada
  generic viagra online

 58. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible lots of excellent material.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra uk sale
  viagra online
  viagra fast no prescription required
  viagra without a doctor prescription

 59. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely said. !
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  ke emails linking to viagra
  viagra generic
  buy viagra online without prescription
  viagra online

 60. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible quite a lot of excellent tips!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  viagra levitra studies
  viagra without a doctor prescription
  viagra propecia pain relief headache
  viagra generic

 61. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot! I value it!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra equivalents
  viagra for women
  viagra natural alternatives
  viagra without a doctor prescription

 62. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible lots of excellent material!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra to buy
  buy viagra online
  charlie sheen viagra
  viagra without a doctor prescription

 63. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful material, Thanks.
  http://viagrapego.com/
  female viagra news
  generic viagra
  viagra target
  viagra generic

 64. Your comment is awaiting moderation.

  Really quite a lot of superb advice!
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  levitra vs viagra
  viagra without a doctor prescription
  prescription viagra without
  viagra pills

 65. Your comment is awaiting moderation.

  Really plenty of terrific knowledge.
  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  viagra alternatives cialis
  viagra for sale uk
  viagra pop grupe
  viagra online

 66. Your comment is awaiting moderation.

  You explained this perfectly.
  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  supplements that are like viagra
  generic viagra
  viagra for cheap
  viagra pills

 67. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks! Very good stuff!
  http://viagrapego.com/
  cialis cialis cialis genuinerx net viagra
  generic viagra 100mg
  free sampel viagra
  cheap viagra

 68. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks, I like this.
  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  viagra abuse athlete
  generic viagra online
  free trial viagra sample
  viagra online

 69. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you! I enjoy it!
  http://viagrapego.com/
  subaction showcomments viagra archive posted
  viagra without a doctors prescription
  vega viagra
  viagra without a doctor prescription

 70. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you. Excellent stuff!
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  j 3generic meltabs viagra
  generic viagra online
  purchasing viagra in bali
  generic viagra 100mg

 71. Your comment is awaiting moderation.

  Wow loads of terrific knowledge.
  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  viagra intelligence afghanistan
  buy viagra
  free viagra cialis levitra trial offers
  viagra for women

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir