Topal Osman Paşa

Topal Osman Paşa, (d. 1663? Mora – ö. 1733, Kerkük), I. Mahmut saltanatında 21 Eylül 1731 – 12 Mart 1732 tarihleri arasında altı ay iki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.


Hayatı

Mora‘da yerleşik bir Türk ailesindendir. Babasi Konya asıllı ama Mora’ya yerleşmiş olan Bekir Ağa’dır.[1]İstanbul‘a gelince sarayda koz bekçileri ocağına kaydedilmiş bir süre hizmet verdikten sonra pandolbaşı olarak saray bahçelerinde görev yapmıştır. [2] 21 yaşında padişah emriyle denizden Mısır‘a gitmekkte iken Mısır sahili açıklarinda bir İspanyolkorsan gemisi tarafından esir edilerek Malta‘ya götürülmüştür. Bu arada bacağıgndan yaralanmış hayatinin sonuna kadar kötürüm kalmis ve lakabi “topal” olmuştur. Fidyesi ödendikten sonra, Malta liman komutani bir Fransiz’in himmetiyle, bir Fransız gemisiyle Dimyat‘a götürülüp serbest bırakılmıştir [3]

1711’de Prut Savaşı‘ne katılmıştır. 1714’de Mora‘da Martalosbaşılık yapmış; 1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı‘nda Mora’nın Venediklilerden geri alınması savaşında başarılı hizmet görmüştür. Mora seferinde Korent şehirine yapılan taarruzu yönetmiştir. 1715’te beylerbeyi olarak Turhala mutasarrıflığına; 1716’da Mora Seraskerliğine tayin oldu. Avusturya ve Venedik ile devam eden savaşta bir Venedik fırkateynini mürettebatıyla esir aldığı için Preveze ve Dubnice tarafları da idaresine verildi. 1718’de İnebahtı muhafızlığına getirildi. 1718 Pasarofça Antlaşması’ndan sonra Mart 1718 Bosna Valisi, ardından İnebahtı Muhafızlığı , 1721’de Rumeli Valisi, Ağustos/Eylül 1727’de tekrar Bosna valisi; Ocak-Şubat 1728’de Vıdın valisi yapıldı.[2] 1731’e kadar Arnavutluk ve Selanik‘i kaza kaza gezerek eşkıya teftişi de yaptı.

21 Eylül 1731‘de İstanbul‘a gelerek mühr-i humayunu teslim aldı. 5 ay gibi kısa bir süre sadrazamlık yaptı. Bu sadrazamlık sırasında 1730-1732 Osmanlı-İran Savaşı‘nda Osmanlı ordusu üstünlük kazanmaya başladı. Ocak 1732’de Safeviye saltanatından Tahmasp Şah’ın idaresinde bulunan İran’la Ahmet Paşa Antlaşması imzalandı.

Sadâretinde narh hususunda gayetle dikkat etmiştir.

Aynı dönemde Fransız asıllı Comte de Bonneval Ahmet adını alarak din değiştirmiş ve İstanbul’a getirtilerek surat topçusu, humbaracı ocağının reformuma görevlendirilmiştir. 12 Mart 1732’de Topal Osman Paşa yaklaşık 68 yaşında iken ihtiyarlığı ve halsizliğinden dolayı istifa etti.[1]

O yıl Trabzon Valiliği’ne atandı. Ocak 1732 Ahmet Paşa Antlaşması ne Osmanlıları ne de İranlıları memnun etmemişti. 1733’te İran’da Tahmasp’in Safaviye saltanatını temin etmiş olan “Tahmasp Kulu Han” yani Nadi Han bu antlaşmadan hoşlanmamıştı. Afganlarla yaptığı savaştan İsfahan‘a geri dönüp Şah Tahmasp’i İran tahtından indirip İran’da iktidarı tamamen ele geçirdi. Nadir Han Osmanlı Bağdat valisi olan Ahmet Paşa’ya bir mektupla Ahmet Paşa Antlaşması‘nı kabul etmediğini ve Osmanlı-İran savaşının devam ettiğini bildirdi. Osmanlı Devleti hemen harekete geçti ve 1735-1736 Osmanlı-İran Savaşı başladı. [4]

Nadir Han Kerkük üzerinden Bağdad’a yürümeye başladı ve 100.000 kişilik bir ordu ile Bağdad önüne geldi. Irak cephesi seraskeri olan Bağdad valisi Ahmed Paşa idi ve Bağdad ‘da kuşatma altında kalınca bu cephe serdarlığını yapamaz oldu. Bunun için Osmanlı Bağdad kuşatmasını kırmak için 1735’de Erzurum Valisi olan Topal Osman Paşa Tiflismuhafızı tayin edildi ve İran seraskeri yapıldı. Topal Osman Paşa 100.000 kişilik bir Osmanlı ordusuyla güneye inip Kerkük’ü geçip Samerar adlı bir mevkide İran ordusuna yaklaştı. Nadir Han Bağdad etrafında 12.000 kişilik bir birlik bırakarak 70.000 kadar büyük bir ordu ile Topal Osman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunu karşılamaya koyuldu. 20 Temmuz 1633’de Bağdad’a yürüyüşle 12 saat uzaklıkta Docum (Düleyicik) mevkinde iki ordu “Docum Muharebesi”‘ne girişti. 9 saat süren bir savaştan sonra Topal Osman Paşa ve Osmanlı ordusu galip geldi. İranlı Nadir Han yaralı olarak kaçmayı başardı. Osmanlı ordusu büyük miktarda İran savaş levazimatı eline geçirdi. Bağdad’ı 6-7 ay kuşatan İran birlikleri de çekilmeye zorlandılar ve de Bağdad kuşatmadan kurtarıldı. [4]

Bağdad’ın kurtarılmasından sonra Ahmed Paşa İran seraskerliğini kabul etmedi. Topal Osman Paşa İran seraskeri ve Ahned Paşa’da Bağdad valisi kaldı. Topal Osman Paşa hasta idi seraskerlikten affını istedi. Kasım sonunda Sultan I. Mahmud onu takdir eden fermanlarr yollayarak seraskerlikte devam etmesini sağladı.[4]

Nadir Han “Docum Muharebesi”‘nde mağlup olmuş; büyük zayiat vermiş ve Hamedan’a çekilmişti. Fakat savaşdan vazgeçmemişti. Önce Musul tarsfina bir taaruz yoklaması yaptı. Sonra güya barış müzakereleri için haberler gönderdi. Ama yeni bir hücuma hazırlığa devam etti. [4]

Osmanlı ordusu ilkbaharda yeniden toplanmak üzere terhisler yapmış zayıf ve dağınık halde Kerkük önlerinde bir ordugahta bulunmakta idi. Nadir Han bunu fırsat bilerek Kerkük önünde dağınık halde kampta bulunan Osmanlı ordusuna bir baskın taaruza geçti. Kasım 1733’de yapılan “Kerkük Muharebesi”‘nde Osmanlı güçleri bozuldu. Osmanlı İran seraskeri bu muharebede savaşarak şehit oldu. [4]

Onu öldüren İranlı Allahyar Beig Geraylı adlı komutan paşanın başını kesip Nadir Şah’a sundu. Cenazesi Kerkük’te bulunan İmam Kasım Camii mezarlığındaki türbesinde gömülüdür.[1]


Eserleri

Kaynaklarda Topal Osman Paşa’nın Mora‘da Tripoliçe şehrinde çarşı içinde bir camii yaptırdığını bildirirler.


Değerlendirme

Sicill-i Osmani onu şöyle değerlendirir:[2]

Görüş sahibi, tedbirli, cesur ve yiğitti.

Osmanlılar Ansiklopedisi onu “tedbirli bir vezir” olarak görmektedir.


Kaynakça

 1. ^ a b c <Yaşaroğlu, Kamil “Osman Paşa (Topal)” (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.414 ISBN:975-08-0072-9
 2. ^ a b c Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.III s.428 [1]
 3. ^ “Topal Othman Pasha” Encyclopedia of Islam C.X. s.554-556
 4. ^ a b c d e Uzunçarsılı, İsmail Hakkı (1995), Osmanlı Tarihi İV. Cilt 1. Kısım:Karlofça Antlaşmasından XVİİİ. Yüzyılın Sonlarına Kadar Ankara:Türk Tarih Kurumu (5. Baskı) ISBN 975-16-0015-4n s.223-226

Dış bağlantılar

 • Buz, Ayhan (2009) ” Osmanlı Sadrazamları”, İstanbul: Neden Kitap, İŞBN 978-975-254-278-5
 • Danışmend, İsmail Hâmi (1971),Osmanlı Devlet Erkâni, İstanbul: Türkiye Yayınevi.
 • Yasaroğlu, Kamil “Osman Paşa (Topal)” (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.414 İŞBN:975-08-0072-9
 • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları İŞBN:975-333-0383 C.III s.428 [2]
 • “Topal Othman Pasha” Encyclopedia of Islam C.X. s.554-556
Önce gelen:
Kabakulak İbrahim Paşa
Osmanlı Sadrazamı
21 Eylül 1731 – 12 Mart 1732
Sonra gelen:
Hekimoğlu Ali Paşa

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Topal_Osman_Pa%C5%9Fa

1 Comment

Add a Comment
 1. Bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum
  Topal Osman Paşa altı nesil ( Namık Kemal soyu) geriden büyük babam olduğundam benim için son derece önemli bir kaynak olmuştur.
  Sonsuz teşekkürler
  Sevil Etili

 2. Your comment is awaiting moderation.

  You actually revealed it perfectly.
  https://www.lunarciel.com/
  discount pharmaceuticals
  canadian pharmaceuticals online
  canadian discount pharmacy
  canadian drugs

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks! Ample forum posts.

  https://www.visitwaushara.com/
  canadian pharmacies that ship to us
  canadian pharmacies
  pharmacy online mexico
  canadian pharcharmy

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible plenty of beneficial information!
  https://www.lunarciel.com/
  prescription prices comparison
  canadian pharmacies that ship to us
  canadian pharmacy king
  canada drugs online

 5. Your comment is awaiting moderation.

  You said it superbly!
  https://www.visitwaushara.com/
  best price prescription drugs
  trust pharmacy canada
  online canadian pharmacies
  canadian cialis

 6. Your comment is awaiting moderation.

  You suggested this superbly.
  https://www.visitwaushara.com/
  online pharmacy reviews
  canada online pharmacies
  canada online pharmacy
  canadian pharmacies without an rx

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you. Quite a lot of tips!

  https://www.visitwaushara.com/
  canadian pharmacies top best
  canadianpharmacy
  prescription drug
  canadian pharmaceuticals online

 8. Your comment is awaiting moderation.

  You actually stated that very well.
  https://www.visitwaushara.com/
  drug stores near me
  online pharmacies canada
  pharmacy online store
  canadian pharmaceuticals online

 9. Your comment is awaiting moderation.

  You made your point very effectively!.
  https://www.dunamisproductions.com/
  prescription cost
  canadian pharmacies-24h
  canadian pharmacy viagra brand
  canada drug

 10. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, A lot of write ups.

  https://www.waltcoexpress.com/
  drug costs
  canadianpharmacy
  cialis canadian pharmacy
  online pharmacies of canada

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome stuff, Thanks!
  https://www.interlandchemie.com/
  price prescription drugs
  global pharmacy canada
  canadian drugstore
  online pharmacies of canada

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing facts. Kudos!
  https://www.dunamisproductions.com/
  candrugstore com
  canada drugs online
  mail order pharmacies
  canadian pharmacies

 13. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos. Valuable information!
  https://www.visitwaushara.com/
  canadian pharmacy viagra
  canadian pharmacies
  international pharmacies that ship to the usa
  online pharmacies of canada

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Very good info. Thanks!
  https://www.lunarciel.com/
  canadian pharmacy reviews
  canada pharmaceuticals online
  mexican pharmacies online
  north west pharmacy canada

 15. Your comment is awaiting moderation.

  You definitely made the point!
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian pharmacy king
  canadianpharmacy
  top rated online canadian pharmacies
  canadian pharmacies online

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Useful advice. Kudos.
  https://www.waltcoexpress.com/
  canada pharmacies without script
  canada pharmacy
  canada pharmacies online pharmacy
  canada drugs

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Perfectly spoken genuinely. !
  https://www.lunarciel.com/
  canadian online pharmacy
  canadian online pharmacy
  canada pharmacy online no script
  canadianpharmacy

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic content. Many thanks.
  https://www.lunarciel.com/
  top rated canadian pharmacies online
  canadian pharmacy online
  canadian drugs without prescription
  top rated canadian pharmacies online

 19. Your comment is awaiting moderation.

  You actually reported this very well.
  https://www.lunarciel.com/
  overseas pharmacies
  canadian pharmacies online
  prescription prices comparison
  aarp approved canadian online pharmacies

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Useful write ups. Regards!
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadian prescription
  canadian pharmacies
  visit poster’s website
  canadian online pharmacies

 21. Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made your point!
  https://www.visitwaushara.com/
  best non prescription online pharmacies
  canadianpharmacy
  buy prescription drugs online
  canadian online pharmacies

 22. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa quite a lot of good facts.
  https://www.interlandchemie.com/
  approved canadian pharmacies online
  london drugs canada
  best online pharmacies canada
  canadian pharmaceuticals online

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! I like this!
  https://www.visitwaushara.com/
  prescription drugs without doctor approval
  canadian pharmacies-24h
  get prescription online
  global pharmacy canada

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks, Good stuff.
  https://www.lunarciel.com/
  canadadrugs
  canadian pharmacy
  canadian drugs
  online pharmacies of canada

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos, Fantastic stuff!
  https://www.lunarciel.com/
  cheap canadian drugs
  northwest pharmacy
  prescription drug cost
  online pharmacies of canada

 26. Your comment is awaiting moderation.

  Whoa all kinds of helpful tips!
  https://www.visitwaushara.com/
  online canadian pharmacies
  canada online pharmacies
  best online international pharmacies
  top rated canadian pharmacies online

 27. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic forum posts. With thanks!
  https://www.interlandchemie.com/
  canada pharmacy
  canadian pharmacies-24h
  us pharmacy no prior prescription
  north west pharmacy canada

 28. Your comment is awaiting moderation.

  You actually mentioned that wonderfully!
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian drugstore online
  mexican pharmacies shipping to usa
  discount pharmaceuticals
  canada pharmacy

 29. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing material. Many thanks!
  https://www.lunarciel.com/
  canadian prescription
  canadian pharmacy
  international pharmacy
  canada drugs online

 30. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks! A good amount of information.

  https://www.dunamisproductions.com/
  canadian prescriptions
  canadian pharmacies-24h
  online pharmacy reviews
  canadian pharmacies-24h

 31. Your comment is awaiting moderation.

  You have made your point!
  https://www.lunarciel.com/
  best price prescription drugs
  top rated canadian pharmacies online
  pharmacy prices compare
  online pharmacies of canada

 32. Your comment is awaiting moderation.

  Regards, I value this.
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadian pharma companies
  canada online pharmacies
  prescription drugs without prior prescription
  canada online pharmacies

 33. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thanks.
  https://www.waltcoexpress.com/
  drugs from canada
  london drugs canada
  mexican pharmacy online
  canadian online pharmacies

 34. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! Useful information.
  https://www.dunamisproductions.com/
  cheap prescription drugs
  online pharmacies canada
  compare prescription prices
  canadian pharmacy online

 35. Your comment is awaiting moderation.

  You actually said this well.
  https://www.lunarciel.com/
  canadian pharmacy viagra
  canada drugs
  cialis online
  online pharmacies of canada

 36. Your comment is awaiting moderation.

  Fine information. Many thanks!
  https://www.waltcoexpress.com/
  online drugs
  canadian pharmacies that ship to us
  canadian pharmacies
  northwest pharmacy

 37. Your comment is awaiting moderation.

  Regards, Excellent information.
  https://www.waltcoexpress.com/
  international pharmacy
  northwestpharmacy
  online pharmacies canada
  canadian pharmacies that ship to us

 38. Your comment is awaiting moderation.

  You actually said this perfectly!
  https://www.interlandchemie.com/
  mail order pharmacy
  trust pharmacy canada
  pharmacy online mexico
  northwest pharmacy

 39. Your comment is awaiting moderation.

  You actually said it effectively!
  https://www.lunarciel.com/
  drug costs
  canada drugs
  top rated canadian pharmacies online
  online pharmacies of canada

 40. Your comment is awaiting moderation.

  You mentioned it really well.
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadapharmacy
  canadian pharmacies online
  pharmacy drug store
  canadian drugs

 41. Your comment is awaiting moderation.

  You actually mentioned that really well!
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadian mail order pharmacies
  canada pharmaceuticals online
  trusted overseas pharmacies
  canadian pharmacies without an rx

 42. Your comment is awaiting moderation.

  Truly lots of beneficial facts.
  https://www.waltcoexpress.com/
  prescription cost
  mexican pharmacies shipping to usa
  approved canadian pharmacies online
  canadianpharmacy

 43. Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made the point.
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian pharmacy meds
  canadian pharmacies
  canada online pharmacies
  canadianpharmacy

 44. Your comment is awaiting moderation.

  You suggested it very well!
  https://www.waltcoexpress.com/
  prescription drugs without doctor approval
  northwestpharmacy
  prescription drugs canada
  london drugs canada

 45. Your comment is awaiting moderation.

  You have made your position pretty clearly!.
  https://www.waltcoexpress.com/
  mexican pharmacies online
  canada pharmaceuticals online
  canadian pharmacies shipping to usa
  canadian pharmacy online

 46. Your comment is awaiting moderation.

  Really lots of very good information.
  https://www.waltcoexpress.com/
  drug price
  canadian pharmacies-24h
  pain meds online without doctor prescription
  global pharmacy canada

 47. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Kudos!
  https://www.dunamisproductions.com/
  prescription cost
  canada drugs
  canadian pharmacies without prescriptions
  canadian pharmaceuticals online

 48. Your comment is awaiting moderation.

  Tips effectively applied.!
  https://www.lunarciel.com/
  canadian pharmacy no prescription
  canada pharmaceuticals online
  pharmacy canada
  canadian pharmacy online

 49. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, I value this!
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadian family pharmacy
  north west pharmacy canada
  drug price
  canadian online pharmacy

 50. Your comment is awaiting moderation.

 51. Your comment is awaiting moderation.

  Very good advice. Appreciate it!
  https://www.lunarciel.com/
  canadian pharmacy viagra
  northwestpharmacy
  legitimate online pharmacies
  trust pharmacy canada

 52. Your comment is awaiting moderation.

  You said this really well!
  https://www.visitwaushara.com/
  canadian online pharmacies prescription drugs
  online pharmacies canada
  canadian viagra
  canadian pharmacies-24h

 53. Your comment is awaiting moderation.

  You actually reported this really well.
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian pharmacies online
  canadian cialis
  global pharmacy canada
  canadian drugs

 54. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thanks a lot!
  https://www.lunarciel.com/
  prescription drugs canada
  london drugs canada
  best online international pharmacies
  northwest pharmacy

 55. Your comment is awaiting moderation.

  Truly quite a lot of fantastic advice!
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian pharmacy 365
  canadian pharmacies online
  prescription drug assistance
  canadian online pharmacies

 56. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks! I appreciate this!
  https://www.visitwaushara.com/
  pharmacy online mexico
  canada pharmaceutical online ordering
  get prescription online
  canada drugs

 57. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely expressed! .
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadadrugs.com pharmacy
  global pharmacy canada
  online canadian pharmacies
  canadian online pharmacies

 58. Your comment is awaiting moderation.

  You actually suggested that really well!
  https://www.waltcoexpress.com/
  cheap prescription drugs
  canadian pharmacy online
  walmart pharmacy price check
  north west pharmacy canada

 59. Your comment is awaiting moderation.

  Valuable stuff. Regards.
  https://www.lunarciel.com/
  canada drug pharmacy
  canada pharmacy online
  cheap prescription drugs online
  aarp approved canadian online pharmacies

 60. Your comment is awaiting moderation.

  Regards. Very good stuff!
  https://www.lunarciel.com/
  legitimate online pharmacies
  northwest pharmacy
  pharmacy cost comparison
  global pharmacy canada

 61. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos, Great stuff!
  https://www.lunarciel.com/
  canadian rx pharmacy online
  aarp approved canadian online pharmacies
  online discount pharmacy
  canada online pharmacies

 62. Your comment is awaiting moderation.

  Fine posts. Many thanks.
  https://www.lunarciel.com/
  prescription drug cost
  canadian pharcharmy
  best canadian online pharmacy
  canada drugs online

 63. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot. Ample forum posts!

  https://www.waltcoexpress.com/
  online canadian pharcharmy
  aarp approved canadian online pharmacies
  canadian online pharmacy reviews
  canadian pharmaceuticals online

 64. Your comment is awaiting moderation.

  You actually said this terrifically!
  http://canadianpharmacyntx.com/
  walgreens pharmacy
  canada drugs
  discount pharmacy
  canada pharmacy

 65. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks! Lots of forum posts!

  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  prescription drug
  northwest pharmacy
  mail order pharmacies
  global pharmacy canada

 66. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing a good deal of amazing material.
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  board of pharmacy
  global pharmacy canada
  canada pharmacies
  aarp approved canadian online pharmacies

 67. Your comment is awaiting moderation.

  You actually explained that terrifically!
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  legitimate canadian mail order pharmacies
  northwest pharmacy
  prescription pricing
  canada online pharmacies

 68. Your comment is awaiting moderation.

  Appreciate it, A good amount of content!

  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  online pharmacy no prescription
  canadian pharmacies
  canadian pharmacy
  canada pharmacy

 69. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible lots of useful knowledge.
  https://nicktambone.com/
  no prescription online pharmacy
  canada drug
  canadapharmacyonline.com
  canadian pharmacy online

 70. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible loads of amazing tips.
  http://talahicc.com/
  buy prescription drugs online
  canada drugs
  best canadian mail order pharmacies
  canada drugs online

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir