Kabakulak İbrahim Paşa

Kabakulak İbrahim Paşa I. Mahmut saltanatında, 22 Ocak 1731 – 10 Eylül 1731 tarihleri arasında yedi ay ondokuz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Kabakulak İbrahim Paşa Patrona Halil ve ekibini tasfiye eden paşa olarak tarihinde yerini almıştır.


Hayatı

Aslen Isparta (Hamit kazası) ili Barla nahiyesindendir.[1]İstanbul’a genç yaşında gelmiştir. Bir iki kapı değiştirdikten sonra Köprülü Fazıl Mustafa Paşa yanında enderun çuhadarı olmuştur. Paşanın 19 Ağustos 1691’de Salankamen Muharebesi‘nde şehit olması üzerine diğer devlet ricali hizmetinde çalışmıştır. Defterdar Damat Mehmet Paşa’nın ricası ile Sadrâzam Çorlulu Ali Paşa tarafından baş mukataacılık görevine tâyin olunmuştur. Bu paşanın sadaret döneminde ona 1716’da Bosna beylerbeyliği görevi verilmiş ise de ama kendi arzusuyla bu görevden istifa ederek yerine Bosna valisi olan Köprülü Numan Paşa‘ya kethüda olmuştur. Onun ölümünden sonra ise Köprülüzâde Abdullah Paşa‘ya kethüdalık etmiştir. Bundan sonra Mısır valisi yapılan Nişancı Mehmet Paşa‘nın ricası üzerine kethüdalıkla onun yanına verilmiştir. Mısır’da isyan edip Mısır valilerini görevden atan kölemen Çerkes Mehmed Bey ile diğer yandaşlarının isyanını bastırmada önemli rol oynamıştır. Nişancı Mehmet Paşa’ya Cidde valiliği verilip onun Mekke‘de ölmesinden sonra İbrahim Ağa İstanbul’a dönmüştür.

Patrona Halil İsyanı ile 30 Eylül 1730’da tahta geçirilmiş olan Sultan I. Mahmut, devlet işlerine devamlı olarak müdahale eden Patrona Halil ve ayaklanmacı avanesini ortadan kaldırmak için planlar yapmaktaydı. Mısır’daki ayaklanma bastırma tecrübesinden dolayısıyla bu hareketi de bastırabileceği bazı dostları tarafından Darüssaade ağası Beşir Ağa’ya ve onun vasıtasıyla padişaha arzedildi. Patrona Halil ve ekibini tasfiye etmek üzere İstanbul’da sarayda Kapıcılar Kethüdalığına getirildi. Kaptan-ı Derya Canım Hoca Mehmet Paşa tarafından hazırlanan bir planı uygulama görevi Kabakulak İbrahim Ağa’ya verildi. Patrona Halil ve ekibinin 25 Kasım 1730’da bir divan toplantısında katlini sağladı.[2]

Bu başarısından dolayı 22 Ocak 1731’de Sadrazamlık görevine getirildi. Kabakulak İbrahim Paşa sadrazamlığa geçtikten hemen sonra 27 Mart 1731’de yeni bir kapıkulu ayaklanması ortaya çıktı. Etmeydanında cebeciler ve yeniçeriler kazan kaldırdılar ve Ağakapısı’nı basmak suretiyle faaliyete geçtiler. Ama harekete geçemeden yolları kesildi. Daha önceki ayaklanmalarda büyük zararlara uğrayan çarşı esnafı ve halk bu ayaklanmaya karşı olarak ayaklamacıları tepelemek isteyerek saray kapısı önüne yığıldı. Sultan I. Mahmut bunların başlarına geçerek Etmaydanı’na gitmek istemekte idi; ama vezirler onu bundan caydırdılar. Sancağ-ı Şerif açılarak bunun altında başta Sadarazam Kabakulak İbrahim Paşa, Kaptan-ı Derya ve Şeyhülislam olarak büyük halk topluluğu Etmeydanı’na yürüdü. Sokak çarpışmaları olmakla beraber ayaklanmacılar dağılmak zorunda kaldılar. Bu ayaklanmadan sonra şehirde işsiz aylak olarak bulunan yüzlerce Arnavut, Boşnak ve Kürt yakalanıp şehirden sürgüne gönderildi. [2]

Yine onun sadareti sırasında ve evvelki isyandan beş ay sonra Ağustos 1731’de Bayezid Camii taraflarında Lazlarla Arnavutların “Bu gece hurucumuz var!” diyerek karakullukçu, terzi ve debbağ esnafı ve işsizlerin katılımıyla başlatılan ayaklanma girişimini de hemen bastırdı. [2]

İbrahim Paşa, kendilerine gücendiği ve husumet ettiği kişilerdan sadareti sırasında intikam almaya başladı. Örneğin, Defterdar Damat Mehmet Paşa’nın oğlu sıkkıevvel defterdarı İzzet Ali Bey’i azil ve sürgün ettirdi. Ama bu aleyhindekilerin birleşmelerine neden oldu. Darüssaade ağası Beşir Ağa sarayda nüfuz kazanıp Sultan I. Mahmud’u etkisi altına almıştı. Sadrazam onun kendi icraatına karışmasından şikayetçi idi ve onu da uzaklaştırmak istedi. Bunun için pâdişahtan yetki fermanı aldı ve Ağayı sürgüne göndermek için Sarayburnu’nda bir çektiri bile hazırlattı. Sadrazam bunu gizli olarak kayın babası ve kethüdası Mehmet Ağa’ya söyledi. Ama Mehmet Ağa bu mahrem haberi derhal Beşir Ağa’ya ihbar etti. Beşir Ağa Valide Sultan’a yalvararak onun desteğini istedi. Valide Sultan da oğlu I. Mahmud’a rica ederek Beşir Ağa’yı sürgünden kurtarttı. O gün 10 Eylül 1731‘de Sultan I. Mahmud Kabakulak İbrahim Paşa’yı sadrazamlıktan azletti.

Kabakulak İbrahim Paşa’nın malları müsadere edildi. Kendisine sürgün olarak Eğriboz muhafızlığı verildi. Hatta Beşir Ağa’yı sürgüne göndermek için hazırlattığı çekdiriye de kendisi bindirilip hemen İstanbul’dan ayrılması sağlandı. Yerine Rumeli Beylerbeyi olan Topal Osman Paşa‘ya sadrazamlık görevi verildi. O İstanbul’a yetişinceye kadar da Sadaret Kaymakamı olarak kadar yeniçeri ağası Şahin Mehmet Paşa tâyin edildi.

Kabakulak İbrahim Paşa bir müddet Eğriboz muhafızlığı yaptıktan sonra Nisan 1732’de Bosna valiliği görevi verildi. Ama burada yaptığı icraat hakkında halk şikâyete başladı ve bu şikayet İstanbul’a gönderildi. Bunun üzerine Temmuz 1732’de vezirlik rütbesi geri alınıp Girit’te Resmo kasabasında ikamete sürgüne gönderildi. Kabakulak İbrahim Paşa burada sürgünde 10 yıl kadar kaldı. Fakat günümüzde nedeni bilinmeyen bir bahane ile ve olasılıkla aleyhtarlarının faaliyetleri ile 1743 yılı başlarında idam edildi. NaaşıResmo‘ya gömüldü; başı İstanbul’a gönderilerek Koca Mustafa Paşa mezarlığına defnedildi.


Kaynakça

 1. ^ Bazı tarihçiler onun Şebinkarahisar‘lı olduğunu bildirirler. Örneğin, Özcan, Abdülkadir “İbrahim Paşa (Kabakulak)” (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.1 s.635 ISBN:975-08-0072-9
 2. ^ a b c Sakaoğlu, Necdet (1999), Bu Mülkün Sultanları, İstanbul:Oğlak ISBN:975-329-2996 say.332

Dış bağlantılar

 • Toklutepe, Şükrü (2008) “Ispartalı sadrazam Kabakülak İbrahim Paşa”, Isparta Dergisi, Yıl. 9 Sayı:50 İSVAK Yayınları Nisan 2008 say.20
 • Meydan Larousse Cilt 13 No.518, Say.651
 • Sakaoğlu, Necdet (1999), Bu Mülkün Sultanları, İstanbul:Oğlak ISBN:975-329-2996 say.331
 • Buz, Ayhan, (2009) Osmanlı Sadrazamları, İstanbul: Neden Kitap, ISBN978-975-254-278-5, .
 • Danişmend, İsmail Hami, (2011), İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi 6 Cilt, İstanbul:Doğu Kütüphanesi, ISBN:9789944397681
 • Özcan, Abdülkadir “İbrahim Paşa (Kabakulak)” (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.1 s.635 ISBN:975-08-0072-9
 • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.1 s.28 [1]
Önce gelen:
Silahdar Damat Mehmed Paşa
Osmanlı Sadrazamı
22 Ocak 1731 – 10 Eylül 1731
Sonra gelen:
Topal Osman Paşa

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Kabakulak_%C4%B0brahim_Pa%C5%9Fa

Comments

Add a Comment
 1. Your comment is awaiting moderation.

  Very good information, Regards!
  https://www.waltcoexpress.com/
  pharmacy cost comparison
  canadian drugs
  online prescription drugs
  northwest pharmacy

 2. Your comment is awaiting moderation.

  You actually suggested that adequately.
  https://www.dunamisproductions.com/
  mexican pharmacy online medications
  online pharmacies of canada
  cialis online
  northwestpharmacy

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thanks a lot.
  https://www.visitwaushara.com/
  web medical information
  north west pharmacy canada
  canadian drugstore
  online pharmacies of canada

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! Ample material!

  https://www.waltcoexpress.com/
  walgreens pharmacy
  trust pharmacy canada
  rx online
  canada drugs

 5. Your comment is awaiting moderation.

  Factor certainly taken!.
  https://www.dunamisproductions.com/
  the canadian pharmacy
  canadian pharmacy online
  canadian meds
  canadian pharmacies online

 6. Your comment is awaiting moderation.

  You actually suggested this exceptionally well.
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadian pharmacy king
  global pharmacy canada
  canadian cialis
  northwestpharmacy

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you. Awesome stuff.
  https://www.lunarciel.com/
  canadian drugstore reviews
  canadian pharmaceuticals online
  most reliable canadian pharmacies
  mexican pharmacies shipping to usa

 8. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing knowledge. Thank you!
  https://www.lunarciel.com/
  buy prescription drugs from canada
  canada pharmacy online
  buy prescription drugs from canada
  canada pharmaceutical online ordering

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa all kinds of awesome advice.
  https://www.dunamisproductions.com/
  online prescription drugs
  canada drugs
  canadian mail order pharmacies
  canada pharmacy online

 10. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks! Helpful information!
  https://www.interlandchemie.com/
  trusted overseas pharmacies
  canadian pharcharmy
  safeway pharmacy
  canadian pharmacy

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Useful write ups. Thank you.
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadian online pharmacies prescription drugs
  north west pharmacy canada
  canadian rx
  canadian drugs

 12. Your comment is awaiting moderation.

  You said it really well.
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadian drugs without prescription
  canada online pharmacies
  drug prices comparison
  london drugs canada

 13. Your comment is awaiting moderation.

  You said it adequately.!
  https://www.waltcoexpress.com/
  online canadian pharmacy
  aarp approved canadian online pharmacies
  no prescription pharmacy
  canadian pharmacy

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously lots of terrific material.
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadian pharmacy 365
  northwest pharmacy
  global pharmacy canada
  canadian online pharmacy

 15. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing a lot of valuable facts.
  https://www.interlandchemie.com/
  canadadrugs.com pharmacy
  canadian pharmacies without an rx
  drugs without prescription
  canadian online pharmacies

 16. Your comment is awaiting moderation.

  You suggested it very well.
  https://www.waltcoexpress.com/
  canada pharmacy online reviews
  london drugs canada
  online discount pharmacy
  online pharmacies of canada

 17. Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made your point.
  https://www.waltcoexpress.com/
  buy prescription drugs without doctor
  northwestpharmacy
  rx online
  canadian pharmacies online

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful advice. With thanks!
  https://www.waltcoexpress.com/
  online canadian pharmacy
  canada pharmacy online
  prescription online
  online pharmacies canada

 19. Your comment is awaiting moderation.

  Well spoken really. !
  https://www.dunamisproductions.com/
  canada drugs pharmacy
  canadian pharmaceuticals online
  canadian pharmacies
  canadian pharmaceuticals online

 20. Your comment is awaiting moderation.

  You mentioned that adequately!
  https://www.lunarciel.com/
  pharmacy cost comparison
  online pharmacies of canada
  canadian pharmacy viagra brand
  canadian pharcharmy

 21. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks. Ample information.

  https://www.interlandchemie.com/
  drugs from canada
  canadian pharmacies online
  prescription without a doctor’s prescription
  mexican pharmacies shipping to usa

 22. Your comment is awaiting moderation.

  Wow a good deal of amazing knowledge!
  https://www.dunamisproductions.com/
  northwest pharmacy
  canadian online pharmacies
  pharmacy cost comparison
  canadian cialis

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Beneficial facts. Thanks a lot.
  https://www.waltcoexpress.com/
  reputable canadian mail order pharmacies
  canadian pharcharmy
  drugs online
  trust pharmacy canada

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome facts. Many thanks!
  https://www.lunarciel.com/
  canada drug
  london drugs canada
  discount pharmacy online
  northwestpharmacy

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Regards, A good amount of information!

  https://www.lunarciel.com/
  online pharmacy without a prescription
  global pharmacy canada
  best online pharmacy
  london drugs canada

 26. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Many thanks!
  https://www.visitwaushara.com/
  rx pharmacy
  north west pharmacy canada
  canadian pharmacy king
  canada drugs

 27. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers. A good amount of advice.

  https://www.lunarciel.com/
  discount pharmacy online
  canadian cialis
  prescription drugs prices
  online pharmacies canada

 28. Your comment is awaiting moderation.

  You actually said this perfectly.
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian pharmacy king
  canadian cialis
  canadian drugstore reviews
  canada drugs online

 29. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, A good amount of facts!

  https://www.dunamisproductions.com/
  safe canadian online pharmacies
  mexican pharmacies shipping to usa
  canadian pharma companies
  top rated canadian pharmacies online

 30. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible tons of wonderful knowledge.
  https://www.visitwaushara.com/
  online prescription drugs
  northwest pharmacy
  king pharmacy
  canada pharmaceutical online ordering

 31. Your comment is awaiting moderation.

  You reported it really well!
  https://www.interlandchemie.com/
  canada online pharmacy
  canadian online pharmacy
  best non prescription online pharmacies
  online pharmacies of canada

 32. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Appreciate it.
  https://www.interlandchemie.com/
  pharmacy near me
  canada online pharmacies
  canada drugs
  online pharmacies canada

 33. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously tons of amazing material.
  https://www.lunarciel.com/
  canada pharmacy
  northwestpharmacy
  canadian mail order pharmacies
  online pharmacies of canada

 34. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, Quite a lot of forum posts!

  https://www.interlandchemie.com/
  pharmacy price comparison
  canadian pharmaceuticals online
  canadian viagra
  canadian drugs

 35. Your comment is awaiting moderation.

  You expressed this superbly!
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadian pharmacies online prescriptions
  canada pharmaceutical online ordering
  discount pharmaceuticals
  canada pharmaceuticals online

 36. Your comment is awaiting moderation.

  Point very well taken!.
  https://www.visitwaushara.com/
  legitimate canadian mail order pharmacies
  online pharmacies of canada
  canadian pharmacy without prescription
  global pharmacy canada

 37. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful information. Many thanks!
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian pharmacy king
  canada pharmaceuticals online
  discount prescription drug
  canadian pharmacy

 38. Your comment is awaiting moderation.

  Beneficial material. Regards.
  https://www.waltcoexpress.com/
  pharmacy without dr prescriptions
  canadian pharmaceuticals online
  canadian meds
  canada pharmaceutical online ordering

 39. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, I value it.
  https://www.visitwaushara.com/
  meds online
  mexican pharmacies shipping to usa
  canadian discount pharmacy
  canada pharmaceutical online ordering

 40. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing content. Thanks.
  https://www.lunarciel.com/
  approved canadian pharmacies online
  canadian pharmacy
  online pharmacy without a prescription
  canadian pharmacies-24h

 41. Your comment is awaiting moderation.

  You made the point!
  https://www.lunarciel.com/
  canada drugs online pharmacy
  london drugs canada
  canada pharmacies prescription drugs
  canada online pharmacies

 42. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Thanks a lot!
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian drugs without prescription
  online pharmacies of canada
  canadian pharmacies top best
  north west pharmacy canada

 43. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! I enjoy it.
  https://www.visitwaushara.com/
  canadian pharmacy viagra brand
  northwest pharmacy
  pharmacy prescription
  london drugs canada

 44. Your comment is awaiting moderation.

  You revealed this wonderfully!
  https://www.interlandchemie.com/
  canada online pharmacy
  canadian online pharmacy
  pharmacy near me
  canadian drugs

 45. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely put. .
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian drugs without prescription
  canadian pharmacies that ship to us
  no prescription pharmacy
  canadian drugs

 46. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Thanks.
  https://www.dunamisproductions.com/
  cheap canadian drugs
  canadian pharmacy online
  mexican online pharmacies
  trust pharmacy canada

 47. Your comment is awaiting moderation.

  Regards, Ample info.

  https://www.interlandchemie.com/
  rx pharmacy
  canadian online pharmacy
  online prescription drugs
  canada drugs online

 48. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks. Excellent stuff.
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  canadian drugstore online
  online pharmacies of canada
  discount prescription drug
  canada drug

 49. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Appreciate it.
  https://nicktambone.com/
  pharmacy price comparison
  global pharmacy canada
  canadadrugs.com pharmacy
  online pharmacies of canada

 50. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! I appreciate this.
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  buy online prescription drugs
  canadian pharmacies-24h
  canadian viagra
  canadian viagra

 51. Your comment is awaiting moderation.

  Really plenty of excellent tips.
  http://canadianpharmacymim.com/
  pharmacy online mexico
  northwestpharmacy
  canadian viagra
  online pharmacies canada

 52. Your comment is awaiting moderation.

  You mentioned that well!
  https://nicktambone.com/
  international pharmacy
  northwest pharmacy
  northwest pharmacy canada
  canadian pharcharmy

 53. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks, A lot of facts.

  http://canadianpharmacysilo.com/
  canadian pharmacy no prescription needed
  canadian drugs
  pharmacy prices
  northwest pharmacy

 54. Your comment is awaiting moderation.

  Beneficial stuff. With thanks!
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  prescription drugs without prior prescription
  canadian pharmacies
  pharmacy prescription
  canada drugs online

 55. Your comment is awaiting moderation.

  You definitely made the point.
  http://canadianpharmacysilo.com/
  mexican pharmacy online medications
  canada pharmacy online
  discount prescription drug
  canadian viagra

 56. Your comment is awaiting moderation.

  You stated that exceptionally well.
  http://canadianpharmacyntx.com/
  safeway pharmacy
  canada drugs online
  canadian pharmacies top best
  mexican pharmacies shipping to usa

 57. Your comment is awaiting moderation.

  You explained that well.
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  mail order pharmacies
  global pharmacy canada
  canadian pharmacies top best
  trust pharmacy canada

 58. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously tons of beneficial facts!
  http://canadianpharmacymim.com/
  pharmacy cost comparison
  canada drugs online
  online drugs
  canadian pharmacies online

 59. Your comment is awaiting moderation.

  Very good info, Many thanks.
  http://canadianpharmacyntx.com/
  prescription drugs prices
  canada pharmacy
  northwest pharmacy
  canadian pharmacies

 60. Your comment is awaiting moderation.

  Regards! Good information!
  http://talahicc.com/
  prescription drug
  canadian pharmacies without an rx
  canada meds
  canada pharmaceuticals online

 61. Your comment is awaiting moderation.

  Appreciate it, An abundance of content.

  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  best online canadian pharcharmy
  canadian pharmacies online
  canadadrugs
  canadian pharmaceuticals online

 62. Your comment is awaiting moderation.

  You said it adequately.!
  http://canadianpharmacysilo.com/
  prescription price comparison
  aarp approved canadian online pharmacies
  international pharmacy
  canadian pharmacies without an rx

 63. Your comment is awaiting moderation.

  Truly many of valuable material.
  http://talahicc.com/
  canadian pharmacy king
  canada pharmaceutical online ordering
  canada pharmacy online no script
  canada drug

 64. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks! Fantastic stuff.
  https://nicktambone.com/
  board of pharmacy
  canada pharmaceutical online ordering
  get prescription online
  canada pharmacy

 65. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Cheers!
  http://talahicc.com/
  prescription pricing
  canada online pharmacies
  canadian pharmacies online
  canadian pharmacy

 66. Your comment is awaiting moderation.

  Appreciate it. A lot of facts!

  http://talahicc.com/
  canada online pharmacy
  canada drug
  pharmacy price compare
  canadian pharmacy online

 67. Your comment is awaiting moderation.

  Useful information. Regards.
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  buy cialis
  north west pharmacy canada
  highest rated canadian pharmacies
  mexican pharmacies shipping to usa

 68. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks, Quite a lot of stuff!

  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  board of pharmacy
  canadian pharmaceuticals online
  canadian pharmacies top best
  canadian pharmacies without an rx

 69. Your comment is awaiting moderation.

  Wow many of amazing knowledge.
  http://canadianpharmacyntx.com/
  drug prices comparison
  global pharmacy canada
  best non prescription online pharmacies
  canadian online pharmacy

 70. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Kudos.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  canadian online pharmacies prescription drugs
  canadian pharcharmy
  pharmacy price compare
  canadian pharmacies online

 71. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks! Great stuff!
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  canada pharmacies
  canadian online pharmacy
  canada pharmacies without script
  canadian pharmacies-24h

 72. Your comment is awaiting moderation.

  You actually reported this really well.
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  discount prescription drug
  northwest pharmacy
  no prescription online pharmacy
  london drugs canada

 73. Your comment is awaiting moderation.

  You actually explained that perfectly.
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  board of pharmacy
  trust pharmacy canada
  pain meds online without doctor prescription
  northwestpharmacy

 74. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible all kinds of valuable info!
  http://canadianpharmacyntx.com/
  rx pharmacy
  canada drug
  online canadian pharmacy
  global pharmacy canada

 75. Your comment is awaiting moderation.

  You actually revealed this fantastically.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  pharmacy online store
  canadianpharmacy
  pharmacy cost comparison
  canadian pharmacy

 76. Your comment is awaiting moderation.

  You actually suggested that superbly!
  https://nicktambone.com/
  prescription cost
  canadian pharmacies online
  legitimate canadian mail order pharmacies
  canadian pharmacies-24h

 77. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks! I value it.
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  trusted overseas pharmacies
  northwest pharmacy
  canadian drugs without prescription
  canada drugs online

 78. Your comment is awaiting moderation.

  Information very well regarded..
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  online canadian pharcharmy
  canada drug
  canadian pharmacies that are legit
  canada pharmacy

 79. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! Helpful information.
  http://canadianpharmacysilo.com/
  prescription drugs online without doctor
  north west pharmacy canada
  pharmacy canada
  canadian pharmacies

 80. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thanks.
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  online pharmacy canada
  online pharmacies canada
  mail order pharmacies
  canadian pharmacy online

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir