Zağanos Paşa

Zağanos Mehmed Paşa (ö. 1462, Balıkesir), II. Mehmed saltanatında 1453-1456 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlıdevlet adamıdır. İstanbul’un Fethi‘nden sonra sadrazamlığa getirilen ilk kişidir.


Hayatı

Rum devşirmesi olduğu bildirilmektedir.[1] [2]Denizcilikte gözetleme için zağanos (keskin görüşlü, yırtıcı bir kuş) kullandığı için zağanos lakabıyla anılmıştır. Eğitimini EdirneEnderun‘da yapmıştır. Eğitiminden sonra umera sınıfına dahi olmuştur. II. Murad, oğlu ve veliahti olan Şehzade Mehmed‘i Manisa sancakbeyi için gönderince önce Nişancı Mehmet Bey onun lalası olarak görevndirilmiş ve çok geçmeden Zağanos Paşa’ya lalalık görevi verilmiştir ve Aralık 1449’da Saruca Kasım Paşa lalalık görevine atanmasına kadar bu görevi sürdürmüştür.[1]

1443’de Şehzade Mehmed Edirne’ye çağrıldığı zaman Zağanos Paşa’ya vezirlik görevi verilmiştir. 1444’te ikinci zevce olarak II. Murad‘in kızı ve Şehzade Mehmed’in ablası Fatma Sultan ile nikahlanmiş ve “Damat” olarak anılmaya başlanmıştır. 1446’da vezirlikten azledilip Gelibolu sancakbeyi ve donanma komutanı olmuştur.[1] Bir iddiaya göre, Sultan II. Murat tarafından sürgün edilmiştir, 1444-1452 yılları arasında Balıkesir’de sürgün hayatı yaşamıştır.[2]

1451’de babası olan II. Murat ölünce II. Mehmed’in ikinci defa padişahlığa çıkması üzerine Edirne’ye dönmuş ve ikinci vezir tayin edilmiştir. İstanbul’un fethi sürecinde önemli görevler yüklenmiştir.

İstanbul’un fethi öncesinde Rumeli Hisarı’nı yaptırmış, İstanbul Kuşatması’nın en ateşli savunucularından olmuştur.Rumeli Hisarındaki 3 kulenin biri Halil Paşa, biri Sarıca Paşa, diğer güneydekine ise Zağanos Paşa adı verilerek Rumeli Hisarının yapımı sonrası diğer 2 paşa ile birlikte padişahça onurlandırılmıştır. Dehası ile Osmanlı donanmasının kara yolu ile Kasımpaşa’ya indirilmesini sağlamıştır. Bununla birlikte Ulubatlı Hasan’ın kendi komuta ettiği birlikte bulunduğu ve askerlerinin emri altındaki tünelci ve istihkamcılarının büyük yararlılıklar gösterdiği bilinmektedir.

İstanbul’un fethi‘nden sonra azledilerek idam edilen Çandarlı Halil Paşa‘nın yerine vezir-i azamlığa getirilmiştir.

Ancak 1456 yılında Fatih Sultan Mehmet ile birlikte sefere çıkan Zağanos Paşa ve Osmanlı ordusu, Belgrad Kuşatması‘nda Sırbistan‘ın her yanını fethetmesine karşın şehri alamayıp; şehri savunan János Hunyadi komutasındaki Macar ordusu ve Haçlı birliklerine yenilmiş ve ağır kayıplar neticesi kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştır.

Bu başarısızlığın en büyük sorumlusu olarak Zağanos Paşa gösterilmiş ve Vezir-i Azamlıktan alınmıştır. Kızı sultanın hareminden dışlanmış ve her ikisi de Balıkesir‘e sürgün gönderilmiştir. Balıkesir’e yerleşen Zağanos Paşa, vakıflar kurmuş cami, medrese, hamam yaptırmış ve şehrin çehresini değiştirmiştir. Bundan sonraki hayat hikayesi ise tam net değildir.

Bir anlatıma göre; 1459’da ise Balıkesir’den geri çağrılmıştır. 1463’te gelişmeye başlayan Osmanlı Donanması‘nın başına Kaptan-ı Derya olarak getirilmiştir. 1466 yılında iseTeselya ve Makedonya‘ya vali olarak atanmıştır.

Hakkındaki bir başka iddiaya göre ise; 1461 yılında Trabzon’un fethine katılmıştır. Trabzon’un fethi esnasında Prenses Anna ile evlenmiştir.

1467-1469 yılları arasında ise Trabzon‘da sancak beyliği yapmıştır.[3]

Diğer bir iddia ise 1461’de Trabzon’un fethi sonrası 1462 yılında Balıkesir’de vefat ettiği yönündedir.[1][2][4]

İstanbul’un fethinde, gemilerin karadan yürütülmesini sağlayan Türkmen tahta işçilerinin de Balıkesir’e yerleşmesine önayak olmuş ve Tahtacılar adı verilen Türkmen Kültürü’nün oluşmasında pay sahibi olmuştur. Vakfının faaliyetleri Cumhuriyet Dönemi’ne kadar sürmüş, bu dönemde vakfın mütevellisi olan (torunlarından) Aslıer Ailesi tarafından, sahiplik ve imtiyaz hakları Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne devredilmiştir.


Zağanos sözcüğünün etimolojisi

Yaygın olarak bilinen kanı; “os” sözcüğünün Rumca”da “bey” anlamına geldiği, Rumeli Beylerbeyi iken yöre halkı tarafından “şahan-zahan (şahin)” kelimeleri ile birleştirilip “Zağanos” olarak okunduğudur (atalarından Evrenos Bey gibi). Halil Ethem’e göre Zağanos sözcüğü bir çeşit şahin anlamında olup, Farsça zağan sözcüğünden Osmanlıca’ya geçmiştir. Mahmut Goloğlu ise Trabzon Rumcası’nda “martı” anlamına gelen zinos sözcüğüne bağlayıp, kaynak göstermeden sözcüğün eski Türkçe olduğunu iddia etmiştir.

Modern Türkçe sözlükte zağanos “bir cins doğan” olarak geçmekle birlikte, hangi dilden ödünç alındığı belirtilmemektedir. Farsça şahin sözcüğünün Rum ağzında bozulduktan sonra Türkçeye geçmiş formu olmalıdır.

Zağanos sözcüğünün Trabzon’da yengeç anlamında kullanılan zağana sözcüğü ile alakalı olabileceği akla gelebilir ki bu sözcük aynı zamanda yörede aksak yürüyen kişilere takılan bir lakaptır ama Paşa’nın adı Trabzon’un fethinden öncesine dayanıyorsa bu önerme geçersizdir. Ayrıca Hun İmparatorunun büyük oğlunun da adıdır.


Eserleri

Zağanos Mehmet Paşa Balıkesir’de kendi ismini taşıyan Zağanos Paşa Camii‘ni yaptırmıştır ve eşi Fatma Sultan ve kendisi bu caminin avlusunda bulunan türbede gömülüdür.[2]Bundan başka yine Balıkesir’de camiye ek imaret, medrese yaptırmıştır. Bursa‘da camii, mektep ve köprü; Edirne‘de mescit ve Tokat‘ta kütüphane yaptırmıştır.[1]


Kaynakça

 1. ^ a b c d e Yalçınkaya, M. Alaaddin “Mehmed Paşa (Zağanos)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.174 ISBN 975-08-0072-9
 2. ^ a b c d Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.II say.426 sicilliosmani01sruoft
 3. ^ 25.07.2012 tarihli Milliyet Tarih
 4. ^ Mimdap Internet sitesi

Dış bağlantılar

 • Yalçınkaya, M. Alaaddin “Mehmed Paşa (Zağanos)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.174 ISBN 975-08-0072-9
 • Öztürk, Özhan. (2003), Karadeniz: Ansiklopedik Sözlük. 2 Cilt .İstanbul:Heyamola Yayıncılık ISBN 975-6121-00-9.
 • Mısıroğlu, Kadir, (2005) Zağanos Paşa .İstanbul: Sebil Yayınevi
 • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.II say.426 [1]
 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (8. Bas.: 2003) Osmanlı Tarihi I. Cilt: Anadolu Selçukluları ve Anadolu Beylikleri Hakkında bir Mukaddime ile Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan İstanbul’un Fethine Kadar, Ankara:Türk Tarih Kurumu ISBN 975-16-0011-1. s.:430, 439, 441, 461-462, 473, 475, 499, 558,
 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (8. Bas.: 1998) Osmanlı Tarihi II. Cilt: İstanbul’un Fethinden Kanunî Sultan Süleyman’ın Ölümüne Kadar Ankara:Türk Tarih Kurumu ISBN 975-16-0012-X s.:146, 153, 155-157, 167.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Za%C4%9Fanos_Pa%C5%9Fa

Comments

Add a Comment
 1. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing a lot of terrific facts!
  https://www.interlandchemie.com/
  prescription drugs without doctor approval
  online pharmacies canada
  medication costs
  canadian pharmacy

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Appreciate it. Loads of posts!

  https://www.visitwaushara.com/
  pharmacy prices compare
  canada drug
  cialis canadian pharmacy
  canadian online pharmacies

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Truly tons of terrific material.
  https://www.visitwaushara.com/
  online pharmacy usa
  northwest pharmacy
  prescription drugs canada
  canadian drugs

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific info. Many thanks!
  https://www.dunamisproductions.com/
  canada drugs pharmacy
  canada drugs online
  canada pharmacy online reviews
  canada online pharmacies

 5. Your comment is awaiting moderation.

  You said this terrifically!
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian drugstore reviews
  northwestpharmacy
  mail order pharmacy
  canadian pharmacy online

 6. Your comment is awaiting moderation.

  You expressed this very well!
  https://www.interlandchemie.com/
  24 hour pharmacy
  canadian pharmacy online
  mexican pharmacy online medications
  northwest pharmacy

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Appreciate it.
  https://www.lunarciel.com/
  pharmacy prices
  canadian pharmacies online
  online drugs
  london drugs canada

 8. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos. I enjoy this.
  https://www.visitwaushara.com/
  cialis canadian pharmacy
  aarp approved canadian online pharmacies
  my canadian pharmacy
  canadian pharmacies without an rx

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful information. With thanks!
  https://www.dunamisproductions.com/
  canada online pharmacies
  canadian pharmacies that ship to us
  discount pharmacy online
  northwestpharmacy

 10. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa lots of fantastic knowledge!
  https://www.visitwaushara.com/
  buy cialis
  canada pharmacy online
  buy prescription drugs from canada
  canadian pharmacy online

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Position very well used!.
  https://www.interlandchemie.com/
  trusted overseas pharmacies
  canadian viagra
  prescription pricing
  canadian online pharmacies

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Very good write ups, Appreciate it.
  https://www.lunarciel.com/
  best online canadian pharcharmy
  canada drug
  canadian rx pharmacy online
  canada online pharmacies

 13. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful content. Thanks!
  https://www.visitwaushara.com/
  canadian mail order pharmacies
  canada pharmaceuticals online
  buy prescription drugs canada
  canadian pharmacies-24h

 14. Your comment is awaiting moderation.

  You actually mentioned it well.
  https://www.dunamisproductions.com/
  onlinecanadianpharmacy.com
  canadian pharmacies online
  canadian pharmacy 365
  canada pharmacy

 15. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot. Useful stuff.
  https://www.waltcoexpress.com/
  pharmacy prescription
  canadian pharmaceuticals online
  canadian prescription drugs
  canada pharmaceuticals online

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Useful content. Regards!
  https://www.visitwaushara.com/
  drug price
  canada pharmaceuticals online
  canadian pharcharmy online
  canadian pharmacy

 17. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely put. !
  https://www.visitwaushara.com/
  canadian pharmacies that are legit
  northwest pharmacy
  drugstore online
  canadian pharmacy online

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you, A lot of write ups.

  https://www.interlandchemie.com/
  canadian pharmacy no prescription needed
  canadian pharmacies without an rx
  canada pharmacy
  canadian pharmacies-24h

 19. Your comment is awaiting moderation.

  Wow tons of fantastic advice!
  https://www.visitwaushara.com/
  canada drug pharmacy
  canadian pharcharmy
  drug costs
  aarp approved canadian online pharmacies

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Valuable posts. Regards.
  https://www.dunamisproductions.com/
  mail order pharmacy
  canada pharmaceuticals online
  discount prescription drug
  canadian pharmacies

 21. Your comment is awaiting moderation.

  Lovely information, Thanks a lot!
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian prescription
  canadian pharmacies without an rx
  canadian pharcharmy online
  canada drugs

 22. Your comment is awaiting moderation.

  Truly all kinds of terrific tips.
  https://www.visitwaushara.com/
  pharmacy online
  canadian pharmacies online
  canada online pharmacy
  northwest pharmacy

 23. Your comment is awaiting moderation.

  You explained that very well!
  https://www.lunarciel.com/
  canadian meds
  canadian pharmacies online
  legitimate canadian mail order pharmacies
  canadian pharmacies that ship to us

 24. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely expressed! .
  https://www.lunarciel.com/
  prescription cost comparison
  northwest pharmacy
  canadapharmacy
  canadian online pharmacies

 25. Your comment is awaiting moderation.

  You revealed it superbly.
  https://www.visitwaushara.com/
  northwest pharmacy canada
  online pharmacies canada
  canadian pharmacies top best
  london drugs canada

 26. Your comment is awaiting moderation.

  Very good forum posts. Regards!
  https://www.waltcoexpress.com/
  canada drugs online pharmacy
  canadian pharmacies online
  trusted overseas pharmacies
  canadian online pharmacies

 27. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely said! .
  https://www.lunarciel.com/
  prescription drug price comparison
  canadian pharmacies online
  pharmacy cost comparison
  canadian pharmacies without an rx

 28. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. With thanks.
  https://www.dunamisproductions.com/
  pharmacy price compare
  canadian pharmacies online
  canadian pharma companies
  london drugs canada

 29. Your comment is awaiting moderation.

  Truly loads of useful material!
  https://www.visitwaushara.com/
  online pharmacies
  global pharmacy canada
  pharmacy price compare
  canadian pharmacies that ship to us

 30. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa all kinds of helpful tips!
  https://www.dunamisproductions.com/
  online pharmacy no prescription
  canadianpharmacy
  safeway pharmacy
  canada pharmaceutical online ordering

 31. Your comment is awaiting moderation.

  You made the point!
  https://www.waltcoexpress.com/
  northwest pharmacy canada
  online pharmacies canada
  legitimate canadian mail order pharmacies
  canada drugs

 32. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing information. Kudos!
  https://www.interlandchemie.com/
  online pharmacy canada
  canada pharmacy online
  canadian online pharmacy
  canadian pharmacies without an rx

 33. Your comment is awaiting moderation.

  Appreciate it. A lot of information.

  https://www.lunarciel.com/
  safe canadian online pharmacies
  canada drugs online
  canadian pharmacies that are legit
  canada pharmacy

 34. Your comment is awaiting moderation.

  You stated this exceptionally well!
  https://www.lunarciel.com/
  buy drugs online
  canada drugs online
  canada pharmacy no prescription
  canadian pharmacies online

 35. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing material. Thanks a lot!
  https://www.waltcoexpress.com/
  prescription drug
  north west pharmacy canada
  canadian meds
  canada pharmaceutical online ordering

 36. Your comment is awaiting moderation.

  You made your point pretty clearly..
  https://www.dunamisproductions.com/
  online pharmacy without a prescription
  canadian pharmacies
  buy drugs online
  canadian pharmaceuticals online

 37. Your comment is awaiting moderation.

  You stated it very well!
  https://www.lunarciel.com/
  canada drugs online
  canada pharmacy
  prescription drugs online without
  canada pharmacy online

 38. Your comment is awaiting moderation.

  Truly plenty of helpful data!
  https://www.waltcoexpress.com/
  prescription drugs canada
  canadian pharmacies-24h
  canadian pharmacies that are legit
  canadian pharmacy

 39. Your comment is awaiting moderation.

  Good advice. Thank you.
  https://www.waltcoexpress.com/
  canada drugs online pharmacy
  online pharmacies canada
  northwest pharmacy canada
  canadian viagra

 40. Your comment is awaiting moderation.

  You actually suggested that really well!
  https://www.lunarciel.com/
  canadian pharmacy without prescription
  online pharmacies of canada
  best canadian prescription prices
  canada online pharmacies

 41. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Cheers.
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadadrugs
  canada pharmacy online
  online pharmacy
  canada drug

 42. Your comment is awaiting moderation.

  Fine write ups. Appreciate it.
  https://www.visitwaushara.com/
  compare rx prices
  canadian pharmacies-24h
  prescription drugs online without
  canadian viagra

 43. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously plenty of beneficial tips.
  https://www.interlandchemie.com/
  online canadian discount pharmacy
  canadianpharmacy
  canada drugs
  canadian pharmaceuticals online

 44. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you, Quite a lot of knowledge.

  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  legitimate canadian mail order pharmacies
  canadian pharmacy online
  online drugstore
  canada pharmaceutical online ordering

 45. Your comment is awaiting moderation.

  Useful facts. Thanks a lot.
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  prescription without a doctor’s prescription
  canadian cialis
  canada pharmacy online no script
  canadian pharmacies that ship to us

 46. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific write ups. Regards.
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  canadian meds
  canadian cialis
  prescription drug price comparison
  canada drugs

 47. Your comment is awaiting moderation.

  Superb facts. Appreciate it!
  http://canadianpharmacyntx.com/
  canadian rx pharmacy online
  trust pharmacy canada
  canadian cialis
  canada drug

 48. Your comment is awaiting moderation.

  You reported that perfectly.
  http://canadianpharmacyntx.com/
  canada pharmacies online prescriptions
  online pharmacies of canada
  northwest pharmacy canada
  canadian pharmacies

 49. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Appreciate it.
  http://canadianpharmacymim.com/
  visit poster’s website
  top rated canadian pharmacies online
  canada pharmacy online reviews
  canadian pharmacies that ship to us

 50. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos. A lot of postings!

  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  online pharmacy usa
  london drugs canada
  canadian pharmacy no prescription needed
  canada pharmaceutical online ordering

 51. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Regards.
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  pharmacy prices
  canadian pharmacy online
  canada drugs online
  canadian pharmacy

 52. Your comment is awaiting moderation.

  You actually reported this perfectly!
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  prescription price comparison
  canadian pharmaceuticals online
  the canadian pharmacy
  canadian pharmacy

 53. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you. Helpful stuff.
  https://nicktambone.com/
  medical information online
  canada pharmaceutical online ordering
  web medical information
  canada drug

 54. Your comment is awaiting moderation.

  You actually said it well!
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  online pharmacies no prescription
  online pharmacies of canada
  canadian pharmacy viagra brand
  global pharmacy canada

 55. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you, Lots of material.

  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  canadian pharmacies shipping to usa
  canadian online pharmacies
  buying drugs canada
  canadian pharmaceuticals online

 56. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing many of awesome facts.
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  best canadian mail order pharmacies
  global pharmacy canada
  mail order pharmacy
  canadian viagra

 57. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! A good amount of tips.

  http://canadianpharmacyntx.com/
  drug stores near me
  canadian online pharmacy
  online pharmacies
  canadian online pharmacies

 58. Your comment is awaiting moderation.

  Lovely posts. Thank you!
  http://canadianpharmacysilo.com/
  discount pharmaceuticals
  canadian pharcharmy
  pharmacy tech
  northwest pharmacy

 59. Your comment is awaiting moderation.

  You have made your point quite nicely!!
  https://nicktambone.com/
  canada drug prices
  canadian online pharmacy
  canadian pharmacy meds
  canadian pharmacies

 60. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers. Useful information.
  https://nicktambone.com/
  canadadrugs.com pharmacy
  canada drugs
  us pharmacy no prior prescription
  canada drugs online

 61. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks! Fantastic stuff.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  pharmacy tech
  canadianpharmacy
  compare rx prices
  canada pharmacy

 62. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing forum posts. Thanks a lot.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  mexican pharmacy online
  canadian pharmacies-24h
  online pharmacies canada
  canadian pharmacy

 63. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers. Quite a lot of postings.

  http://canadianpharmacysilo.com/
  online pharmacy without a prescription
  canada online pharmacies
  online canadian pharmacy
  canada pharmacy

 64. Your comment is awaiting moderation.

  You revealed it wonderfully.
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  ed meds online
  canadian pharmacy
  canadapharmacy com
  canadian viagra

 65. Your comment is awaiting moderation.

  You actually suggested this very well!
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  online rx pharmacy
  canada drugs online
  pharmacy tech
  canadian pharmaceuticals online

 66. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Many thanks.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  best online canadian pharcharmy
  mexican pharmacies shipping to usa
  internet pharmacy
  trust pharmacy canada

 67. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful info, With thanks.
  http://canadianpharmacyntx.com/
  canadian prescription drugs
  northwestpharmacy
  web medical information
  northwest pharmacy

 68. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks, I enjoy this.
  http://canadianpharmacysilo.com/
  pharmacy without dr prescriptions
  canadian pharmacy
  online drugs
  canadian pharmacy

 69. Your comment is awaiting moderation.

  You have made your stand pretty clearly!!
  http://canadianpharmacyntx.com/
  mexican pharmacy online medications
  canadian cialis
  discount pharmaceuticals
  canadian pharmacies

 70. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos. Plenty of knowledge!

  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  best price prescription drugs
  canadian cialis
  cheap prescription drugs online
  online pharmacies canada

 71. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely voiced really. .
  https://nicktambone.com/
  online pharmacy no prescription
  online pharmacies of canada
  canadian discount pharmacy
  canadian pharmaceuticals online

 72. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing all kinds of excellent material.
  https://nicktambone.com/
  prescription cost
  canadian online pharmacy
  canada pharmacies prescription drugs
  canadian pharmacy

 73. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, Quite a lot of stuff.

  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  online drugstore
  aarp approved canadian online pharmacies
  medication costs
  canada drugs

 74. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously plenty of very good facts!
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  buy prescription drugs from canada
  online pharmacies canada
  pharmacy without dr prescriptions
  canada pharmacy online

 75. Your comment is awaiting moderation.

  You expressed it adequately.
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  canada drug prices
  canadian online pharmacies
  medical information online
  canadian pharmacies

 76. Your comment is awaiting moderation.

  Superb data. Many thanks!
  http://talahicc.com/
  us pharmacy no prior prescription
  online pharmacies canada
  walmart pharmacy price check
  canadian pharmacies-24h

 77. Your comment is awaiting moderation.

  Helpful material. Thanks.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  prescription drugs canada
  trust pharmacy canada
  mexican pharmacy online
  canada drugs

 78. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you, Quite a lot of tips.

  http://canadianpharmacymim.com/
  online pharmacy no prescription
  canadian viagra
  canadian prescription
  aarp approved canadian online pharmacies

 79. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific material, Appreciate it!
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  pharmacies near me
  canada pharmaceuticals online
  online pharmacies canada
  global pharmacy canada

 80. Your comment is awaiting moderation.

  You said it very well.!
  http://canadianonlinepharmacynnm.com
  online pharmacy canada
  online pharmacies of canada
  prescription drug assistance
  canada pharmaceutical online ordering

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir