Hoca İbrahim Paşa

Hoca İbrahim Paşa (o. 1713, Edirne) III. Ahmet saltanatında, 6 Nisan 1713 – 27 Nisan 1713 tarihleri arasında yirmi bir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı.


Hayatı

Aslen Serezlidir. Önce bostancı ocağına girdi. Fakat orada karıştığı fesat yüzünden Cezayir tarafına kaçmak zorunda kaldı. Orada gemilerde çalıştı. Sonra’da İstanbul’a geri geldi. Balıkçılık ve kayıkçılık ile geçinmeye başladı. III. Ahmet tebdil giyinip İstanbul’u gezmekte iken onun kayığına binmeyi ve onunla konuşmayı itiyat edinmişti.

Son bir defa onun kayığına binişinde III. Ahmet onu gizlice Girit‘e gidip orada vali bulunan Kalaylıkoz Hacı Ahmed Paşa‘yı sadarete davet etmesi görevi verdi. Bunun üzerine İbrahim Ağa bir tüccar kılığına girip İstanbul’da bir gemiye kereste yükleyerek Girit’e gitti. Orada üzerinde sakladığı padişahın sadaret teklifini içeren hatt-ı hümayununu vali Kalaylıkoz Ahmet Paşa’ya iletmeyi başardı. Kalaylıkoz Ahmet Paşa da yerine kethüdasını kaymakam bırakıp İbrahim Ağa’nın gemisi ile Küçük Çekmece’ye kadar birlikte geldi; buradan III. Ahmet’e vararak sadrazamlık görevine başladı.

İbrahim Ağa, padişaha bu hizmeti üzerine tersane hizmetine, yani Osmanlı Donanması‘na alındı ve kalyon kaptanlığı görevi verildi. Bu donanma hocalığı da içerdiği için “Kel Hoca” olarak anılmıştır. Kel Hoca İbrahim Ağa bu işinde başarılı olup padişahın teveccühü ile birlikte riyale ve patrona rütbelerini de aldı. Bu görevinde Akdeniz‘de türeyen korsanları tenkile memur oldu. Bu görevde iken 15 kadar korsan kalyonu ele geçirdi ve bin kadar korsanı esir aldı. Bu arada yaptığı faaliyetler inanılmaz kadar beklenmedik olduğu için “Deli” lakabı da alarak “Deli Kel Hoca İbrahim” olarak anılmaya başlandı. Nusretnâme’de “Kel Deli İbrahim Hoca” olarak ismi geçmektedir.

Kel Hoca İbrahim’in aleyhinde olanlar epey dedikodu yapmışlardı; ama buna rağmen 7 Ocak 1713’te vezirlikle birlikte kaptan-ı deryalığa getirildi. Bu sıralarda Prut Antlaşması‘nın Ruslar tarafından uygulanmaması ve Osmanlılara sığınmış olan İsveç Kralı Xİİ. Karl (veya Demirbaş Şarl)’in Bender‘den ayrılmaması Osmanlı Devleti için büyük dışişleri sorunları olmuştu. Sadrazam Silahdar Süleyman Paşa aldığı kararla XII. Karl ve askerleri Bender’de 1 Şubat 1713’te direnişle karşılaşan bir baskın sonucu ele geçirildiler. Kral Karl Edirne’ye getirildi ve Meriç Köprüsü çıkışında I. Ahmet döneminden beri devlet konukevi olan “Demirtaş Kasrı”‘nda zorunlu ikamete tabi tutuldu. Onun İsveç’e iadesi devlet için gerekliydi. Kaptan-ı derya olan Kel Hoca İbrahim Paşa 20.000 kalyoncu ile İsveç kralını ülkesine götürme projesini ciddi olarak padişaha sundu. Eğer bu denizden gitmeyi önermekteyse o zamana kadar Cebelitarık’tan çıkmayan Osmanlı donaması için bu Atlantik Okyanusu ve Baltık Denizi seferlerini de içeren bu proje gerçekten çok cesurane proje idi. Karadan gitmeyi önermekteyse, işi başardıktan sonra 20.000 kalyoncunun akıbetinin ne olacağı düşünülmemişti. Paşanın aleyhindekiler tarafından bu teklif yeni bir “delilik” örneği olarak kullanılmaya başlandı. Sonunda Ağustos 1714’te İsveç Kralı XII. Karl kara üzerinden Erdel, Macaristan, Budin, Viyana, Bavyera ve Hesse üzerinden giderek Ekim 1714’te İsveç’e varmayı başardı.

Devlet misafiri olan İsveç Kralı’na karşı gösterilen bu hiç misafirsever olmayan muamele büyük bir skandal yarattti ve sadrazam aleyhinde dedikodular ve tenkitler ayyuka çıktı. III. Ahmed skandalın halkın devlete karşı gösterdiği itimadı sarstığını anlamıştı. Bu nedenle 6 Nisan 1713’de buna karar veren ve uygulayan sadrazam Silahdar Süleyman Paşa; ona bir olumlu fetva veren şeyhülislam ve bunu uygulamaya destek sağlayan Kırım Hanı’nı azletti. III. Ahmed yakın danışmanı Silahdar Damat Ali Paşa‘nın tavsiyesini alıp Deli Hoca İbrahim Paşa’yı sadrazam görevine getirdi.

Bu atama büyük yankılar yarattı. Bir kısım devlet ricali ve katipler arasında Deli Hoca İbrahim Paşa aleyhinde acayip dedikodular yayılmaya başladı:[1]

Kokuşmuş gemici fesine sarılı burma sarığı çıkartılıp başına vezir kavuğu konulduğunda odaya yayılan pis koku, amber tütsüsüyle bastırılmıştı…. Sokak ortasında kadınlara laf atan (bir) garip adam(dı).

Diğer taraftan Deli Hoca İbrahim Paşa da durumdan hoşnut değildi. Sadrazamlığa getirilmesi Silahdar Damat Ali Paşa tavsiyesi ile olmuştu; devlet idaresinde her iş padişaha yakın danışmanlığı dolayısıyla ancak onun tavsiyelerine göre yapılmaktaydı. Sadrazam Deli Hoca İbrahim Paşa’nın idarede ve hükümleri üzerinde bağımsızlığı bulunmamaktaydı. Sadrazam tüm devlet işlerini eline almayı istemekteydi. Kendi bağımsızlığına set çekenleri bertaraf etmeyi planlamaktaydı.

Bunların başında Silahdar Damat Ali Paşa’yı ortadan kaldırmak istemekteydi. İlk olarak kayıkçılarından birisini Silahdar Damat Ali Paşa’yı suikast yapmaya memur etti. Bunu sağlamak için Sadrazam konağında yeni Kırım Hanı Kaplan Giray, reis’ülkuttab Abdülkerim Bey ile Silahdar Damat Ali Paşa’nın davetli olduğu bir ziyafet tertip etti. Fakat hazırlanan komployu kethüdasından haber alan Silahdar Damat Ali Paşa daha ihtiyatlı olmaya başlamıştı ve rahatsızlığını söyleyerek hastaymış gibi özür diledi. Fakat durumu çok yakın danışmanı olduğu Sultan III. Ahmet’e gönderdiği şöyle bir arıza ile bildirdi:[2]

Şu herifi geturup devleti kayırır deyu vezir-i âzam eyledin; devlet nabzından bihaber. On beş yirmi odalık peyda edip çiçekçi olmuş; bana da sana da kasdi mukarrer ve yarın bütün âyân-i devleti ve İsveç kralını ve balyozları ziyafet ve meşveret bahanesiyle Demirtaş’a (Edirne’ye) davet, beni ve İsveç kralını öldürecektir; beni sen öldür gitmem.

Sadrazam İsveç kralının sorunlarını kral ile Demirtaş devlet misafir konağında görüşmek isteyince de kral Demirbaş Şarl da bir suikast korkusundan kendini hasta gibi gösterdi.

Silahdar Damat Ali Paşa’nın gönderdiği arızayı alan ve İsveç kralının da sadrazamla mülakata gelmediğini öğrenen III. Ahmet sadrazamı saraya davet ederek ona önce “düşman ahvalinin ne olduğu” hakkında bir soru sordu ve sadrazamdan

Yeniçeri ocağını kendime uydurdum. Yeniçeri ağasıyla yekdil ve yekcihet oldum.

cevabını aldı.[2] Sadrazamın “yeniçeriyi elde ettim” cümlesinde III. Ahmed kendine bir suikast olabileceğinden vehme ve kuşkuya kapıldı ve konuşmadan hemen sonra 27 Nisan1713‘te sadrazamın idam edilmesine karar verdi.

O gün sadrazamdan mühr-ü humayun geri alındıktan sonra cellat haseki Kara Mustafa tarafından boğularak idam edildi. Cesedi Tunca kenarına gömüldü ama gömülme yerinin belirsiz olması sağlandı. Kel Hoca İbrahim Paşa idam edildiği sırada yaklaşık 60 yaşlarında idi. İdamını takiben tüm malları ve eşyası devlet tarafından müsadere edildi.

Deli Hoca İbrahim Paşa’in idamından sonra Silahdar Damat Ali Paşa sadrazam görevine getirildi.


Değerlendirme

Yetenekli ve zeki bir kişi olan Kel Hoca İbrahim Paşa kendisini yetiştirmiş ve yüksek mevkilere erişmiştir. Denizcilikte çok başarılı olmuştur. Fakat, devlet idaresine gelince birbiri ardından sadrazamları azl ve idam ettiren Silahdar Damat Ali Paşa’dan kurtulmayı ve işinde serbest kalmayı planlamış ise de başarılı olamamıştır.


Kaynakça

 1. ^ Şaka, Necdet, (1999), Bu Mülkün Sultanları, İstanbul:Oğlak Yayınları ISBN 975-329-2996 s.319
 2. ^ a b “Osmanlıyız” websitesinde “Hoca İbrahim Paşa” maddesi

Dış bağlantılar

Siyasi görevi
Önce gelen:
Silahdar Süleyman Paşa
Osmanlı Sadrazamı
6 Nisan 1713 – 27 Nisan 1713
Sonra gelen:
Silahdar Damat Ali Paşa
Askerî görevi
Önce gelen:
Kirli Ahmed Paşa
Kaptan-ı Derya
1711 – 1712
Sonra gelen:
Kirli Ahmed Paşa

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Hoca_%C4%B0brahim_Pa%C5%9Fa

Comments

Add a Comment
 1. Your comment is awaiting moderation.

  Useful stuff. With thanks!
  http://cialismsnrx.com/
  cialis tagamet
  generic cialis
  taking cialis and viagra together
  cheap cialis

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, Valuable stuff!
  http://cialismsnntx.com/
  comprar cialis online canada
  cheap cialis
  hong kong pharmacy cialis
  cialis without a doctor prescription

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Thank you!
  https://www.cialismim.com/
  cialis nei giovani
  cialis 20mg
  cialis О· viagra
  cialis 20mg

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Truly loads of wonderful facts!
  http://cialispego.com/
  cialis overdose youtube
  cialis generic
  can i take aspirin and cialis
  cialis generic

 5. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! Lots of facts!

  http://cialismsnntx.com/
  tadacip 20 vs cialis
  cialis generic
  indicaciones cialis 5 mg
  cheap cialis

 6. Your comment is awaiting moderation.

  You said it very well..
  http://cialismsnntx.com/
  cual es mas seguro viagra o cialis
  cialis generic
  pastillas tadalafil (cialis)
  cialis online

 7. Your comment is awaiting moderation.

  You reported that really well!
  http://cialismsnntx.com/
  onde comprar cialis mais barato no brasil
  cialis generic
  de que color es la pastilla cialis
  cheap cialis

 8. Your comment is awaiting moderation.

  Great data, Many thanks.
  http://cialispego.com/
  cialis 1 comprimido preço
  cialis online
  vendita viagra cialis on line
  cialis generic

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, Wonderful stuff!
  https://www.cialismim.com/
  budget cialis
  cialis generic
  mixing cialis and steroids
  cialis online

 10. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thanks.
  http://cialisttk.com/
  cialis durГ©e d’efficacitГ©
  cialis generic
  potenssilääke cialis hinta
  buy cialis online

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Wow plenty of good advice.
  http://cialismsnrx.com/
  cialis right dosage
  cheap cialis
  cialis 5mg kopen
  generic cialis

 12. Your comment is awaiting moderation.

  You actually expressed that well.
  http://cialismsnrx.com/
  cialis hakkД±nda kullanД±cД± yorumlarД±
  cialis 20mg
  efectos secundarios y contraindicaciones del cialis
  cialis online

 13. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks. Plenty of material!

  http://cialismsnrx.com/
  cialis para mejorar la circulacion
  cialis without a doctor prescription
  ucuz orjinal cialis
  buy cialis online

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks. An abundance of write ups.

  https://www.cialismim.com/
  el cialis se vende sin receta en espaГ±a
  cialis online
  is cialis or viagra covered by insurance
  cialis 20mg

 15. Your comment is awaiting moderation.

  Superb material. Thanks a lot!
  http://cialismsnntx.com/
  para que serve remedio cialis
  cialis generic
  patente cialis brasil
  generic cialis

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Effectively voiced without a doubt! .
  https://www.cialisfidel.com/
  cialis 5mg nebenwirkungen
  cialis 20mg
  ist cialis rezeptfrei in deutschland
  generic cialis

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously lots of awesome knowledge.
  https://www.cialismim.com/
  cialis prezzo piu basso
  cialis generic
  no results from cialis
  cheap cialis

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific posts. Thanks.
  https://www.cialismim.com/
  cialis bez recepty warszawa
  generic cialis
  köpa cialis utan recept
  cialis generic

 19. Your comment is awaiting moderation.

  Truly loads of terrific info.
  http://cialisttk.com/
  how long will 10mg cialis last
  cialis generic
  cialis generico fidarsi
  cialis 20 mg

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing loads of excellent facts.
  http://cialismsnrx.com/
  cialis after steroid cycle
  cialis online
  cialis tadalafil 20 mg yan etkileri
  buy cialis online

 21. Your comment is awaiting moderation.

  Very well voiced genuinely. .
  https://www.cialisfidel.com/
  cialis 20 mg brand
  buy cialis online
  prendre cialis et priligy
  cialis online

 22. Your comment is awaiting moderation.

  You said it very well.!
  http://cialismsnntx.com/
  cialis and wellbutrin taken together
  buy cialis online
  cortar pastilla cialis
  cialis without a doctor prescription

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa quite a lot of useful tips!
  https://www.cialismim.com/
  cialis bleeding
  cialis generic
  what is the purpose of the bathtubs in the cialis commercial
  cialis 20 mg

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Useful advice. Appreciate it!
  http://cialismsnntx.com/
  cialis eceran
  buy cialis online
  cialis tadalafil pills
  cialis 20 mg

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Cheers!
  http://cialisttk.com/
  wirkung viagra levitra cialis
  cheap cialis
  was ist in cialis drin
  cialis 20 mg

 26. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! Ample info.

  http://cialismsnntx.com/
  is cialis otc
  cialis without a doctor prescription
  cialis olcsГі
  buy cialis online

 27. Your comment is awaiting moderation.

  Useful stuff. Appreciate it.
  http://cialismsnrx.com/
  cialis canadian healthcare
  cheap cialis
  levitra cialis viagra hangisi
  cialis generic

 28. Your comment is awaiting moderation.

  You actually suggested it wonderfully!
  http://cialispego.com/
  le cialis et l’hypertension
  cialis online
  quem tem pressГЈo alta pode tomar cialis
  buy cialis online

 29. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic data. Thanks!
  http://cialisttk.com/
  cialis farmacia italia
  cheap cialis
  cialis 180 mg
  cialis generic

 30. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! Terrific stuff!
  http://cialispego.com/
  cialis steuerlich absetzbar
  cheap cialis
  cialis generico nombre
  cialis online

 31. Your comment is awaiting moderation.

  You actually suggested it terrifically.
  https://www.cialisfidel.com/
  cialis da azia
  cialis 20 mg
  cialis disturbi gastrici
  cialis 20 mg

 32. Your comment is awaiting moderation.

  Regards. Terrific information.
  http://cialismsnrx.com/
  cialis holland kaufen
  cialis online
  cialis and high blood pressure pills
  buy cialis online

 33. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Cheers.
  https://www.cialismim.com/
  cialis recomendaciones
  buy cialis online
  ou achetez vous votre cialis
  cheap cialis

 34. Your comment is awaiting moderation.

  You actually reported this exceptionally well!
  https://www.cialisfidel.com/
  cialis profesional mexico
  cheap cialis
  skillnad cialis och viagra
  buy cialis online

 35. Your comment is awaiting moderation.

  Regards! Terrific stuff.
  http://cialismsnntx.com/
  venta cialis colombia
  generic cialis
  dosis cialis untuk pemula
  buy cialis online

 36. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome tips. Kudos!
  http://cialispego.com/
  cialis trial offer
  buy cialis online
  cialis jak czesto
  cheap cialis

 37. Your comment is awaiting moderation.

  You actually stated this superbly!
  http://cialispego.com/
  cialis generique wiki
  cheap cialis
  cialis eagle
  cialis 20 mg

 38. Your comment is awaiting moderation.

  Tips well applied!.
  http://cialispego.com/
  kann man cialis und viagra zusammen nehmen
  cialis online
  cialis authentic online
  buy cialis online

 39. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously many of valuable data!
  https://www.cialismim.com/
  c4 extreme and cialis
  cheap cialis
  how to cut a cialis pill in half
  cheap cialis

 40. Your comment is awaiting moderation.

  Truly a good deal of very good knowledge.
  http://cialispego.com/
  cialis hipertensiГіn arterial
  cheap cialis
  medicinali generici cialis
  cialis generic

 41. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic info. Thanks a lot.
  http://cialismsnntx.com/
  chemical name for cialis
  cheap cialis
  is cialis safe after surgery
  cialis without a doctor prescription

 42. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot! Terrific information!
  http://cialismsnrx.com/
  cialis and plavix
  cialis without a doctor prescription
  forum do cialis
  cialis 20 mg

 43. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Many thanks.
  https://www.cialisfidel.com/
  cialis 20 mg per day
  cialis online
  cialis o viagra para que sirve
  cialis generic

 44. Your comment is awaiting moderation.

  You actually stated it wonderfully!
  http://cialispego.com/
  cialis gintarine vaistine
  cialis generic
  does cialis help prostate
  cialis 20 mg

 45. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic forum posts, Thank you!
  http://cialispego.com/
  efectos secundarios de cialis y viagra
  cialis without a doctor prescription
  can i take cialis every other day
  cialis 20 mg

 46. Your comment is awaiting moderation.

  Great postings, Cheers.
  http://cialisttk.com/
  taking 3 5mg cialis
  cialis generic
  cialis facts and information
  cialis generic

 47. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot. A good amount of information.

  http://cialisttk.com/
  cialis withdrawal effects
  cheap cialis
  cialis precio farmacias del ahorro
  generic cialis

 48. Your comment is awaiting moderation.

  You said it nicely.!
  http://cialisttk.com/
  vendo cialis en mexico
  generic cialis
  harga obat cialis tadalafil
  generic cialis

 49. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, With thanks!
  http://cialisttk.com/
  tomar cialis y viagra a la vez
  cialis online
  cialis atau levitra
  buy cialis online

 50. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you. I like this!
  http://cialismsnntx.com/
  efeitos colateral cialis
  generic cialis
  cialis y eyaculacion retardada
  cialis online

 51. Your comment is awaiting moderation.

  Truly plenty of great knowledge.
  http://cialispego.com/
  cialis pharmacie en ligne avec ordonnance
  cialis without a doctor prescription
  se puede consumir alcohol tomando cialis
  cialis 20mg

 52. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks, Great information!
  http://cialismsnntx.com/
  cialis 20mg 4 stГјck preisvergleich
  cheap cialis
  cialis generique pharmacie en france
  cialis 20mg

 53. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks! Lots of write ups!

  http://cialismsnrx.com/
  cialis non funziona perche
  generic cialis
  cialis 30 kapsГјl
  cialis online

 54. Your comment is awaiting moderation.

  You made your point.
  https://www.cialismim.com/
  cual es el mejor cialis levitra o viagra
  cheap cialis
  cialis generika ohne rezept kaufen
  cheap cialis

 55. Your comment is awaiting moderation.

  You actually suggested this adequately!
  http://cialismsnrx.com/
  dangers of cialis and alcohol
  buy cialis online
  cialis oral jelly kamagra wirkung
  generic cialis

 56. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing material, Thanks.
  http://cialismsnrx.com/
  cialis ohne rezept auf rechnung kaufen
  generic cialis
  effectiveness of cialis for bph
  cheap cialis

 57. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! Numerous posts!

  http://cialispego.com/
  dependencia del cialis
  cialis online
  viagra oder cialis erfahrung
  cialis without a doctor prescription

 58. Your comment is awaiting moderation.

  You said it adequately..
  http://cialisttk.com/
  cialis tablet filmomhuld 20mg
  generic cialis
  cialis 20 aГ±os
  cialis generic

 59. Your comment is awaiting moderation.

  Regards. I enjoy this.
  http://cialispego.com/
  what happens if a woman takes viagra or cialis
  generic cialis
  australian generic cialis
  cialis without a doctor prescription

 60. Your comment is awaiting moderation.

  Good advice. Many thanks.
  http://cialispego.com/
  passiert wenn frau cialis nimmt
  cheap cialis
  il cialis dopo quanto fa effetto
  cialis without a doctor prescription

 61. Your comment is awaiting moderation.

  Truly a good deal of useful tips!
  http://cialisttk.com/
  cialis ritonavir
  cialis 20 mg
  cialis gelatina
  cialis generic

 62. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers. Plenty of knowledge.

  http://cialismsnrx.com/
  cialis daily generika
  cialis generic
  cialis precio en farmacia andorra
  generic cialis

 63. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible lots of amazing information.
  http://cialisttk.com/
  why limit alcohol with cialis
  cialis generic
  wellbutrin cialis
  buy cialis online

 64. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you, Excellent stuff!
  http://cialismsnrx.com/
  que precio tiene el cialis en mexico
  cheap cialis
  cartao desconto cialis diario
  buy cialis online

 65. Your comment is awaiting moderation.

  You definitely made your point.
  http://cialisttk.com/
  should i take cialis or viagra
  generic cialis
  cialis sample packs
  cialis online

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir