Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa (d. 1660 – ö. 16 Ekim 1730 İstanbul), III. Ahmet saltanatında, 9 Nisan 1718 – 1 Ekim 1730 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış Türk asıllı Osmanlı devlet adamı. Oğuzların Beydilli boyuna mensup Boynuinceli aşiretindendir.[1] İsmiLale Devri ve Nevşehir ile özdeşleşmiştir. Enderun‘dan yetişen sadrazamların on üçüncüsü ve Osmanlı sadrazamlarının yüz otuzuncusudur.


Hayatı

Nevşehir (Muşkara)’de dünyaya geldi. Babası İzdin (Zeytin) Voyvodası Ali Ağa idi.

İş bulmak için İstanbul‘a gelmiş ve Eski Saray masraf katibi Mustafa Efendinin delaletiyle (tavsiyesiyle) 1689‘da sarayın helvacıocağına, daha sonra eski saray baltacıları ocağına kaydolmuştur. İbrahim Efendi hizmetleri ile zamanla yükselip Darüssaade ağasının yazıcı halifesi olarak Padişahın bulunduğu Edirne‘ye gitti. Şehzade Ahmed‘in padişah olmasından sonra 1703‘te Darüssaade ağası yazıcılığına tayin edildi. Bu vazifedeyken padişahın itimat ve teveccühünü kazandı. Ancak Sadrazam olan Çorlulu Ali Paşa onu Edirne’ye gönderdi.

1715‘te Mora Seferine çıkan Veziriazam Silahdar Damat Ali Paşa, İbrahim Efendi’yi mevkufatçılıkla beraberinde götürdü. Buranın alınmasından sonra da tahrir (katiplik) işi ile vazifelendirildi.

İbrahim Efendi, 1716 yılında Avusturyalılarla yapılan Petrovaradin Muharebesi‘nde bulundu. Mağlubiyetten ve sadrazam ve serdar-i ekrem olan Silahdar Damat Ali Paşa şehit olduktan sonra vaziyeti Padişaha arz etmek üzere bir arıza ile ordu tarafından Edirne‘ye gönderildi. III. Ahmed çok güvendiği İbrahim Efendi’yi geri göndermeyerek birinci ruznameci yaptı. Birkaç gün sonra da 3 Ekim 1716‘da sadaret kaymakamlığına tayin etti.

İbrahim Paşa, şehit Silahdar Damat Ali Paşa‘nin dul kalmış bulunan III. Ahmed‘in kızı Fatma Sultan ‘la 1717‘de nikahlanarak Damat oldu. İbrahim Paşa’nın teşebbüsleri sayesindeAvusturyalılarla barış yapılmasının kararlaştırılmasından sonra, 1718‘de sadrazamlığa getirilerek Avusturya ile Pasarofça Antlaşması‘nı imzaladı. Aynı yıl Venediklilerle de barış yapıldı.

İbrahim Paşanın on üç yıl süren sadrazamlığı zamanında İran ile bir kez savaş yapıldı. Ancak oluşturulan genel barış ortamında devlet bir huzur dönemine girmiştir.

Lale, Çırağan, Sadabad ve diğer mesirelerde, helva sohbetleri düzenlenmesi de bu dönemde oldu. Bunun yanı sıra ilk matbaanın tesisi ve sanayi müesseselerinin kurulması onun gayretleri ile gerçekleşti.

İbrahim Paşa, Eylül 1730‘da meydana gelen Patrona Halil İsyanı sırasında Sultan III. Ahmed’in heyetiyle birlikte vardığı karar uyarınca öldürülerek cesedi isyancılara teslim edildi. Cesedi paramparça edildi.


Değerlendirme

Devlet işlerine vakıf, düşünceli, mutedil, kadirşinas, kabiliyetli insanların kadrini bilen bir devlet adamıydı. Padişahın teveccühünü (sevgi ve yakınlık) kazanmakla ve bütün işleri eline almakla şımarmamış, kendisine fenalık yapanlara dahi iyilikte bulunmuştur.

İbrahim Paşa’nın yüksek nitelikleri beyandan aşırıdır. Hazineyi gelirle doldurmuştur. Din ve devlet işlerindeki hizmeti de yazıya sığmaz. Himmeti yüksekti. Aristo kavrayışlı, Eflatun görüşlü, Lokman bilgeliğinde, mülk ve milleti düzende tutan, vakur, mütevazı, tedbirli, mert ve gayretli, iyiliği ikramı çok, yüce himmetli, iyi ahlaklı, yüce soylu, doğruluktan şaşmayan, tedbirli vezir, kanunlara hakim benzersiz sadrazamdı. Özellikle bilgin ve erdemlilere, şeyhlere, ariflere, hüner sahiplerine, şiir ve nesir yazanlara, söz ve yazı ustalarına, müzisyenlere aşırı meyli ve yakınlığı vardı. Ekseri gece ve gündüzlerde ilim ve marifet sahipleriyle sohbet eder, her birini ödüllendirirdi. Bir kişiyi ayıbından ötürü aşağılamaz, rakiplerine bile mansıplar vezirlik verir, yaşlı yoksul herkesi ihyadan geri kalmazdı. Yaratılışı gereği hayır işlerine düşkündü. Nice nice yüce eseri vardır.
Dilâverzâde, Zeyl-i Hadîkatü’l-Vüzerâ‘dan

Eserleri

Damat İbrahim Paşa’nın hayır eserleri oldukça fazladır. Bunların başında, zevcesi Fatıma Sultanla beraber İstanbul‘da Şehzade Camii yakınında yaptırdıkları dershane (Darülhadis), talebeye mahsus odalar, sebil, kütüphane gelir. İstanbul‘un muhtelif yerlerinde çeşme, sebil ve mesire yerleri yaptırmıştır. Ayrıca doğum yeri olan ve o tarihteNiğde‘ye bağlı olan Muşkara köyünü, başka yerlerden ahaliyi getirip, aşiretleri iskan ile burayı kaza yaptı ve kasabayı sur ile genişletti. Muşkara adını kaldırıp Nevşehir diye adlandırdığı bu yerde iki cami, bir medrese ve medrese talebesiyle fakir halk için imaret yaptırdı.

İstanbul‘da kitap satan esnafta bulunan nadide kitapların, ucuz fiyatla satın alınarak Avrupa‘ya gönderildiğini öğrenen İbrahim Paşa, bu eserlerin yurtdışına çıkışını yasaklayıp kütüphaneler tesis etti. Ayrıca İstanbul‘da bir çini fabrikası ve çuha fabrikasının yanında Hatayi ismi verilen kumaş fabrikasının tesisi, İbrahim Paşa’nın gayret ve çalışmalarıyla olmuştur. Lale Devri ile başlayan park ve bahçelik de bu gayretli sadrazam sayesinde gerçekleşti. Ancak 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı‘ndan sonra bu bahçeler yakılıp yıkıldı.


Kaynakça

 1. ^ [1] Prof. Dr. Nusret BULUTCU, Hacıahmetoğulları Muhtemel Tarihi

Dış bağlantılar

 • Danışmend, İsmail Hâmi, (1961) Osmanlı Devlet Erkâni, İstanbul:Türkiye Yayınevi.
 • Buz, Ayhan (2009) Osmanlı Sadrazamları, İstanbul: Neden Kitap, ISBN 978-975-254-278-5
 • Aktepe, M. Münir, “Damad İbrahim Paşa, Nevşehirli”, in: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Bd. 8, S. 441–443, Istanbul 1993
Önce gelen:
Tevkii Nişancı Mehmed Paşa
Osmanlı Sadrazamı
9 Nisan 1718 – 1 Ekim 1730
Sonra gelen:
Silahdar Damat Mehmed Paşa

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Nev%C5%9Fehirli_Damat_%C4%B0brahim_Pa%C5%9Fa

Comments

Add a Comment
 1. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! Lots of write ups.

  buy keyword qoclick com site viagra live canadas 1998 viagra commercial
  generic viagra 100mg
  buy brand name viagra – https://genericviagrarcp.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! A good amount of tips.

  cialis generic lowest price viagra viagra cut in thirds
  viagra pills
  free herbal viagra samples – https://genericviagrantx.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Regards.

  viagra high blood pressure canadian viagra prices
  viagra pills
  samples of viagra – https://genericviagrantx.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 4. Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made your point very nicely!.

  florida viagra find charles linskaill search viagra
  viagra without a doctors prescription
  viagra cialis comparison – https://genericviagramsl.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 5. Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made your position very well..

  caverta generic viagra viagra lavetra cialis
  viagra for sale uk
  viagra label picture – https://genericviagramsl.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 6. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific postings. Thanks.

  buy viagra online in the uk viagra money settelments in 2010
  cheap viagra
  where can u sample viagra free – https://genericviagramsl.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific stuff, Kudos.

  cheap order prescription viagra viagra rogain online sales
  viagra for women
  take viagra with yohimbe – https://genericviagrantx.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 8. Your comment is awaiting moderation.

  Helpful information. Appreciate it.

  viagra dirty side effects to viagra
  viagra generic
  viagra ad in magazine – https://genericviagramsl.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 9. Your comment is awaiting moderation.

 10. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely said. !

  viagra side ef search viagra viagra edinburgh pages online
  buy viagra online
  discount viagra prescription drug – https://genericviagramsl.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 11. Your comment is awaiting moderation.

  You actually stated it terrifically.

  viagra uk prescription viagra online no rx comparison
  buy viagra
  viagra india mail order – https://genericviagrantx.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing write ups, Cheers.

  viagra take with water viagra sildenafil citrate
  viagra without a doctors prescription
  directions for viagra use – https://genericviagramsl.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 13. Your comment is awaiting moderation.

  You actually mentioned that well!

  female viagra stories sales online viagra sale
  viagra 100mg
  viagra migraine – https://genericviagrantx.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 14. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely put. .

  viagra kills viagra thailand
  generic viagra
  female version of viagra niagra – https://genericviagrantx.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 15. Your comment is awaiting moderation.

  You explained that effectively.

  russian viagra death viagra cialis levitra in lima peru
  viagra generic
  3generic meltabs viagra – https://genericviagrarcp.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Regards.

  suppliers of generic viagra viagra used with
  viagra generic
  info on sexual drugs like viagra – https://genericviagramsl.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible many of very good tips.

  viagra headquarters in toronto canada free trail of viagra
  buy generic viagra
  arginine nitric oxide viagra levitra cialis – https://genericviagramsl.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible loads of fantastic advice!

  ship free viagra sample lawsuits on viagra
  viagra 100mg
  viagra buy in canada – https://genericviagrarcp.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 19. Your comment is awaiting moderation.

  Excellent advice. Thanks.

  viagra men viagra peyronie’s side effects
  buy generic viagra
  discount viagra prescription – https://genericviagramsl.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks! Awesome stuff.

  viagra 200mg fine viagra
  generic viagra 100mg
  what stores sell viagra – https://genericviagramsl.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 21. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you! I like it.

  viagra success pictures piadas de viagra
  buy generic viagra
  viagra cheap and fast delivery – https://genericviagrantx.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 22. Your comment is awaiting moderation.

  You actually explained it well.

  vision loss and viagra buy now viagra
  generic viagra
  viagra enlargement – https://genericviagrarcp.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, I like it.

  viagra condom machine uk generic viagra sales
  viagra pills
  robin williams viagra video – https://genericviagrarcp.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot! Quite a lot of forum posts!

  cost of viagra priaprism viagra
  generic viagra online
  american viagra company – https://genericviagrantx.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Seriously all kinds of terrific information!

  viagra pd5 does viagra increase size
  generic viagra online
  brochures on viagra – https://genericviagramsl.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 26. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you. I value this.

  viagra pharma company viagra versus birth control
  viagra generic
  viagra prozac – https://genericviagrarcp.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 27. Your comment is awaiting moderation.

  You actually reported it adequately.

  paraplegic viagra viagra for younger men
  viagra generic
  laws and dispensing of viagra – https://genericviagramsl.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 28. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible tons of valuable facts!

  walgreens herbal viagra generic viagra vs prescription viagra
  cheap viagra
  blood pressure medications simular to viagra – https://genericviagrarcp.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 29. Your comment is awaiting moderation.

  You made your position quite effectively..

  viagra patent generic viagra subsitute
  viagra for sale uk
  viagra cialis levitra comparison – https://genericviagrantx.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 30. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, Terrific information!

  taking viagra and micardis viagra reliabel testimonial
  viagra for women
  what viagra does – https://genericviagramsl.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 31. Your comment is awaiting moderation.

  Tips very well used!!

  healthy man viagra best and cheapest viagra pills
  buy viagra online
  viagra dallas no prescription online – https://genericviagrantx.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 32. Your comment is awaiting moderation.

  Great material. Regards!

  video viagra drunk boxer viagra molesters
  generic viagra 100mg
  viagra and bendroflumethiazide – https://genericviagrantx.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 33. Your comment is awaiting moderation.

  You reported this terrifically.

  viagra and ritalin herbal viagra superdrug
  generic viagra
  use of viagra after rr prostatectomy – https://genericviagrarcp.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 34. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you. I like it!

  viagra and depression take viagra and then penis pump
  generic viagra 100mg
  free viagra without prescription – https://genericviagrarcp.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 35. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks. An abundance of data!

  teenager taking viagra viagra cialis online sales
  viagra 100mg
  is there generic viagra – https://genericviagrarcp.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 36. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks! Great stuff!

  discount sildenafil generic viagra viagra and vascular disease
  buy viagra
  teens taking viagra – https://genericviagrantx.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 37. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, With thanks!

  sales online viagra utube music viagra
  buy generic viagra
  what insurance companies cover viagra – https://genericviagramsl.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 38. Your comment is awaiting moderation.

  You have made your point extremely clearly.!

  gay men viagra viagra and wanking
  viagra pills
  viagra and orgasm – https://genericviagrantx.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 39. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Regards.

  viagra no what is viagra made of
  viagra for women
  cheapest place to buy viagra – https://genericviagrarcp.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 40. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing all kinds of great material!

  viagra recreationally viagra v lavrita
  viagra generic
  10-minute viagra – https://genericviagrarcp.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 41. Your comment is awaiting moderation.

  You reported that well!

  target viagra rush limbaugh viagra island
  generic viagra online
  viagra constapation – https://genericviagramsl.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 42. Your comment is awaiting moderation.

  Good content. Appreciate it!

  best price viagra with prescription video my penis on viagra
  viagra for sale uk
  viagra massage – https://genericviagramsl.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 43. Your comment is awaiting moderation.

  You have made your stand extremely clearly..

  generic viagra tadalafil viagra free sites computer find online
  viagra generic
  pennysaver newspaper viagra – https://genericviagrantx.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

 44. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot. A lot of stuff!

  viagra without prescription us pharmacy cialis viagra cost comparison
  viagra generic
  viagra brand generic – https://genericviagrantx.com

  Geraldrek
  Dwaynegow
  KevinOvari

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir