Sokollu Mehmed Paşa

Sokollu Mehmed Paşa Osmanlı Türkçesi: سوکلو محمد پاشا, Sırp-Hırvatça: Mehmed-paša Sokolović, Sırpça: Мехмед Соколовић ya da gerçek adıyla  Bayo Sokoloviç (Mahlasıyla Tavil; 1505 – 11 Ekim 1579), I. Süleyman döneminde Osmanlı donanmasının Kaptan-ı Deryalığı ve yine I. Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde toplam 14 yıl, 3 ay, 17 gün Osmanlı Devleti‘nin sadrazamlığınıyapmış Boşnak[1] asıllı bir Osmanlı devlet adamıdır. I. Süleyman’ın son vezir-i azamı olmuştur. Hem Osmanlı İmparatorluğu‘nun zirvede bulunduğu dönemi simgelemesi itibariyle hem de icraatları, projeleri ve kişiliği sayesinde en büyük Osmanlısadrazamlarından biri kabul edilir. İki metreyi aşan boyu ile aynı zamanda en uzun boylu Osmanlı sadrazamı idi.


Sadrazamlıktan önceki hayatı

1505 yılında Vişegrad kadılığındaki Rudo kasabasına uzak olmayan (Osmanlı idaresi altında iken Sokol olarak adlandırılan)Sokoloviçi ↔ adı Bayo Sokoloviç‘di.[2] Bu nedenle Balkan halkları arasında Mehmed Paşa Sokoloviç olarak anılır. Vaftiz edilirken Bayo adı takılmıştı. Babasının adı Dimitriye’ydi. Dimitriye’nin bir kızı ve Sırp tarihçilerine göre üç, Türk yazarlarına göre ise iki oğlu daha vardı.[2] 1519 yılında devşirme sistemi ile çocuk yaşta Edirne Sarayına getirilmiş, Mehmed adı verilerek Türk ve Müslümankültürü ile yetiştirilmiştir. Ardından İstanbul‘a gönderildi. Topkapı Sarayı‘nın Enderun bölümünde çeşitli görevlerde bulundu. 1541’deKapıcıbaşılığa yükseldi. 1546’da saray hizmetlerinde başarılı olanların dış göreve atanmaları yolundaki gelenek uyarınca Kaptan-ı Derya‘lığa getirildi. Görevde iken Trablusgarp Seferi‘ne katıldı, İstanbul Tersanesini genişletti ve yeniledi. 1549’da vezirliğe yükselerek Rumeli Beylerbeyliğine atandı.

Avusturya ile 1547’de imzalanan barış antlaşmasının bozulması üzerine Sokollu Mehmed Paşa 1551’de Erdel üzerinde yapılacak seferin komutanlığına getirildi. 80.000 kişilik orduyla Erdel‘e giren Sokollu Mehmed Paşa önemli kaleleri aldı, ama Temeşvar Kuşatmasında başarılı olamayarak geri çekildi. Temeşvar 1552’de, Macaristan serdarlığına atanan Kara Ahmet Paşa ile alınabildi.

I. Süleyman 1553’te Sokollu Mehmed Paşa’yı Rumeli askerlerinin başında Anadolu‘ya gönderdi. Aynı yıl başlayan Nahçıvan Seferinde Sokollu komutasındaki Rumeli askerleri büyük başarı gösterdiler. Sefer dönüşünde Sokollu üçüncü kez vezirliğe yükselerek kubbealtı vezirleri arasına katıldı. Sokollu Mehmed Paşa, Süleyman’ın oğulları arasındaki mücadeleler sırasında da hep Selim‘in yanında oldu. Nitekim taht mücadelesini Selim kazandı. Semiz Ali Paşa‘nın sadrazamlığa yükselmesiyle ikinci vezir olan Sokollu, onun 1565’de ölmesiyle sadrazamlığa getirildi. Yaşı hayli ilerlemiş olan Süleyman çok güvendiği Sokollu’ya geniş yetkiler vermişti. 1561’de üçüncü vezir iken Süleyman’ın torunu ve Sultan II. Selim’in kızı Esmehan Sultan ile evlendi.


Sadrazamlık dönemi

Bu tarihten ölümüne kadarki 15 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun idaresini fiilen elinde tuttu. I. Süleyman‘ın son seferi olan Zigetvarkalesi fethini, padişah öldükten sonra o idare etti. Süleyman’ın ölümünü askerden II. Selim gelinceye kadar saklayarak onu tahta çıkarmayı başardı. II. Selim döneminde sürekli sadrazamlıkta kaldı ve devlet işlerini idare etti. Sokollu 1568’de Avusturya ile 8 yıl süren bir barış antlaşması imzaladıktan sonra doğuya yöneldi. Amacı Osmanlı egemenliğini Asya‘da ve doğu denizlerinde de güçlendirmekti. Portekiz‘inHint Okyanusu‘ndaki artan etkinliğine karşın Kızıldeniz, Umman Denizi ve Basra Körfezi‘ndeki Osmanlı gemilerinin sayılarını attırdı.Hindistan ve Endonezya ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. Sokollu ayrıca Tunus‘u Osmanlı himayesi altına sokarak, Kuzey Afrika‘yı da denetlemek istiyordu. Ama Piyale Paşa ve Lala Mustafa Paşa gibi karşıtların etkisiyle Divan 1570’de Kıbrıs‘ın alınması kararını aldı. Sokollu Venediklilere karşı böyle bir savaşın Avrupa‘yı kendilerine karşı birleştireceği görüşündeydi. Ama Lala Mustafa Paşa Divan’a uyarak 1571’de Kıbrıs‘a çıktı. Haçlı Donanması’nın misillemesinde Osmanlı donanması İnebahtı‘nda yenildi. Alınan ağır yenilgi karşısında Osmanlılara gelen bir Venedik elçisine “Biz sizden Kıbrıs‘ı alarak kolunuzu kestik, siz ise donanmamızı yenmekle yalnızca sakalımızı kestiniz; unutmayın ki, kol bir daha yerine gelmez, ama sakal eskisinden de gür çıkar.” dedi. Gerçekten de Sokollu’nun dediği oldu ve Venedikliler barış istemek zorunda kaldılar. Daha sonra Osmanlı Donanması Tunus‘u İspanyollardan aldı.


Ölümü

Sokollu 1574’te ölen II. Selim’in yerine geçen III. Murad döneminde de sadrazamlığını sürdürdü. Fakat artık eski gücü yoktu çünkü padişah da artık onun karşıtlarıyla işbirliği halindeydi. Sokollu yine de bazı siyasal başarılara imza attı. Fas‘ı Portekiz akınlarından kurtardı, Avusturya‘nın saray içine dönük oyunlarını etkisiz hale getirdi. Fakat baskılar artık iyice artmıştı, amcasının oğlu Budin Beylerbeyi Sokullu Mustafa Paşa sudan bir nedenle idam edildi. Sokollu Mehmed Paşa, 11 Ekim 1579 tarihinde derviş kılığındaki biri tarafından bir ikindi divanı çıkışında kalbinden hançerlenerek ağır yaralandı. Ağır yaralarından dolayı Sokollu bir süre sonra öldü. Eyüp‘te bulunan türbesine defnedildi. Sadrazamın katili konuşturulamadı ve ertesi gün öldürüldü. Sokullu’yu öldüren kişi görünüşte timarlarının azaltılmasından şikayetçi olan bir Boşnak olduğu iddia edilmiştir. Ancak bazı araştırmacılar suikastta yıllar önce şeyhleri Hamza Bâli’ nin idam edilmesinin intikamını almak isteyen Hamzavîler’in rolü olduğunu iddia etmektedir. Ayrıca sadrazamdan kurtulmak istediği düşünülen III. Murad’ın da suikastın arkasında olduğu iddiaları vardır. [3]

Sokollu Mehmed Paşa 14 yıl süren sadrazamlığı boyunca usta bir siyasetçi olarak öne çıkmış, birçok askeri ve siyasal başarının elde edilmesinde birinci derecede rol almıştır. 60 yıllık devlet hizmeti sırasında da hiçbir görevinden alınmamış, daima bir üst göreve atanmış olması da ayrı bir özelliğidir. Sokollu bir tanesi İstanbul’da, diğerleri Lüleburgaz,Havsa (Edirne) ve Payas (Hatay)’ta bulunan beş külliyesi, imparatorluğun hemen her yanına yayılmış eserleri olmuştur.

Don ve Volga ırmakları arasında bir kanal açarak Osmanlı donanmasına Hazar Denizi yolunu açma, Süveyş Kanalı’nı açma, İzmit Körfezi Sapanca Göl Sakarya Nehri üzerinden Karadeniz’e alternatif bir boğaz açma gibi çağının ötesinde projeleri vardı. Don-Volga kanalı için gerekli işgücü seferber edildi, ancak hava şartları nedeniyle çalışmalar sürdürülemedi. Süveyş Kanalı düşüncesiyle ön adım olarak Sudan zapt edildi. Ancak bu proje de sonuca ulaşamadı. Devlet teşkilatı içinde de önemli düzenlemeler yapmıştır.


Popüler kültürdeki yeri

2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Yıldırım Fikret Urağ tarafından canlandırılmıştır.


Kaynakça

 • Danişmend, İsmail Hâmi, (1961) Osmanlı Devlet Erkânı, İstanbul:Türkiye Yayınevi.
 1. ^ Samarčić, Radovan (2004). At that time, all people of Bosnia were regarded as Bosniaks! Sokollu Mehmet Paşa (3rd ed.) Istanbul: Aralik.ISBN 975-8823-62-0
 2. ^ a b Samarcic, Radovan (1995). Sokollu Mehmet Paşa. Sabah Kitapları. ISBN 975-7238-14-7 s.8.
 3. ^ İslam Ansiklopedisi, Erhan Afyoncu

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Sokollu_Mehmed_Pa%C5%9Fa 

Comments

Add a Comment
 1. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! I enjoy it.
  https://www.visitwaushara.com/
  canadian family pharmacy
  canadianpharmacy
  onlinecanadianpharmacy.com
  [url=https://www.interlandchemie.com//]canadian online pharmacies[/url]

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome write ups. Thank you.
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian drug stores online
  canadian pharmacies without an rx
  northwestpharmacy
  [url=https://www.lunarciel.com//]canadian pharmacy online[/url]

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously plenty of wonderful info.
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian drugstore
  canadian pharmacies
  canadian pharmacy
  [url=https://www.waltcoexpress.com//]online pharmacies canada[/url]

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers. Great information.
  https://www.visitwaushara.com/
  pharmacy prices
  canada pharmaceutical online ordering
  cialis canadian pharmacy
  [url=https://www.visitwaushara.com//]london drugs canada[/url]

 5. Your comment is awaiting moderation.

  Really many of helpful knowledge!
  https://www.waltcoexpress.com/
  legitimate online pharmacies
  canada online pharmacies
  canadian pharmacy no prescription
  [url=https://www.visitwaushara.com//]canadian pharmacies-24h[/url]

 6. Your comment is awaiting moderation.

  You have made your point extremely effectively!!
  https://www.visitwaushara.com/
  drugs online
  canada drug
  drugs without prescription
  [url=https://www.lunarciel.com//]northwest pharmacy[/url]

 7. Your comment is awaiting moderation.

  You expressed this fantastically!
  https://www.waltcoexpress.com/
  online pharmacy no prescription
  canadian online pharmacies
  best online pharmacies canada
  [url=https://www.waltcoexpress.com//]canada drugs[/url]

 8. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific material. Appreciate it.
  https://www.visitwaushara.com/
  canada drug
  london drugs canada
  canada pharmacies online prescriptions
  [url=https://www.interlandchemie.com//]online pharmacies canada[/url]

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you! I enjoy this!
  https://www.dunamisproductions.com/
  prescription cost comparison
  online pharmacies canada
  drug price
  [url=https://www.dunamisproductions.com//]trust pharmacy canada[/url]

 10. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely put! !
  https://www.lunarciel.com/
  online canadian pharmacies
  top rated canadian pharmacies online
  canadian rx
  [url=https://www.dunamisproductions.com//]canada pharmaceuticals online[/url]

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks. I enjoy this!
  https://www.visitwaushara.com/
  best non prescription online pharmacies
  canada pharmacy
  prescription drugs canada
  [url=https://www.lunarciel.com//]aarp approved canadian online pharmacies[/url]

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thank you!
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian online pharmacy reviews
  london drugs canada
  canadian drugs without prescription
  [url=https://www.waltcoexpress.com//]canadian viagra[/url]

 13. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific forum posts. Cheers!
  https://www.lunarciel.com/
  canadian online pharmacies prescription drugs
  canadian pharmacies-24h
  prescription drugs canada
  [url=https://www.visitwaushara.com//]canadian viagra[/url]

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos. A lot of facts!

  https://www.dunamisproductions.com/
  canada pharmacies without script
  northwestpharmacy
  discount prescription drug
  [url=https://www.interlandchemie.com//]canadian pharmacies-24h[/url]

 15. Your comment is awaiting moderation.

  Information certainly considered..
  https://www.waltcoexpress.com/
  online pharmacy no prescription
  canadian pharmacies without an rx
  buy drugs online
  [url=https://www.lunarciel.com//]northwestpharmacy[/url]

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic postings. Cheers.
  https://www.waltcoexpress.com/
  canada pharmacies without script
  canadian pharmacies that ship to us
  drugs from canada
  [url=https://www.waltcoexpress.com//]canadian drugs[/url]

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing data, Thank you!
  https://www.waltcoexpress.com/
  canada pharmacies online prescriptions
  global pharmacy canada
  best online pharmacies canada
  [url=https://www.waltcoexpress.com//]canadian pharmacies-24h[/url]

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific write ups. Cheers!
  https://www.waltcoexpress.com/
  online pharmacies no prescription
  canadian pharmacies
  prescription drugs canada
  [url=https://www.interlandchemie.com//]northwest pharmacy[/url]

 19. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome data. Thanks.
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian online pharmacies
  northwest pharmacy
  canadian family pharmacy
  [url=https://www.lunarciel.com//]northwestpharmacy[/url]

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Excellent posts. Cheers!
  https://www.visitwaushara.com/
  pain meds online without doctor prescription
  mexican pharmacies shipping to usa
  rx pharmacy
  [url=https://www.dunamisproductions.com//]mexican pharmacies shipping to usa[/url]

 21. Your comment is awaiting moderation.

  Tips certainly utilized..
  https://www.interlandchemie.com/
  canada pharmacy online
  canadian pharmacies without an rx
  drug price
  [url=https://www.lunarciel.com//]canadian pharmacy online[/url]

 22. Your comment is awaiting moderation.

  You said it nicely.!
  https://www.lunarciel.com/
  reputable canadian mail order pharmacies
  top rated canadian pharmacies online
  canada drugs
  [url=https://www.dunamisproductions.com//]canadian pharmacies-24h[/url]

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thank you.
  https://www.visitwaushara.com/
  drugs for sale
  online pharmacies of canada
  international pharmacies that ship to the usa
  [url=https://www.lunarciel.com//]canadian pharmacies-24h[/url]

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Information very well utilized!.
  https://www.interlandchemie.com/
  canada meds
  canadian pharmacy online
  best online pharmacy
  [url=https://www.dunamisproductions.com//]canadian drugs[/url]

 25. Your comment is awaiting moderation.

  You said it adequately..
  https://www.lunarciel.com/
  best online canadian pharcharmy
  canada drugs online
  canada pharmacies online pharmacy
  [url=https://www.interlandchemie.com//]northwestpharmacy[/url]

 26. Your comment is awaiting moderation.

  Very good material. Many thanks!
  https://www.lunarciel.com/
  canadian online pharmacies prescription drugs
  canadian online pharmacies
  drug prices comparison
  [url=https://www.waltcoexpress.com//]canadian pharmaceuticals online[/url]

 27. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers. Plenty of facts.

  https://www.dunamisproductions.com/
  northwest pharmacy canada
  mexican pharmacies shipping to usa
  discount pharmacy online
  [url=https://www.visitwaushara.com//]canadian pharmacy[/url]

 28. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible many of awesome material.
  https://www.visitwaushara.com/
  24 hour pharmacy
  canadian pharmaceuticals online
  buy cialis
  [url=https://www.dunamisproductions.com//]canadian pharmacies that ship to us[/url]

 29. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, A lot of info!

  https://www.waltcoexpress.com/
  trust pharmacy canada
  canada pharmacy online
  cheap drugs online
  [url=https://www.dunamisproductions.com//]canadian cialis[/url]

 30. Your comment is awaiting moderation.

  You actually said it adequately.
  https://www.dunamisproductions.com/
  canada pharmacies without script
  canadian pharmacy
  online pharmacy canada
  [url=https://www.interlandchemie.com//]northwest pharmacy[/url]

 31. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! Great information!
  https://www.waltcoexpress.com/
  no prescription pharmacies
  northwestpharmacy
  web medical information
  [url=https://www.dunamisproductions.com//]canadian pharcharmy[/url]

 32. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Cheers!
  https://www.interlandchemie.com/
  board of pharmacy
  northwestpharmacy
  pharmacy online
  [url=https://www.visitwaushara.com//]canadian online pharmacies[/url]

 33. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks! I enjoy it.
  https://www.waltcoexpress.com/
  online canadian pharmacy
  online pharmacies of canada
  canadian cialis
  [url=https://www.visitwaushara.com//]northwest pharmacy[/url]

 34. Your comment is awaiting moderation.

  Appreciate it. Lots of data!

  https://www.visitwaushara.com/
  compare rx prices
  canada pharmacy online
  canadian drugs
  [url=https://www.dunamisproductions.com//]online pharmacies canada[/url]

 35. Your comment is awaiting moderation.

  Valuable write ups. Regards.
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian drugstore online
  canada pharmaceutical online ordering
  canadian pharmacy
  [url=https://www.lunarciel.com//]london drugs canada[/url]

 36. Your comment is awaiting moderation.

  Useful information. Thank you!
  https://www.interlandchemie.com/
  mexican pharmacies shipping to usa
  canadian pharcharmy
  board of pharmacy
  [url=https://www.waltcoexpress.com//]canadian cialis[/url]

 37. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, Ample information.

  https://www.waltcoexpress.com/
  discount drugs online pharmacy
  aarp approved canadian online pharmacies
  buy cialis
  [url=https://www.dunamisproductions.com//]canadian pharcharmy[/url]

 38. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks! I enjoy this!
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadianpharmacy
  canada pharmaceuticals online
  pharmacy prices
  [url=https://www.dunamisproductions.com//]mexican pharmacies shipping to usa[/url]

 39. Your comment is awaiting moderation.

  Valuable content. Thank you!
  https://www.interlandchemie.com/
  pharmacy tech
  northwest pharmacy
  cialis online
  [url=https://www.visitwaushara.com//]online pharmacies canada[/url]

 40. Your comment is awaiting moderation.

  You said it very well.!
  https://www.interlandchemie.com/
  canadadrugs
  canadian pharcharmy
  trust pharmacy canada
  [url=https://www.interlandchemie.com//]global pharmacy canada[/url]

 41. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you. Loads of facts.

  https://www.waltcoexpress.com/
  safe canadian online pharmacies
  online pharmacies canada
  canadian drugstore
  [url=https://www.interlandchemie.com//]canadian pharmacy[/url]

 42. Your comment is awaiting moderation.

  Truly a good deal of amazing information!
  https://www.interlandchemie.com/
  costco pharmacy pricing
  canada pharmacy
  prescription drug price comparison
  [url=https://www.lunarciel.com//]canadian cialis[/url]

 43. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, I appreciate it!
  https://www.waltcoexpress.com/
  canada online pharmacies
  canadian pharcharmy
  pharmacy canada
  [url=https://www.dunamisproductions.com//]canada drugs online[/url]

 44. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks, Great stuff.
  https://www.waltcoexpress.com/
  cheap prescription drugs
  online pharmacies canada
  prescription without a doctor’s prescription
  [url=https://www.dunamisproductions.com//]top rated canadian pharmacies online[/url]

 45. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, A good amount of forum posts.

  https://www.visitwaushara.com/
  the canadian pharmacy
  aarp approved canadian online pharmacies
  mexican pharmacy online
  [url=https://www.lunarciel.com//]online pharmacies of canada[/url]

 46. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks. Great information!
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian pharmacy viagra brand
  mexican pharmacies shipping to usa
  prescription drugs without doctor approval
  [url=https://www.dunamisproductions.com//]canadian pharmaceuticals online[/url]

 47. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously all kinds of good tips.
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  canada drug
  canadian online pharmacies
  rx online
  [url=http://canadianpharmaciesnnm.com//]canada drugs online[/url]

 48. Your comment is awaiting moderation.

  Regards, A good amount of postings.

  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  prescription cost comparison
  canadian online pharmacy
  canadian pharmacy no prescription
  [url=http://canadianpharmaciesnnm.com//]canadian pharmacies-24h[/url]

 49. Your comment is awaiting moderation.

  Reliable facts. Thanks!
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  pain meds online without doctor prescription
  canada drugs online
  canadian drugstore
  [url=http://www.canadianpharmacymsn.com//]canadian pharmacy online[/url]

 50. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks, Very good information!
  http://canadianpharmacymim.com/
  canadian drugstore online
  canada online pharmacies
  canada pharmacies online prescriptions
  [url=http://canadianonlinepharmacynnm.com//]online pharmacies canada[/url]

 51. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Cheers.
  http://canadianpharmacymim.com/
  pharmacy near me
  canadian pharcharmy
  rx online
  [url=http://canadianonlinepharmacynnm.com//]global pharmacy canada[/url]

 52. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, A good amount of facts.

  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  online pharmacies no prescription
  canadian pharmacies online
  canadian pharmacies online prescriptions
  [url=https://nicktambone.com//]online pharmacies canada[/url]

 53. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thank you!
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  online pharmacies canada
  online pharmacies canada
  canadian pharmacy without prescription
  [url=http://talahicc.com//]canadian pharmacies without an rx[/url]

 54. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful tips. Regards!
  http://canadianpharmacyntx.com/
  canadian pharmacy meds
  northwestpharmacy
  canadian online pharmacy
  [url=https://nicktambone.com//]northwestpharmacy[/url]

 55. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! A good amount of info.

  https://nicktambone.com/
  board of pharmacy
  north west pharmacy canada
  best online pharmacies no prescription
  [url=https://nicktambone.com//]northwestpharmacy[/url]

 56. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers. I like this.
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  pharmacy near me
  canadian pharcharmy
  drugs without prescription
  [url=http://canadianpharmacysilo.com//]canadian online pharmacy[/url]

 57. Your comment is awaiting moderation.

  You said it perfectly.!
  http://talahicc.com/
  canada online pharmacies
  northwest pharmacy
  discount pharmaceuticals
  [url=http://www.canadianpharmacymsn.com//]aarp approved canadian online pharmacies[/url]

 58. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. With thanks.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  prescription pricing
  canadian pharmacies that ship to us
  mexican pharmacies online
  [url=http://canadianpharmaciesnnm.com//]canadian pharmacies online[/url]

 59. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful information. Thank you.
  http://talahicc.com/
  best online pharmacies canada
  online pharmacies of canada
  walgreens pharmacy
  [url=http://canadianpharmaciesnnm.com//]canada online pharmacies[/url]

 60. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific information. With thanks!
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  prescription cost
  canada pharmacy online
  online rx pharmacy
  [url=http://canadianpharmaciesnnm.com//]global pharmacy canada[/url]

 61. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos, An abundance of info.

  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  prescription drugs without prior prescription
  canadian pharmacies online
  candrugstore com
  [url=http://canadianpharmacyntx.com//]canadian pharmacies online[/url]

 62. Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made your point.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  get prescription online
  canadian drugs
  discount pharmacy
  [url=http://canadianpharmaciescubarx.com//]top rated canadian pharmacies online[/url]

 63. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing a good deal of amazing knowledge.
  http://canadianpharmacyntx.com/
  online pharmacy without a prescription
  north west pharmacy canada
  canada pharmacy no prescription
  [url=http://canadianonlinepharmacynnm.com//]global pharmacy canada[/url]

 64. Your comment is awaiting moderation.

  Helpful stuff. Thanks a lot.
  http://canadianpharmacymim.com/
  canada pharmacies prescription drugs
  canadian pharmacies without an rx
  online drugs
  [url=http://canadianpharmacymim.com//]canadian online pharmacy[/url]

 65. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks, Awesome information.
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  mail order pharmacy
  mexican pharmacies shipping to usa
  canadian pharmacies that ship to us
  [url=http://talahicc.com//]canadian online pharmacies[/url]

 66. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! A lot of tips!

  http://canadianpharmacymim.com/
  pharmacy prescription
  canadian pharmacies
  canadian viagra
  [url=http://www.canadianpharmacymsn.com//]canadian pharcharmy[/url]

 67. Your comment is awaiting moderation.

  Wow tons of awesome facts.
  http://canadianpharmacysilo.com/
  safeway pharmacy
  northwestpharmacy
  pharmacy price compare
  [url=http://canadianonlinepharmacynnm.com//]online pharmacies canada[/url]

 68. Your comment is awaiting moderation.

  Truly quite a lot of terrific information.
  http://canadianpharmacyntx.com/
  no 1 canadian pharcharmy online
  canadian pharmacy online
  prescription pricing
  [url=https://nicktambone.com//]canadian pharmacies-24h[/url]

 69. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome stuff. Thanks a lot!
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  discount drugs online pharmacy
  northwestpharmacy
  legitimate canadian mail order pharmacies
  [url=https://nicktambone.com//]canadian pharmacies without an rx[/url]

 70. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely expressed without a doubt. .
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  northwest pharmacy
  canadian pharmacies that ship to us
  the canadian pharmacy
  [url=http://canadianpharmaciesnnm.com//]canadian viagra[/url]

 71. Your comment is awaiting moderation.

  You actually explained that very well.
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  pharmacy online store
  northwestpharmacy
  buy drugs online
  [url=http://canadianonlinepharmacynnm.com//]canadian viagra[/url]

 72. Your comment is awaiting moderation.

  You have made your position quite clearly.!
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  pharmacy online store
  canadian online pharmacies
  canadian drugs
  [url=http://canadianpharmaciesnnm.com//]canadian pharcharmy[/url]

 73. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely said! .
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  canadian drugstore online
  canadian online pharmacies
  pharmacies in canada
  [url=http://canadianpharmacymim.com//]canada pharmaceuticals online[/url]

 74. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely said! !
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  canadian pharcharmy online
  online pharmacies of canada
  reputable canadian mail order pharmacies
  [url=http://canadianpharmaciescubarx.com//]canada drugs online[/url]

 75. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks. Quite a lot of info.

  https://nicktambone.com/
  prescription without a doctor’s prescription
  canadian pharcharmy
  canada pharmacy online no script
  [url=http://www.canadianpharmacymsn.com//]canadian drugs[/url]

 76. Your comment is awaiting moderation.

  You actually revealed it fantastically.
  http://canadianpharmacysilo.com/
  online pharmacy canada
  canadian cialis
  canada drugs
  [url=http://canadianpharmacysilo.com//]canadian online pharmacies[/url]

 77. Your comment is awaiting moderation.

  Good data. With thanks.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  pain meds online without doctor prescription
  canadian pharmacy online
  canadian meds
  [url=https://nicktambone.com//]northwest pharmacy[/url]

 78. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks. Good information!
  http://canadianpharmacymim.com/
  canadian drugs
  canadian pharmacies online
  canada pharmacy online orders
  [url=http://canadianpharmacyntx.com//]canadian pharmacies that ship to us[/url]

 79. Your comment is awaiting moderation.

  You said it perfectly..
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  online prescription drugs
  global pharmacy canada
  mail order pharmacy
  [url=http://canadianpharmaciesnnm.com//]northwest pharmacy[/url]

 80. Your comment is awaiting moderation.

  Useful info. Many thanks.
  http://canadianpharmacysilo.com/
  canada meds
  canadian pharmacies-24h
  canadian online pharmacy
  [url=http://canadianpharmacymim.com//]canadian pharmacy online[/url]

 81. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot! I enjoy this.
  https://nicktambone.com/
  drugstore online
  canadian online pharmacy
  onlinecanadianpharmacy.com
  [url=http://canadianpharmacyntx.com//]mexican pharmacies shipping to usa[/url]

 82. Your comment is awaiting moderation.

  Well spoken of course! !
  http://canadianpharmacyntx.com/
  discount prescription drug
  online pharmacies canada
  prescription drugs online without doctor
  [url=http://canadianpharmacyntx.com//]canada drugs online[/url]

 83. Your comment is awaiting moderation.

  You revealed that perfectly!
  http://www.canadianpharmacymsn.com
  canadian pharmacy reviews
  canadian pharcharmy
  canadapharmacyonline.com
  [url=http://canadianpharmaciescubarx.com]canada drugs online[/url]

 84. Your comment is awaiting moderation.

  You made the point.
  http://canadianpharmacymim.com
  pharmacy online mexico
  canada pharmaceutical online ordering
  canada drugs
  [url=http://canadianpharmacyntx.com]northwestpharmacy[/url]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir