Sokollu Mehmed Paşa

Sokollu Mehmed Paşa Osmanlı Türkçesi: سوکلو محمد پاشا, Sırp-Hırvatça: Mehmed-paša Sokolović, Sırpça: Мехмед Соколовић ya da gerçek adıyla  Bayo Sokoloviç (Mahlasıyla Tavil; 1505 – 11 Ekim 1579), I. Süleyman döneminde Osmanlı donanmasının Kaptan-ı Deryalığı ve yine I. Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde toplam 14 yıl, 3 ay, 17 gün Osmanlı Devleti‘nin sadrazamlığınıyapmış Boşnak[1] asıllı bir Osmanlı devlet adamıdır. I. Süleyman’ın son vezir-i azamı olmuştur. Hem Osmanlı İmparatorluğu‘nun zirvede bulunduğu dönemi simgelemesi itibariyle hem de icraatları, projeleri ve kişiliği sayesinde en büyük Osmanlısadrazamlarından biri kabul edilir. İki metreyi aşan boyu ile aynı zamanda en uzun boylu Osmanlı sadrazamı idi.


Sadrazamlıktan önceki hayatı

1505 yılında Vişegrad kadılığındaki Rudo kasabasına uzak olmayan (Osmanlı idaresi altında iken Sokol olarak adlandırılan)Sokoloviçi ↔ adı Bayo Sokoloviç‘di.[2] Bu nedenle Balkan halkları arasında Mehmed Paşa Sokoloviç olarak anılır. Vaftiz edilirken Bayo adı takılmıştı. Babasının adı Dimitriye’ydi. Dimitriye’nin bir kızı ve Sırp tarihçilerine göre üç, Türk yazarlarına göre ise iki oğlu daha vardı.[2] 1519 yılında devşirme sistemi ile çocuk yaşta Edirne Sarayına getirilmiş, Mehmed adı verilerek Türk ve Müslümankültürü ile yetiştirilmiştir. Ardından İstanbul‘a gönderildi. Topkapı Sarayı‘nın Enderun bölümünde çeşitli görevlerde bulundu. 1541’deKapıcıbaşılığa yükseldi. 1546’da saray hizmetlerinde başarılı olanların dış göreve atanmaları yolundaki gelenek uyarınca Kaptan-ı Derya‘lığa getirildi. Görevde iken Trablusgarp Seferi‘ne katıldı, İstanbul Tersanesini genişletti ve yeniledi. 1549’da vezirliğe yükselerek Rumeli Beylerbeyliğine atandı.

Avusturya ile 1547’de imzalanan barış antlaşmasının bozulması üzerine Sokollu Mehmed Paşa 1551’de Erdel üzerinde yapılacak seferin komutanlığına getirildi. 80.000 kişilik orduyla Erdel‘e giren Sokollu Mehmed Paşa önemli kaleleri aldı, ama Temeşvar Kuşatmasında başarılı olamayarak geri çekildi. Temeşvar 1552’de, Macaristan serdarlığına atanan Kara Ahmet Paşa ile alınabildi.

I. Süleyman 1553’te Sokollu Mehmed Paşa’yı Rumeli askerlerinin başında Anadolu‘ya gönderdi. Aynı yıl başlayan Nahçıvan Seferinde Sokollu komutasındaki Rumeli askerleri büyük başarı gösterdiler. Sefer dönüşünde Sokollu üçüncü kez vezirliğe yükselerek kubbealtı vezirleri arasına katıldı. Sokollu Mehmed Paşa, Süleyman’ın oğulları arasındaki mücadeleler sırasında da hep Selim‘in yanında oldu. Nitekim taht mücadelesini Selim kazandı. Semiz Ali Paşa‘nın sadrazamlığa yükselmesiyle ikinci vezir olan Sokollu, onun 1565’de ölmesiyle sadrazamlığa getirildi. Yaşı hayli ilerlemiş olan Süleyman çok güvendiği Sokollu’ya geniş yetkiler vermişti. 1561’de üçüncü vezir iken Süleyman’ın torunu ve Sultan II. Selim’in kızı Esmehan Sultan ile evlendi.


Sadrazamlık dönemi

Bu tarihten ölümüne kadarki 15 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun idaresini fiilen elinde tuttu. I. Süleyman‘ın son seferi olan Zigetvarkalesi fethini, padişah öldükten sonra o idare etti. Süleyman’ın ölümünü askerden II. Selim gelinceye kadar saklayarak onu tahta çıkarmayı başardı. II. Selim döneminde sürekli sadrazamlıkta kaldı ve devlet işlerini idare etti. Sokollu 1568’de Avusturya ile 8 yıl süren bir barış antlaşması imzaladıktan sonra doğuya yöneldi. Amacı Osmanlı egemenliğini Asya‘da ve doğu denizlerinde de güçlendirmekti. Portekiz‘inHint Okyanusu‘ndaki artan etkinliğine karşın Kızıldeniz, Umman Denizi ve Basra Körfezi‘ndeki Osmanlı gemilerinin sayılarını attırdı.Hindistan ve Endonezya ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. Sokollu ayrıca Tunus‘u Osmanlı himayesi altına sokarak, Kuzey Afrika‘yı da denetlemek istiyordu. Ama Piyale Paşa ve Lala Mustafa Paşa gibi karşıtların etkisiyle Divan 1570’de Kıbrıs‘ın alınması kararını aldı. Sokollu Venediklilere karşı böyle bir savaşın Avrupa‘yı kendilerine karşı birleştireceği görüşündeydi. Ama Lala Mustafa Paşa Divan’a uyarak 1571’de Kıbrıs‘a çıktı. Haçlı Donanması’nın misillemesinde Osmanlı donanması İnebahtı‘nda yenildi. Alınan ağır yenilgi karşısında Osmanlılara gelen bir Venedik elçisine “Biz sizden Kıbrıs‘ı alarak kolunuzu kestik, siz ise donanmamızı yenmekle yalnızca sakalımızı kestiniz; unutmayın ki, kol bir daha yerine gelmez, ama sakal eskisinden de gür çıkar.” dedi. Gerçekten de Sokollu’nun dediği oldu ve Venedikliler barış istemek zorunda kaldılar. Daha sonra Osmanlı Donanması Tunus‘u İspanyollardan aldı.


Ölümü

Sokollu 1574’te ölen II. Selim’in yerine geçen III. Murad döneminde de sadrazamlığını sürdürdü. Fakat artık eski gücü yoktu çünkü padişah da artık onun karşıtlarıyla işbirliği halindeydi. Sokollu yine de bazı siyasal başarılara imza attı. Fas‘ı Portekiz akınlarından kurtardı, Avusturya‘nın saray içine dönük oyunlarını etkisiz hale getirdi. Fakat baskılar artık iyice artmıştı, amcasının oğlu Budin Beylerbeyi Sokullu Mustafa Paşa sudan bir nedenle idam edildi. Sokollu Mehmed Paşa, 11 Ekim 1579 tarihinde derviş kılığındaki biri tarafından bir ikindi divanı çıkışında kalbinden hançerlenerek ağır yaralandı. Ağır yaralarından dolayı Sokollu bir süre sonra öldü. Eyüp‘te bulunan türbesine defnedildi. Sadrazamın katili konuşturulamadı ve ertesi gün öldürüldü. Sokullu’yu öldüren kişi görünüşte timarlarının azaltılmasından şikayetçi olan bir Boşnak olduğu iddia edilmiştir. Ancak bazı araştırmacılar suikastta yıllar önce şeyhleri Hamza Bâli’ nin idam edilmesinin intikamını almak isteyen Hamzavîler’in rolü olduğunu iddia etmektedir. Ayrıca sadrazamdan kurtulmak istediği düşünülen III. Murad’ın da suikastın arkasında olduğu iddiaları vardır. [3]

Sokollu Mehmed Paşa 14 yıl süren sadrazamlığı boyunca usta bir siyasetçi olarak öne çıkmış, birçok askeri ve siyasal başarının elde edilmesinde birinci derecede rol almıştır. 60 yıllık devlet hizmeti sırasında da hiçbir görevinden alınmamış, daima bir üst göreve atanmış olması da ayrı bir özelliğidir. Sokollu bir tanesi İstanbul’da, diğerleri Lüleburgaz,Havsa (Edirne) ve Payas (Hatay)’ta bulunan beş külliyesi, imparatorluğun hemen her yanına yayılmış eserleri olmuştur.

Don ve Volga ırmakları arasında bir kanal açarak Osmanlı donanmasına Hazar Denizi yolunu açma, Süveyş Kanalı’nı açma, İzmit Körfezi Sapanca Göl Sakarya Nehri üzerinden Karadeniz’e alternatif bir boğaz açma gibi çağının ötesinde projeleri vardı. Don-Volga kanalı için gerekli işgücü seferber edildi, ancak hava şartları nedeniyle çalışmalar sürdürülemedi. Süveyş Kanalı düşüncesiyle ön adım olarak Sudan zapt edildi. Ancak bu proje de sonuca ulaşamadı. Devlet teşkilatı içinde de önemli düzenlemeler yapmıştır.


Popüler kültürdeki yeri

2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Yıldırım Fikret Urağ tarafından canlandırılmıştır.


Kaynakça

 • Danişmend, İsmail Hâmi, (1961) Osmanlı Devlet Erkânı, İstanbul:Türkiye Yayınevi.
 1. ^ Samarčić, Radovan (2004). At that time, all people of Bosnia were regarded as Bosniaks! Sokollu Mehmet Paşa (3rd ed.) Istanbul: Aralik.ISBN 975-8823-62-0
 2. ^ a b Samarcic, Radovan (1995). Sokollu Mehmet Paşa. Sabah Kitapları. ISBN 975-7238-14-7 s.8.
 3. ^ İslam Ansiklopedisi, Erhan Afyoncu

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Sokollu_Mehmed_Pa%C5%9Fa 

Comments

Add a Comment
 1. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing tips. Regards!
  http://viagrapego.com/
  average age of viagra users
  generic viagra 100mg
  cheapest price viagra deliverd uk
  [url=http://viagrapego.com/]generic viagra 100mg[/url]

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Great information. Kudos.
  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  cialis viagra or levitra best viagra generic viagra is a trademark of who [url=http://viagrapego.com/]buy viagra online[/url]
  viagra safe for ladies
  viagra purchase without perscription us pharmacy
  canadian pharmacies nexium viagra
  viagra china
  teenagers viagra
  urethral administration viagra

 3. Your comment is awaiting moderation.

  You made your stand very well..
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  does alka seltzer enhance viagra viagra online order viagra now viagra money order [url=http://viagrapego.com/]generic viagra 100mg[/url]
  viagra buy now pay later
  coke and viagra
  uk mail order viagra
  viagra birthday card printable
  uk biggest viagra case
  viagra smiling bob t shirts

 4. Your comment is awaiting moderation.

  You made your point!
  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  viagra no prescription delivered in canada viagra without a doctor prescription how does viagra wook [url=http://viagrapego.com/]viagra pills[/url]
  viagra solid fod
  girl viagra
  damaged by viagra
  retail price for viagra
  viagra availability
  do i need presciption for viagra

 5. Your comment is awaiting moderation.

  Appreciate it. A lot of posts.

  http://viagrapego.com/
  natural viagra for women viagra for sale uk weak indian viagra [url=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/]viagra online[/url]
  find viagra edinburgh sites posted
  one line jokes viagra
  how to remove viagra official site
  new viagra commerical august 2010
  viva viagra wav
  buy viagra online 50mg

 6. Your comment is awaiting moderation.

  Superb content. Thank you!
  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  herbal viagra that works viagra for sale uk virtual viagra desktop emoticon [url=http://viagrawithoutadoctormsn.com/]viagra online[/url]
  cheep viagra uk
  using less viagra
  cocks in viagra
  viagra approved 1998
  viagra womens
  generic viagra 26 cialis

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks. Excellent stuff.
  http://viagrapego.com/
  winter flowering heather viagra viagra 100mg is viagra ok if you drink [url=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/]buy viagra online[/url]
  herbs viagra
  cocaine viagra
  saturday night live viagra commercial
  viagra do and dont
  viagra and jet lag
  viagra commericials

 8. Your comment is awaiting moderation.

  You have made your point.
  http://viagrapego.com/
  the 7 dwarfs using viagra cartoon buy viagra viagra vitamans [url=http://viagrapego.com/]buy viagra online[/url]
  men over 50 viagra heart condition
  prescrition for viagra
  consumer coplaints against netdr viagra
  viagra price in brighton
  generic viagra compared
  viagra with paypal

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks. I enjoy this!
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  can women take viagra and hormones cheap viagra online viagra review [url=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/]viagra for women[/url]
  alternate herbal viagra
  viagra unsuccessful entry
  viagra order online
  generic viagra usa canada
  free sample viagra cialis levitra
  how to obtain viagra samples

 10. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! I like it.
  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  viagra and unicure pharmacy buy generic viagra readily available alternatives to viagra [url=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/]buy viagra[/url]
  purchase viagra without a prescription
  hydroxyzine and viagra
  shelf life viagra generic
  viewtopic viagra
  geneic viagra
  viagra levitra cialis comparison

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks. Numerous data.

  http://viagrapego.com/
  viagra stories and pics generic viagra viagra and cannabis [url=http://viagrawithoutadoctormsn.com/]generic viagra[/url]
  female viagra drink
  generic viagra canadian pharmacy
  why men without ed use viagra
  viagra free find search sites
  posso usare il viagra per prova
  reasons viagra will not work

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Really plenty of wonderful material.
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  effects of viagra on women generic viagra 100mg real viagra cialis levitra [url=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/]viagra online[/url]
  viagra in holland
  viagra opposite reaction
  free viagra powered by vbulletin
  viagra approved for
  generic viagra pages edinburgh find
  taking acyclovir and viagra

 13. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa a good deal of beneficial knowledge!
  http://viagrapego.com/
  buy levitra viagra viagra 100mg viagra melanoma [url=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/]viagra online[/url]
  buying viagra online legal
  viagra by prescription
  pills that look like viagra
  viagra ok scuba diving nitrogen
  free viagra 2008 jelsoft enterprises ltd
  target viagra

 14. Your comment is awaiting moderation.

 15. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing facts. Cheers!
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  viagra patent lawsuit levitra generic viagra can woman take viagra [url=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/]viagra without a doctor prescription[/url]
  buying us online viagra
  generic viagra and without prescription
  edinburgh viagra mmr find search
  boy viagra
  viagra wire transfer
  sex with viagra orgy

 16. Your comment is awaiting moderation.

  You actually expressed it effectively.
  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  buy viagra pay with paypal buy viagra online most effective ways to use viagra [url=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/]cheap viagra[/url]
  drug viagra information
  generic viagra australia
  viagra for breathing conditions
  viagra canada
  cost comparison for viagra
  canadian pharmacy for viagra

 17. Your comment is awaiting moderation.

 18. Your comment is awaiting moderation.

 19. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, Good stuff.
  http://viagrapego.com/
  who benefits from viagra generic viagra 100mg silagra pharmacy brand name viagra cumwithuscom [url=http://viagrapego.com/]generic viagra[/url]
  viagra in my bones
  active ingredience viagra
  how frequently can you take viagra
  buy viagra online online a href
  buying real viagra online
  herbal viagra online

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you, Lots of material.

  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  generic viagra pages edinburgh buy viagra online women consume viagra [url=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/]viagra without a doctor prescription[/url]
  wallgreens viagra cost
  picture of pfizer viagra
  viagra doses
  cialis viagra comparisons
  viagra no prescription in usa
  cheap price viagra

 21. Your comment is awaiting moderation.

  You revealed this fantastically!
  http://viagrapego.com/
  viagra buy usa buy viagra viagra online shop [url=http://viagrawithoutadoctormsn.com/]generic viagra 100mg[/url]
  get viagra online
  can a younger man use viagra
  subaction showcomments viagra smile remember
  reverse side effects of viagra overdose
  viagra tagament
  is viagra a calcium blocker

 22. Your comment is awaiting moderation.

  Fine material. Thanks!
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  herbal viagra alternative maxim viagra 100mg viagra find sites computer search edinburgh [url=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/]cheap viagra[/url]
  viagra lavetra cialis
  enzyte vs viagra
  potency drug viagra
  viagra patent infringement reexam
  viagra vaginal suppositories side effects
  how long will viagras effects last

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! I like this.
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  greg lang viagra viagra for women name cheap viagra text cheap viagra [url=http://viagrapego.com/]viagra for women[/url]
  viagra with perscription
  boots viagra
  regular use of viagra
  compare levetria and viagra
  forum for viagra
  interfere with viagra

 24. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks. An abundance of data.

  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  viagra men buy viagra online generic viagra online reviews [url=http://viagrawithoutadoctormsn.com/]viagra for women[/url]
  blue collar tv skit about viagra
  generic viagra and pay pal
  viagra target
  viagra discount coupons
  viagra prices australia
  viagra dose online viagra dose url

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing a good deal of amazing data!
  http://viagrapego.com/
  purchasing viagra in the united kingdom generic viagra 100mg urethral administration viagra [url=http://viagrawithoutadoctormsn.com/]viagra online[/url]
  viagra onlkine
  viagra tv commercial viva las vegas
  viagra suppliers uk
  viagra use by women effective
  manufacturer of viagra
  order viagra today

 26. Your comment is awaiting moderation.

  You actually reported this really well.
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  price of viagra without insurance generic viagra online amoxicillin zyrtec no prescription required viagra [url=http://viagrapego.com/]viagra generic[/url]
  viagra cialis levitra candian pharmacy safe
  viagra best price on net msn
  viagra sales growth chart for 2011
  viva viagra songs
  organic viagra
  viagra cut pills in half

 27. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you, Valuable information.
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  viagra free viagra find charles edinburgh cheap viagra viagra offical site [url=http://viagrapego.com/]generic viagra[/url]
  viagra super active australia
  cheap buy viagra
  review viagra super activity
  taking viagra and cialis together
  drug effects more side viagra
  free viagra videos

 28. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos. Quite a lot of facts!

  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  viagra end of copyright buy generic viagra purchasing viagra in bali [url=http://viagrawithoutadoctormsn.com/]viagra for sale uk[/url]
  comapre viagra and cialis
  viagra and gout
  walgreens viagra
  soft viagra
  viagra pinus size difference testamonials
  better then viagra over the counter

 29. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific data. Thanks.
  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  buy viagra with cashiers check generic viagra female viagra lloyds pharmacy [url=http://viagrapego.com/]generic viagra 100mg[/url]
  viagra online at
  viagra super ed trial pack
  proper dosage of viagra
  online ordering viagra
  viagra thickening uterus lining
  viagra direction

 30. Your comment is awaiting moderation.

  You explained this very well!
  http://viagrapego.com/
  sildenafil viagra and the heart buy viagra best life viagra [url=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/]viagra generic[/url]
  when women take viagra
  viagra on internet
  gynecology viagra
  female viagra legal
  viagra ed
  free sample of cialisis or viagra

 31. Your comment is awaiting moderation.

 32. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks, Lots of content!

  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  liquid viagra buy viagra online generic viagra tadalafil [url=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/]viagra without a doctor prescription[/url]
  safe viagra dose
  viagra toronto offices address
  the viagra myth
  viagra ethnic discrimination
  viagra and nitrates
  viagra online in canada

 33. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome postings. Thanks a lot!
  http://viagrapego.com/
  viagra cialis levitra what’s best viagra without a doctor prescription viagra and nitrates [url=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/]buy viagra online[/url]
  viagra rubbish
  is there a generic viagra
  natural viagra drug
  floater eye problems and viagra
  viagra cialis levitra comparison
  wholesale viagra cheap from america

 34. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely expressed! .
  http://viagrapego.com/
  how to get a viagra prescription viagra online amyl nitrate erection viagra [url=http://viagrawithoutadoctormsn.com/]viagra without a doctor prescription[/url]
  female viagra legal
  silagra vs viagra
  keywords cialis levitra sales viagra
  new life generic viagra
  viagra uk online viagra uk url
  young men take viagra

 35. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks! I like it!
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  viagra free sites charles linskaill viagra generic sustitutos naturales de viagra [url=http://viagrawithoutadoctorsntx.com/]generic viagra online[/url]
  make cum taste better viagra
  viagra and dibeties
  penegra generic viagra silagra penegra cumwithuscom
  female viagra facts
  runny nose and viagra
  viagra serotonin

 36. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing knowledge. Kudos!
  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  net doctor group viagra viagra online viagra online generic [url=http://viagrapego.com/]viagra without a doctor prescription[/url]
  buy generic viagra cialis levitra
  viagra buy price
  young viagra useage
  pfizer viagra new indication approval
  generic viagra caverta cialis cheap
  viagra supplier us pharmacy

 37. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, Great stuff!
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  viagra vs and prozac buy viagra new life generic viagra [url=http://viagrawithoutadoctormsn.com/]viagra 100mg[/url]
  viagra 34434 buy
  viagra side effects addiction
  calcium chanel blocker and viagra
  can viagra 100mg be too much
  alcohol viagra
  viagra and antifungals

 38. Your comment is awaiting moderation.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir