Sokollu Mehmed Paşa

Sokollu Mehmed Paşa Osmanlı Türkçesi: سوکلو محمد پاشا, Sırp-Hırvatça: Mehmed-paša Sokolović, Sırpça: Мехмед Соколовић ya da gerçek adıyla  Bayo Sokoloviç (Mahlasıyla Tavil; 1505 – 11 Ekim 1579), I. Süleyman döneminde Osmanlı donanmasının Kaptan-ı Deryalığı ve yine I. Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde toplam 14 yıl, 3 ay, 17 gün Osmanlı Devleti‘nin sadrazamlığınıyapmış Boşnak[1] asıllı bir Osmanlı devlet adamıdır. I. Süleyman’ın son vezir-i azamı olmuştur. Hem Osmanlı İmparatorluğu‘nun zirvede bulunduğu dönemi simgelemesi itibariyle hem de icraatları, projeleri ve kişiliği sayesinde en büyük Osmanlısadrazamlarından biri kabul edilir. İki metreyi aşan boyu ile aynı zamanda en uzun boylu Osmanlı sadrazamı idi.


Sadrazamlıktan önceki hayatı

1505 yılında Vişegrad kadılığındaki Rudo kasabasına uzak olmayan (Osmanlı idaresi altında iken Sokol olarak adlandırılan)Sokoloviçi ↔ adı Bayo Sokoloviç‘di.[2] Bu nedenle Balkan halkları arasında Mehmed Paşa Sokoloviç olarak anılır. Vaftiz edilirken Bayo adı takılmıştı. Babasının adı Dimitriye’ydi. Dimitriye’nin bir kızı ve Sırp tarihçilerine göre üç, Türk yazarlarına göre ise iki oğlu daha vardı.[2] 1519 yılında devşirme sistemi ile çocuk yaşta Edirne Sarayına getirilmiş, Mehmed adı verilerek Türk ve Müslümankültürü ile yetiştirilmiştir. Ardından İstanbul‘a gönderildi. Topkapı Sarayı‘nın Enderun bölümünde çeşitli görevlerde bulundu. 1541’deKapıcıbaşılığa yükseldi. 1546’da saray hizmetlerinde başarılı olanların dış göreve atanmaları yolundaki gelenek uyarınca Kaptan-ı Derya‘lığa getirildi. Görevde iken Trablusgarp Seferi‘ne katıldı, İstanbul Tersanesini genişletti ve yeniledi. 1549’da vezirliğe yükselerek Rumeli Beylerbeyliğine atandı.

Avusturya ile 1547’de imzalanan barış antlaşmasının bozulması üzerine Sokollu Mehmed Paşa 1551’de Erdel üzerinde yapılacak seferin komutanlığına getirildi. 80.000 kişilik orduyla Erdel‘e giren Sokollu Mehmed Paşa önemli kaleleri aldı, ama Temeşvar Kuşatmasında başarılı olamayarak geri çekildi. Temeşvar 1552’de, Macaristan serdarlığına atanan Kara Ahmet Paşa ile alınabildi.

I. Süleyman 1553’te Sokollu Mehmed Paşa’yı Rumeli askerlerinin başında Anadolu‘ya gönderdi. Aynı yıl başlayan Nahçıvan Seferinde Sokollu komutasındaki Rumeli askerleri büyük başarı gösterdiler. Sefer dönüşünde Sokollu üçüncü kez vezirliğe yükselerek kubbealtı vezirleri arasına katıldı. Sokollu Mehmed Paşa, Süleyman’ın oğulları arasındaki mücadeleler sırasında da hep Selim‘in yanında oldu. Nitekim taht mücadelesini Selim kazandı. Semiz Ali Paşa‘nın sadrazamlığa yükselmesiyle ikinci vezir olan Sokollu, onun 1565’de ölmesiyle sadrazamlığa getirildi. Yaşı hayli ilerlemiş olan Süleyman çok güvendiği Sokollu’ya geniş yetkiler vermişti. 1561’de üçüncü vezir iken Süleyman’ın torunu ve Sultan II. Selim’in kızı Esmehan Sultan ile evlendi.


Sadrazamlık dönemi

Bu tarihten ölümüne kadarki 15 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun idaresini fiilen elinde tuttu. I. Süleyman‘ın son seferi olan Zigetvarkalesi fethini, padişah öldükten sonra o idare etti. Süleyman’ın ölümünü askerden II. Selim gelinceye kadar saklayarak onu tahta çıkarmayı başardı. II. Selim döneminde sürekli sadrazamlıkta kaldı ve devlet işlerini idare etti. Sokollu 1568’de Avusturya ile 8 yıl süren bir barış antlaşması imzaladıktan sonra doğuya yöneldi. Amacı Osmanlı egemenliğini Asya‘da ve doğu denizlerinde de güçlendirmekti. Portekiz‘inHint Okyanusu‘ndaki artan etkinliğine karşın Kızıldeniz, Umman Denizi ve Basra Körfezi‘ndeki Osmanlı gemilerinin sayılarını attırdı.Hindistan ve Endonezya ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. Sokollu ayrıca Tunus‘u Osmanlı himayesi altına sokarak, Kuzey Afrika‘yı da denetlemek istiyordu. Ama Piyale Paşa ve Lala Mustafa Paşa gibi karşıtların etkisiyle Divan 1570’de Kıbrıs‘ın alınması kararını aldı. Sokollu Venediklilere karşı böyle bir savaşın Avrupa‘yı kendilerine karşı birleştireceği görüşündeydi. Ama Lala Mustafa Paşa Divan’a uyarak 1571’de Kıbrıs‘a çıktı. Haçlı Donanması’nın misillemesinde Osmanlı donanması İnebahtı‘nda yenildi. Alınan ağır yenilgi karşısında Osmanlılara gelen bir Venedik elçisine “Biz sizden Kıbrıs‘ı alarak kolunuzu kestik, siz ise donanmamızı yenmekle yalnızca sakalımızı kestiniz; unutmayın ki, kol bir daha yerine gelmez, ama sakal eskisinden de gür çıkar.” dedi. Gerçekten de Sokollu’nun dediği oldu ve Venedikliler barış istemek zorunda kaldılar. Daha sonra Osmanlı Donanması Tunus‘u İspanyollardan aldı.


Ölümü

Sokollu 1574’te ölen II. Selim’in yerine geçen III. Murad döneminde de sadrazamlığını sürdürdü. Fakat artık eski gücü yoktu çünkü padişah da artık onun karşıtlarıyla işbirliği halindeydi. Sokollu yine de bazı siyasal başarılara imza attı. Fas‘ı Portekiz akınlarından kurtardı, Avusturya‘nın saray içine dönük oyunlarını etkisiz hale getirdi. Fakat baskılar artık iyice artmıştı, amcasının oğlu Budin Beylerbeyi Sokullu Mustafa Paşa sudan bir nedenle idam edildi. Sokollu Mehmed Paşa, 11 Ekim 1579 tarihinde derviş kılığındaki biri tarafından bir ikindi divanı çıkışında kalbinden hançerlenerek ağır yaralandı. Ağır yaralarından dolayı Sokollu bir süre sonra öldü. Eyüp‘te bulunan türbesine defnedildi. Sadrazamın katili konuşturulamadı ve ertesi gün öldürüldü. Sokullu’yu öldüren kişi görünüşte timarlarının azaltılmasından şikayetçi olan bir Boşnak olduğu iddia edilmiştir. Ancak bazı araştırmacılar suikastta yıllar önce şeyhleri Hamza Bâli’ nin idam edilmesinin intikamını almak isteyen Hamzavîler’in rolü olduğunu iddia etmektedir. Ayrıca sadrazamdan kurtulmak istediği düşünülen III. Murad’ın da suikastın arkasında olduğu iddiaları vardır. [3]

Sokollu Mehmed Paşa 14 yıl süren sadrazamlığı boyunca usta bir siyasetçi olarak öne çıkmış, birçok askeri ve siyasal başarının elde edilmesinde birinci derecede rol almıştır. 60 yıllık devlet hizmeti sırasında da hiçbir görevinden alınmamış, daima bir üst göreve atanmış olması da ayrı bir özelliğidir. Sokollu bir tanesi İstanbul’da, diğerleri Lüleburgaz,Havsa (Edirne) ve Payas (Hatay)’ta bulunan beş külliyesi, imparatorluğun hemen her yanına yayılmış eserleri olmuştur.

Don ve Volga ırmakları arasında bir kanal açarak Osmanlı donanmasına Hazar Denizi yolunu açma, Süveyş Kanalı’nı açma, İzmit Körfezi Sapanca Göl Sakarya Nehri üzerinden Karadeniz’e alternatif bir boğaz açma gibi çağının ötesinde projeleri vardı. Don-Volga kanalı için gerekli işgücü seferber edildi, ancak hava şartları nedeniyle çalışmalar sürdürülemedi. Süveyş Kanalı düşüncesiyle ön adım olarak Sudan zapt edildi. Ancak bu proje de sonuca ulaşamadı. Devlet teşkilatı içinde de önemli düzenlemeler yapmıştır.


Popüler kültürdeki yeri

2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Yıldırım Fikret Urağ tarafından canlandırılmıştır.


Kaynakça

 • Danişmend, İsmail Hâmi, (1961) Osmanlı Devlet Erkânı, İstanbul:Türkiye Yayınevi.
 1. ^ Samarčić, Radovan (2004). At that time, all people of Bosnia were regarded as Bosniaks! Sokollu Mehmet Paşa (3rd ed.) Istanbul: Aralik.ISBN 975-8823-62-0
 2. ^ a b Samarcic, Radovan (1995). Sokollu Mehmet Paşa. Sabah Kitapları. ISBN 975-7238-14-7 s.8.
 3. ^ İslam Ansiklopedisi, Erhan Afyoncu

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Sokollu_Mehmed_Pa%C5%9Fa 

Comments

Add a Comment
 1. Your comment is awaiting moderation.

  Really all kinds of fantastic info!
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  canadian online pharmacies
  canadian pharmacies that ship to us
  internet pharmacy
  [url=http://canadianpharmaciescubarx.com/]canadian pharmacy online[/url]

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Wow lots of great tips.
  http://talahicc.com/
  no prior prescription required pharmacy canada pharmaceutical online ordering pharmacy canada [url=http://canadianpharmaciesnnm.com/]northwestpharmacy[/url]
  drug costs
  best canadian prescription prices
  medication costs
  the canadian pharmacy
  best online pharmacy
  rx online

 3. Your comment is awaiting moderation.

  You definitely made the point.
  http://talahicc.com/
  pain meds online without doctor prescription top rated canadian pharmacies online canada drugs pharmacy [url=http://canadianpharmacymim.com/]canada pharmaceutical online ordering[/url]
  canadian pharmacy no prescription
  international pharmacies that ship to the usa
  canada pharmacy online orders
  trust pharmacy canada
  online pharmacy
  prescription drug assistance

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Great material, With thanks.
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  canadian drug canadian pharmacies that ship to us buying drugs canada [url=http://canadianpharmaciesnnm.com/]top rated canadian pharmacies online[/url]
  drug costs
  best canadian online pharmacy
  online pharmacies
  drugs without prescription
  canadian pharmacy
  no prescription pharmacy

 5. Your comment is awaiting moderation.

  You said it perfectly..
  http://canadianpharmacymim.com/
  prescription drugs online without north west pharmacy canada prescription prices comparison [url=http://canadianpharmaciescubarx.com/]canadian pharmacy online[/url]
  walgreens pharmacy
  prescription cost comparison
  canadian pharmacies online
  prescription drugs prices
  cheap prescription drugs online
  cheap prescription drugs online

 6. Your comment is awaiting moderation.

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Wow tons of amazing information.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  canadian pharmacies shipping to usa canadian cialis pharmacy canada [url=http://talahicc.com/]canadian pharcharmy[/url]
  canadian pharmacy meds
  canadian online pharmacies
  canadian pharmacies top best
  drug prices comparison
  canada drugs online pharmacy
  canadian drugstore reviews

 8. Your comment is awaiting moderation.

  You reported this very well.
  http://canadianpharmacyntx.com/
  meds online canadian pharmacies mail order pharmacies [url=http://canadianpharmaciescubarx.com/]canadian pharcharmy[/url]
  canada meds
  walmart pharmacy price check
  no prescription online pharmacy
  drugs from canada
  canadian pharma companies
  safeway pharmacy

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Reliable write ups. Kudos!
  http://talahicc.com/
  international pharmacy canadian pharmacies-24h rx pharmacy [url=http://canadianpharmacyntx.com/]north west pharmacy canada[/url]
  best online pharmacy stores
  highest rated canadian pharmacies
  pharmacy price compare
  online drugs
  pharmacies near me
  canada pharmacies online

 10. Your comment is awaiting moderation.

  Position well taken..
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  canadian prescription mexican pharmacies shipping to usa drugs without prescription [url=http://canadianpharmaciesnnm.com/]canadian pharmacies online[/url]
  compare rx prices
  pharmacy price comparison
  my canadian pharmacy
  best canadian prescription prices
  online drugs
  canadian drug store

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you, Quite a lot of information!
  https://nicktambone.com/
  pharmacy price comparison canadian cialis discount drugs online pharmacy [url=https://nicktambone.com/]northwestpharmacy[/url]
  web medical information
  northwest pharmacy
  canadapharmacy
  buying drugs canada
  onlinecanadianpharmacy.com
  highest rated canadian pharmacies

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Regards! Loads of material!
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  online canadian pharcharmy canadian pharmacies online no prescription pharmacies [url=http://canadianpharmaciescubarx.com/]canadian pharmacy[/url]
  pharmacy online store
  buying prescription drugs canada
  drug price
  canadian family pharmacy
  trusted overseas pharmacies
  canadian pharmacies shipping to usa

 13. Your comment is awaiting moderation.

  Very good knowledge. Thanks a lot!
  http://canadianpharmacysilo.com/
  best non prescription online pharmacies london drugs canada online discount pharmacy [url=http://canadianpharmacyntx.com/]canada pharmaceuticals online[/url]
  canada drugs pharmacy
  best canadian online pharmacy
  canadapharmacyonline.com
  pain meds online without doctor prescription
  mail order pharmacy
  pharmacy near me

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Regards, Good stuff.
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  canadian mail order pharmacies trust pharmacy canada canadian prescription drugstore [url=http://www.canadianpharmacymsn.com/]canadian pharmacies that ship to us[/url]
  drugs without prescription
  canadian drug stores online
  canadian drug stores online
  canadian pharmacy 365
  canada online pharmacies
  canadian pharmacies top best

 15. Your comment is awaiting moderation.

  You said it very well..
  https://nicktambone.com/
  prescription pricing canadian pharmacy canada pharmacies without script [url=http://www.canadianpharmacymsn.com/]canada pharmaceuticals online[/url]
  prescription cost comparison
  no 1 canadian pharcharmy online
  online pharmacy
  canada pharmacies prescription drugs
  canadian rx
  canadian pharmacies top best

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks. I like this!
  http://canadianpharmacyntx.com/
  cialis online aarp approved canadian online pharmacies canada pharmacies prescription drugs [url=http://canadianpharmacyntx.com/]trust pharmacy canada[/url]
  canadian pharmacy reviews
  canadian rx
  canada drug pharmacy
  canadian pharmacy reviews
  online pharmacy canada
  buy prescription drugs canada

 17. Your comment is awaiting moderation.

  You actually mentioned that superbly!
  http://canadianpharmacysilo.com/
  overseas pharmacy forum northwestpharmacy discount prescription drug [url=http://canadianpharmaciesnnm.com/]canadianpharmacy[/url]
  canada drug pharmacy
  online canadian pharmacy
  online pharmacies canada
  canadian online pharmacy
  canadian prescription drugs
  online pharmacy without a prescription

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Helpful knowledge. Regards.
  http://talahicc.com/
  online pharmacies canada drug drugs from canada [url=http://talahicc.com/]canadian pharmacy[/url]
  medical information online
  canadianpharmacy
  drugstore online
  prescription drug assistance
  costco pharmacy pricing
  canadian rx

 19. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Cheers!
  http://canadianpharmacymim.com/
  pharmacy online mexico canadian pharcharmy canada drug [url=http://canadianonlinepharmacynnm.com/]canadian pharmacies[/url]
  pharmacies in canada
  safe canadian online pharmacies
  canadian pharmacy 365
  prescription cost
  medical information online
  pharmacy near me

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Lovely material. Cheers.
  http://talahicc.com/
  buying drugs canada london drugs canada canada drug [url=http://canadianpharmaciesnnm.com/]canada drugs online[/url]
  canada pharmacies prescription drugs
  canadian mail order pharmacies
  canadapharmacy com
  pharmacy online store
  discount pharmacy
  walgreens pharmacy

 21. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously a lot of good material.
  http://talahicc.com/
  canadian pharmacies that ship to us canada online pharmacies canadian viagra [url=http://canadianpharmaciesnnm.com/]online pharmacies of canada[/url]
  candrugstore com
  canadian pharmacy no prescription needed
  safe canadian online pharmacies
  pain meds online without doctor prescription
  legitimate online pharmacies
  canadian pharmacy online

 22. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously a good deal of beneficial material!
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  medication costs canadian pharmaceuticals online canada pharmacies [url=http://canadianpharmacyntx.com/]canadian pharmacy[/url]
  canadian pharmacy viagra
  best online pharmacy
  no prescription pharmacies
  online canadian pharmacy
  canadian pharmacy king
  candrugstore com

 23. Your comment is awaiting moderation.

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks! Useful information!
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  safe canadian online pharmacies mexican pharmacies shipping to usa visit poster’s website [url=http://canadianonlinepharmacynnm.com/]aarp approved canadian online pharmacies[/url]
  buy prescription drugs online
  canadian discount pharmacy
  buy drugs online
  canadian pharmacy online
  ed meds online
  canadadrugs

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Superb write ups. Many thanks!
  https://nicktambone.com/
  mexican pharmacies canadian pharmacies canadian family pharmacy [url=http://canadianpharmaciesnnm.com/]canadian online pharmacies[/url]
  canadian online pharmacy
  canadian prescription drugs
  canadian rx
  canadian pharcharmy online
  canadian prescriptions
  canada pharmacies online

 26. Your comment is awaiting moderation.

 27. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific stuff. Many thanks!
  https://nicktambone.com/
  prescription pricing canadian pharmacies that ship to us cheap canadian drugs [url=http://canadianpharmacymim.com/]canadian online pharmacies[/url]
  canada pharmacies online
  no prescription pharmacies
  prescription drugs prices
  canadian pharmacy no prescription
  best online pharmacy stores
  canada online pharmacy

 28. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely said! !
  http://canadianpharmacysilo.com/
  price prescription drugs canadian pharmacy discount drugs online pharmacy [url=http://canadianonlinepharmacynnm.com/]canadian pharmacies without an rx[/url]
  best online canadian pharcharmy
  overseas pharmacy forum
  online discount pharmacy
  canada pharmacy online no script
  prescription drug assistance
  walmart pharmacy price check

 29. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks. Quite a lot of facts!
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  buy prescription drugs canada canadian online pharmacy canadian pharmacy uk delivery [url=http://canadianpharmaciesnnm.com/]aarp approved canadian online pharmacies[/url]
  canadian pharmacies
  mexican online pharmacies
  reputable canadian mail order pharmacies
  most reliable canadian pharmacies
  walmart pharmacy price check
  king pharmacy

 30. Your comment is awaiting moderation.

  Tips well considered..
  http://talahicc.com/
  safe canadian online pharmacies canada pharmaceuticals online pharmacies in canada [url=http://canadianonlinepharmacynnm.com/]aarp approved canadian online pharmacies[/url]
  canadian pharcharmy online
  canadian pharmacy king
  trusted overseas pharmacies
  medication costs
  onlinecanadianpharmacy.com
  prescription prices comparison

 31. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks. A good amount of data!
  https://nicktambone.com/
  approved canadian pharmacies online top rated canadian pharmacies online walgreens pharmacy [url=http://canadianpharmaciescubarx.com/]aarp approved canadian online pharmacies[/url]
  buying prescription drugs canada
  mexican online pharmacies
  mail order pharmacies
  no prescription online pharmacy
  prescription cost
  prescription pricing

 32. Your comment is awaiting moderation.

  You stated it well.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  canadadrugs.com pharmacy canadian pharmacies without an rx legitimate online pharmacies [url=http://canadianpharmacymim.com/]online pharmacies canada[/url]
  cheap prescription drugs
  canadian pharmacy viagra
  canadadrugs.com pharmacy
  costco pharmacy pricing
  canadian online pharmacy
  visit poster’s website

 33. Your comment is awaiting moderation.

  You said it very well.!
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  best online pharmacies no prescription canadian pharmacies without an rx prescription drug cost [url=https://nicktambone.com/]canadian online pharmacy[/url]
  no prescription pharmacy
  prescription prices comparison
  canada pharmacy online
  canadian pharmacy meds
  online pharmacies canada
  canadian family pharmacy

 34. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa loads of useful advice!
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  canada drug online pharmacies of canada canadian pharmacy 365 [url=https://nicktambone.com/]northwestpharmacy[/url]
  best online canadian pharcharmy
  canada drugs online pharmacy
  canadapharmacy com
  pharmacy tech
  canadian drugs
  internet pharmacy

 35. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously loads of amazing tips!
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  canadian pharmacy meds global pharmacy canada prescription drugs without doctor approval [url=https://nicktambone.com/]canadian pharmacies that ship to us[/url]
  cheap canadian drugs
  discount prescription drugs online
  online prescription drugs
  pharmacy cost comparison
  canadian discount pharmacy
  online pharmacy canada

 36. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely said. !
  http://talahicc.com/
  canada drugs online canadian pharmacy online canadian pharmacy without prescription [url=http://canadianpharmaciesnnm.com/]canadian online pharmacy[/url]
  legitimate online pharmacies
  mexican pharmacy online
  prescription drugs without doctor approval
  prescription drug assistance
  no prescription online pharmacy
  drugstore online

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir