Kabakulak İbrahim Paşa

Kabakulak İbrahim Paşa I. Mahmut saltanatında, 22 Ocak 1731 – 10 Eylül 1731 tarihleri arasında yedi ay ondokuz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Kabakulak İbrahim Paşa Patrona Halil ve ekibini tasfiye eden paşa olarak tarihinde yerini almıştır.


Hayatı

Aslen Isparta (Hamit kazası) ili Barla nahiyesindendir.[1]İstanbul’a genç yaşında gelmiştir. Bir iki kapı değiştirdikten sonra Köprülü Fazıl Mustafa Paşa yanında enderun çuhadarı olmuştur. Paşanın 19 Ağustos 1691’de Salankamen Muharebesi‘nde şehit olması üzerine diğer devlet ricali hizmetinde çalışmıştır. Defterdar Damat Mehmet Paşa’nın ricası ile Sadrâzam Çorlulu Ali Paşa tarafından baş mukataacılık görevine tâyin olunmuştur. Bu paşanın sadaret döneminde ona 1716’da Bosna beylerbeyliği görevi verilmiş ise de ama kendi arzusuyla bu görevden istifa ederek yerine Bosna valisi olan Köprülü Numan Paşa‘ya kethüda olmuştur. Onun ölümünden sonra ise Köprülüzâde Abdullah Paşa‘ya kethüdalık etmiştir. Bundan sonra Mısır valisi yapılan Nişancı Mehmet Paşa‘nın ricası üzerine kethüdalıkla onun yanına verilmiştir. Mısır’da isyan edip Mısır valilerini görevden atan kölemen Çerkes Mehmed Bey ile diğer yandaşlarının isyanını bastırmada önemli rol oynamıştır. Nişancı Mehmet Paşa’ya Cidde valiliği verilip onun Mekke‘de ölmesinden sonra İbrahim Ağa İstanbul’a dönmüştür.

Patrona Halil İsyanı ile 30 Eylül 1730’da tahta geçirilmiş olan Sultan I. Mahmut, devlet işlerine devamlı olarak müdahale eden Patrona Halil ve ayaklanmacı avanesini ortadan kaldırmak için planlar yapmaktaydı. Mısır’daki ayaklanma bastırma tecrübesinden dolayısıyla bu hareketi de bastırabileceği bazı dostları tarafından Darüssaade ağası Beşir Ağa’ya ve onun vasıtasıyla padişaha arzedildi. Patrona Halil ve ekibini tasfiye etmek üzere İstanbul’da sarayda Kapıcılar Kethüdalığına getirildi. Kaptan-ı Derya Canım Hoca Mehmet Paşa tarafından hazırlanan bir planı uygulama görevi Kabakulak İbrahim Ağa’ya verildi. Patrona Halil ve ekibinin 25 Kasım 1730’da bir divan toplantısında katlini sağladı.[2]

Bu başarısından dolayı 22 Ocak 1731’de Sadrazamlık görevine getirildi. Kabakulak İbrahim Paşa sadrazamlığa geçtikten hemen sonra 27 Mart 1731’de yeni bir kapıkulu ayaklanması ortaya çıktı. Etmeydanında cebeciler ve yeniçeriler kazan kaldırdılar ve Ağakapısı’nı basmak suretiyle faaliyete geçtiler. Ama harekete geçemeden yolları kesildi. Daha önceki ayaklanmalarda büyük zararlara uğrayan çarşı esnafı ve halk bu ayaklanmaya karşı olarak ayaklamacıları tepelemek isteyerek saray kapısı önüne yığıldı. Sultan I. Mahmut bunların başlarına geçerek Etmaydanı’na gitmek istemekte idi; ama vezirler onu bundan caydırdılar. Sancağ-ı Şerif açılarak bunun altında başta Sadarazam Kabakulak İbrahim Paşa, Kaptan-ı Derya ve Şeyhülislam olarak büyük halk topluluğu Etmeydanı’na yürüdü. Sokak çarpışmaları olmakla beraber ayaklanmacılar dağılmak zorunda kaldılar. Bu ayaklanmadan sonra şehirde işsiz aylak olarak bulunan yüzlerce Arnavut, Boşnak ve Kürt yakalanıp şehirden sürgüne gönderildi. [2]

Yine onun sadareti sırasında ve evvelki isyandan beş ay sonra Ağustos 1731’de Bayezid Camii taraflarında Lazlarla Arnavutların “Bu gece hurucumuz var!” diyerek karakullukçu, terzi ve debbağ esnafı ve işsizlerin katılımıyla başlatılan ayaklanma girişimini de hemen bastırdı. [2]

İbrahim Paşa, kendilerine gücendiği ve husumet ettiği kişilerdan sadareti sırasında intikam almaya başladı. Örneğin, Defterdar Damat Mehmet Paşa’nın oğlu sıkkıevvel defterdarı İzzet Ali Bey’i azil ve sürgün ettirdi. Ama bu aleyhindekilerin birleşmelerine neden oldu. Darüssaade ağası Beşir Ağa sarayda nüfuz kazanıp Sultan I. Mahmud’u etkisi altına almıştı. Sadrazam onun kendi icraatına karışmasından şikayetçi idi ve onu da uzaklaştırmak istedi. Bunun için pâdişahtan yetki fermanı aldı ve Ağayı sürgüne göndermek için Sarayburnu’nda bir çektiri bile hazırlattı. Sadrazam bunu gizli olarak kayın babası ve kethüdası Mehmet Ağa’ya söyledi. Ama Mehmet Ağa bu mahrem haberi derhal Beşir Ağa’ya ihbar etti. Beşir Ağa Valide Sultan’a yalvararak onun desteğini istedi. Valide Sultan da oğlu I. Mahmud’a rica ederek Beşir Ağa’yı sürgünden kurtarttı. O gün 10 Eylül 1731‘de Sultan I. Mahmud Kabakulak İbrahim Paşa’yı sadrazamlıktan azletti.

Kabakulak İbrahim Paşa’nın malları müsadere edildi. Kendisine sürgün olarak Eğriboz muhafızlığı verildi. Hatta Beşir Ağa’yı sürgüne göndermek için hazırlattığı çekdiriye de kendisi bindirilip hemen İstanbul’dan ayrılması sağlandı. Yerine Rumeli Beylerbeyi olan Topal Osman Paşa‘ya sadrazamlık görevi verildi. O İstanbul’a yetişinceye kadar da Sadaret Kaymakamı olarak kadar yeniçeri ağası Şahin Mehmet Paşa tâyin edildi.

Kabakulak İbrahim Paşa bir müddet Eğriboz muhafızlığı yaptıktan sonra Nisan 1732’de Bosna valiliği görevi verildi. Ama burada yaptığı icraat hakkında halk şikâyete başladı ve bu şikayet İstanbul’a gönderildi. Bunun üzerine Temmuz 1732’de vezirlik rütbesi geri alınıp Girit’te Resmo kasabasında ikamete sürgüne gönderildi. Kabakulak İbrahim Paşa burada sürgünde 10 yıl kadar kaldı. Fakat günümüzde nedeni bilinmeyen bir bahane ile ve olasılıkla aleyhtarlarının faaliyetleri ile 1743 yılı başlarında idam edildi. NaaşıResmo‘ya gömüldü; başı İstanbul’a gönderilerek Koca Mustafa Paşa mezarlığına defnedildi.


Kaynakça

 1. ^ Bazı tarihçiler onun Şebinkarahisar‘lı olduğunu bildirirler. Örneğin, Özcan, Abdülkadir “İbrahim Paşa (Kabakulak)” (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.1 s.635 ISBN:975-08-0072-9
 2. ^ a b c Sakaoğlu, Necdet (1999), Bu Mülkün Sultanları, İstanbul:Oğlak ISBN:975-329-2996 say.332

Dış bağlantılar

 • Toklutepe, Şükrü (2008) “Ispartalı sadrazam Kabakülak İbrahim Paşa”, Isparta Dergisi, Yıl. 9 Sayı:50 İSVAK Yayınları Nisan 2008 say.20
 • Meydan Larousse Cilt 13 No.518, Say.651
 • Sakaoğlu, Necdet (1999), Bu Mülkün Sultanları, İstanbul:Oğlak ISBN:975-329-2996 say.331
 • Buz, Ayhan, (2009) Osmanlı Sadrazamları, İstanbul: Neden Kitap, ISBN978-975-254-278-5, .
 • Danişmend, İsmail Hami, (2011), İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi 6 Cilt, İstanbul:Doğu Kütüphanesi, ISBN:9789944397681
 • Özcan, Abdülkadir “İbrahim Paşa (Kabakulak)” (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.1 s.635 ISBN:975-08-0072-9
 • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.1 s.28 [1]
Önce gelen:
Silahdar Damat Mehmed Paşa
Osmanlı Sadrazamı
22 Ocak 1731 – 10 Eylül 1731
Sonra gelen:
Topal Osman Paşa

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Kabakulak_%C4%B0brahim_Pa%C5%9Fa

Comments

Add a Comment
 1. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! Loads of information.

  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  online ordering viagra
  buy viagra
  viagra over
  viagra without a doctors prescription

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing content. Cheers.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  purchasing viagra in bali
  viagra for women
  how to get viagra perscription online
  buy viagra online

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing stuff. Appreciate it.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  pain propecia relief viagra url links
  generic viagra online
  dog food commercial immitating viagra commercial
  generic viagra 100mg

 4. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks! Great stuff.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  the effects on viagra
  cheap viagra
  viagra free porn
  buy generic viagra

 5. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome info. Appreciate it.
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  john mccain viagra comment
  viagra online
  chiense viagra
  generic viagra 100mg

 6. Your comment is awaiting moderation.

  Fine knowledge. Appreciate it.
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  buy online viagra brand name
  viagra for sale uk
  buy real viagra
  cheap viagra

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks! Terrific information.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  health risks viagra
  generic viagra 100mg
  dr jennifer ashton viagra for women
  viagra pills

 8. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks, I enjoy this!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra alter
  buy viagra
  best deals on cialis viagra
  viagra for women

 9. Your comment is awaiting moderation.

  You explained it adequately.
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  what happens when women take viagra
  viagra without a doctors prescription
  can someone on amiloride take viagra
  generic viagra 100mg

 10. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos. An abundance of facts!

  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  cheap generic viagra substitutes
  viagra for women
  best canadian pharmacy to buy viagra
  cheap viagra

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you, A lot of info!

  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  edinburgh viagra search pages good
  viagra 100mg
  where can i get free viagra
  generic viagra 100mg

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot. A lot of advice.

  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  prevent headache when taking viagra
  viagra 100mg
  viagra from health store
  buy viagra

 13. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks, Lots of stuff.

  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  herbal viagra walgreens
  viagra generic
  viagra magnetic strip
  buy generic viagra

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thanks.
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  viagra attorneys
  viagra generic
  da li viagra radi
  generic viagra 100mg

 15. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thanks a lot.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra taken ranitidine
  generic viagra 100mg
  viagra misues baseball
  buy generic viagra

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot! I like this!
  https://www.genericviagracubarx.com/
  is viagra ok for women
  generic viagra
  babys lungs and viagra
  viagra pills

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks. I value it.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  buy viagra overnight delivery
  viagra for sale uk
  viagra 63114
  viagra pills

 18. Your comment is awaiting moderation.

  You actually reported this fantastically.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  soft viagra tablets
  viagra pills
  indian pharmacy viagra
  buy generic viagra

 19. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, Excellent information.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra or levitra
  viagra for sale uk
  pfizer viagra uk
  viagra generic

 20. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely expressed. !
  https://www.genericviagracubarx.com/
  find search pages years viagra edinburgh
  generic viagra
  generic viagra
  viagra online

 21. Your comment is awaiting moderation.

  You actually mentioned this terrifically.
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  india generic viagra legal
  generic viagra 100mg
  viagra cialis for $69
  buy viagra online

 22. Your comment is awaiting moderation.

  Truly tons of wonderful tips!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  cheap viagra online without prescritpion
  viagra without a doctor prescription
  male viagra
  generic viagra online

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Superb facts. Thanks!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  viagra in the water
  viagra generic
  viagra find edinburgh pages sites
  buy viagra online

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks, Quite a lot of knowledge!

  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra 100 mg canada pricing
  cheap viagra
  search viagra viagra find edinburgh free
  cheap viagra

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! An abundance of info.

  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  buy viagra online get prescription
  generic viagra 100mg
  is 35 too young for viagra
  viagra without a doctor prescription

 26. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome stuff. Many thanks.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra generic cialis
  generic viagra online
  pulmonary hypertension and viagra
  viagra online

 27. Your comment is awaiting moderation.

  Information well taken!.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  cialis tadalafil beter dan viagra
  generic viagra online
  buying 5 cent generic herbal viagra
  generic viagra online

 28. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing quite a lot of beneficial advice.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  generic viagra professional
  viagra without a doctors prescription
  generic viagra year
  buy viagra online

 29. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you, I like it.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  drug generic generic viagra
  viagra pills
  viagra side effect interaction
  viagra online

 30. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely expressed! !
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  viagra cheap india pharmacy
  viagra for women
  viagra home
  generic viagra

 31. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks. Numerous postings!

  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  generic viagra europe
  viagra generic
  will vicadin and viagra mix
  buy generic viagra

 32. Your comment is awaiting moderation.

  Appreciate it! Ample tips!

  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  best buy for viagra
  buy viagra
  viagra use instructions
  viagra without a doctor prescription

 33. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely put! .
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  and cialis viagra heartburn
  cheap viagra
  buy viagra online for less money
  generic viagra

 34. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing tons of great advice!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  buying viagra in the dominican republic
  viagra online
  disease viagra heart
  generic viagra 100mg

 35. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Many thanks!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  what food will work like viagra
  viagra for sale uk
  viagra without prescription new york
  cheap viagra

 36. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, I enjoy this!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra military negotiation tool
  viagra 100mg
  free viagra woman
  viagra online

 37. Your comment is awaiting moderation.

  You actually mentioned this adequately.
  https://www.genericviagracubarx.com/
  viagra controlled drug
  generic viagra 100mg
  viagra dosage age related
  viagra without a doctor prescription

 38. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing material. Cheers!
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  cheap viagra online without prescription
  viagra generic
  cheapest 100 viagra uk
  viagra without a doctor prescription

 39. Your comment is awaiting moderation.

  You explained this very well!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  viagra headquarters toronto
  generic viagra 100mg
  viagra and valium
  generic viagra 100mg

 40. Your comment is awaiting moderation.

  Regards. I enjoy it!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  is my lover taking viagra
  viagra 100mg
  viagra hypotension alcohol
  viagra for sale uk

 41. Your comment is awaiting moderation.

 42. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos, I enjoy this.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  what dose viagra do
  viagra 100mg
  viagra timing
  generic viagra 100mg

 43. Your comment is awaiting moderation.

  Really loads of useful material.
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  50mg generic viagra
  cheap viagra
  how many of viagra
  viagra for sale uk

 44. Your comment is awaiting moderation.

  Valuable material. Thanks a lot.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  tadalafil viagra
  cheap viagra
  buy viagra per pill
  viagra for women

 45. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers. Plenty of forum posts.

  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  do viagra tablets go bad
  buy viagra
  viagra dosage recomendation
  generic viagra

 46. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks! I value it.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  best viagra online sales
  viagra for women
  lavt blodtryk potens viagra
  generic viagra 100mg

 47. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos, Loads of info.

  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  safe viagra purchase
  generic viagra online
  viagra by mail canada
  viagra 100mg

 48. Your comment is awaiting moderation.

  You reported it very well!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  safest online for generic viagra
  generic viagra 100mg
  cialis comparison diflucan famciclovir viagra
  viagra for sale uk

 49. Your comment is awaiting moderation.

  You made your stand extremely effectively!.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra concerns
  viagra online
  alternative viagra for women
  generic viagra 100mg

 50. Your comment is awaiting moderation.

  You said it adequately.!
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra or cilas
  buy generic viagra
  viagra embarrasing stories
  viagra for women

 51. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing quite a lot of superb advice.
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  active ingredient in viagra natural
  generic viagra
  side effects of taking canadian viagra
  viagra without a doctors prescription

 52. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful material. Thanks a lot.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra physicians in houston
  generic viagra 100mg
  viagra drugs
  generic viagra 100mg

 53. Your comment is awaiting moderation.

  You explained it perfectly.
  https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
  viagra cialis connection at funny farm
  generic viagra online
  medicaid viagra
  viagra generic

 54. Your comment is awaiting moderation.

  You actually stated it really well!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  can you buy viagra without prescripition
  viagra online
  generic order viagra
  generic viagra online

 55. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously tons of awesome advice!
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  discount phentermine and viagra
  viagra online
  sample pack levitra viagra
  buy viagra online

 56. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing posts. With thanks!
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  is viagra covered by saho
  buy viagra
  how long does viagra last for
  viagra online

 57. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously all kinds of great material.
  https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
  viagra eyaculacion pecoz
  viagra without a doctors prescription
  female viagra pill
  viagra 100mg

 58. Your comment is awaiting moderation.

  Good facts. With thanks.
  https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
  viagra patent
  generic viagra 100mg
  via viagra guys
  viagra online

 59. Your comment is awaiting moderation.

  You actually revealed this fantastically.
  https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
  guitar horn viagra
  generic viagra online
  viagra online asap
  viagra without a doctors prescription

 60. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! Numerous data!

  https://www.genericviagracubarx.com/
  find sites computer shop viagra edinburgh
  generic viagra
  viagra for canine cor pulmonale
  generic viagra online

 61. Your comment is awaiting moderation.

  You revealed this well.
  http://viagrapego.com/
  long-term effects of viagra
  viagra without a doctor prescription
  herbal viagra replacement
  buy viagra

 62. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks, Lots of advice.

  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  viagra vs cilalis
  viagra without a doctor prescription
  viagra online cheap
  viagra pills

 63. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Thank you.
  http://viagrapego.com/
  pfizer sales of viagra in canada
  generic viagra online
  drugs that interfere with viagra
  viagra for women

 64. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible quite a lot of superb info.
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  viagra blood level
  viagra for sale uk
  alternative til viagra
  viagra pills

 65. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic information, Thanks a lot.
  http://viagrapego.com/
  $99 viagra free consultations now
  viagra for women
  non-perscription viagra
  buy viagra online

 66. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Kudos!
  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  what are the ingredients in viagra
  generic viagra 100mg
  vioxx viagra celebrex
  generic viagra 100mg

 67. Your comment is awaiting moderation.

  Very good material. Cheers.
  http://viagrawithoutadoctormsn.com/
  viagra money settelments in 2010
  buy generic viagra
  free sample generic viagra
  generic viagra

 68. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! A good amount of advice.

  http://viagrawithoutadoctorsntx.com/
  viagra 50 side effects
  buy generic viagra
  burroughs wellcome viagra
  generic viagra

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir