Zağanos Paşa

Zağanos Mehmed Paşa (ö. 1462, Balıkesir), II. Mehmed saltanatında 1453-1456 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlıdevlet adamıdır. İstanbul’un Fethi‘nden sonra sadrazamlığa getirilen ilk kişidir.


Hayatı

Rum devşirmesi olduğu bildirilmektedir.[1] [2]Denizcilikte gözetleme için zağanos (keskin görüşlü, yırtıcı bir kuş) kullandığı için zağanos lakabıyla anılmıştır. Eğitimini EdirneEnderun‘da yapmıştır. Eğitiminden sonra umera sınıfına dahi olmuştur. II. Murad, oğlu ve veliahti olan Şehzade Mehmed‘i Manisa sancakbeyi için gönderince önce Nişancı Mehmet Bey onun lalası olarak görevndirilmiş ve çok geçmeden Zağanos Paşa’ya lalalık görevi verilmiştir ve Aralık 1449’da Saruca Kasım Paşa lalalık görevine atanmasına kadar bu görevi sürdürmüştür.[1]

1443’de Şehzade Mehmed Edirne’ye çağrıldığı zaman Zağanos Paşa’ya vezirlik görevi verilmiştir. 1444’te ikinci zevce olarak II. Murad‘in kızı ve Şehzade Mehmed’in ablası Fatma Sultan ile nikahlanmiş ve “Damat” olarak anılmaya başlanmıştır. 1446’da vezirlikten azledilip Gelibolu sancakbeyi ve donanma komutanı olmuştur.[1] Bir iddiaya göre, Sultan II. Murat tarafından sürgün edilmiştir, 1444-1452 yılları arasında Balıkesir’de sürgün hayatı yaşamıştır.[2]

1451’de babası olan II. Murat ölünce II. Mehmed’in ikinci defa padişahlığa çıkması üzerine Edirne’ye dönmuş ve ikinci vezir tayin edilmiştir. İstanbul’un fethi sürecinde önemli görevler yüklenmiştir.

İstanbul’un fethi öncesinde Rumeli Hisarı’nı yaptırmış, İstanbul Kuşatması’nın en ateşli savunucularından olmuştur.Rumeli Hisarındaki 3 kulenin biri Halil Paşa, biri Sarıca Paşa, diğer güneydekine ise Zağanos Paşa adı verilerek Rumeli Hisarının yapımı sonrası diğer 2 paşa ile birlikte padişahça onurlandırılmıştır. Dehası ile Osmanlı donanmasının kara yolu ile Kasımpaşa’ya indirilmesini sağlamıştır. Bununla birlikte Ulubatlı Hasan’ın kendi komuta ettiği birlikte bulunduğu ve askerlerinin emri altındaki tünelci ve istihkamcılarının büyük yararlılıklar gösterdiği bilinmektedir.

İstanbul’un fethi‘nden sonra azledilerek idam edilen Çandarlı Halil Paşa‘nın yerine vezir-i azamlığa getirilmiştir.

Ancak 1456 yılında Fatih Sultan Mehmet ile birlikte sefere çıkan Zağanos Paşa ve Osmanlı ordusu, Belgrad Kuşatması‘nda Sırbistan‘ın her yanını fethetmesine karşın şehri alamayıp; şehri savunan János Hunyadi komutasındaki Macar ordusu ve Haçlı birliklerine yenilmiş ve ağır kayıplar neticesi kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştır.

Bu başarısızlığın en büyük sorumlusu olarak Zağanos Paşa gösterilmiş ve Vezir-i Azamlıktan alınmıştır. Kızı sultanın hareminden dışlanmış ve her ikisi de Balıkesir‘e sürgün gönderilmiştir. Balıkesir’e yerleşen Zağanos Paşa, vakıflar kurmuş cami, medrese, hamam yaptırmış ve şehrin çehresini değiştirmiştir. Bundan sonraki hayat hikayesi ise tam net değildir.

Bir anlatıma göre; 1459’da ise Balıkesir’den geri çağrılmıştır. 1463’te gelişmeye başlayan Osmanlı Donanması‘nın başına Kaptan-ı Derya olarak getirilmiştir. 1466 yılında iseTeselya ve Makedonya‘ya vali olarak atanmıştır.

Hakkındaki bir başka iddiaya göre ise; 1461 yılında Trabzon’un fethine katılmıştır. Trabzon’un fethi esnasında Prenses Anna ile evlenmiştir.

1467-1469 yılları arasında ise Trabzon‘da sancak beyliği yapmıştır.[3]

Diğer bir iddia ise 1461’de Trabzon’un fethi sonrası 1462 yılında Balıkesir’de vefat ettiği yönündedir.[1][2][4]

İstanbul’un fethinde, gemilerin karadan yürütülmesini sağlayan Türkmen tahta işçilerinin de Balıkesir’e yerleşmesine önayak olmuş ve Tahtacılar adı verilen Türkmen Kültürü’nün oluşmasında pay sahibi olmuştur. Vakfının faaliyetleri Cumhuriyet Dönemi’ne kadar sürmüş, bu dönemde vakfın mütevellisi olan (torunlarından) Aslıer Ailesi tarafından, sahiplik ve imtiyaz hakları Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne devredilmiştir.


Zağanos sözcüğünün etimolojisi

Yaygın olarak bilinen kanı; “os” sözcüğünün Rumca”da “bey” anlamına geldiği, Rumeli Beylerbeyi iken yöre halkı tarafından “şahan-zahan (şahin)” kelimeleri ile birleştirilip “Zağanos” olarak okunduğudur (atalarından Evrenos Bey gibi). Halil Ethem’e göre Zağanos sözcüğü bir çeşit şahin anlamında olup, Farsça zağan sözcüğünden Osmanlıca’ya geçmiştir. Mahmut Goloğlu ise Trabzon Rumcası’nda “martı” anlamına gelen zinos sözcüğüne bağlayıp, kaynak göstermeden sözcüğün eski Türkçe olduğunu iddia etmiştir.

Modern Türkçe sözlükte zağanos “bir cins doğan” olarak geçmekle birlikte, hangi dilden ödünç alındığı belirtilmemektedir. Farsça şahin sözcüğünün Rum ağzında bozulduktan sonra Türkçeye geçmiş formu olmalıdır.

Zağanos sözcüğünün Trabzon’da yengeç anlamında kullanılan zağana sözcüğü ile alakalı olabileceği akla gelebilir ki bu sözcük aynı zamanda yörede aksak yürüyen kişilere takılan bir lakaptır ama Paşa’nın adı Trabzon’un fethinden öncesine dayanıyorsa bu önerme geçersizdir. Ayrıca Hun İmparatorunun büyük oğlunun da adıdır.


Eserleri

Zağanos Mehmet Paşa Balıkesir’de kendi ismini taşıyan Zağanos Paşa Camii‘ni yaptırmıştır ve eşi Fatma Sultan ve kendisi bu caminin avlusunda bulunan türbede gömülüdür.[2]Bundan başka yine Balıkesir’de camiye ek imaret, medrese yaptırmıştır. Bursa‘da camii, mektep ve köprü; Edirne‘de mescit ve Tokat‘ta kütüphane yaptırmıştır.[1]


Kaynakça

 1. ^ a b c d e Yalçınkaya, M. Alaaddin “Mehmed Paşa (Zağanos)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.174 ISBN 975-08-0072-9
 2. ^ a b c d Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.II say.426 sicilliosmani01sruoft
 3. ^ 25.07.2012 tarihli Milliyet Tarih
 4. ^ Mimdap Internet sitesi

Dış bağlantılar

 • Yalçınkaya, M. Alaaddin “Mehmed Paşa (Zağanos)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.174 ISBN 975-08-0072-9
 • Öztürk, Özhan. (2003), Karadeniz: Ansiklopedik Sözlük. 2 Cilt .İstanbul:Heyamola Yayıncılık ISBN 975-6121-00-9.
 • Mısıroğlu, Kadir, (2005) Zağanos Paşa .İstanbul: Sebil Yayınevi
 • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.II say.426 [1]
 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (8. Bas.: 2003) Osmanlı Tarihi I. Cilt: Anadolu Selçukluları ve Anadolu Beylikleri Hakkında bir Mukaddime ile Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan İstanbul’un Fethine Kadar, Ankara:Türk Tarih Kurumu ISBN 975-16-0011-1. s.:430, 439, 441, 461-462, 473, 475, 499, 558,
 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (8. Bas.: 1998) Osmanlı Tarihi II. Cilt: İstanbul’un Fethinden Kanunî Sultan Süleyman’ın Ölümüne Kadar Ankara:Türk Tarih Kurumu ISBN 975-16-0012-X s.:146, 153, 155-157, 167.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Za%C4%9Fanos_Pa%C5%9Fa

Comments

Add a Comment
 1. Your comment is awaiting moderation.

  You actually revealed this wonderfully!
  http://cialisttk.com/
  forum o cialis
  cialis 20 mg
  cialis 10 mg packungsgröße
  generic cialis

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome material. Kudos.
  https://www.cialisfidel.com/
  erfahrungen mit cialis 5mg
  buy cialis online
  cialis modalita di assunzione
  cialis without a doctor prescription

 3. Your comment is awaiting moderation.

  You said it adequately..
  https://www.cialismim.com/
  bra ställe att köpa cialis
  cialis 20mg
  cialis grapefruit reaction
  cialis online

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Wow many of very good facts.
  http://cialispego.com/
  cialis overdose warning
  cialis 20 mg
  cvs caremark prior authorization for cialis
  cialis online

 5. Your comment is awaiting moderation.

  Wow a lot of useful knowledge.
  http://cialisttk.com/
  does cialis affect blood sugar levels
  cialis online
  cialis tadalafil precio mexico
  cialis 20 mg

 6. Your comment is awaiting moderation.

  Really quite a lot of awesome facts!
  https://www.cialisfidel.com/
  losartan and cialis
  cialis 20 mg
  quanto costa cialis da 5 mg
  generic cialis

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific postings. Appreciate it!
  http://cialismsnntx.com/
  price comparison of viagra cialis levitra
  buy cialis online
  cialis prices australia
  cialis 20 mg

 8. Your comment is awaiting moderation.

  Regards! I like this!
  http://cialismsnrx.com/
  cialis pour redonner confiance
  cheap cialis
  cost viagra vs cialis
  cialis 20 mg

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Thank you!
  http://cialisttk.com/
  ende patentschutz cialis
  cialis 20mg
  cialis didnt work for me
  cialis generic

 10. Your comment is awaiting moderation.

  Really a good deal of awesome tips.
  https://www.cialismim.com/
  how often can you take a 20mg cialis
  cialis generic
  age to use cialis
  cialis generic

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks. Plenty of content.

  http://cialismsnrx.com/
  cialis ad golf digest
  buy cialis online
  can cialis pills be split in half
  cheap cialis

 12. Your comment is awaiting moderation.

  You actually reported that fantastically.
  http://cialismsnntx.com/
  cialis 20 mg price walgreens
  buy cialis online
  cialis czy levitra forum
  cialis generic

 13. Your comment is awaiting moderation.

  You said it nicely..
  https://www.cialisfidel.com/
  diferencias viagra cialis levitra
  cialis online
  cialis 5 mg kaç lira
  cialis 20 mg

 14. Your comment is awaiting moderation.

  You said it very well..
  http://cialismsnrx.com/
  cialis istruzioni d’uso
  cheap cialis
  cialis y cocaina efectos
  cialis without a doctor prescription

 15. Your comment is awaiting moderation.

  Well expressed really! !
  https://www.cialismim.com/
  cialis for sale generic
  cialis 20 mg
  cialis quante ore prima
  cialis 20mg

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing a good deal of terrific tips!
  http://cialismsnrx.com/
  cialis blood thinner
  cialis 20mg
  unterschied zwischen viagra cialis levitra
  buy cialis online

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks! Helpful information!
  http://cialismsnrx.com/
  cialis viagra wiki
  cialis online
  cialis u slobodnoj prodaji
  cialis without a doctor prescription

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously loads of helpful advice!
  http://cialismsnrx.com/
  cialis causa adiccion
  generic cialis
  cialis and low testosterone
  cialis 20 mg

 19. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome material. Thanks.
  https://www.cialisfidel.com/
  does cialis have expiration date
  cialis generic
  prix moyen du cialis 5mg
  cialis 20mg

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, Lots of data!

  https://www.cialisfidel.com/
  how to get cialis in canada
  cialis 20 mg
  posso tomar vinho com cialis
  cheap cialis

 21. Your comment is awaiting moderation.

  Great info. With thanks.
  https://www.cialismim.com/
  cialis substitute canada
  cialis 20 mg
  dove comprare il cialis in italia
  cialis without a doctor prescription

 22. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Cheers!
  http://cialismsnntx.com/
  qual o mais eficaz viagra ou cialis
  cheap cialis
  does cialis increase your blood pressure
  cialis 20mg

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks. I enjoy this.
  http://cialismsnrx.com/
  eczacД±baЕџД± cialis
  cialis 20 mg
  cialis generic usa
  cialis 20 mg

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa loads of helpful advice!
  http://cialispego.com/
  cialis kopen breda
  cialis online
  cialis brain hemorrhage
  buy cialis online

 25. Your comment is awaiting moderation.

  You actually stated that exceptionally well.
  https://www.cialismim.com/
  efek samping cialis viagra
  cialis generic
  what happens if you crush cialis
  buy cialis online

 26. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome posts. Thanks!
  http://cialismsnrx.com/
  le cialis est il dangereux pour le coeur
  cheap cialis
  acheter cialis a andorre
  cialis generic

 27. Your comment is awaiting moderation.

  You made your point very well..
  https://www.cialisfidel.com/
  cialis in pattaya kaufen
  cialis without a doctor prescription
  cialis in tijuana
  generic cialis

 28. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Thanks!
  http://cialismsnrx.com/
  best time take cialis
  cialis 20mg
  doxazosin cialis interaction
  cheap cialis

 29. Your comment is awaiting moderation.

  You said it perfectly..
  http://cialismsnntx.com/
  how to make cialis work again
  cialis without a doctor prescription
  how many cialis can i take in a week
  cialis 20mg

 30. Your comment is awaiting moderation.

  You actually reported that fantastically.
  http://cialismsnrx.com/
  bander dur avec cialis
  cialis 20 mg
  generico do cialis na ultrafarma
  cialis generic

 31. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Appreciate it.
  https://www.cialisfidel.com/
  generic cialis 20 mg tadalafil
  cialis 20mg
  acheter cialis a paris sans ordonnance
  cialis online

 32. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic facts. Regards!
  http://cialisttk.com/
  what is the best generic cialis
  cheap cialis
  duracion efecto cialis
  cialis 20mg

 33. Your comment is awaiting moderation.

  Really many of valuable data.
  https://www.cialisfidel.com/
  utilizzo cialis 5 mg
  buy cialis online
  levitra cialis confronto
  cialis without a doctor prescription

 34. Your comment is awaiting moderation.

  You mentioned that exceptionally well.
  http://cialisttk.com/
  using viagra with cialis
  cialis 20 mg
  cialis for sale on the internet
  cialis without a doctor prescription

 35. Your comment is awaiting moderation.

  Truly plenty of useful tips.
  http://cialisttk.com/
  cialis lowest price
  cheap cialis
  half of a cialis
  cialis 20 mg

 36. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic facts. Thanks a lot.
  https://www.cialismim.com/
  cialis viagra combined
  cialis online
  30 year old taking cialis
  cialis generic

 37. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic facts. Thank you.
  https://www.cialisfidel.com/
  express scripts cialis prior
  cialis online
  cialis generico online sicuro
  cialis 20mg

 38. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks, Terrific information!
  http://cialispego.com/
  cialis 20 mg verpackung
  cialis without a doctor prescription
  can i take cialis with norvasc
  cialis without a doctor prescription

 39. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, I appreciate this.
  http://cialismsnntx.com/
  cialis wo in europa rezeptfrei
  cheap cialis
  does cialis stop working over time
  cialis without a doctor prescription

 40. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously a lot of excellent material.
  http://cialisttk.com/
  cuanto tiempo tarda el cialis
  generic cialis
  cialis viagra on line
  generic cialis

 41. Your comment is awaiting moderation.

  Superb tips. Regards.
  http://cialisttk.com/
  cosa ГЁ meglio cialis o viagra
  cialis without a doctor prescription
  durГ©e effet cialis 10 mg
  generic cialis

 42. Your comment is awaiting moderation.

  Reliable advice. Thanks a lot!
  http://cialismsnrx.com/
  cialis na srpskom
  buy cialis online
  perche prendere cialis
  cialis 20mg

 43. Your comment is awaiting moderation.

  Superb tips. Thanks a lot.
  http://cialisttk.com/
  quando si usa il cialis
  cialis without a doctor prescription
  cialis bayanlar kullanabilirmi
  cheap cialis

 44. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos, I value this.
  http://cialismsnntx.com/
  mГ©dicament pour remplacer cialis
  cialis 20 mg
  pharmacie en ligne acheter cialis
  cialis without a doctor prescription

 45. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously plenty of terrific knowledge.
  http://cialismsnntx.com/
  cialis 20 mg italia
  cheap cialis
  what is a safe dosage of cialis
  generic cialis

 46. Your comment is awaiting moderation.

  You actually expressed this well.
  http://cialismsnrx.com/
  how long till cialis starts to work
  cialis without a doctor prescription
  kamagra-cialis.com betrouwbaar
  cialis generic

 47. Your comment is awaiting moderation.

  Regards. A lot of information.

  https://www.cialisfidel.com/
  les risques du cialis
  cheap cialis
  individuelt tilskud cialis
  buy cialis online

 48. Your comment is awaiting moderation.

  You reported this effectively.
  http://cialisttk.com/
  come e quando prendere il cialis
  cialis 20mg
  nome commerciale cialis
  cialis 20mg

 49. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely put. .
  http://cialismsnntx.com/
  cialis information sheet
  generic cialis
  comprar cialis en mexico
  cialis 20 mg

 50. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos. A good amount of tips.

  https://www.cialismim.com/
  meaning of cialis in hindi
  cialis online
  cialis kaufen gГјnstig deutschland
  cialis without a doctor prescription

 51. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers. Ample info.

  http://cialismsnntx.com/
  cialis wirkt nicht erfahrung
  buy cialis online
  cialis and truvada
  cialis 20mg

 52. Your comment is awaiting moderation.

  Reliable posts. Many thanks!
  https://www.cialisfidel.com/
  cialis originale online 5mg
  cialis 20 mg
  cialis 5 gramos
  cialis online

 53. Your comment is awaiting moderation.

  Regards. A good amount of tips.

  http://cialismsnntx.com/
  the best place to buy cialis online
  cialis 20 mg
  cialis humana
  cialis without a doctor prescription

 54. Your comment is awaiting moderation.

  You said that exceptionally well.
  https://www.cialisfidel.com/
  buy generic cialis online from india
  generic cialis
  what to tell my doctor to get cialis
  cialis generic

 55. Your comment is awaiting moderation.

  You suggested that exceptionally well.
  https://www.cialismim.com/
  viagra cialis levitra comparazione
  cialis 20mg
  put cialis under tongue
  cialis 20 mg

 56. Your comment is awaiting moderation.

  You have made your point.
  http://cialisttk.com/
  cialis daily canada
  cialis 20mg
  achat viagra ou cialis
  cialis 20 mg

 57. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Cheers.
  http://cialismsnrx.com/
  se puede tomar cialis y antibioticos
  cheap cialis
  cialis em blumenau
  generic cialis

 58. Your comment is awaiting moderation.

  You revealed it well.
  http://cialismsnrx.com/
  cialis drug patent expiration
  cialis 20 mg
  cialis benefits bodybuilding
  cialis online

 59. Your comment is awaiting moderation.

  Regards. I like it!
  https://www.cialismim.com/
  cialis Г  2 5 et 5 mg
  cialis 20mg
  is taking cialis bad for you
  cialis 20mg

 60. Your comment is awaiting moderation.

  You explained this really well.
  http://cialismsnrx.com/
  works best cialis viagra levitra
  cialis 20mg
  what kind of pill is cialis
  buy cialis online

 61. Your comment is awaiting moderation.

  Wow many of fantastic knowledge.
  https://www.cialisfidel.com/
  nebenwirkung cialis rГјckenschmerzen
  cialis online
  view cialis pills
  cialis online

 62. Your comment is awaiting moderation.

  Wow lots of superb material!
  http://cialismsnntx.com/
  cialis mercado libre colombia
  cheap cialis
  precio cialis 10 mg vademecum
  cialis without a doctor prescription

 63. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! A good amount of stuff.

  http://cialispego.com/
  how much liquid cialis to take
  cialis without a doctor prescription
  cialis 20 mg ГЎra
  cialis without a doctor prescription

 64. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Appreciate it.
  http://cialismsnrx.com/
  does herbal cialis work
  cialis 20 mg
  is there a generic form of cialis
  cialis 20mg

 65. Your comment is awaiting moderation.

  Well expressed without a doubt. !
  http://cialispego.com/
  cialis prices in australia
  cialis 20 mg
  naion e cialis
  cheap cialis

 66. Your comment is awaiting moderation.

  Helpful knowledge. Cheers.
  http://cialismsnntx.com/
  ultrafarma preço do cialis
  cialis 20 mg
  cialis fara reteta
  cialis 20 mg

 67. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks! Ample posts.

  http://cialisttk.com/
  cialis produce acostumbramiento
  generic cialis
  fda report on cialis
  cialis generic

 68. Your comment is awaiting moderation.

  Excellent tips. Kudos.
  http://cialisttk.com/
  cialis 20mg generika preisvergleich
  buy cialis online
  differenze tra cialis e viagra
  cialis generic

 69. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible plenty of awesome material!
  http://cialismsnrx.com/
  effects of cialis on blood pressure
  cheap cialis
  viagra levitra cialis prix
  cheap cialis

 70. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously many of good knowledge!
  http://cialismsnrx.com/
  alguem ja usou cialis diario
  cialis generic
  cost of cialis 5 mg
  cialis 20mg

 71. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing write ups. Appreciate it.
  http://cialispego.com/
  preco do medicamento cialis
  cialis without a doctor prescription
  precio de una pastilla de cialis
  cialis 20mg

 72. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible loads of good information.
  http://cialisttk.com/
  il prezzo di cialis in farmacia
  cialis online
  cialis sipariЕџi
  cialis 20mg

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir