Hoca İbrahim Paşa

Hoca İbrahim Paşa (o. 1713, Edirne) III. Ahmet saltanatında, 6 Nisan 1713 – 27 Nisan 1713 tarihleri arasında yirmi bir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı.


Hayatı

Aslen Serezlidir. Önce bostancı ocağına girdi. Fakat orada karıştığı fesat yüzünden Cezayir tarafına kaçmak zorunda kaldı. Orada gemilerde çalıştı. Sonra’da İstanbul’a geri geldi. Balıkçılık ve kayıkçılık ile geçinmeye başladı. III. Ahmet tebdil giyinip İstanbul’u gezmekte iken onun kayığına binmeyi ve onunla konuşmayı itiyat edinmişti.

Son bir defa onun kayığına binişinde III. Ahmet onu gizlice Girit‘e gidip orada vali bulunan Kalaylıkoz Hacı Ahmed Paşa‘yı sadarete davet etmesi görevi verdi. Bunun üzerine İbrahim Ağa bir tüccar kılığına girip İstanbul’da bir gemiye kereste yükleyerek Girit’e gitti. Orada üzerinde sakladığı padişahın sadaret teklifini içeren hatt-ı hümayununu vali Kalaylıkoz Ahmet Paşa’ya iletmeyi başardı. Kalaylıkoz Ahmet Paşa da yerine kethüdasını kaymakam bırakıp İbrahim Ağa’nın gemisi ile Küçük Çekmece’ye kadar birlikte geldi; buradan III. Ahmet’e vararak sadrazamlık görevine başladı.

İbrahim Ağa, padişaha bu hizmeti üzerine tersane hizmetine, yani Osmanlı Donanması‘na alındı ve kalyon kaptanlığı görevi verildi. Bu donanma hocalığı da içerdiği için “Kel Hoca” olarak anılmıştır. Kel Hoca İbrahim Ağa bu işinde başarılı olup padişahın teveccühü ile birlikte riyale ve patrona rütbelerini de aldı. Bu görevinde Akdeniz‘de türeyen korsanları tenkile memur oldu. Bu görevde iken 15 kadar korsan kalyonu ele geçirdi ve bin kadar korsanı esir aldı. Bu arada yaptığı faaliyetler inanılmaz kadar beklenmedik olduğu için “Deli” lakabı da alarak “Deli Kel Hoca İbrahim” olarak anılmaya başlandı. Nusretnâme’de “Kel Deli İbrahim Hoca” olarak ismi geçmektedir.

Kel Hoca İbrahim’in aleyhinde olanlar epey dedikodu yapmışlardı; ama buna rağmen 7 Ocak 1713’te vezirlikle birlikte kaptan-ı deryalığa getirildi. Bu sıralarda Prut Antlaşması‘nın Ruslar tarafından uygulanmaması ve Osmanlılara sığınmış olan İsveç Kralı Xİİ. Karl (veya Demirbaş Şarl)’in Bender‘den ayrılmaması Osmanlı Devleti için büyük dışişleri sorunları olmuştu. Sadrazam Silahdar Süleyman Paşa aldığı kararla XII. Karl ve askerleri Bender’de 1 Şubat 1713’te direnişle karşılaşan bir baskın sonucu ele geçirildiler. Kral Karl Edirne’ye getirildi ve Meriç Köprüsü çıkışında I. Ahmet döneminden beri devlet konukevi olan “Demirtaş Kasrı”‘nda zorunlu ikamete tabi tutuldu. Onun İsveç’e iadesi devlet için gerekliydi. Kaptan-ı derya olan Kel Hoca İbrahim Paşa 20.000 kalyoncu ile İsveç kralını ülkesine götürme projesini ciddi olarak padişaha sundu. Eğer bu denizden gitmeyi önermekteyse o zamana kadar Cebelitarık’tan çıkmayan Osmanlı donaması için bu Atlantik Okyanusu ve Baltık Denizi seferlerini de içeren bu proje gerçekten çok cesurane proje idi. Karadan gitmeyi önermekteyse, işi başardıktan sonra 20.000 kalyoncunun akıbetinin ne olacağı düşünülmemişti. Paşanın aleyhindekiler tarafından bu teklif yeni bir “delilik” örneği olarak kullanılmaya başlandı. Sonunda Ağustos 1714’te İsveç Kralı XII. Karl kara üzerinden Erdel, Macaristan, Budin, Viyana, Bavyera ve Hesse üzerinden giderek Ekim 1714’te İsveç’e varmayı başardı.

Devlet misafiri olan İsveç Kralı’na karşı gösterilen bu hiç misafirsever olmayan muamele büyük bir skandal yarattti ve sadrazam aleyhinde dedikodular ve tenkitler ayyuka çıktı. III. Ahmed skandalın halkın devlete karşı gösterdiği itimadı sarstığını anlamıştı. Bu nedenle 6 Nisan 1713’de buna karar veren ve uygulayan sadrazam Silahdar Süleyman Paşa; ona bir olumlu fetva veren şeyhülislam ve bunu uygulamaya destek sağlayan Kırım Hanı’nı azletti. III. Ahmed yakın danışmanı Silahdar Damat Ali Paşa‘nın tavsiyesini alıp Deli Hoca İbrahim Paşa’yı sadrazam görevine getirdi.

Bu atama büyük yankılar yarattı. Bir kısım devlet ricali ve katipler arasında Deli Hoca İbrahim Paşa aleyhinde acayip dedikodular yayılmaya başladı:[1]

Kokuşmuş gemici fesine sarılı burma sarığı çıkartılıp başına vezir kavuğu konulduğunda odaya yayılan pis koku, amber tütsüsüyle bastırılmıştı…. Sokak ortasında kadınlara laf atan (bir) garip adam(dı).

Diğer taraftan Deli Hoca İbrahim Paşa da durumdan hoşnut değildi. Sadrazamlığa getirilmesi Silahdar Damat Ali Paşa tavsiyesi ile olmuştu; devlet idaresinde her iş padişaha yakın danışmanlığı dolayısıyla ancak onun tavsiyelerine göre yapılmaktaydı. Sadrazam Deli Hoca İbrahim Paşa’nın idarede ve hükümleri üzerinde bağımsızlığı bulunmamaktaydı. Sadrazam tüm devlet işlerini eline almayı istemekteydi. Kendi bağımsızlığına set çekenleri bertaraf etmeyi planlamaktaydı.

Bunların başında Silahdar Damat Ali Paşa’yı ortadan kaldırmak istemekteydi. İlk olarak kayıkçılarından birisini Silahdar Damat Ali Paşa’yı suikast yapmaya memur etti. Bunu sağlamak için Sadrazam konağında yeni Kırım Hanı Kaplan Giray, reis’ülkuttab Abdülkerim Bey ile Silahdar Damat Ali Paşa’nın davetli olduğu bir ziyafet tertip etti. Fakat hazırlanan komployu kethüdasından haber alan Silahdar Damat Ali Paşa daha ihtiyatlı olmaya başlamıştı ve rahatsızlığını söyleyerek hastaymış gibi özür diledi. Fakat durumu çok yakın danışmanı olduğu Sultan III. Ahmet’e gönderdiği şöyle bir arıza ile bildirdi:[2]

Şu herifi geturup devleti kayırır deyu vezir-i âzam eyledin; devlet nabzından bihaber. On beş yirmi odalık peyda edip çiçekçi olmuş; bana da sana da kasdi mukarrer ve yarın bütün âyân-i devleti ve İsveç kralını ve balyozları ziyafet ve meşveret bahanesiyle Demirtaş’a (Edirne’ye) davet, beni ve İsveç kralını öldürecektir; beni sen öldür gitmem.

Sadrazam İsveç kralının sorunlarını kral ile Demirtaş devlet misafir konağında görüşmek isteyince de kral Demirbaş Şarl da bir suikast korkusundan kendini hasta gibi gösterdi.

Silahdar Damat Ali Paşa’nın gönderdiği arızayı alan ve İsveç kralının da sadrazamla mülakata gelmediğini öğrenen III. Ahmet sadrazamı saraya davet ederek ona önce “düşman ahvalinin ne olduğu” hakkında bir soru sordu ve sadrazamdan

Yeniçeri ocağını kendime uydurdum. Yeniçeri ağasıyla yekdil ve yekcihet oldum.

cevabını aldı.[2] Sadrazamın “yeniçeriyi elde ettim” cümlesinde III. Ahmed kendine bir suikast olabileceğinden vehme ve kuşkuya kapıldı ve konuşmadan hemen sonra 27 Nisan1713‘te sadrazamın idam edilmesine karar verdi.

O gün sadrazamdan mühr-ü humayun geri alındıktan sonra cellat haseki Kara Mustafa tarafından boğularak idam edildi. Cesedi Tunca kenarına gömüldü ama gömülme yerinin belirsiz olması sağlandı. Kel Hoca İbrahim Paşa idam edildiği sırada yaklaşık 60 yaşlarında idi. İdamını takiben tüm malları ve eşyası devlet tarafından müsadere edildi.

Deli Hoca İbrahim Paşa’in idamından sonra Silahdar Damat Ali Paşa sadrazam görevine getirildi.


Değerlendirme

Yetenekli ve zeki bir kişi olan Kel Hoca İbrahim Paşa kendisini yetiştirmiş ve yüksek mevkilere erişmiştir. Denizcilikte çok başarılı olmuştur. Fakat, devlet idaresine gelince birbiri ardından sadrazamları azl ve idam ettiren Silahdar Damat Ali Paşa’dan kurtulmayı ve işinde serbest kalmayı planlamış ise de başarılı olamamıştır.


Kaynakça

 1. ^ Şaka, Necdet, (1999), Bu Mülkün Sultanları, İstanbul:Oğlak Yayınları ISBN 975-329-2996 s.319
 2. ^ a b “Osmanlıyız” websitesinde “Hoca İbrahim Paşa” maddesi

Dış bağlantılar

Siyasi görevi
Önce gelen:
Silahdar Süleyman Paşa
Osmanlı Sadrazamı
6 Nisan 1713 – 27 Nisan 1713
Sonra gelen:
Silahdar Damat Ali Paşa
Askerî görevi
Önce gelen:
Kirli Ahmed Paşa
Kaptan-ı Derya
1711 – 1712
Sonra gelen:
Kirli Ahmed Paşa

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Hoca_%C4%B0brahim_Pa%C5%9Fa

Comments

Add a Comment
 1. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! Numerous knowledge!

  effects of viagra on coumadin how to reverse effects of viagra
  buy generic viagra
  dangers of snorting viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Wow plenty of superb material.

  dapoxetine hydrochloride viagra viagra find computer free sites search
  generic viagra online
  nc women viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely expressed really. !

  next day viagra delivery does herbal viagra really work
  buy generic viagra
  under arm viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, I value it.

  viagra cheapest prices buy viagra in hanoi
  viagra 100mg
  best instructions for taking generic viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 5. Your comment is awaiting moderation.

  You revealed that fantastically!

  can you take viagra with minoxidil comments on viva viagra
  viagra for sale uk
  viagra effects on men – https://genericviagramsl.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 6. Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made your stand very nicely!.

  viagra side effects hypotension viagra and cialis use
  generic viagra
  buy viagra cheap india pharmacy – https://genericviagrarcp.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Reliable write ups. Many thanks.

  viagra teenagers cost low viagra
  viagra for sale uk
  womens issues viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 8. Your comment is awaiting moderation.

  You actually explained it wonderfully!

  ways to givr viagra is levitra cheaper than viagra
  viagra without a doctor prescription
  walnuts viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 9. Your comment is awaiting moderation.

  You suggested that terrifically.

  natural viagra arginine buy line viagra
  buy viagra
  generic viagra levitra cialis – https://genericviagrarcp.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 10. Your comment is awaiting moderation.

  You said it nicely..

  coffin viagra viagra effect on high blood pressure
  generic viagra
  apcalis generic viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, With thanks!

  viagra casino poker blackjack how long will viagras effects last
  cheap viagra
  wellman clinic viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 12. Your comment is awaiting moderation.

  You have made your point.

  german viagra ingredients in viagra
  cheap viagra
  viagra verses cialas – https://genericviagramsl.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 13. Your comment is awaiting moderation.

  You reported that superbly!

  viagra vs cialis real life comparisons multiple acts viagra
  viagra pills
  viagra commercial canyon filmed – https://genericviagrantx.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome advice. Thanks a lot!

  viva viagra commercial what are the ingredients of viagra
  generic viagra
  order cheap viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 15. Your comment is awaiting moderation.

  You expressed that really well!

  taking viagra and tagamet testimonials viagra treatment
  viagra without a doctors prescription
  hard erections without viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Really all kinds of very good facts!

  viagra long term use liver cialis soft drug generic levitra propecia store viagra
  generic viagra 100mg
  marketing viagra to baby boomers – https://genericviagramsl.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 17. Your comment is awaiting moderation.

  You said this really well.

  viagra doctors how to get viagra canada
  generic viagra 100mg
  viagra and porno – https://genericviagrarcp.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 18. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks, Loads of tips.

  increase cost of viagra does viagra result in longer erections
  buy viagra
  what works like viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 19. Your comment is awaiting moderation.

  Fine write ups. Kudos.

  good viagra sites hearing viagra
  generic viagra 100mg
  canada cheap viagra jelly – https://genericviagrarcp.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible quite a lot of useful data!

  fill pussy with viagra viagra used for cardiac issues
  cheap viagra
  viagra and nito glycerin – https://genericviagrantx.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 21. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing stuff. Cheers.

  viagra taken by young adults can viagra cause peyronie s disease
  viagra pills
  buy kamagra viagra india – https://genericviagrarcp.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 22. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful info. Kudos!

  uk viagra sales edinburgh uk viagra pages boring search
  viagra online
  multiple orgasms with viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you! Useful information!

  hemorrhoids viagra does health care cover viagra
  viagra without a doctor prescription
  is there a viagra for woman – https://genericviagrantx.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Wow plenty of fantastic facts.

  flomax viagra interaction solubility of viagra
  buy generic viagra
  how often can use viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing material, Cheers.

  viagra apotheke viagra full prescribing dosage
  viagra online
  difference viagra levitra cialis – https://genericviagrantx.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 26. Your comment is awaiting moderation.

  You actually mentioned that superbly.

  viagra peak blood levels roy d mercer and viagra
  cheap viagra
  51 viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 27. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously tons of beneficial facts.

  generic viagra lowest price combat viagra flushing
  generic viagra 100mg
  viagra food restrictions – https://genericviagrantx.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 28. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa tons of wonderful knowledge!

  a href buy viagra online a viagra lowers blood pressure
  viagra online
  prices for viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 29. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks. Very good stuff.

  best price for viagra viagra portland oregon vancouver washington
  viagra without a doctors prescription
  viagra side effects in women – https://genericviagrarcp.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 30. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers. Useful stuff!

  compare viagra prices new female viagra colbert report
  buy viagra
  viagra doesn’t work for me – https://genericviagramsl.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 31. Your comment is awaiting moderation.

  You said that superbly!

  generic viagra compare tadalafil delivery generic overnight viagra
  viagra 100mg
  viagra cialis – https://genericviagramsl.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 32. Your comment is awaiting moderation.

  Truly loads of valuable info.

  buy viagra for less viagra or cealis
  viagra 100mg
  viagra and sperm count – https://genericviagramsl.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 33. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Cheers.

  viagra recovery time after ejaculation viagra and dibeties
  generic viagra 100mg
  drug interaction between viagra and l-arginine – https://genericviagrantx.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 34. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos, I appreciate it!

  what drugs interact with viagra viagra experiment
  viagra pills
  viagra news computer find sites edinburgh – https://genericviagramsl.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 35. Your comment is awaiting moderation.

  Wow all kinds of fantastic facts!

  coffee with viagra taking viagra life threatening
  generic viagra
  hydrochlorothiazide with viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 36. Your comment is awaiting moderation.

  You made your position quite effectively!.

  cialas lavitra viagra coupons for viagra
  viagra online
  viagra canada cost coverage – https://genericviagrantx.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 37. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, I like it.

  viagra cause peyronie’s disease viagra and arginine nitrate
  generic viagra 100mg
  usa generic viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 38. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely put. .

  viagra cialis connection at funny farm free online sample viagra
  viagra for women
  viagra boosts chemical cuddle – https://genericviagrarcp.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 39. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously plenty of superb facts!

  viagra patent expires us online viagra review
  generic viagra online
  silagra generic viagra cumwithuscom – https://genericviagramsl.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 40. Your comment is awaiting moderation.

  You actually suggested it fantastically!

  katelaris p viagra viagra online uk
  viagra for sale uk
  viagra and erections – https://genericviagrarcp.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 41. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific postings. Thanks a lot.

  cheap cheap viagra lowest price on viagra
  generic viagra 100mg
  india generic viagra legal – https://genericviagramsl.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 42. Your comment is awaiting moderation.

  You expressed this wonderfully!

  avarage age men taking viagra viagra find sites free
  viagra for sale uk
  compare viagra vs cialis – https://genericviagrarcp.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 43. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks. Quite a lot of postings!

  generic viagra western union overnight deliver how long after eating for viagra
  generic viagra
  viagra lasting longer – https://genericviagramsl.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 44. Your comment is awaiting moderation.

  Regards! An abundance of content.

  viagra levitra cialis comparison cheap generic viagra from india
  buy generic viagra
  russia status of viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 45. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot. Numerous write ups!

  home made viagra discount online viagra
  buy viagra
  viagra help women – https://genericviagrantx.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 46. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot. Ample forum posts.

  northwest pharmacy canada viagra cialis and levitra viagra
  viagra for women
  viagra dosage requirements – https://genericviagramsl.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 47. Your comment is awaiting moderation.

  Well voiced without a doubt. !

  which is stronger viagra or cialis viagra discount coupons
  buy viagra
  viagra extends sex play – https://genericviagrarcp.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 48. Your comment is awaiting moderation.

  Regards, I appreciate this!

  viagra sildenafil cialis tadalafil dosage use i took two viagra
  generic viagra online
  cialis levitra viagra cost comparisons – https://genericviagrantx.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 49. Your comment is awaiting moderation.

  Good data. Thanks a lot.

  viagra 20 mg viagra on airplane
  viagra generic
  seamus moore viagra song – https://genericviagrantx.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 50. Your comment is awaiting moderation.

  Fine forum posts. With thanks!

  best places to buy viagra canadas viagra number online pharmacy
  viagra 100mg
  viagra extacy – https://genericviagramsl.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 51. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, Awesome stuff.

  what is viagra pro viagra and porno
  viagra pills
  cnadian viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 52. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa a lot of excellent tips.

  over-the-counter supplement that mimicks viagra guide to buying viagra uk
  generic viagra 100mg
  viagra and generic drug – https://genericviagrantx.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 53. Your comment is awaiting moderation.

  You made your point extremely well.!

  female pleasure viagra cutting viagra pill in half
  cheap viagra
  if viagra does not work – https://genericviagrarcp.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 54. Your comment is awaiting moderation.

 55. Your comment is awaiting moderation.

  You suggested this exceptionally well.

  viagra cialis levitra cheep drugs diabetes viagra
  buy viagra online
  ntural viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 56. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks! Loads of stuff!

  cialis v s viagra file viewtopic t 144 viagra
  generic viagra 100mg
  call appointment doctor viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 57. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Thanks.

  discount viagra discount viagra url natural foods that act like viagra
  buy generic viagra
  lady era 100mg female viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 58. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks, I value it.

  dennis female viagra viagra chat
  cheap viagra
  viagra without prescription in uk – https://genericviagrarcp.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 59. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot! A lot of forum posts!

  indk b viagra pfiser free viagra
  viagra for women
  viagra for peyronies disease – https://genericviagrantx.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 60. Your comment is awaiting moderation.

  Wow all kinds of useful advice!

  viagra cialis for ed viagra pharmacy online sale
  buy generic viagra
  buy viagra locally – https://genericviagrarcp.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 61. Your comment is awaiting moderation.

  Really all kinds of very good info!

  viagra can cause vision disturbances viagra brand generic
  generic viagra online
  what foods stimulate viagra – https://genericviagramsl.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 62. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks. Loads of content!

  viagra not generic cailis vs viagra
  viagra pills
  g postmessage viagra guest reply – https://genericviagramsl.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 63. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome data. Thank you!

  erectile dysfunction babies viagra find search viagra computer free sites
  viagra without a doctors prescription
  buy cheap viagra prescription online – https://genericviagrantx.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 64. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome stuff, Many thanks.

  viagra rx edinburgh uk viagra site born find
  viagra generic
  weak indian viagra – https://genericviagrantx.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 65. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific stuff. Thank you!

  caustion funny viagra the language of viagra
  generic viagra 100mg
  joe nemechek viagra – https://genericviagrarcp.com

  Davidgrage
  TerenceEdirl
  VictorVoind

 66. Your comment is awaiting moderation.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir