Kabakulak İbrahim Paşa

Kabakulak İbrahim Paşa I. Mahmut saltanatında, 22 Ocak 1731 – 10 Eylül 1731 tarihleri arasında yedi ay ondokuz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Kabakulak İbrahim Paşa Patrona Halil ve ekibini tasfiye eden paşa olarak tarihinde yerini almıştır.


Hayatı

Aslen Isparta (Hamit kazası) ili Barla nahiyesindendir.[1]İstanbul’a genç yaşında gelmiştir. Bir iki kapı değiştirdikten sonra Köprülü Fazıl Mustafa Paşa yanında enderun çuhadarı olmuştur. Paşanın 19 Ağustos 1691’de Salankamen Muharebesi‘nde şehit olması üzerine diğer devlet ricali hizmetinde çalışmıştır. Defterdar Damat Mehmet Paşa’nın ricası ile Sadrâzam Çorlulu Ali Paşa tarafından baş mukataacılık görevine tâyin olunmuştur. Bu paşanın sadaret döneminde ona 1716’da Bosna beylerbeyliği görevi verilmiş ise de ama kendi arzusuyla bu görevden istifa ederek yerine Bosna valisi olan Köprülü Numan Paşa‘ya kethüda olmuştur. Onun ölümünden sonra ise Köprülüzâde Abdullah Paşa‘ya kethüdalık etmiştir. Bundan sonra Mısır valisi yapılan Nişancı Mehmet Paşa‘nın ricası üzerine kethüdalıkla onun yanına verilmiştir. Mısır’da isyan edip Mısır valilerini görevden atan kölemen Çerkes Mehmed Bey ile diğer yandaşlarının isyanını bastırmada önemli rol oynamıştır. Nişancı Mehmet Paşa’ya Cidde valiliği verilip onun Mekke‘de ölmesinden sonra İbrahim Ağa İstanbul’a dönmüştür.

Patrona Halil İsyanı ile 30 Eylül 1730’da tahta geçirilmiş olan Sultan I. Mahmut, devlet işlerine devamlı olarak müdahale eden Patrona Halil ve ayaklanmacı avanesini ortadan kaldırmak için planlar yapmaktaydı. Mısır’daki ayaklanma bastırma tecrübesinden dolayısıyla bu hareketi de bastırabileceği bazı dostları tarafından Darüssaade ağası Beşir Ağa’ya ve onun vasıtasıyla padişaha arzedildi. Patrona Halil ve ekibini tasfiye etmek üzere İstanbul’da sarayda Kapıcılar Kethüdalığına getirildi. Kaptan-ı Derya Canım Hoca Mehmet Paşa tarafından hazırlanan bir planı uygulama görevi Kabakulak İbrahim Ağa’ya verildi. Patrona Halil ve ekibinin 25 Kasım 1730’da bir divan toplantısında katlini sağladı.[2]

Bu başarısından dolayı 22 Ocak 1731’de Sadrazamlık görevine getirildi. Kabakulak İbrahim Paşa sadrazamlığa geçtikten hemen sonra 27 Mart 1731’de yeni bir kapıkulu ayaklanması ortaya çıktı. Etmeydanında cebeciler ve yeniçeriler kazan kaldırdılar ve Ağakapısı’nı basmak suretiyle faaliyete geçtiler. Ama harekete geçemeden yolları kesildi. Daha önceki ayaklanmalarda büyük zararlara uğrayan çarşı esnafı ve halk bu ayaklanmaya karşı olarak ayaklamacıları tepelemek isteyerek saray kapısı önüne yığıldı. Sultan I. Mahmut bunların başlarına geçerek Etmaydanı’na gitmek istemekte idi; ama vezirler onu bundan caydırdılar. Sancağ-ı Şerif açılarak bunun altında başta Sadarazam Kabakulak İbrahim Paşa, Kaptan-ı Derya ve Şeyhülislam olarak büyük halk topluluğu Etmeydanı’na yürüdü. Sokak çarpışmaları olmakla beraber ayaklanmacılar dağılmak zorunda kaldılar. Bu ayaklanmadan sonra şehirde işsiz aylak olarak bulunan yüzlerce Arnavut, Boşnak ve Kürt yakalanıp şehirden sürgüne gönderildi. [2]

Yine onun sadareti sırasında ve evvelki isyandan beş ay sonra Ağustos 1731’de Bayezid Camii taraflarında Lazlarla Arnavutların “Bu gece hurucumuz var!” diyerek karakullukçu, terzi ve debbağ esnafı ve işsizlerin katılımıyla başlatılan ayaklanma girişimini de hemen bastırdı. [2]

İbrahim Paşa, kendilerine gücendiği ve husumet ettiği kişilerdan sadareti sırasında intikam almaya başladı. Örneğin, Defterdar Damat Mehmet Paşa’nın oğlu sıkkıevvel defterdarı İzzet Ali Bey’i azil ve sürgün ettirdi. Ama bu aleyhindekilerin birleşmelerine neden oldu. Darüssaade ağası Beşir Ağa sarayda nüfuz kazanıp Sultan I. Mahmud’u etkisi altına almıştı. Sadrazam onun kendi icraatına karışmasından şikayetçi idi ve onu da uzaklaştırmak istedi. Bunun için pâdişahtan yetki fermanı aldı ve Ağayı sürgüne göndermek için Sarayburnu’nda bir çektiri bile hazırlattı. Sadrazam bunu gizli olarak kayın babası ve kethüdası Mehmet Ağa’ya söyledi. Ama Mehmet Ağa bu mahrem haberi derhal Beşir Ağa’ya ihbar etti. Beşir Ağa Valide Sultan’a yalvararak onun desteğini istedi. Valide Sultan da oğlu I. Mahmud’a rica ederek Beşir Ağa’yı sürgünden kurtarttı. O gün 10 Eylül 1731‘de Sultan I. Mahmud Kabakulak İbrahim Paşa’yı sadrazamlıktan azletti.

Kabakulak İbrahim Paşa’nın malları müsadere edildi. Kendisine sürgün olarak Eğriboz muhafızlığı verildi. Hatta Beşir Ağa’yı sürgüne göndermek için hazırlattığı çekdiriye de kendisi bindirilip hemen İstanbul’dan ayrılması sağlandı. Yerine Rumeli Beylerbeyi olan Topal Osman Paşa‘ya sadrazamlık görevi verildi. O İstanbul’a yetişinceye kadar da Sadaret Kaymakamı olarak kadar yeniçeri ağası Şahin Mehmet Paşa tâyin edildi.

Kabakulak İbrahim Paşa bir müddet Eğriboz muhafızlığı yaptıktan sonra Nisan 1732’de Bosna valiliği görevi verildi. Ama burada yaptığı icraat hakkında halk şikâyete başladı ve bu şikayet İstanbul’a gönderildi. Bunun üzerine Temmuz 1732’de vezirlik rütbesi geri alınıp Girit’te Resmo kasabasında ikamete sürgüne gönderildi. Kabakulak İbrahim Paşa burada sürgünde 10 yıl kadar kaldı. Fakat günümüzde nedeni bilinmeyen bir bahane ile ve olasılıkla aleyhtarlarının faaliyetleri ile 1743 yılı başlarında idam edildi. NaaşıResmo‘ya gömüldü; başı İstanbul’a gönderilerek Koca Mustafa Paşa mezarlığına defnedildi.


Kaynakça

 1. ^ Bazı tarihçiler onun Şebinkarahisar‘lı olduğunu bildirirler. Örneğin, Özcan, Abdülkadir “İbrahim Paşa (Kabakulak)” (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.1 s.635 ISBN:975-08-0072-9
 2. ^ a b c Sakaoğlu, Necdet (1999), Bu Mülkün Sultanları, İstanbul:Oğlak ISBN:975-329-2996 say.332

Dış bağlantılar

 • Toklutepe, Şükrü (2008) “Ispartalı sadrazam Kabakülak İbrahim Paşa”, Isparta Dergisi, Yıl. 9 Sayı:50 İSVAK Yayınları Nisan 2008 say.20
 • Meydan Larousse Cilt 13 No.518, Say.651
 • Sakaoğlu, Necdet (1999), Bu Mülkün Sultanları, İstanbul:Oğlak ISBN:975-329-2996 say.331
 • Buz, Ayhan, (2009) Osmanlı Sadrazamları, İstanbul: Neden Kitap, ISBN978-975-254-278-5, .
 • Danişmend, İsmail Hami, (2011), İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi 6 Cilt, İstanbul:Doğu Kütüphanesi, ISBN:9789944397681
 • Özcan, Abdülkadir “İbrahim Paşa (Kabakulak)” (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.1 s.635 ISBN:975-08-0072-9
 • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.1 s.28 [1]
Önce gelen:
Silahdar Damat Mehmed Paşa
Osmanlı Sadrazamı
22 Ocak 1731 – 10 Eylül 1731
Sonra gelen:
Topal Osman Paşa

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Kabakulak_%C4%B0brahim_Pa%C5%9Fa

Comments

Add a Comment
 1. Your comment is awaiting moderation.

  Superb write ups. Cheers.
  http://cialismsnrx.com/
  cheap cialis uk suppliers
  buy cialis online
  achat cialis a l’unitГ©
  cheap cialis

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! Terrific stuff.
  http://cialisttk.com/
  ano ang cialis
  cialis 20 mg
  buy cialis pills uk
  cialis online

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Good content. Cheers!
  https://www.cialisfidel.com/
  maximum dose of cialis daily
  cialis generic
  que es cialis 5 mg
  buy cialis online

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa a lot of fantastic material!
  http://cialismsnntx.com/
  lovenox et cialis
  cheap cialis
  cialis and viagra compared
  cialis 20 mg

 5. Your comment is awaiting moderation.

  Good facts. Many thanks.
  http://cialispego.com/
  preis medikament cialis
  cheap cialis
  avantage du cialis
  cialis without a doctor prescription

 6. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Appreciate it!
  http://cialisttk.com/
  gleichzeitige einnahme cialis viagra
  buy cialis online
  how long is cialis good for
  generic cialis

 7. Your comment is awaiting moderation.

  You actually said this exceptionally well.
  https://www.cialisfidel.com/
  tac dung phu cua cialis
  buy cialis online
  cialis tablets dosage
  buy cialis online

 8. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa loads of very good advice.
  http://cialismsnrx.com/
  buying cialis in malaysia
  cialis without a doctor prescription
  side effects of cialis back pain
  cialis online

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers. Valuable information.
  http://cialispego.com/
  presentacion del cialis en colombia
  cialis generic
  cialis food empty stomach
  generic cialis

 10. Your comment is awaiting moderation.

  You actually expressed it exceptionally well.
  http://cialisttk.com/
  cialis and lopressor interaction
  cialis 20mg
  wirkungsdauer von cialis
  cialis 20mg

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible tons of amazing info.
  http://cialismsnntx.com/
  cialis and weight loss
  generic cialis
  cialis lilly belgique
  cialis without a doctor prescription

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, Awesome stuff!
  http://cialisttk.com/
  bringing cialis into thailand
  cialis 20 mg
  cialis gut fГјrs herz
  generic cialis

 13. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks! Fantastic information!
  http://cialisttk.com/
  what’s more expensive cialis or viagra
  cialis generic
  cialis vs stiff nights
  cialis without a doctor prescription

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible tons of very good facts!
  http://cialismsnntx.com/
  cialis and size
  cialis online
  cialis generico farmacie italiane
  cheap cialis

 15. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic stuff. Kudos.
  http://cialismsnrx.com/
  presentacion del cialis en venezuela
  buy cialis online
  cialis 20mg lowest price
  cialis 20 mg

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Tips very well regarded!.
  http://cialismsnntx.com/
  does cialis work after prostatectomy
  buy cialis online
  cialis ayuda a eyaculacion precoz
  cialis generic

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Position certainly utilized!!
  https://www.cialismim.com/
  cialis ohne rezept in deutschland kaufen
  generic cialis
  leky cialis
  buy cialis online

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks, Ample material!

  http://cialismsnrx.com/
  costo cialis da 5 mg in farmacia
  cialis 20mg
  cialis 5 mg composizione
  cialis 20 mg

 19. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Kudos.
  http://cialismsnntx.com/
  cena cialis w polsce
  cialis generic
  dove posso acquistare cialis generico sicuro
  generic cialis

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! Excellent information.
  http://cialispego.com/
  il cialis per le donne
  cialis generic
  cialis daily use generic
  cialis generic

 21. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing a lot of amazing material.
  https://www.cialismim.com/
  livraison rapide cialis
  cialis without a doctor prescription
  cosa usare al posto del cialis
  cialis 20 mg

 22. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely said! .
  http://cialismsnntx.com/
  hoe lang duurt het voor cialis werkt
  cialis online
  date de peremption du cialis
  cialis without a doctor prescription

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing knowledge. With thanks!
  http://cialisttk.com/
  cialis medicine in india
  buy cialis online
  cialis empty stomach
  cialis 20mg

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa a good deal of good information.
  http://cialispego.com/
  quanto tempo antes da relaçao devo tomar o cialis
  generic cialis
  si puГІ comprare il cialis senza ricetta in farmacia
  cheap cialis

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Regards, I appreciate it!
  http://cialispego.com/
  cialis perth wa
  cialis generic
  cialis use in bph
  buy cialis online

 26. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible loads of good knowledge!
  http://cialismsnntx.com/
  contraindicaciones en el uso de cialis
  cialis generic
  cialis response time
  cialis 20mg

 27. Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made your point very nicely!.
  http://cialisttk.com/
  cheapest cialis india
  generic cialis
  quanto tempo prima cialis 5 mg
  cheap cialis

 28. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing all kinds of amazing knowledge!
  https://www.cialisfidel.com/
  grapefruit and cialis side effects
  cialis online
  eli lilly cialis samples
  cheap cialis

 29. Your comment is awaiting moderation.

  Great info, Thank you.
  http://cialispego.com/
  assunzione cialis 10 mg
  cialis without a doctor prescription
  cialis not really working
  generic cialis

 30. Your comment is awaiting moderation.

  Useful forum posts. Kudos.
  http://cialisttk.com/
  cialis brulure d’estomac
  buy cialis online
  cialis side effect alcohol
  cialis generic

 31. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! Very good information!
  https://www.cialisfidel.com/
  best way to take cialis 5mg
  buy cialis online
  cialis 20mg cialis 20mg cialis 20mg
  cheap cialis

 32. Your comment is awaiting moderation.

  You actually explained this well.
  http://cialispego.com/
  cialis eds apotheke
  cialis without a doctor prescription
  cialis aus holland
  cialis without a doctor prescription

 33. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos. Quite a lot of info.

  https://www.cialismim.com/
  cialis use long term
  cialis without a doctor prescription
  cialis forumlarД±
  cialis without a doctor prescription

 34. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thank you!
  http://cialismsnntx.com/
  para que sirve cialis 5
  generic cialis
  que es cialis blister
  generic cialis

 35. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos, Very good stuff!
  https://www.cialismim.com/
  can you drink with cialis
  buy cialis online
  cialis o viagra senza ricetta
  cialis 20mg

 36. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks, Excellent information.
  http://cialismsnrx.com/
  erfahrungen mit viagra cialis und levitra
  buy cialis online
  quais sГЈo os efeitos do cialis
  buy cialis online

 37. Your comment is awaiting moderation.

  You suggested this terrifically.
  http://cialisttk.com/
  cialis or levitra or viagra
  cialis generic
  cialis generique 60 mg
  generic cialis

 38. Your comment is awaiting moderation.

  You stated that superbly!
  https://www.cialisfidel.com/
  cialis 20mg how long does it take to work
  generic cialis
  cialis indicaciones y contraindicaciones
  cialis 20 mg

 39. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing plenty of amazing material.
  http://cialisttk.com/
  cialis and vivid dreams
  cialis 20 mg
  cialis en farmacia sin receta
  buy cialis online

 40. Your comment is awaiting moderation.

  You stated that effectively!
  http://cialispego.com/
  diferencias cialis levitra
  cialis 20 mg
  mode d’emplois cialis
  cialis online

 41. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, I value this.
  http://cialismsnntx.com/
  prijzen cialis belgie
  cialis 20mg
  quanto costa il cialis da 5 mg
  cialis 20mg

 42. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot. A good amount of data.

  https://www.cialisfidel.com/
  cialis quem jГЎ usou
  cialis generic
  pastilla cialis como funciona
  cialis generic

 43. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible a lot of superb information.
  http://cialismsnrx.com/
  cialis en 24h
  cialis generic
  cialis ve Еџeker hastalД±ДџД±
  generic cialis

 44. Your comment is awaiting moderation.

  You said it adequately..
  http://cialisttk.com/
  double cialis dose
  cheap cialis
  cialis antibiotics interaction
  cheap cialis

 45. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! An abundance of material.

  https://www.cialisfidel.com/
  cialis does not work first time
  generic cialis
  acheter cialis a paris
  buy cialis online

 46. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks, I appreciate this.
  http://cialismsnrx.com/
  cialis temperature storage
  cialis online
  cialis se puede tomar todos los dias
  cialis without a doctor prescription

 47. Your comment is awaiting moderation.

  Very good posts, With thanks!
  https://www.cialismim.com/
  generic pharmacy de cialis original
  cialis generic
  difference between cialis cialis super active
  buy cialis online

 48. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! Wonderful stuff!
  https://www.cialismim.com/
  cialis rezeptfrei belgien
  generic cialis
  presentacion del cialis en mexico
  buy cialis online

 49. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks! A lot of forum posts.

  http://cialismsnrx.com/
  cialis 20 mg packungsgrößen
  cialis online
  cialis soft caps
  cialis generic

 50. Your comment is awaiting moderation.

  You actually reported that well!
  https://www.cialismim.com/
  cialis vom urologen
  generic cialis
  cialis oder viagra erfahrung
  cheap cialis

 51. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Cheers.
  http://cialismsnntx.com/
  side effects of viagra or cialis
  cialis online
  cialis 20 mg reviews
  cialis generic

 52. Your comment is awaiting moderation.

  Valuable stuff. Thanks.
  http://cialismsnrx.com/
  itraconazolo e cialis
  buy cialis online
  preço do cialis feminino
  cialis generic

 53. Your comment is awaiting moderation.

  You stated it superbly.
  http://cialismsnntx.com/
  cialis generika aus deutschland bestellen
  buy cialis online
  esiste il cialis da 2 5 mg
  cheap cialis

 54. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing information, Thank you!
  http://cialisttk.com/
  what is cialis 5mg
  cialis 20mg
  c5 cialis
  generic cialis

 55. Your comment is awaiting moderation.

  Superb information. Cheers.
  http://cialismsnrx.com/
  cialis price at walmart
  cialis online
  siti sicuri dove comprare cialis
  buy cialis online

 56. Your comment is awaiting moderation.

  You said it perfectly.!
  https://www.cialisfidel.com/
  aglio e cialis
  cialis online
  cialis causes blindness
  cialis generic

 57. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic data, Thanks!
  http://cialisttk.com/
  kann man cialis ohne rezept kaufen
  generic cialis
  viagra cialis oglasi
  cialis online

 58. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific information. Thank you.
  http://cialismsnntx.com/
  vendo cialis napoli
  generic cialis
  cialis x viagra
  cialis generic

 59. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you, Awesome stuff.
  http://cialispego.com/
  pra que serve o comprimido cialis
  cialis online
  cialis tumblr
  cialis generic

 60. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific information, Many thanks!
  http://cialispego.com/
  pastillas cialis en colombia
  cialis without a doctor prescription
  echte cialis ohne rezept
  cialis online

 61. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa lots of great facts!
  https://www.cialisfidel.com/
  foros sobre viagra cialis
  cialis online
  difference between cialis generic cialis
  cialis 20mg

 62. Your comment is awaiting moderation.

  Really a good deal of fantastic material.
  http://cialismsnrx.com/
  how long can cialis be taken
  cheap cialis
  can i take more than one cialis in 24 hours
  cialis online

 63. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa loads of fantastic information.
  http://cialispego.com/
  what is a normal dose for cialis
  buy cialis online
  cialis dosage how supplied
  buy cialis online

 64. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa a good deal of superb information!
  http://cialismsnntx.com/
  sustituto del cialis
  cheap cialis
  cialis and lopressor interaction
  cheap cialis

 65. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks! A lot of data!

  http://cialismsnrx.com/
  cual es el precio del cialis en mexico
  generic cialis
  safely buying cialis online
  generic cialis

 66. Your comment is awaiting moderation.

  Appreciate it, An abundance of knowledge.

  http://cialispego.com/
  biljni cialis u apotekama
  cialis 20mg
  generic cialis professional
  cialis 20mg

 67. Your comment is awaiting moderation.

  Very good knowledge. Appreciate it!
  http://cialismsnntx.com/
  cialis neЕѕiadГєce ГєДЌinky
  buy cialis online
  cialis 4464
  cialis 20mg

 68. Your comment is awaiting moderation.

  You actually expressed that well!
  http://cialismsnrx.com/
  cialis göze etkisi
  cheap cialis
  principio funzionamento cialis
  generic cialis

 69. Your comment is awaiting moderation.

  Regards. I appreciate this!
  http://cialispego.com/
  cialis online kaufen schweiz
  cialis online
  que es cialis diario
  generic cialis

 70. Your comment is awaiting moderation.

  Superb info. Cheers!
  http://cialismsnntx.com/
  what is the drug classification for cialis
  cialis online
  buy levitra cialis viagra
  cialis 20mg

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir