Hoca İbrahim Paşa

Hoca İbrahim Paşa (o. 1713, Edirne) III. Ahmet saltanatında, 6 Nisan 1713 – 27 Nisan 1713 tarihleri arasında yirmi bir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı.


Hayatı

Aslen Serezlidir. Önce bostancı ocağına girdi. Fakat orada karıştığı fesat yüzünden Cezayir tarafına kaçmak zorunda kaldı. Orada gemilerde çalıştı. Sonra’da İstanbul’a geri geldi. Balıkçılık ve kayıkçılık ile geçinmeye başladı. III. Ahmet tebdil giyinip İstanbul’u gezmekte iken onun kayığına binmeyi ve onunla konuşmayı itiyat edinmişti.

Son bir defa onun kayığına binişinde III. Ahmet onu gizlice Girit‘e gidip orada vali bulunan Kalaylıkoz Hacı Ahmed Paşa‘yı sadarete davet etmesi görevi verdi. Bunun üzerine İbrahim Ağa bir tüccar kılığına girip İstanbul’da bir gemiye kereste yükleyerek Girit’e gitti. Orada üzerinde sakladığı padişahın sadaret teklifini içeren hatt-ı hümayununu vali Kalaylıkoz Ahmet Paşa’ya iletmeyi başardı. Kalaylıkoz Ahmet Paşa da yerine kethüdasını kaymakam bırakıp İbrahim Ağa’nın gemisi ile Küçük Çekmece’ye kadar birlikte geldi; buradan III. Ahmet’e vararak sadrazamlık görevine başladı.

İbrahim Ağa, padişaha bu hizmeti üzerine tersane hizmetine, yani Osmanlı Donanması‘na alındı ve kalyon kaptanlığı görevi verildi. Bu donanma hocalığı da içerdiği için “Kel Hoca” olarak anılmıştır. Kel Hoca İbrahim Ağa bu işinde başarılı olup padişahın teveccühü ile birlikte riyale ve patrona rütbelerini de aldı. Bu görevinde Akdeniz‘de türeyen korsanları tenkile memur oldu. Bu görevde iken 15 kadar korsan kalyonu ele geçirdi ve bin kadar korsanı esir aldı. Bu arada yaptığı faaliyetler inanılmaz kadar beklenmedik olduğu için “Deli” lakabı da alarak “Deli Kel Hoca İbrahim” olarak anılmaya başlandı. Nusretnâme’de “Kel Deli İbrahim Hoca” olarak ismi geçmektedir.

Kel Hoca İbrahim’in aleyhinde olanlar epey dedikodu yapmışlardı; ama buna rağmen 7 Ocak 1713’te vezirlikle birlikte kaptan-ı deryalığa getirildi. Bu sıralarda Prut Antlaşması‘nın Ruslar tarafından uygulanmaması ve Osmanlılara sığınmış olan İsveç Kralı Xİİ. Karl (veya Demirbaş Şarl)’in Bender‘den ayrılmaması Osmanlı Devleti için büyük dışişleri sorunları olmuştu. Sadrazam Silahdar Süleyman Paşa aldığı kararla XII. Karl ve askerleri Bender’de 1 Şubat 1713’te direnişle karşılaşan bir baskın sonucu ele geçirildiler. Kral Karl Edirne’ye getirildi ve Meriç Köprüsü çıkışında I. Ahmet döneminden beri devlet konukevi olan “Demirtaş Kasrı”‘nda zorunlu ikamete tabi tutuldu. Onun İsveç’e iadesi devlet için gerekliydi. Kaptan-ı derya olan Kel Hoca İbrahim Paşa 20.000 kalyoncu ile İsveç kralını ülkesine götürme projesini ciddi olarak padişaha sundu. Eğer bu denizden gitmeyi önermekteyse o zamana kadar Cebelitarık’tan çıkmayan Osmanlı donaması için bu Atlantik Okyanusu ve Baltık Denizi seferlerini de içeren bu proje gerçekten çok cesurane proje idi. Karadan gitmeyi önermekteyse, işi başardıktan sonra 20.000 kalyoncunun akıbetinin ne olacağı düşünülmemişti. Paşanın aleyhindekiler tarafından bu teklif yeni bir “delilik” örneği olarak kullanılmaya başlandı. Sonunda Ağustos 1714’te İsveç Kralı XII. Karl kara üzerinden Erdel, Macaristan, Budin, Viyana, Bavyera ve Hesse üzerinden giderek Ekim 1714’te İsveç’e varmayı başardı.

Devlet misafiri olan İsveç Kralı’na karşı gösterilen bu hiç misafirsever olmayan muamele büyük bir skandal yarattti ve sadrazam aleyhinde dedikodular ve tenkitler ayyuka çıktı. III. Ahmed skandalın halkın devlete karşı gösterdiği itimadı sarstığını anlamıştı. Bu nedenle 6 Nisan 1713’de buna karar veren ve uygulayan sadrazam Silahdar Süleyman Paşa; ona bir olumlu fetva veren şeyhülislam ve bunu uygulamaya destek sağlayan Kırım Hanı’nı azletti. III. Ahmed yakın danışmanı Silahdar Damat Ali Paşa‘nın tavsiyesini alıp Deli Hoca İbrahim Paşa’yı sadrazam görevine getirdi.

Bu atama büyük yankılar yarattı. Bir kısım devlet ricali ve katipler arasında Deli Hoca İbrahim Paşa aleyhinde acayip dedikodular yayılmaya başladı:[1]

Kokuşmuş gemici fesine sarılı burma sarığı çıkartılıp başına vezir kavuğu konulduğunda odaya yayılan pis koku, amber tütsüsüyle bastırılmıştı…. Sokak ortasında kadınlara laf atan (bir) garip adam(dı).

Diğer taraftan Deli Hoca İbrahim Paşa da durumdan hoşnut değildi. Sadrazamlığa getirilmesi Silahdar Damat Ali Paşa tavsiyesi ile olmuştu; devlet idaresinde her iş padişaha yakın danışmanlığı dolayısıyla ancak onun tavsiyelerine göre yapılmaktaydı. Sadrazam Deli Hoca İbrahim Paşa’nın idarede ve hükümleri üzerinde bağımsızlığı bulunmamaktaydı. Sadrazam tüm devlet işlerini eline almayı istemekteydi. Kendi bağımsızlığına set çekenleri bertaraf etmeyi planlamaktaydı.

Bunların başında Silahdar Damat Ali Paşa’yı ortadan kaldırmak istemekteydi. İlk olarak kayıkçılarından birisini Silahdar Damat Ali Paşa’yı suikast yapmaya memur etti. Bunu sağlamak için Sadrazam konağında yeni Kırım Hanı Kaplan Giray, reis’ülkuttab Abdülkerim Bey ile Silahdar Damat Ali Paşa’nın davetli olduğu bir ziyafet tertip etti. Fakat hazırlanan komployu kethüdasından haber alan Silahdar Damat Ali Paşa daha ihtiyatlı olmaya başlamıştı ve rahatsızlığını söyleyerek hastaymış gibi özür diledi. Fakat durumu çok yakın danışmanı olduğu Sultan III. Ahmet’e gönderdiği şöyle bir arıza ile bildirdi:[2]

Şu herifi geturup devleti kayırır deyu vezir-i âzam eyledin; devlet nabzından bihaber. On beş yirmi odalık peyda edip çiçekçi olmuş; bana da sana da kasdi mukarrer ve yarın bütün âyân-i devleti ve İsveç kralını ve balyozları ziyafet ve meşveret bahanesiyle Demirtaş’a (Edirne’ye) davet, beni ve İsveç kralını öldürecektir; beni sen öldür gitmem.

Sadrazam İsveç kralının sorunlarını kral ile Demirtaş devlet misafir konağında görüşmek isteyince de kral Demirbaş Şarl da bir suikast korkusundan kendini hasta gibi gösterdi.

Silahdar Damat Ali Paşa’nın gönderdiği arızayı alan ve İsveç kralının da sadrazamla mülakata gelmediğini öğrenen III. Ahmet sadrazamı saraya davet ederek ona önce “düşman ahvalinin ne olduğu” hakkında bir soru sordu ve sadrazamdan

Yeniçeri ocağını kendime uydurdum. Yeniçeri ağasıyla yekdil ve yekcihet oldum.

cevabını aldı.[2] Sadrazamın “yeniçeriyi elde ettim” cümlesinde III. Ahmed kendine bir suikast olabileceğinden vehme ve kuşkuya kapıldı ve konuşmadan hemen sonra 27 Nisan1713‘te sadrazamın idam edilmesine karar verdi.

O gün sadrazamdan mühr-ü humayun geri alındıktan sonra cellat haseki Kara Mustafa tarafından boğularak idam edildi. Cesedi Tunca kenarına gömüldü ama gömülme yerinin belirsiz olması sağlandı. Kel Hoca İbrahim Paşa idam edildiği sırada yaklaşık 60 yaşlarında idi. İdamını takiben tüm malları ve eşyası devlet tarafından müsadere edildi.

Deli Hoca İbrahim Paşa’in idamından sonra Silahdar Damat Ali Paşa sadrazam görevine getirildi.


Değerlendirme

Yetenekli ve zeki bir kişi olan Kel Hoca İbrahim Paşa kendisini yetiştirmiş ve yüksek mevkilere erişmiştir. Denizcilikte çok başarılı olmuştur. Fakat, devlet idaresine gelince birbiri ardından sadrazamları azl ve idam ettiren Silahdar Damat Ali Paşa’dan kurtulmayı ve işinde serbest kalmayı planlamış ise de başarılı olamamıştır.


Kaynakça

 1. ^ Şaka, Necdet, (1999), Bu Mülkün Sultanları, İstanbul:Oğlak Yayınları ISBN 975-329-2996 s.319
 2. ^ a b “Osmanlıyız” websitesinde “Hoca İbrahim Paşa” maddesi

Dış bağlantılar

Siyasi görevi
Önce gelen:
Silahdar Süleyman Paşa
Osmanlı Sadrazamı
6 Nisan 1713 – 27 Nisan 1713
Sonra gelen:
Silahdar Damat Ali Paşa
Askerî görevi
Önce gelen:
Kirli Ahmed Paşa
Kaptan-ı Derya
1711 – 1712
Sonra gelen:
Kirli Ahmed Paşa

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Hoca_%C4%B0brahim_Pa%C5%9Fa

Comments

Add a Comment
 1. Your comment is awaiting moderation.

  Well expressed without a doubt! .
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  viagra herbal alternative
  buy viagra
  viagra beginning dose
  buy viagra online

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Wow a lot of superb information.
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  works viagra
  viagra for women
  compare viagra to cialis and levitra
  buy viagra online

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Many thanks.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  does blue cross cover viagra
  viagra 100mg
  viagra cosco
  viagra for women

 4. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely put! !
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  free sample of viagra or cialis
  generic viagra
  10mg vs 20mg viagra experiance
  generic viagra online

 5. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa quite a lot of fantastic data!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  purchase viagra uk
  generic viagra 100mg
  file name of viagra virus
  viagra online

 6. Your comment is awaiting moderation.

  You actually revealed it very well!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra falls band
  generic viagra 100mg
  viagra anxiety
  buy viagra

 7. Your comment is awaiting moderation.

  You actually explained that exceptionally well!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  free fonts viagra
  buy viagra online
  pc100 viagra
  viagra without a doctor prescription

 8. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic knowledge. Thanks a lot.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  new female viagra colbert report
  viagra online
  bose wave radio viagra
  generic viagra 100mg

 9. Your comment is awaiting moderation.

  You actually suggested that exceptionally well.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra ciesta
  viagra pills
  sex viagra
  buy viagra online

 10. Your comment is awaiting moderation.

  You have made the point.
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  viagra saved a sex slump
  generic viagra online
  can someone with afib take viagra
  viagra for sale uk

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic content. Thanks!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra discount retail
  viagra 100mg
  viagra eyes
  viagra without a doctor prescription

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Truly quite a lot of beneficial knowledge!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra gay porn challenge
  generic viagra 100mg
  cyalis levitra sales viagra
  viagra without a doctors prescription

 13. Your comment is awaiting moderation.

  Beneficial forum posts. Many thanks!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  viagra commercial theater elevator
  buy viagra
  female pleasure viagra
  cheap viagra

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Cheers!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  silagra brand name viagra cumwithuscom
  generic viagra 100mg
  viagra free sample coupon
  generic viagra 100mg

 15. Your comment is awaiting moderation.

  Reliable write ups. With thanks!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  will viagra work on young males
  buy viagra online
  2 free viagra
  generic viagra 100mg

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks. I like this.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra counter act with lisinopril
  viagra without a doctor prescription
  viagra online no prescriptions overnight
  generic viagra 100mg

 17. Your comment is awaiting moderation.

  You said it very well..
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  1cialis comparison levitra viagra
  viagra for women
  viagra hom eoffice toronto
  generic viagra 100mg

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Perfectly voiced really! .
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra comparison prices online
  viagra for sale uk
  wholesale prices viagra
  viagra for sale uk

 19. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously tons of fantastic facts.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  female viagra fox news
  buy generic viagra
  viagra andnot generic
  viagra without a doctors prescription

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Thanks!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra dicount
  viagra pills
  connolly cowper viagra edinburgh pages
  viagra generic

 21. Your comment is awaiting moderation.

  You actually stated that perfectly.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  effexor is viagra for women
  generic viagra
  fioricet soma tramadol viagra
  buy viagra online

 22. Your comment is awaiting moderation.

  You actually mentioned this exceptionally well!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra ibuprofen
  viagra 100mg
  viagra trial pak
  generic viagra 100mg

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, I enjoy it.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  compare viagra levitra
  viagra for sale uk
  female viagra
  generic viagra 100mg

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! I appreciate it.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  robin williams when bush takes viagra
  generic viagra 100mg
  viagra vs cyalis
  buy viagra online

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful content. Thanks a lot!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  generic brand for viagra
  viagra without a doctor prescription
  viagra specs
  generic viagra

 26. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thanks a lot!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  improve viagra effectiveness
  generic viagra
  find viagra free sites search
  generic viagra online

 27. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you, Very good information!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  global systems viagra
  buy generic viagra
  effectiveness of viagra
  viagra pills

 28. Your comment is awaiting moderation.

  Regards! A lot of knowledge!

  https://www.genericviagracubarx.com/
  prescription female viagra
  viagra without a doctor prescription
  heart attacks caused by viagra
  viagra online

 29. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks! Helpful information!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  cialis soft drug generic levitra propecia store viagra
  cheap viagra
  india generic viagra legal
  buy viagra online

 30. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks, Loads of data.

  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  hosta rosedale viagra
  generic viagra 100mg
  viagra heart disease
  buy generic viagra

 31. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, An abundance of write ups.

  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra generic oregon
  buy generic viagra
  viagra crap
  viagra 100mg

 32. Your comment is awaiting moderation.

  Beneficial posts. Thanks!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  counter over viagra
  buy viagra online
  discounted generic viagra
  viagra pills

 33. Your comment is awaiting moderation.

  Very good tips. Many thanks!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra genuine
  viagra online
  pfizer viagra
  generic viagra

 34. Your comment is awaiting moderation.

  Wow a good deal of good tips.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  medical use of viagra
  generic viagra online
  contraindication epinephrine viagra
  viagra for sale uk

 35. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful tips. Thank you!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  viagra for pulmanary hypertension
  generic viagra 100mg
  zenerx natural viagra
  viagra 100mg

 36. Your comment is awaiting moderation.

  You said it perfectly..
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  viagra soft tabs uk buy
  buy viagra
  viagra within hours
  viagra pills

 37. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks. Quite a lot of write ups!

  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra best price on net
  buy viagra
  pharmacy online viagra free trial
  viagra without a doctors prescription

 38. Your comment is awaiting moderation.

  Truly tons of amazing material!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  how much arginine is in viagra
  viagra for women
  viagra sex options
  buy viagra

 39. Your comment is awaiting moderation.

  Great information. With thanks!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  viagra no 2
  buy generic viagra
  viagra and 4
  generic viagra 100mg

 40. Your comment is awaiting moderation.

  Reliable postings. With thanks.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  will viagra help women
  buy viagra
  settlement agreements on viagra
  cheap viagra

 41. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! Quite a lot of knowledge.

  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  levitra viagra sending emails account
  viagra pills
  viagra to propecia side efffects
  viagra without a doctors prescription

 42. Your comment is awaiting moderation.

  Helpful information. Regards!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra in desert
  viagra for women
  buy viagra in london
  generic viagra

 43. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic facts. Thanks.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra doses
  viagra generic
  phillip stricker viagra trial
  generic viagra

 44. Your comment is awaiting moderation.

  You mentioned that very well!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  buy cheap deal online viagra viagra
  viagra online
  buying viagra over the internet
  buy viagra online

 45. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa a lot of helpful knowledge.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra versus cialis
  viagra generic
  snow white viagra girl
  buy viagra

 46. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, I like this!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  does viagra come in a drink
  viagra without a doctors prescription
  animal viagra
  buy viagra

 47. Your comment is awaiting moderation.

  Regards. Quite a lot of postings.

  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  viagra where to really anonymous
  buy viagra
  nonprescription viagra australia
  viagra pills

 48. Your comment is awaiting moderation.

  You actually reported that very well.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  cheapest viagra generic substitute
  buy generic viagra
  buy viagra on the web insurance
  viagra online

 49. Your comment is awaiting moderation.

  You explained it superbly.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  find search 76k cialis viagra pages
  generic viagra online
  viagra watermelon
  viagra generic

 50. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks! I value it!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  herbal source of viagra
  cheap viagra
  where can i find viagra
  viagra generic

 51. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Kudos!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra doctor l a
  viagra 100mg
  we to buy viagra online
  buy generic viagra

 52. Your comment is awaiting moderation.

  You actually suggested this well.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra sales on line
  buy viagra online
  splitting viagra 100 mg
  generic viagra

 53. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic data. Thank you!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra paypall
  buy viagra
  interactions between viagra and ritalin
  generic viagra 100mg

 54. Your comment is awaiting moderation.

  Info clearly applied..
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  viagra find online pages edinburgh free
  buy viagra
  cheapest prices generic viagra
  buy generic viagra

 55. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing quite a lot of very good info.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  viagra and other erectile medicines
  viagra for sale uk
  baise hard avec viagra
  generic viagra 100mg

 56. Your comment is awaiting moderation.

  You actually mentioned it adequately.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  u 52892 viagra
  viagra online
  viagra online drugstore
  viagra online

 57. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos, Valuable information.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra hom eoffice toronto
  generic viagra online
  european antidepressant viagra for women
  viagra without a doctor prescription

 58. Your comment is awaiting moderation.

  Regards! I appreciate it!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  over the counter viagra alternative
  buy viagra online
  viagra alternative african black ant
  viagra without a doctors prescription

 59. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Appreciate it!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  forced feminization viagra story
  viagra without a doctors prescription
  mushrooms and viagra
  viagra for women

 60. Your comment is awaiting moderation.

  Superb postings. Thanks.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra suppliers uk
  viagra pills
  photos of viagra users
  buy generic viagra

 61. Your comment is awaiting moderation.

  Really lots of useful advice.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  viagra substitutes over the counter
  buy viagra
  supplements that replaces viagra
  viagra for women

 62. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing plenty of terrific material.
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  viagra oab
  viagra 100mg
  viagra pr cautions d’emploi
  buy generic viagra

 63. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely put. .
  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  free viagra woman
  viagra 100mg
  double viagra
  buy viagra online

 64. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you! Terrific stuff!
  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  generic softtabs viagra
  viagra for sale uk
  is viagra safe
  generic viagra online

 65. Your comment is awaiting moderation.

  You explained that wonderfully!
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  plavix and viagra
  viagra for sale uk
  okean viagra mp3
  viagra online

 66. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Many thanks.
  http://viagrapego.com/
  viagra by phone
  viagra without a doctor prescription
  viagra and ejaculating
  generic viagra 100mg

 67. Your comment is awaiting moderation.

  You said it adequately.!
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  viagra for young men
  viagra for women
  mental exerices instead of viagra
  generic viagra 100mg

 68. Your comment is awaiting moderation.

  You actually explained it really well.
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  shopping for viagra
  generic viagra
  is viagra over the table
  viagra for women

 69. Your comment is awaiting moderation.

  Truly tons of beneficial knowledge!
  http://viagrapego.com/
  viagra generic name
  viagra for sale uk
  generic viagra compared
  buy viagra

 70. Your comment is awaiting moderation.

  Tips certainly used.!
  http://viagrapego.com/
  risks of using viagra for recreation
  buy viagra online
  viagra samples scam
  viagra without a doctor prescription

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir