Pîrî Mehmed Paşa

Pîrî Mehmed Paşa (ö. 1533, Silivri), I. Selim saltanatının son yıllarında ve I. Süleyman saltanatının ilk yıllarında 25 Ocak 1518-27 Haziran 1523 tarihleri arasında beş yıl beş ay iki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.


Sadrazamlıktan önceki yaşamı

Aksaray‘da Zinciriye Medresesi müderrislerinden Cemaleddin Aksarayî torunlarından olup, babası ulemadan Mehmed Çelâleddin b. Ahmed Çelebi’dir. [1]Ana tarafından soyu Larende (Karaman)’de medfun Mevlâna Hamazatüddin’dir. Amasya’da veya Aksaray’da doğmuş olabileceği değerlendirilip, doğum yeri hakkında bir kayıt yoktur.[2] Aksaray’ın Osmanlı devletine katılmasından sonra Amasya’ya yerleşmiştir. Eğitimini ve medrese tahsilini Amasya’da görmüştür. Sonra mahkemey-i şeriyeye katip oldu ve üstün yetenekleri dolayısıyla başkatipliğe yükseldi. II. Beyazıt tahta çıkması ile İstanbul’a gelmiştir. Devlet hizmetine girip sırasıyla Sofya, Silivri, Serez (1499) ve Galata kadılık görevlerinde bulundu. Sonra İstanbul Fatih Sultan Mehmed Imareti mutevellisi oldu. 1508’de II. Beyazıt zamanında Anadolu defterdarı olmuştur.

Pîrî Mehmed Çelebi, başdefterdarlıkla Çaldıran seferine iştirak etti. İaşe ve menzil işlerini yerine getirmede yararlılık gösterip isim yapti. Bir harp meclisinde beklenmeden hemen hücuma geçilmesi hususundaki söylemiş olduğu sözler ile Sultan Selim’in takdirini kazandı. Şah İsmail‘e karşı zafer sonrasında ikinci vezir Dukakinoğlu Ahmed Paşa ile birlikteTebriz‘in zapt edip muhafazasıyla görevlendirildi. Bu seferden dönüşünde Nahçıvan‘a gelindiği zaman ekim 1514’te azlolunan Mustafa Paşa’nın yerine üçüncü vezir yapıldı.Amasya‘da Mart 1515 yeniçeri isyanı sonunda vezaretten alındıysa da üç gün sonra tekrar vezarete iade edildi.

Hersekli Ahmed Paşa‘nın son defa vezir-i âzamlıktan azlinden sonra, Mısır seferine karşı geldiği için, Pîrî Mehmed Paşa da azil ve emekli edildi.

Yavuz Sultan Selim’in Osmanlı ordusu ile 1516 (hicri 922’de) Mısır seferine hareketi üzerine İstanbul muhafızı ve sedaret kaymakamı tayin olundu.

Mısır’ın fethedilmesinden sonra Mısır’da bulunan Osmanlı ordusuna İstanbul’dan iaşe, tedarik ve mühimmat getirmesi ve Mısır’dan geri dönüşte elde edilen ganimetin İstanbul’a taşınması için Yavuz Sultan Selim İstanbul’dan bir donanma filosu istemişti.[3] İstanbul muhafızı olan Pîrî Mehmed Paşa İskenderiye‘ye sevk edilecek donanmayı büyük bir titizlikle donattı. Galata ve Gelibolu‘da hazırlanan altı yüz parçadan ziyade ve padişahın istediği sayıdan fazla olan bu donanmadaki gemiler altısı top ve beşini de at gemisi olarak tanzim edilmişti. Ama 1517 başındaki çok şiddetli kış dolayısıyla bu donanma ancak 26 Mart 1517’de İstanbul’dan ayrıldı. İskenderiye’ye gelen gemilere hazineler ve ganimet yüklendi ve bu filo 15 Temmuz 1517’de İstanbul’a geldi. Pîrî Mehmed Paşa’nın bütün bu çalışma ve gayretleri, Yavuz Sultan Selim gözünde, onu veziriazamlığa hazırlamaktaydı.

Mısır Seferi dönüşünde ani bir kararla Yavuz Sultan Selim sadrazam olan Yunus Paşa‘yı 13 Eylül 1517’da idam ettirdi. Yerine hemen sadrazam tayin edilmedi ve İstanbul’da bulunan Pîrî Mehmed Paşa acele Suriye’ye çağrıldı. Pîrî Mehmed Paşa 24 Ocak 1518’de Şam‘daki ordugâha ulaşıp bir gün sonra da vezir-i azam görevine getirildi.


Sedareti

Mısır’dan dönüşte sadrazam Yunus Paşa‘nın idamı üzerine İstanbul‘dan getirtilerek Şam’da padişahla buluşup vezir-i âzam tayin edildi (1518 Ocak) ve Yavuz Sultan Selim‘in vefatına kadar mevkiini muhafaza ettiği gibi oğlu Kanuni Sultan Süleyman’a da üç sene vezir-i âzamlık yaptıktan sonra 1523’te vezaret haslarıyla emekli edildi.

Dönemindeki önemli olaylar:
1521-Belgrad‘ın fethi
1522-Rodos‘un fethi

Kişiliği ve cesaretiyle Yavuz Sultan Selim‘in gözüne girmiştir. Hatta Belgrad‘ın fethi için Kanunî Sultan Süleyman‘ı ikna etmiş ve Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren denizciliği ve donanmayı geliştirmeye çabalamıştır.


Görevden alınması

İkinci Vezir Ahmet Paşa sadrazam olabilmek için Pîrî Mehmed Paşa’nın yaşlılığını bahane edip I. Süleyman‘a onu görevden almaya ikna etmeye çalışmış ve sonuçta başarılı olmuştur. Ancak II. Vezirin yerine sadrazamlığa Hasodabaşı İbrahim Ağa‘yı getirtmiştir ve Pîrî Mehmed Paşa’ya maaş bağlayarak onu emekli etmiştir.

Padişah Kanuni Sultan Süleyman geleneğe göre ikinci vezir olan Hain Ahmed Paşayı sadrazamlığa getirmesi gerekirken, Mısır valiliğine atadı ve sadrazamlığa Pargalı İbrahim Paşa’yı getirdi. Beylerbeyi olarak Mısır’a vardıktan sonra Ahmet Paşa Memlüklü devlet adamlarını çevresinde toplayarak isyan etti. Bağımsızlığını ilan ederek ve yeni bir devlet kurmak için para bastırarak hutbe okuttu. Sadrazam İbrahim Paşa isyanı bastırmak ile görevlendirilip Mısır’a gitmişse de, Hain Ahmed Paşa sarayında kendi adamları tarafından öldürüldu. Pargalı İbrahim Paşa Mısır eyaletinin idarî ve malî kurumları ile işlerini büyük bir reforma tabi tuttuktan sonra İstanbul’a döndü.


Ölümü

Sadrazamlıktan emekli edildikten sonra Silivri‘deki çiftliğine çekilen Pîrî Mehmed Paşa’nın saraya pek sık gidip geldiği, hatta Kanunî Sultan Süleyman ile arasının oldukça iyi olduğu rivayet edilir. Buradan hareketle, Pargalı Damat İbrahim Paşa‘nın sadrazamlığının geri alınacağından korktuğu ve 1532’de Mehmed Paşa’nın oğlu Mehmed Efendi ile anlaşarak babasını zehirlettiği rivayet edilir.[kaynak belirtilmeli] Silivri’de yaptırmış olduğu cami yanında bulunan türbeye gömülmüştür.


Eserleri

Pîrî Mehmed Paşa birçok hayır eseri yaptırmıştır. İstanbul’da Haliç’de Halıcıoğlu ile Hasköy arasında kendi adını taşıyan bir semt bulunmaktadır. Bu semtte yaptırdığı mescit ve hamamı bulunur. Yine İstanbul’da Zeyrek semtinde Halvetî Tekkesi, Soğükkuyu Camii ve Medresesi, Mercan’da Terlikçiler Mescidi, Molla Gürânî Camii civarında Körüklü Tekkesi olarak anılan Halvetî Zaviyesi ve Camcı Ali semtinde bir sibyân mektebi vardır. Emekli olup vefat ettiği Silivri’de cami, imaret, mektep ve medreseden oluşan bir külliyesi vardır, türbesi de buradadır. Osmanlı ülkesinin birçok yerinde de hayır eserleri bulunur. Bunlar arasında Belgrad‘da bir imaret, Konya‘da bir mescit, imaret ve tekke, Aksaray‘da bir mektep, Gülek Kalesi yakınlarındaki zaviye ve ribât sayılabilir. Bu kadar çok dağınık hayır eserlerinin günlük finansmanı için, Anadolu ve Rumeli’de bircok arazı ve emlak vakıfları bulunmaktadır.[4]


Popüler kültürdeki yeri

2003 yapımı Hürrem Sultan dizisinde Ayberk Atilla, 2011 yapımı Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise Arif Erkin Güzelbeyoğlu tarafından canlandırılmıştır.


Kaynakça

 • Danışmend, İsmail Hâmi, (1961) Osmanlı Devlet Erkâni, İstanbul:Türkiye Yayınevi.
 • Buz, Ayhan (2009) Osmanlı Sadrazamları, İstanbul: Neden Kitap, ISBN 978-975-254-278-5
 • Yılmaz, Mehmed, “Mehmed Paşa (Piri)”, (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.164 ISBN:975-08-0072-9
 1. ^ Yılmaz, Mehmed, “Mehmed Paşa (Piri)”, (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.164 ISBN:975-08-0072-9
 2. ^ http://www.ahmetsimsirgil.com/pirimehmedpasa.html
 3. ^ Sakaoğlu, Necdet (1999), Bu Mülkün Sultanları, İstanbul:Oğlak ISBN:9753292996 say.123

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AEr%C3%AE_Mehmed_Pa%C5%9Fa 

Comments

Add a Comment
 1. Your comment is awaiting moderation.

  You actually mentioned this superbly.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra and eye damage
  viagra for sale uk
  viagra 24 hour delivery uk
  generic viagra

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! Useful information.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  has anyone used viagra
  buy viagra
  men that have taken viagra
  viagra without a doctor prescription

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Superb information. Thanks.
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  generic sildenafil viagra
  generic viagra 100mg
  buy viagra line
  viagra online

 4. Your comment is awaiting moderation.

  You expressed this fantastically.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  tadalafil generic viagra
  viagra generic
  does viagra last longer
  viagra for sale uk

 5. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely expressed. !
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  recreational viagra use sex stories
  buy viagra
  find viagra free online pages edinburgh
  buy viagra online

 6. Your comment is awaiting moderation.

  You said that adequately!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  legal viagra
  buy viagra
  viagra cheap india pharmacy
  generic viagra 100mg

 7. Your comment is awaiting moderation.

  You said this adequately!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  snow white and viagra cartoon
  viagra pills
  cialis get viagra
  viagra generic

 8. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously many of terrific information!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  generic viagra online
  generic viagra 100mg
  viagra and indigestion
  viagra for women

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Factor nicely utilized!.
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  what pills look like viagra
  cheap viagra
  tips on using viagra
  buy generic viagra

 10. Your comment is awaiting moderation.

  You said this adequately.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra ireland
  generic viagra
  women take viagra
  generic viagra 100mg

 11. Your comment is awaiting moderation.

  You stated this very well!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  how many viagra pills per carton
  generic viagra
  drink female viagra
  viagra without a doctors prescription

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Fine info. With thanks.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  replace viagra
  viagra for sale uk
  viagra afghanistan
  buy viagra

 13. Your comment is awaiting moderation.

  Beneficial info. Appreciate it!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  does viagra hurt women
  viagra for sale uk
  discount buy viagra
  viagra generic

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Position very well considered!.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  peanut butter the poor man’s viagra
  viagra online
  how to stop the viagra emails
  generic viagra

 15. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely expressed. .
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  premature ejaculation and viagra
  generic viagra 100mg
  viagra online drugstore
  buy viagra

 16. Your comment is awaiting moderation.

  You actually suggested this superbly.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  quick forum readtopic viagra none generated
  generic viagra 100mg
  viagra find sites free
  buy viagra

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Fine stuff. Appreciate it.
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  cheap discount viagra
  viagra online
  can you mix prozac and viagra
  generic viagra 100mg

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks. I enjoy this.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  buying viagra online in australia
  viagra pills
  can viagra lower your bp
  buy viagra online

 19. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos, Very good stuff!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra in the philippines
  cheap viagra
  viagra sales mexico
  viagra online

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. With thanks!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra how to buy
  viagra 100mg
  viagra pakistan
  viagra pills

 21. Your comment is awaiting moderation.

  Perfectly spoken genuinely. !
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra tonytigeraz
  generic viagra 100mg
  celebrity endorsments viagra
  viagra pills

 22. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, With thanks!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  cost comparsion viagra levitra
  cheap viagra
  viagra genetic
  viagra pills

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Lovely content, Thank you!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  eyesight viagra
  viagra pills
  cheapest 4 quantity viagra
  buy viagra online

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful content. Cheers.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra uk chemist non prescription
  viagra for women
  under the counter viagra
  generic viagra online

 25. Your comment is awaiting moderation.

  You revealed that fantastically.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  cialis levia and viagra
  buy viagra
  viagra manufacturers
  viagra without a doctors prescription

 26. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing a good deal of amazing information.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  can i take viagra with alcohol
  viagra without a doctor prescription
  the seven dwarfs using viagra
  viagra without a doctor prescription

 27. Your comment is awaiting moderation.

  Well expressed really! .
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  prescription for viagra in china
  viagra 100mg
  how to identify authentic viagra
  generic viagra 100mg

 28. Your comment is awaiting moderation.

  You explained it really well!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  viagra cialis levitra smaple pack
  viagra for sale uk
  viagra super active plus
  generic viagra online

 29. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific material. Appreciate it.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  buy herbal viagra
  generic viagra 100mg
  female naked viagra
  viagra 100mg

 30. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely put. !
  https://www.genericviagracubarx.com/
  buy viagra in new york
  viagra for women
  buy viagra online uk
  viagra without a doctors prescription

 31. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers. Valuable information.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  female viagra side effects
  viagra pills
  viagra crohn’s
  cheap viagra

 32. Your comment is awaiting moderation.

  You have made your point quite effectively!.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra find sites search pages
  viagra 100mg
  canadian pharamacy viagra
  generic viagra 100mg

 33. Your comment is awaiting moderation.

  Good information. Thank you.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  viagra wisconsin teachers
  viagra generic
  cb viagra kit
  viagra without a doctors prescription

 34. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! Wonderful information!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  can you take viagra into japan
  buy generic viagra
  dont mix viagra wih steroids photo
  viagra pills

 35. Your comment is awaiting moderation.

  Really many of useful data!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra bank fraud
  cheap viagra
  find sites banks pages viagra search
  viagra online

 36. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic information. Thank you.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  storing viagra
  viagra for sale uk
  viagra sell
  generic viagra 100mg

 37. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks. Lots of data.

  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  overnight shipping viagra soft
  generic viagra 100mg
  is viagra otc in peru
  buy viagra

 38. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot! Loads of advice.

  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  viagra temperature storage
  viagra for sale uk
  27 tons of viagra
  generic viagra 100mg

 39. Your comment is awaiting moderation.

  Reliable knowledge. With thanks!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  january 2008 alive viagra girl jessica
  viagra without a doctors prescription
  purchase viagra online cheapest pri
  viagra for sale uk

 40. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks. Awesome stuff.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  mccain avoids viagra
  viagra for sale uk
  employee drug testing viagra
  viagra generic

 41. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome content, Many thanks.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  athletes performance viagra
  viagra without a doctor prescription
  buy brand viagra
  viagra without a doctor prescription

 42. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible a good deal of superb advice!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  pharmacy silagra brand name viagra cumwithuscom
  cheap viagra
  viagra used for cardiac issues
  buy viagra online

 43. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic data. Kudos.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  cost of viagra in canada
  buy generic viagra
  viagra exstacy cocaine
  viagra pills

 44. Your comment is awaiting moderation.

  Superb forum posts. With thanks!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  buy onlinecom phentermine viagra
  viagra for sale uk
  viagra tx for hypertension
  viagra without a doctors prescription

 45. Your comment is awaiting moderation.

  Truly loads of beneficial info.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  ayurvedic viagra
  viagra for sale uk
  how long before viagra works
  viagra without a doctor prescription

 46. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing data, Cheers.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  works viagra
  viagra generic
  viagra and aspring together
  generic viagra 100mg

 47. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful write ups, Regards.
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  viagra cocaine
  viagra without a doctors prescription
  viagra side effects for reynauds
  viagra generic

 48. Your comment is awaiting moderation.

  You made your point very well!.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra and discovery
  viagra 100mg
  discount viagra and ciallis
  generic viagra

 49. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible quite a lot of excellent data!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra reviews for extra stamnia
  buy viagra
  watermelon viagra affect
  viagra online

 50. Your comment is awaiting moderation.

  Great write ups, Appreciate it.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  roofies and viagra
  viagra for sale uk
  viagra demo video
  buy generic viagra

 51. Your comment is awaiting moderation.

  You have made your point very well.!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra direction
  viagra pills
  do boots sell viagra
  viagra without a doctor prescription

 52. Your comment is awaiting moderation.

  You stated it really well.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra wont work
  cheap viagra
  oral sex with viagra
  buy generic viagra

 53. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa many of good facts.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  marketing ideas for viagra
  buy viagra online
  fsa eligible expenses viagra
  viagra without a doctor prescription

 54. Your comment is awaiting moderation.

  You expressed it effectively.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  erectile dysfunction viagra sue
  buy generic viagra
  walmart price for viagra 2010
  generic viagra 100mg

 55. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks! I value this!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  generic viagra without prescription us pharmacy
  viagra pills
  viagra on medicaid
  viagra without a doctors prescription

 56. Your comment is awaiting moderation.

  Appreciate it, Quite a lot of stuff.

  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  a viagra for women
  viagra online
  canadian viagra over the counter
  viagra without a doctor prescription

 57. Your comment is awaiting moderation.

  Appreciate it! Loads of posts.

  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  buy viagra internet
  viagra without a doctor prescription
  money online order save viagra
  generic viagra 100mg

 58. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Appreciate it.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  mixing cialis and viagra
  cheap viagra
  age 40 use viagra
  viagra for women

 59. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible plenty of good knowledge.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  canada pharmacy discounted viagra 100
  buy generic viagra
  viagra and ph
  viagra 100mg

 60. Your comment is awaiting moderation.

  Truly loads of great knowledge!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  best viagra
  generic viagra online
  buy viagra for cheap
  viagra pills

 61. Your comment is awaiting moderation.

  Great material, Thank you!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra cheap india
  generic viagra online
  woman on viagra
  generic viagra online

 62. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you, Excellent stuff.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  prazosin impotence viagra
  cheap viagra
  what does half a viagra do
  generic viagra online

 63. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot! A lot of info.

  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra tx for pulmonary hypertension
  cheap viagra
  search viagra viagra edinburgh pages online
  viagra 100mg

 64. Your comment is awaiting moderation.

  You revealed this terrifically!
  http://viagrapego.com/
  buy viagra online purchase
  viagra for women
  female viagra squirts
  viagra generic

 65. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot. I enjoy this.
  http://viagrapego.com/
  viagra st and
  viagra 100mg
  viagra 6 free sample
  viagra for sale uk

 66. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot! Wonderful information!
  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  discount viagra pro
  buy viagra online
  buy viagra online without a prescription
  buy viagra online

 67. Your comment is awaiting moderation.

  Information certainly utilized!!
  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  viagra purchase online best deal
  viagra for women
  drug classification for viagra
  buy generic viagra

 68. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks. Ample write ups!

  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  mixing valium vicodin and viagra
  viagra without a doctor prescription
  viagra user pictures
  generic viagra online

 69. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible tons of awesome knowledge.
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  100 mg soft viagra
  viagra generic
  50mg generic viagra
  buy viagra

 70. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome facts, Cheers.
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  viagra cataracts
  viagra without a doctors prescription
  female viagra without a prescription
  viagra for women

 71. Your comment is awaiting moderation.

  Reliable write ups. Many thanks!
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  viagra joke sheet off leg
  viagra generic
  viagra canadian tv ads
  generic viagra online

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir