Pîrî Mehmed Paşa

Pîrî Mehmed Paşa (ö. 1533, Silivri), I. Selim saltanatının son yıllarında ve I. Süleyman saltanatının ilk yıllarında 25 Ocak 1518-27 Haziran 1523 tarihleri arasında beş yıl beş ay iki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.


Sadrazamlıktan önceki yaşamı

Aksaray‘da Zinciriye Medresesi müderrislerinden Cemaleddin Aksarayî torunlarından olup, babası ulemadan Mehmed Çelâleddin b. Ahmed Çelebi’dir. [1]Ana tarafından soyu Larende (Karaman)’de medfun Mevlâna Hamazatüddin’dir. Amasya’da veya Aksaray’da doğmuş olabileceği değerlendirilip, doğum yeri hakkında bir kayıt yoktur.[2] Aksaray’ın Osmanlı devletine katılmasından sonra Amasya’ya yerleşmiştir. Eğitimini ve medrese tahsilini Amasya’da görmüştür. Sonra mahkemey-i şeriyeye katip oldu ve üstün yetenekleri dolayısıyla başkatipliğe yükseldi. II. Beyazıt tahta çıkması ile İstanbul’a gelmiştir. Devlet hizmetine girip sırasıyla Sofya, Silivri, Serez (1499) ve Galata kadılık görevlerinde bulundu. Sonra İstanbul Fatih Sultan Mehmed Imareti mutevellisi oldu. 1508’de II. Beyazıt zamanında Anadolu defterdarı olmuştur.

Pîrî Mehmed Çelebi, başdefterdarlıkla Çaldıran seferine iştirak etti. İaşe ve menzil işlerini yerine getirmede yararlılık gösterip isim yapti. Bir harp meclisinde beklenmeden hemen hücuma geçilmesi hususundaki söylemiş olduğu sözler ile Sultan Selim’in takdirini kazandı. Şah İsmail‘e karşı zafer sonrasında ikinci vezir Dukakinoğlu Ahmed Paşa ile birlikteTebriz‘in zapt edip muhafazasıyla görevlendirildi. Bu seferden dönüşünde Nahçıvan‘a gelindiği zaman ekim 1514’te azlolunan Mustafa Paşa’nın yerine üçüncü vezir yapıldı.Amasya‘da Mart 1515 yeniçeri isyanı sonunda vezaretten alındıysa da üç gün sonra tekrar vezarete iade edildi.

Hersekli Ahmed Paşa‘nın son defa vezir-i âzamlıktan azlinden sonra, Mısır seferine karşı geldiği için, Pîrî Mehmed Paşa da azil ve emekli edildi.

Yavuz Sultan Selim’in Osmanlı ordusu ile 1516 (hicri 922’de) Mısır seferine hareketi üzerine İstanbul muhafızı ve sedaret kaymakamı tayin olundu.

Mısır’ın fethedilmesinden sonra Mısır’da bulunan Osmanlı ordusuna İstanbul’dan iaşe, tedarik ve mühimmat getirmesi ve Mısır’dan geri dönüşte elde edilen ganimetin İstanbul’a taşınması için Yavuz Sultan Selim İstanbul’dan bir donanma filosu istemişti.[3] İstanbul muhafızı olan Pîrî Mehmed Paşa İskenderiye‘ye sevk edilecek donanmayı büyük bir titizlikle donattı. Galata ve Gelibolu‘da hazırlanan altı yüz parçadan ziyade ve padişahın istediği sayıdan fazla olan bu donanmadaki gemiler altısı top ve beşini de at gemisi olarak tanzim edilmişti. Ama 1517 başındaki çok şiddetli kış dolayısıyla bu donanma ancak 26 Mart 1517’de İstanbul’dan ayrıldı. İskenderiye’ye gelen gemilere hazineler ve ganimet yüklendi ve bu filo 15 Temmuz 1517’de İstanbul’a geldi. Pîrî Mehmed Paşa’nın bütün bu çalışma ve gayretleri, Yavuz Sultan Selim gözünde, onu veziriazamlığa hazırlamaktaydı.

Mısır Seferi dönüşünde ani bir kararla Yavuz Sultan Selim sadrazam olan Yunus Paşa‘yı 13 Eylül 1517’da idam ettirdi. Yerine hemen sadrazam tayin edilmedi ve İstanbul’da bulunan Pîrî Mehmed Paşa acele Suriye’ye çağrıldı. Pîrî Mehmed Paşa 24 Ocak 1518’de Şam‘daki ordugâha ulaşıp bir gün sonra da vezir-i azam görevine getirildi.


Sedareti

Mısır’dan dönüşte sadrazam Yunus Paşa‘nın idamı üzerine İstanbul‘dan getirtilerek Şam’da padişahla buluşup vezir-i âzam tayin edildi (1518 Ocak) ve Yavuz Sultan Selim‘in vefatına kadar mevkiini muhafaza ettiği gibi oğlu Kanuni Sultan Süleyman’a da üç sene vezir-i âzamlık yaptıktan sonra 1523’te vezaret haslarıyla emekli edildi.

Dönemindeki önemli olaylar:
1521-Belgrad‘ın fethi
1522-Rodos‘un fethi

Kişiliği ve cesaretiyle Yavuz Sultan Selim‘in gözüne girmiştir. Hatta Belgrad‘ın fethi için Kanunî Sultan Süleyman‘ı ikna etmiş ve Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren denizciliği ve donanmayı geliştirmeye çabalamıştır.


Görevden alınması

İkinci Vezir Ahmet Paşa sadrazam olabilmek için Pîrî Mehmed Paşa’nın yaşlılığını bahane edip I. Süleyman‘a onu görevden almaya ikna etmeye çalışmış ve sonuçta başarılı olmuştur. Ancak II. Vezirin yerine sadrazamlığa Hasodabaşı İbrahim Ağa‘yı getirtmiştir ve Pîrî Mehmed Paşa’ya maaş bağlayarak onu emekli etmiştir.

Padişah Kanuni Sultan Süleyman geleneğe göre ikinci vezir olan Hain Ahmed Paşayı sadrazamlığa getirmesi gerekirken, Mısır valiliğine atadı ve sadrazamlığa Pargalı İbrahim Paşa’yı getirdi. Beylerbeyi olarak Mısır’a vardıktan sonra Ahmet Paşa Memlüklü devlet adamlarını çevresinde toplayarak isyan etti. Bağımsızlığını ilan ederek ve yeni bir devlet kurmak için para bastırarak hutbe okuttu. Sadrazam İbrahim Paşa isyanı bastırmak ile görevlendirilip Mısır’a gitmişse de, Hain Ahmed Paşa sarayında kendi adamları tarafından öldürüldu. Pargalı İbrahim Paşa Mısır eyaletinin idarî ve malî kurumları ile işlerini büyük bir reforma tabi tuttuktan sonra İstanbul’a döndü.


Ölümü

Sadrazamlıktan emekli edildikten sonra Silivri‘deki çiftliğine çekilen Pîrî Mehmed Paşa’nın saraya pek sık gidip geldiği, hatta Kanunî Sultan Süleyman ile arasının oldukça iyi olduğu rivayet edilir. Buradan hareketle, Pargalı Damat İbrahim Paşa‘nın sadrazamlığının geri alınacağından korktuğu ve 1532’de Mehmed Paşa’nın oğlu Mehmed Efendi ile anlaşarak babasını zehirlettiği rivayet edilir.[kaynak belirtilmeli] Silivri’de yaptırmış olduğu cami yanında bulunan türbeye gömülmüştür.


Eserleri

Pîrî Mehmed Paşa birçok hayır eseri yaptırmıştır. İstanbul’da Haliç’de Halıcıoğlu ile Hasköy arasında kendi adını taşıyan bir semt bulunmaktadır. Bu semtte yaptırdığı mescit ve hamamı bulunur. Yine İstanbul’da Zeyrek semtinde Halvetî Tekkesi, Soğükkuyu Camii ve Medresesi, Mercan’da Terlikçiler Mescidi, Molla Gürânî Camii civarında Körüklü Tekkesi olarak anılan Halvetî Zaviyesi ve Camcı Ali semtinde bir sibyân mektebi vardır. Emekli olup vefat ettiği Silivri’de cami, imaret, mektep ve medreseden oluşan bir külliyesi vardır, türbesi de buradadır. Osmanlı ülkesinin birçok yerinde de hayır eserleri bulunur. Bunlar arasında Belgrad‘da bir imaret, Konya‘da bir mescit, imaret ve tekke, Aksaray‘da bir mektep, Gülek Kalesi yakınlarındaki zaviye ve ribât sayılabilir. Bu kadar çok dağınık hayır eserlerinin günlük finansmanı için, Anadolu ve Rumeli’de bircok arazı ve emlak vakıfları bulunmaktadır.[4]


Popüler kültürdeki yeri

2003 yapımı Hürrem Sultan dizisinde Ayberk Atilla, 2011 yapımı Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise Arif Erkin Güzelbeyoğlu tarafından canlandırılmıştır.


Kaynakça

 • Danışmend, İsmail Hâmi, (1961) Osmanlı Devlet Erkâni, İstanbul:Türkiye Yayınevi.
 • Buz, Ayhan (2009) Osmanlı Sadrazamları, İstanbul: Neden Kitap, ISBN 978-975-254-278-5
 • Yılmaz, Mehmed, “Mehmed Paşa (Piri)”, (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.164 ISBN:975-08-0072-9
 1. ^ Yılmaz, Mehmed, “Mehmed Paşa (Piri)”, (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.164 ISBN:975-08-0072-9
 2. ^ http://www.ahmetsimsirgil.com/pirimehmedpasa.html
 3. ^ Sakaoğlu, Necdet (1999), Bu Mülkün Sultanları, İstanbul:Oğlak ISBN:9753292996 say.123

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AEr%C3%AE_Mehmed_Pa%C5%9Fa 

Comments

Add a Comment
 1. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! Lots of information.

  https://www.dunamisproductions.com/
  canadian pharmacies online prescriptions
  canada drugs
  prescription drugs online without
  top rated canadian pharmacies online

 2. Your comment is awaiting moderation.

  You made your point.
  https://www.visitwaushara.com/
  international pharmacies that ship to the usa
  canadian pharmacy online
  northwest pharmacy
  online pharmacies of canada

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing a lot of amazing information!
  https://www.dunamisproductions.com/
  prescription drugs prices
  canadian pharmacies without an rx
  mexican pharmacies shipping to usa
  canada drugs online

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks, Quite a lot of facts!

  https://www.visitwaushara.com/
  canada pharmacies
  canadian pharmacies
  canada pharmacies without script
  north west pharmacy canada

 5. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic content. Cheers!
  https://www.dunamisproductions.com/
  prescription pricing
  canadian online pharmacies
  canadian pharmacy without prescription
  online pharmacies canada

 6. Your comment is awaiting moderation.

  You have made your stand quite well..
  https://www.visitwaushara.com/
  pharmacy online store
  canadian pharmacies online
  drugs online
  canada drugs

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! I like it!
  https://www.visitwaushara.com/
  no prescription pharmacy
  northwest pharmacy
  prescription drugs online without
  london drugs canada

 8. Your comment is awaiting moderation.

  Regards. Fantastic information!
  https://www.lunarciel.com/
  pharmacies in canada
  canadian pharmacies that ship to us
  drug price
  canadian pharmacies

 9. Your comment is awaiting moderation.

  You reported it well!
  https://www.dunamisproductions.com/
  online canadian discount pharmacy
  global pharmacy canada
  canadian prescription drugs
  london drugs canada

 10. Your comment is awaiting moderation.

  Appreciate it. Lots of data.

  https://www.lunarciel.com/
  canadian prescription
  london drugs canada
  buy prescription drugs without doctor
  canadian online pharmacy

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks! An abundance of information.

  https://www.interlandchemie.com/
  rx pharmacy
  canada drug
  canadian pharmacies that are legit
  canada drugs online

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. With thanks.
  https://www.interlandchemie.com/
  international pharmacies that ship to the usa
  online pharmacies canada
  discount prescription drug
  canadian pharmacy

 13. Your comment is awaiting moderation.

  You stated it effectively.
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadian rx
  canada online pharmacies
  compare prescription prices
  online pharmacies canada

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Well spoken genuinely. !
  https://www.visitwaushara.com/
  compare prescription prices
  canadian pharmacies-24h
  buy online prescription drugs
  aarp approved canadian online pharmacies

 15. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible quite a lot of helpful advice.
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian online pharmacy
  aarp approved canadian online pharmacies
  canadadrugs.com pharmacy
  canadian drugs

 16. Your comment is awaiting moderation.

  You said it perfectly.!
  https://www.visitwaushara.com/
  pharmacy online mexico
  canadian pharmaceuticals online
  canadianpharmacy
  canadian pharcharmy

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you. Numerous posts.

  https://www.interlandchemie.com/
  canada online pharmacies
  canada drug
  us pharmacy no prior prescription
  canadian cialis

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful facts, Thanks!
  https://www.lunarciel.com/
  online drugs
  canada drugs online
  canadian mail order pharmacies
  canadianpharmacy

 19. Your comment is awaiting moderation.

  Appreciate it! An abundance of knowledge.

  https://www.lunarciel.com/
  prescription drugs online without
  canadian pharmaceuticals online
  canadian online pharmacy
  canada pharmacy

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Perfectly spoken without a doubt. !
  https://www.visitwaushara.com/
  canadian viagra
  online pharmacies of canada
  mail order pharmacy
  north west pharmacy canada

 21. Your comment is awaiting moderation.

 22. Your comment is awaiting moderation.

  You actually revealed this fantastically!
  https://www.dunamisproductions.com/
  canada drug prices
  canadian cialis
  reputable canadian mail order pharmacies
  canada pharmaceuticals online

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks, A good amount of postings.

  https://www.dunamisproductions.com/
  canada online pharmacies
  online pharmacies canada
  reputable canadian mail order pharmacies
  trust pharmacy canada

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks, Loads of information!

  https://www.visitwaushara.com/
  no prescription online pharmacy
  canadian viagra
  canadian pharmacies shipping to usa
  canada drugs

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thanks.
  https://www.dunamisproductions.com/
  prescription drugs without doctor approval
  canada pharmaceutical online ordering
  canadian drug
  canada drugs online

 26. Your comment is awaiting moderation.

  Valuable data. Kudos!
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadian pharmacy online canada
  canadian pharmacies without an rx
  online pharmacy canada
  mexican pharmacies shipping to usa

 27. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Cheers!
  https://www.dunamisproductions.com/
  most reliable canadian pharmacies
  canadian cialis
  pharmacy prescription
  aarp approved canadian online pharmacies

 28. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Kudos.
  https://www.lunarciel.com/
  canada drugs online
  canadian pharmacies without an rx
  price prescription drugs
  canadian pharcharmy

 29. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks! Loads of advice!

  https://www.lunarciel.com/
  rx online
  canada drugs
  prescription price comparison
  canadian cialis

 30. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Many thanks.
  https://www.visitwaushara.com/
  discount drugs online pharmacy
  london drugs canada
  pharmacy prescription
  canada pharmaceuticals online

 31. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Kudos!
  https://www.dunamisproductions.com/
  mexican online pharmacies
  london drugs canada
  online pharmacy
  canadian pharmacies without an rx

 32. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks! A lot of stuff.

  https://www.dunamisproductions.com/
  prescription cost
  canadian pharmacies that ship to us
  canadapharmacyonline com
  canadian pharmacies-24h

 33. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic material. Thanks.
  https://www.lunarciel.com/
  canada pharmacy online orders
  global pharmacy canada
  pharmacy without dr prescriptions
  online pharmacies of canada

 34. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously lots of valuable tips.
  https://www.lunarciel.com/
  overseas pharmacies
  trust pharmacy canada
  canadian viagra
  canadian pharmacies

 35. Your comment is awaiting moderation.

  You reported that terrifically.
  https://www.lunarciel.com/
  online pharmacy without a prescription
  london drugs canada
  visit poster’s website
  canadian pharmacies that ship to us

 36. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome info. Cheers.
  https://www.lunarciel.com/
  canada pharmacy no prescription
  northwest pharmacy
  pharmacy drug store
  canadian viagra

 37. Your comment is awaiting moderation.

  Helpful stuff. Thank you.
  https://www.lunarciel.com/
  canada drugs pharmacy
  canadian pharmacy
  best non prescription online pharmacies
  canadian pharmaceuticals online

 38. Your comment is awaiting moderation.

  Great facts. Thanks!
  https://www.dunamisproductions.com/
  canada pharmacy no prescription
  canadian pharmaceuticals online
  canadian pharma companies
  canadianpharmacy

 39. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible lots of excellent data.
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadian pharmacy 365
  canada online pharmacies
  my canadian pharmacy
  canadian pharmacy online

 40. Your comment is awaiting moderation.

  You said this wonderfully!
  https://www.dunamisproductions.com/
  online pharmacy
  northwest pharmacy
  canadian rx pharmacy online
  canada online pharmacies

 41. Your comment is awaiting moderation.

  Regards. Loads of info.

  https://www.dunamisproductions.com/
  mexican pharmacy online medications
  canada pharmaceutical online ordering
  no prior prescription required pharmacy
  canada drugs online

 42. Your comment is awaiting moderation.

  Truly quite a lot of amazing material!
  https://www.interlandchemie.com/
  my canadian pharmacy
  north west pharmacy canada
  prescription drug cost
  canadian pharmacies

 43. Your comment is awaiting moderation.

  You actually stated that perfectly.
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian online pharmacy reviews
  canadian pharmacies without an rx
  board of pharmacy
  canadian pharmacies without an rx

 44. Your comment is awaiting moderation.

  You said it nicely.!
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian drugs
  canada online pharmacies
  canadapharmacy com
  north west pharmacy canada

 45. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you! I enjoy this!
  https://www.lunarciel.com/
  pharmacy canada
  canada pharmacy online
  pharmacies in canada
  canadian pharmacy online

 46. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely said. !
  https://www.dunamisproductions.com/
  online canadian pharmacy
  canadian pharmacies that ship to us
  web medical information
  canadian pharmacies without an rx

 47. Your comment is awaiting moderation.

  Fine write ups. Many thanks!
  https://www.lunarciel.com/
  prescription drugs without prior prescription
  northwest pharmacy
  prescription drugs without prior prescription
  canadian pharmacy

 48. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Cheers.
  https://www.waltcoexpress.com/
  top rated online canadian pharmacies
  canadian pharmacies that ship to us
  no prior prescription required pharmacy
  canadian pharmacy

 49. Your comment is awaiting moderation.

  You revealed this perfectly!
  https://www.interlandchemie.com/
  drugs without prescription
  canada pharmaceuticals online
  safe canadian online pharmacies
  canadian pharmacies that ship to us

 50. Your comment is awaiting moderation.

  You said it adequately.!
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian online pharmacies
  canada drugs online
  pharmacy cost comparison
  canadian pharcharmy

 51. Your comment is awaiting moderation.

  You explained that superbly!
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian pharmacy online canada
  top rated canadian pharmacies online
  canadian prescription drugs
  canada pharmaceuticals online

 52. Your comment is awaiting moderation.

  You stated it wonderfully!
  https://www.visitwaushara.com/
  canada pharmacy online
  top rated canadian pharmacies online
  pharmacy prices
  canadian pharcharmy

 53. Your comment is awaiting moderation.

  Beneficial content. Appreciate it!
  https://www.visitwaushara.com/
  best online international pharmacies
  canada pharmacy
  walgreens pharmacy
  canadian pharmacy online

 54. Your comment is awaiting moderation.

  You made your point quite clearly.!
  https://www.dunamisproductions.com/
  drugstore online
  london drugs canada
  canadian discount pharmacy
  canadian drugs

 55. Your comment is awaiting moderation.

  Reliable facts. Many thanks!
  https://www.interlandchemie.com/
  pharmacies near me
  canadian cialis
  pharmacy price comparison
  canadian online pharmacy

 56. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks, I enjoy this.
  https://www.waltcoexpress.com/
  online canadian pharmacy
  canadian pharmaceuticals online
  safe canadian online pharmacies
  canada pharmaceuticals online

 57. Your comment is awaiting moderation.

  Well spoken without a doubt! !
  https://www.waltcoexpress.com/
  candrugstore com
  canada pharmacy
  best price prescription drugs
  mexican pharmacies shipping to usa

 58. Your comment is awaiting moderation.

  Beneficial knowledge. Thank you.
  https://www.interlandchemie.com/
  mexican pharmacy online
  global pharmacy canada
  canada pharmacy no prescription
  canadian online pharmacy

 59. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks, I like this.
  https://www.waltcoexpress.com/
  pharmacy online
  canadian pharmacies
  online pharmacies no prescription
  aarp approved canadian online pharmacies

 60. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks, I enjoy it.
  https://www.lunarciel.com/
  cheap canadian drugs
  canada pharmacy
  canada pharmacies online pharmacy
  canadian pharmacy

 61. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Appreciate it.
  https://www.visitwaushara.com/
  prescription online
  aarp approved canadian online pharmacies
  canadian drugstore online
  canadian pharmacy

 62. Your comment is awaiting moderation.

  Regards! I like this!
  https://www.interlandchemie.com/
  canadapharmacyonline.com
  canada drugs online
  canadian pharmacies without prescriptions
  canadian online pharmacy

 63. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Many thanks!
  http://canadianpharmacysilo.com/
  drugs from canada
  canadian pharmacies online
  prescription drugs without doctor approval
  canada online pharmacies

 64. Your comment is awaiting moderation.

  Regards! A lot of knowledge!

  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  prescription drugs canada
  canadian pharmacies that ship to us
  canada pharmacy online reviews
  canadian pharmacy online

 65. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! A good amount of knowledge!

  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  online pharmacies no prescription
  canadian pharmacy
  canadian pharmacies that ship to us
  canadian pharmacies that ship to us

 66. Your comment is awaiting moderation.

  Info effectively regarded!!
  http://canadianpharmacysilo.com/
  canada pharmacies online pharmacy
  aarp approved canadian online pharmacies
  buy prescription drugs without doctor
  canadian pharmacies-24h

 67. Your comment is awaiting moderation.

  Truly plenty of good material!
  http://talahicc.com/
  visit poster’s website
  canadian pharmacies-24h
  mail order pharmacies
  canadian pharmacies-24h

 68. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible a lot of good data.
  http://canadianpharmacyntx.com/
  pharmacies in canada
  canadian cialis
  pain meds online without doctor prescription
  canadian online pharmacy

 69. Your comment is awaiting moderation.

  You actually stated that terrifically!
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  online pharmacies no prescription
  canadian viagra
  buy drugs online
  canada pharmaceutical online ordering

 70. Your comment is awaiting moderation.

  You have made the point!
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  best online international pharmacies
  canada drug
  pharmacy prescription
  canadian pharmaceuticals online

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir