Topal Osman Paşa

Topal Osman Paşa, (d. 1663? Mora – ö. 1733, Kerkük), I. Mahmut saltanatında 21 Eylül 1731 – 12 Mart 1732 tarihleri arasında altı ay iki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.


Hayatı

Mora‘da yerleşik bir Türk ailesindendir. Babasi Konya asıllı ama Mora’ya yerleşmiş olan Bekir Ağa’dır.[1]İstanbul‘a gelince sarayda koz bekçileri ocağına kaydedilmiş bir süre hizmet verdikten sonra pandolbaşı olarak saray bahçelerinde görev yapmıştır. [2] 21 yaşında padişah emriyle denizden Mısır‘a gitmekkte iken Mısır sahili açıklarinda bir İspanyolkorsan gemisi tarafından esir edilerek Malta‘ya götürülmüştür. Bu arada bacağıgndan yaralanmış hayatinin sonuna kadar kötürüm kalmis ve lakabi “topal” olmuştur. Fidyesi ödendikten sonra, Malta liman komutani bir Fransiz’in himmetiyle, bir Fransız gemisiyle Dimyat‘a götürülüp serbest bırakılmıştir [3]

1711’de Prut Savaşı‘ne katılmıştır. 1714’de Mora‘da Martalosbaşılık yapmış; 1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı‘nda Mora’nın Venediklilerden geri alınması savaşında başarılı hizmet görmüştür. Mora seferinde Korent şehirine yapılan taarruzu yönetmiştir. 1715’te beylerbeyi olarak Turhala mutasarrıflığına; 1716’da Mora Seraskerliğine tayin oldu. Avusturya ve Venedik ile devam eden savaşta bir Venedik fırkateynini mürettebatıyla esir aldığı için Preveze ve Dubnice tarafları da idaresine verildi. 1718’de İnebahtı muhafızlığına getirildi. 1718 Pasarofça Antlaşması’ndan sonra Mart 1718 Bosna Valisi, ardından İnebahtı Muhafızlığı , 1721’de Rumeli Valisi, Ağustos/Eylül 1727’de tekrar Bosna valisi; Ocak-Şubat 1728’de Vıdın valisi yapıldı.[2] 1731’e kadar Arnavutluk ve Selanik‘i kaza kaza gezerek eşkıya teftişi de yaptı.

21 Eylül 1731‘de İstanbul‘a gelerek mühr-i humayunu teslim aldı. 5 ay gibi kısa bir süre sadrazamlık yaptı. Bu sadrazamlık sırasında 1730-1732 Osmanlı-İran Savaşı‘nda Osmanlı ordusu üstünlük kazanmaya başladı. Ocak 1732’de Safeviye saltanatından Tahmasp Şah’ın idaresinde bulunan İran’la Ahmet Paşa Antlaşması imzalandı.

Sadâretinde narh hususunda gayetle dikkat etmiştir.

Aynı dönemde Fransız asıllı Comte de Bonneval Ahmet adını alarak din değiştirmiş ve İstanbul’a getirtilerek surat topçusu, humbaracı ocağının reformuma görevlendirilmiştir. 12 Mart 1732’de Topal Osman Paşa yaklaşık 68 yaşında iken ihtiyarlığı ve halsizliğinden dolayı istifa etti.[1]

O yıl Trabzon Valiliği’ne atandı. Ocak 1732 Ahmet Paşa Antlaşması ne Osmanlıları ne de İranlıları memnun etmemişti. 1733’te İran’da Tahmasp’in Safaviye saltanatını temin etmiş olan “Tahmasp Kulu Han” yani Nadi Han bu antlaşmadan hoşlanmamıştı. Afganlarla yaptığı savaştan İsfahan‘a geri dönüp Şah Tahmasp’i İran tahtından indirip İran’da iktidarı tamamen ele geçirdi. Nadir Han Osmanlı Bağdat valisi olan Ahmet Paşa’ya bir mektupla Ahmet Paşa Antlaşması‘nı kabul etmediğini ve Osmanlı-İran savaşının devam ettiğini bildirdi. Osmanlı Devleti hemen harekete geçti ve 1735-1736 Osmanlı-İran Savaşı başladı. [4]

Nadir Han Kerkük üzerinden Bağdad’a yürümeye başladı ve 100.000 kişilik bir ordu ile Bağdad önüne geldi. Irak cephesi seraskeri olan Bağdad valisi Ahmed Paşa idi ve Bağdad ‘da kuşatma altında kalınca bu cephe serdarlığını yapamaz oldu. Bunun için Osmanlı Bağdad kuşatmasını kırmak için 1735’de Erzurum Valisi olan Topal Osman Paşa Tiflismuhafızı tayin edildi ve İran seraskeri yapıldı. Topal Osman Paşa 100.000 kişilik bir Osmanlı ordusuyla güneye inip Kerkük’ü geçip Samerar adlı bir mevkide İran ordusuna yaklaştı. Nadir Han Bağdad etrafında 12.000 kişilik bir birlik bırakarak 70.000 kadar büyük bir ordu ile Topal Osman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunu karşılamaya koyuldu. 20 Temmuz 1633’de Bağdad’a yürüyüşle 12 saat uzaklıkta Docum (Düleyicik) mevkinde iki ordu “Docum Muharebesi”‘ne girişti. 9 saat süren bir savaştan sonra Topal Osman Paşa ve Osmanlı ordusu galip geldi. İranlı Nadir Han yaralı olarak kaçmayı başardı. Osmanlı ordusu büyük miktarda İran savaş levazimatı eline geçirdi. Bağdad’ı 6-7 ay kuşatan İran birlikleri de çekilmeye zorlandılar ve de Bağdad kuşatmadan kurtarıldı. [4]

Bağdad’ın kurtarılmasından sonra Ahmed Paşa İran seraskerliğini kabul etmedi. Topal Osman Paşa İran seraskeri ve Ahned Paşa’da Bağdad valisi kaldı. Topal Osman Paşa hasta idi seraskerlikten affını istedi. Kasım sonunda Sultan I. Mahmud onu takdir eden fermanlarr yollayarak seraskerlikte devam etmesini sağladı.[4]

Nadir Han “Docum Muharebesi”‘nde mağlup olmuş; büyük zayiat vermiş ve Hamedan’a çekilmişti. Fakat savaşdan vazgeçmemişti. Önce Musul tarsfina bir taaruz yoklaması yaptı. Sonra güya barış müzakereleri için haberler gönderdi. Ama yeni bir hücuma hazırlığa devam etti. [4]

Osmanlı ordusu ilkbaharda yeniden toplanmak üzere terhisler yapmış zayıf ve dağınık halde Kerkük önlerinde bir ordugahta bulunmakta idi. Nadir Han bunu fırsat bilerek Kerkük önünde dağınık halde kampta bulunan Osmanlı ordusuna bir baskın taaruza geçti. Kasım 1733’de yapılan “Kerkük Muharebesi”‘nde Osmanlı güçleri bozuldu. Osmanlı İran seraskeri bu muharebede savaşarak şehit oldu. [4]

Onu öldüren İranlı Allahyar Beig Geraylı adlı komutan paşanın başını kesip Nadir Şah’a sundu. Cenazesi Kerkük’te bulunan İmam Kasım Camii mezarlığındaki türbesinde gömülüdür.[1]


Eserleri

Kaynaklarda Topal Osman Paşa’nın Mora‘da Tripoliçe şehrinde çarşı içinde bir camii yaptırdığını bildirirler.


Değerlendirme

Sicill-i Osmani onu şöyle değerlendirir:[2]

Görüş sahibi, tedbirli, cesur ve yiğitti.

Osmanlılar Ansiklopedisi onu “tedbirli bir vezir” olarak görmektedir.


Kaynakça

 1. ^ a b c <Yaşaroğlu, Kamil “Osman Paşa (Topal)” (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.414 ISBN:975-08-0072-9
 2. ^ a b c Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.III s.428 [1]
 3. ^ “Topal Othman Pasha” Encyclopedia of Islam C.X. s.554-556
 4. ^ a b c d e Uzunçarsılı, İsmail Hakkı (1995), Osmanlı Tarihi İV. Cilt 1. Kısım:Karlofça Antlaşmasından XVİİİ. Yüzyılın Sonlarına Kadar Ankara:Türk Tarih Kurumu (5. Baskı) ISBN 975-16-0015-4n s.223-226

Dış bağlantılar

 • Buz, Ayhan (2009) ” Osmanlı Sadrazamları”, İstanbul: Neden Kitap, İŞBN 978-975-254-278-5
 • Danışmend, İsmail Hâmi (1971),Osmanlı Devlet Erkâni, İstanbul: Türkiye Yayınevi.
 • Yasaroğlu, Kamil “Osman Paşa (Topal)” (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.414 İŞBN:975-08-0072-9
 • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları İŞBN:975-333-0383 C.III s.428 [2]
 • “Topal Othman Pasha” Encyclopedia of Islam C.X. s.554-556
Önce gelen:
Kabakulak İbrahim Paşa
Osmanlı Sadrazamı
21 Eylül 1731 – 12 Mart 1732
Sonra gelen:
Hekimoğlu Ali Paşa

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Topal_Osman_Pa%C5%9Fa

1 Comment

Add a Comment
 1. Bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum
  Topal Osman Paşa altı nesil ( Namık Kemal soyu) geriden büyük babam olduğundam benim için son derece önemli bir kaynak olmuştur.
  Sonsuz teşekkürler
  Sevil Etili

 2. Your comment is awaiting moderation.

  You reported this really well.
  http://cialismsnntx.com/
  cialis free trial printable coupon
  buy cialis online
  zydena vs cialis
  cialis online

 3. Your comment is awaiting moderation.

  You have made your point very nicely!!
  http://cialisttk.com/
  cialis 5mg turkiye
  generic cialis
  cialis precio mexico mercado libre
  generic cialis

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks. Numerous postings!

  http://cialismsnrx.com/
  testosterone basso e cialis
  cialis online
  viagra or cialis which is best
  cialis 20 mg

 5. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Thanks!
  https://www.cialismim.com/
  what is better levitra or cialis
  cialis generic
  can i take cialis with coffee
  buy cialis online

 6. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible many of useful advice.
  http://cialismsnntx.com/
  quanto cialis assumere
  cialis 20mg
  how much is daily cialis
  buy cialis online

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you. I appreciate it.
  http://cialismsnntx.com/
  is viagra 100mg better than cialis 20mg
  cialis 20mg
  cialis dosering
  buy cialis online

 8. Your comment is awaiting moderation.

  You actually suggested it exceptionally well!
  http://cialisttk.com/
  half life of cialis 5mg
  cialis 20mg
  cialis priapisme
  cialis without a doctor prescription

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Regards! I like this.
  https://www.cialisfidel.com/
  cost comparison cialis levitra viagra
  cialis generic
  alguien a comprado cialis por internet
  buy cialis online

 10. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! A good amount of knowledge!

  https://www.cialismim.com/
  cialis em londrina
  generic cialis
  over the counter alternative to cialis
  cialis 20mg

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Position clearly applied..
  http://cialismsnntx.com/
  cialis konya
  cheap cialis
  acheter cialis en ligne avis
  cialis generic

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Excellent posts. Thank you.
  http://cialispego.com/
  cialis vs viagra bph
  cheap cialis
  ed cialis not working
  cialis online

 13. Your comment is awaiting moderation.

  Great content. Many thanks!
  http://cialispego.com/
  como funciona el medicamento cialis
  cialis 20 mg
  viagra zusammen mit cialis
  generic cialis

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible many of very good data!
  http://cialispego.com/
  cialis eli lilly coupon
  cialis without a doctor prescription
  in welchen ländern kann man cialis rezeptfrei kaufen
  buy cialis online

 15. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks, Numerous tips!

  https://www.cialisfidel.com/
  cialis tablete forum
  cialis 20 mg
  prednisone cialis
  cialis 20mg

 16. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks, A good amount of info.

  http://cialismsnrx.com/
  viagra cialis levitra comparison
  cheap cialis
  cialis at asda
  cialis generic

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Superb forum posts. Thank you!
  http://cialisttk.com/
  cialis uludag sozluk
  generic cialis
  cialis headache treatment
  buy cialis online

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing lots of awesome tips!
  http://cialisttk.com/
  cialis ipb
  buy cialis online
  tadalis cialis
  cialis generic

 19. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely put! !
  http://cialispego.com/
  effetti collaterali cialis lilly
  cialis 20 mg
  maximale werking cialis
  cialis 20mg

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Excellent information. Thanks a lot.
  https://www.cialismim.com/
  benicar with cialis
  generic cialis
  cialis varje dag
  cialis generic

 21. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful forum posts. Thank you.
  http://cialisttk.com/
  does cialis cause low sperm count
  cialis without a doctor prescription
  what does cialis do yahoo answers
  buy cialis online

 22. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible loads of good info.
  http://cialispego.com/
  cialis w egipcie
  cialis generic
  comparatif viagra cialis
  cheap cialis

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Regards, Wonderful stuff!
  http://cialismsnntx.com/
  can i take levitra after taking cialis
  cialis generic
  can cialis help delayed ejaculation
  cialis 20mg

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot! I like it!
  http://cialispego.com/
  difference entre levitra cialis et viagra
  cialis online
  bahaya obat kuat cialis
  cialis generic

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Valuable forum posts. Thanks a lot!
  https://www.cialisfidel.com/
  cialis lipitor combination
  buy cialis online
  cialis 5 mg pills
  cialis without a doctor prescription

 26. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, Plenty of data.

  http://cialismsnntx.com/
  prezzo del cialis da 5 mg
  cialis online
  cialis side effects ear ringing
  cialis 20mg

 27. Your comment is awaiting moderation.

  Great tips. Thanks.
  http://cialismsnrx.com/
  cialis high cholesterol
  cialis generic
  cialis 5 mg para que se utiliza
  generic cialis

 28. Your comment is awaiting moderation.

  Very good forum posts. Regards.
  http://cialismsnrx.com/
  preis cialis Г¶sterreich
  cialis 20mg
  dove comprare cialis in contrassegno
  cialis 20mg

 29. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Appreciate it.
  http://cialispego.com/
  cialis dosierung erfahrungen
  cialis generic
  preço cialis infarmed
  buy cialis online

 30. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers. Quite a lot of material!

  http://cialispego.com/
  is tadalafil a generic cialis
  cialis without a doctor prescription
  cialis generico 20 mg opiniones
  cialis without a doctor prescription

 31. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks, I appreciate this!
  http://cialisttk.com/
  cialis 20 mg comprimГ© pelliculГ© boГ®te 8 prix
  generic cialis
  what is herbal cialis
  generic cialis

 32. Your comment is awaiting moderation.

  Really lots of excellent info!
  http://cialisttk.com/
  does cialis treat high blood pressure
  cheap cialis
  cialis forum hrvatska
  cialis without a doctor prescription

 33. Your comment is awaiting moderation.

  Fine write ups. Thank you.
  http://cialismsnrx.com/
  cialis duration action
  generic cialis
  cialis cause headache
  cialis generic

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir