Topal Osman Paşa

Topal Osman Paşa, (d. 1663? Mora – ö. 1733, Kerkük), I. Mahmut saltanatında 21 Eylül 1731 – 12 Mart 1732 tarihleri arasında altı ay iki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.


Hayatı

Mora‘da yerleşik bir Türk ailesindendir. Babasi Konya asıllı ama Mora’ya yerleşmiş olan Bekir Ağa’dır.[1]İstanbul‘a gelince sarayda koz bekçileri ocağına kaydedilmiş bir süre hizmet verdikten sonra pandolbaşı olarak saray bahçelerinde görev yapmıştır. [2] 21 yaşında padişah emriyle denizden Mısır‘a gitmekkte iken Mısır sahili açıklarinda bir İspanyolkorsan gemisi tarafından esir edilerek Malta‘ya götürülmüştür. Bu arada bacağıgndan yaralanmış hayatinin sonuna kadar kötürüm kalmis ve lakabi “topal” olmuştur. Fidyesi ödendikten sonra, Malta liman komutani bir Fransiz’in himmetiyle, bir Fransız gemisiyle Dimyat‘a götürülüp serbest bırakılmıştir [3]

1711’de Prut Savaşı‘ne katılmıştır. 1714’de Mora‘da Martalosbaşılık yapmış; 1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı‘nda Mora’nın Venediklilerden geri alınması savaşında başarılı hizmet görmüştür. Mora seferinde Korent şehirine yapılan taarruzu yönetmiştir. 1715’te beylerbeyi olarak Turhala mutasarrıflığına; 1716’da Mora Seraskerliğine tayin oldu. Avusturya ve Venedik ile devam eden savaşta bir Venedik fırkateynini mürettebatıyla esir aldığı için Preveze ve Dubnice tarafları da idaresine verildi. 1718’de İnebahtı muhafızlığına getirildi. 1718 Pasarofça Antlaşması’ndan sonra Mart 1718 Bosna Valisi, ardından İnebahtı Muhafızlığı , 1721’de Rumeli Valisi, Ağustos/Eylül 1727’de tekrar Bosna valisi; Ocak-Şubat 1728’de Vıdın valisi yapıldı.[2] 1731’e kadar Arnavutluk ve Selanik‘i kaza kaza gezerek eşkıya teftişi de yaptı.

21 Eylül 1731‘de İstanbul‘a gelerek mühr-i humayunu teslim aldı. 5 ay gibi kısa bir süre sadrazamlık yaptı. Bu sadrazamlık sırasında 1730-1732 Osmanlı-İran Savaşı‘nda Osmanlı ordusu üstünlük kazanmaya başladı. Ocak 1732’de Safeviye saltanatından Tahmasp Şah’ın idaresinde bulunan İran’la Ahmet Paşa Antlaşması imzalandı.

Sadâretinde narh hususunda gayetle dikkat etmiştir.

Aynı dönemde Fransız asıllı Comte de Bonneval Ahmet adını alarak din değiştirmiş ve İstanbul’a getirtilerek surat topçusu, humbaracı ocağının reformuma görevlendirilmiştir. 12 Mart 1732’de Topal Osman Paşa yaklaşık 68 yaşında iken ihtiyarlığı ve halsizliğinden dolayı istifa etti.[1]

O yıl Trabzon Valiliği’ne atandı. Ocak 1732 Ahmet Paşa Antlaşması ne Osmanlıları ne de İranlıları memnun etmemişti. 1733’te İran’da Tahmasp’in Safaviye saltanatını temin etmiş olan “Tahmasp Kulu Han” yani Nadi Han bu antlaşmadan hoşlanmamıştı. Afganlarla yaptığı savaştan İsfahan‘a geri dönüp Şah Tahmasp’i İran tahtından indirip İran’da iktidarı tamamen ele geçirdi. Nadir Han Osmanlı Bağdat valisi olan Ahmet Paşa’ya bir mektupla Ahmet Paşa Antlaşması‘nı kabul etmediğini ve Osmanlı-İran savaşının devam ettiğini bildirdi. Osmanlı Devleti hemen harekete geçti ve 1735-1736 Osmanlı-İran Savaşı başladı. [4]

Nadir Han Kerkük üzerinden Bağdad’a yürümeye başladı ve 100.000 kişilik bir ordu ile Bağdad önüne geldi. Irak cephesi seraskeri olan Bağdad valisi Ahmed Paşa idi ve Bağdad ‘da kuşatma altında kalınca bu cephe serdarlığını yapamaz oldu. Bunun için Osmanlı Bağdad kuşatmasını kırmak için 1735’de Erzurum Valisi olan Topal Osman Paşa Tiflismuhafızı tayin edildi ve İran seraskeri yapıldı. Topal Osman Paşa 100.000 kişilik bir Osmanlı ordusuyla güneye inip Kerkük’ü geçip Samerar adlı bir mevkide İran ordusuna yaklaştı. Nadir Han Bağdad etrafında 12.000 kişilik bir birlik bırakarak 70.000 kadar büyük bir ordu ile Topal Osman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunu karşılamaya koyuldu. 20 Temmuz 1633’de Bağdad’a yürüyüşle 12 saat uzaklıkta Docum (Düleyicik) mevkinde iki ordu “Docum Muharebesi”‘ne girişti. 9 saat süren bir savaştan sonra Topal Osman Paşa ve Osmanlı ordusu galip geldi. İranlı Nadir Han yaralı olarak kaçmayı başardı. Osmanlı ordusu büyük miktarda İran savaş levazimatı eline geçirdi. Bağdad’ı 6-7 ay kuşatan İran birlikleri de çekilmeye zorlandılar ve de Bağdad kuşatmadan kurtarıldı. [4]

Bağdad’ın kurtarılmasından sonra Ahmed Paşa İran seraskerliğini kabul etmedi. Topal Osman Paşa İran seraskeri ve Ahned Paşa’da Bağdad valisi kaldı. Topal Osman Paşa hasta idi seraskerlikten affını istedi. Kasım sonunda Sultan I. Mahmud onu takdir eden fermanlarr yollayarak seraskerlikte devam etmesini sağladı.[4]

Nadir Han “Docum Muharebesi”‘nde mağlup olmuş; büyük zayiat vermiş ve Hamedan’a çekilmişti. Fakat savaşdan vazgeçmemişti. Önce Musul tarsfina bir taaruz yoklaması yaptı. Sonra güya barış müzakereleri için haberler gönderdi. Ama yeni bir hücuma hazırlığa devam etti. [4]

Osmanlı ordusu ilkbaharda yeniden toplanmak üzere terhisler yapmış zayıf ve dağınık halde Kerkük önlerinde bir ordugahta bulunmakta idi. Nadir Han bunu fırsat bilerek Kerkük önünde dağınık halde kampta bulunan Osmanlı ordusuna bir baskın taaruza geçti. Kasım 1733’de yapılan “Kerkük Muharebesi”‘nde Osmanlı güçleri bozuldu. Osmanlı İran seraskeri bu muharebede savaşarak şehit oldu. [4]

Onu öldüren İranlı Allahyar Beig Geraylı adlı komutan paşanın başını kesip Nadir Şah’a sundu. Cenazesi Kerkük’te bulunan İmam Kasım Camii mezarlığındaki türbesinde gömülüdür.[1]


Eserleri

Kaynaklarda Topal Osman Paşa’nın Mora‘da Tripoliçe şehrinde çarşı içinde bir camii yaptırdığını bildirirler.


Değerlendirme

Sicill-i Osmani onu şöyle değerlendirir:[2]

Görüş sahibi, tedbirli, cesur ve yiğitti.

Osmanlılar Ansiklopedisi onu “tedbirli bir vezir” olarak görmektedir.


Kaynakça

 1. ^ a b c <Yaşaroğlu, Kamil “Osman Paşa (Topal)” (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.414 ISBN:975-08-0072-9
 2. ^ a b c Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.III s.428 [1]
 3. ^ “Topal Othman Pasha” Encyclopedia of Islam C.X. s.554-556
 4. ^ a b c d e Uzunçarsılı, İsmail Hakkı (1995), Osmanlı Tarihi İV. Cilt 1. Kısım:Karlofça Antlaşmasından XVİİİ. Yüzyılın Sonlarına Kadar Ankara:Türk Tarih Kurumu (5. Baskı) ISBN 975-16-0015-4n s.223-226

Dış bağlantılar

 • Buz, Ayhan (2009) ” Osmanlı Sadrazamları”, İstanbul: Neden Kitap, İŞBN 978-975-254-278-5
 • Danışmend, İsmail Hâmi (1971),Osmanlı Devlet Erkâni, İstanbul: Türkiye Yayınevi.
 • Yasaroğlu, Kamil “Osman Paşa (Topal)” (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.414 İŞBN:975-08-0072-9
 • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları İŞBN:975-333-0383 C.III s.428 [2]
 • “Topal Othman Pasha” Encyclopedia of Islam C.X. s.554-556
Önce gelen:
Kabakulak İbrahim Paşa
Osmanlı Sadrazamı
21 Eylül 1731 – 12 Mart 1732
Sonra gelen:
Hekimoğlu Ali Paşa

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Topal_Osman_Pa%C5%9Fa

1 Comment

Add a Comment
 1. Bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum
  Topal Osman Paşa altı nesil ( Namık Kemal soyu) geriden büyük babam olduğundam benim için son derece önemli bir kaynak olmuştur.
  Sonsuz teşekkürler
  Sevil Etili

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Superb content. Thanks a lot!
  https://www.lunarciel.com/
  rx pharmacy
  canada pharmaceutical online ordering
  the canadian pharmacy
  canada drug

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! I appreciate it.
  https://www.waltcoexpress.com/
  northwest pharmacy
  canada drug
  pain meds online without doctor prescription
  canadian pharmacies online

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Wow quite a lot of helpful facts.
  https://www.visitwaushara.com/
  web medical information
  global pharmacy canada
  no prescription online pharmacy
  canadian pharcharmy

 5. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely expressed really! .
  https://www.waltcoexpress.com/
  approved canadian pharmacies online
  trust pharmacy canada
  canadian viagra
  canada pharmaceuticals online

 6. Your comment is awaiting moderation.

  Useful data. Thank you.
  https://www.lunarciel.com/
  pharmacy price compare
  canada drug
  online canadian discount pharmacy
  northwestpharmacy

 7. Your comment is awaiting moderation.

  You said this wonderfully.
  https://www.lunarciel.com/
  canada pharmacy no prescription
  canada pharmacy
  canadian meds
  trust pharmacy canada

 8. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Kudos!
  https://www.visitwaushara.com/
  canadian mail order pharmacies
  canadian pharmacies that ship to us
  rx price comparison
  aarp approved canadian online pharmacies

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos, Great information.
  https://www.waltcoexpress.com/
  online pharmacy without a prescription
  canadian pharmacy
  canada pharmacy no prescription
  mexican pharmacies shipping to usa

 10. Your comment is awaiting moderation.

  Very good advice. Thanks!
  https://www.dunamisproductions.com/
  online pharmacies canada
  canadian pharmacy online
  canadian drug store
  canadianpharmacy

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Useful information. Regards!
  https://www.dunamisproductions.com/
  highest rated canadian pharmacies
  canada pharmacy online
  drug price
  canada drugs

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Good tips. Thank you.
  https://www.interlandchemie.com/
  prescription price comparison
  canada pharmacy
  online pharmacy reviews
  canadian online pharmacies

 13. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks! An abundance of information!

  https://www.interlandchemie.com/
  drugs for sale
  aarp approved canadian online pharmacies
  online pharmacies no prescription
  canada online pharmacies

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Very good postings, Many thanks.
  https://www.waltcoexpress.com/
  canada pharmacy online orders
  canada drugs
  pharmacies near me
  canada online pharmacies

 15. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Regards.
  https://www.interlandchemie.com/
  canada online pharmacy
  aarp approved canadian online pharmacies
  drugs online
  canadian pharmacy

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Awesome material, Appreciate it!
  https://www.waltcoexpress.com/
  price prescription drugs
  canadian cialis
  canadian prescriptions
  canadian pharcharmy

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. With thanks.
  https://www.visitwaushara.com/
  canadian pharmacy online
  aarp approved canadian online pharmacies
  canadian pharma companies
  canadian pharmacy online

 18. Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made your position extremely clearly.!
  https://www.visitwaushara.com/
  pharmacy tech
  canadian cialis
  canadian pharmacy no prescription needed
  canada online pharmacies

 19. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Appreciate it.
  https://www.dunamisproductions.com/
  drugs online
  canadian pharmacies without an rx
  canadian pharmacies that are legit
  northwest pharmacy

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Useful info. Thanks a lot!
  https://www.lunarciel.com/
  drug prices comparison
  trust pharmacy canada
  board of pharmacy
  canada pharmacy online

 21. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers! Ample content.

  https://www.visitwaushara.com/
  canadian drugstore online
  canada pharmaceutical online ordering
  legitimate canadian mail order pharmacies
  canadian cialis

 22. Your comment is awaiting moderation.

  You actually reported this very well!
  https://www.dunamisproductions.com/
  drug prices comparison
  canadian cialis
  online drugstore
  canadian pharmacy online

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you! Ample information!

  https://www.waltcoexpress.com/
  pharmacies in canada
  canada pharmacy
  buy prescription drugs canada
  online pharmacies canada

 24. Your comment is awaiting moderation.

  You made the point.
  https://www.waltcoexpress.com/
  international pharmacies that ship to the usa
  online pharmacies of canada
  drugs for sale
  canadian pharmaceuticals online

 25. Your comment is awaiting moderation.

  You actually stated it fantastically!
  https://www.waltcoexpress.com/
  my canadian pharmacy
  canadian pharmacy
  pharmacy prescription
  aarp approved canadian online pharmacies

 26. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing many of helpful advice!
  https://www.dunamisproductions.com/
  rx price comparison
  canada pharmacy online
  discount pharmacy
  canadianpharmacy

 27. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos. Helpful information.
  https://www.visitwaushara.com/
  canada drugs
  canadian pharmacy online
  online canadian discount pharmacy
  canadian cialis

 28. Your comment is awaiting moderation.

  You said this effectively!
  https://www.lunarciel.com/
  pharmacy near me
  canadian drugs
  canadian prescription
  canada drugs

 29. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing information, Cheers!
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian pharmacy without prescription
  canada drugs
  prescription cost comparison
  canadian pharmacy

 30. Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely expressed. !
  https://www.lunarciel.com/
  prescription pricing
  aarp approved canadian online pharmacies
  canada pharmacies online
  aarp approved canadian online pharmacies

 31. Your comment is awaiting moderation.

  Wow a lot of very good tips.
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian drugstore reviews
  canadian pharmacy online
  online canadian pharcharmy
  canadian pharmacies online

 32. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, Very good stuff!
  https://www.interlandchemie.com/
  candrugstore com
  canadian pharcharmy
  northwest pharmacy canada
  online pharmacies canada

 33. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, I value this.
  https://www.waltcoexpress.com/
  drugstore online
  canadian online pharmacy
  online pharmacy reviews
  canadian pharmacies that ship to us

 34. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful material. Regards!
  https://www.lunarciel.com/
  buy prescription drugs online
  canada pharmaceutical online ordering
  mexican pharmacies online
  canadian pharmacies that ship to us

 35. Your comment is awaiting moderation.

  You expressed this terrifically.
  https://www.lunarciel.com/
  rx pharmacy
  north west pharmacy canada
  pharmacy online mexico
  canada pharmacy

 36. Your comment is awaiting moderation.

  Cheers, Loads of facts.

  https://www.dunamisproductions.com/
  canadapharmacyonline com
  canada drug
  buy cialis
  canada online pharmacies

 37. Your comment is awaiting moderation.

  Amazing lots of superb info!
  https://www.interlandchemie.com/
  rx pharmacy
  canadian online pharmacies
  buying prescription drugs canada
  trust pharmacy canada

 38. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks! Numerous posts!

  https://www.lunarciel.com/
  trust pharmacy canada
  canadian online pharmacy
  global pharmacy canada
  canadian pharmacies

 39. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Appreciate it!
  https://www.interlandchemie.com/
  canada drugs online
  canadian pharmaceuticals online
  king pharmacy
  london drugs canada

 40. Your comment is awaiting moderation.

  Very good knowledge. Cheers.
  https://www.visitwaushara.com/
  canadian pharmacies online
  london drugs canada
  24 hour pharmacy
  canada pharmaceutical online ordering

 41. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks. Ample tips!

  https://www.visitwaushara.com/
  drug prices comparison
  canadian pharmacies
  reputable canadian mail order pharmacies
  online pharmacies of canada

 42. Your comment is awaiting moderation.

  You actually reported it superbly!
  https://www.waltcoexpress.com/
  pharmacy drug store
  canada pharmacy online
  buying drugs canada
  canada online pharmacies

 43. Your comment is awaiting moderation.

  You made the point.
  https://www.waltcoexpress.com/
  candrugstore com
  canadian pharmacies without an rx
  prescription cost
  canadian pharmacy

 44. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thanks a lot.
  https://www.visitwaushara.com/
  rx online
  canada drugs
  canadian prescription drugs
  canadian viagra

 45. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos, Numerous information!

  https://www.lunarciel.com/
  canada drugs
  online pharmacies canada
  mexican pharmacies
  canadian pharmacy online

 46. Your comment is awaiting moderation.

  Valuable content. Kudos.
  https://www.dunamisproductions.com/
  cheap prescription drugs
  canadian pharmacies online
  best online pharmacy stores
  north west pharmacy canada

 47. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible a good deal of excellent advice.
  https://www.visitwaushara.com/
  discount drugs online pharmacy
  northwest pharmacy
  canadapharmacyonline com
  canadian pharcharmy

 48. Your comment is awaiting moderation.

  Great postings, Cheers!
  https://www.dunamisproductions.com/
  prescription online
  canadian online pharmacy
  online pharmacy no prescription needed
  north west pharmacy canada

 49. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks, Good stuff.
  https://www.visitwaushara.com/
  northwest pharmacy canada
  canada pharmaceuticals online
  online pharmacies no prescription
  canadian pharmacy

 50. Your comment is awaiting moderation.

  Very good data. Thanks a lot.
  http://canadianpharmacymim.com/
  best canadian prescription prices
  canadianpharmacy
  canadian online pharmacies prescription drugs
  online pharmacies of canada

 51. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Appreciate it!
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  prescription drugs online without
  canada drugs online
  best online pharmacies no prescription
  northwest pharmacy

 52. Your comment is awaiting moderation.

  You explained it adequately!
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  prescription pricing
  trust pharmacy canada
  canadian pharmacy uk delivery
  canadian pharcharmy

 53. Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks. Very good information.
  http://talahicc.com/
  rx pharmacy
  canadian pharmacy online
  pharmacy drug store
  canadian pharmaceuticals online

 54. Your comment is awaiting moderation.

  Reliable information. Thanks a lot.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  canadian drugstore
  canada pharmaceuticals online
  drug costs
  canadian drugs

 55. Your comment is awaiting moderation.

  You actually mentioned this effectively!
  http://talahicc.com/
  safe canadian online pharmacies
  canadian pharcharmy
  safe canadian online pharmacies
  canadian pharmacy

 56. Your comment is awaiting moderation.

  You reported this very well.
  http://canadianpharmacyntx.com/
  pharmacy tech
  canada drugs online
  prescription drugs without doctor approval
  aarp approved canadian online pharmacies

 57. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks, Useful stuff.
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  pharmacy price comparison
  canada pharmacy online
  canada drugs pharmacy
  top rated canadian pharmacies online

 58. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks. I like this.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  mexican pharmacies online
  global pharmacy canada
  best online pharmacy
  global pharmacy canada

 59. Your comment is awaiting moderation.

  You actually expressed that effectively!
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  prescription drugs online without doctor
  canadian pharmacies-24h
  overseas pharmacy forum
  canada pharmaceuticals online

 60. Your comment is awaiting moderation.

  You actually expressed it effectively.
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  trusted overseas pharmacies
  mexican pharmacies shipping to usa
  canadian discount pharmacy
  london drugs canada

 61. Your comment is awaiting moderation.

  Incredible a lot of awesome information.
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  canadian family pharmacy
  canadian pharmacy online
  canada pharmacy
  canadian pharmacies that ship to us

 62. Your comment is awaiting moderation.

  With thanks! Useful stuff.
  http://canadianpharmacyntx.com/
  trust pharmacy canada
  canadian pharmacies
  canadian drugstore
  canada drugs online

 63. Your comment is awaiting moderation.

  You said this well.
  http://canadianpharmacyntx.com/
  canadian prescription drugstore
  canada pharmaceutical online ordering
  canada drug pharmacy
  canadian viagra

 64. Your comment is awaiting moderation.

  You suggested it really well.
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  online pharmacies canada
  canadian pharmaceuticals online
  prescription drugs without doctor approval
  online pharmacies canada

 65. Your comment is awaiting moderation.

  You made your point extremely nicely!!
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  best online pharmacy
  canadian pharmacy online
  canadian rx
  canadian pharmacies without an rx

 66. Your comment is awaiting moderation.

  Terrific info. Regards!
  http://canadianpharmacysilo.com/
  prescription drugs online without
  canadian pharmacy
  pharmacy online mexico
  canada pharmaceutical online ordering

 67. Your comment is awaiting moderation.

  Reliable posts. Many thanks.
  http://canadianpharmacyntx.com/
  my canadian pharmacy
  canada pharmaceutical online ordering
  trust pharmacy canada
  mexican pharmacies shipping to usa

 68. Your comment is awaiting moderation.

  You said this well.
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  cheap prescription drugs online
  canadian online pharmacy
  drugstore online
  global pharmacy canada

 69. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Many thanks.
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  discount prescription drugs online
  canadian pharmacies online
  canadian pharmacy viagra brand
  northwest pharmacy

 70. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot! I enjoy it!
  http://canadianpharmacyntx.com/
  buy prescription drugs without doctor
  global pharmacy canada
  online pharmacy reviews
  london drugs canada

 71. Your comment is awaiting moderation.

  Regards! Wonderful information.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  pharmacy cost comparison
  london drugs canada
  canada pharmacy online orders
  canadian pharmacies

 72. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you. I enjoy this!
  http://canadianpharmacyntx.com/
  canadian drug store
  northwestpharmacy
  board of pharmacy
  canadian pharcharmy

 73. Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic info. Appreciate it!
  http://canadianpharmacymim.com/
  canada online pharmacies
  canadian online pharmacies
  meds online
  canadian pharmacies online

 74. Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful information. Thank you.
  http://canadianpharmacyntx.com/
  best price prescription drugs
  aarp approved canadian online pharmacies
  buy online prescription drugs
  canadian pharmacies that ship to us

 75. Your comment is awaiting moderation.

  Very good postings. Kudos!
  http://talahicc.com/
  online canadian pharmacy
  mexican pharmacies shipping to usa
  canadian pharmacies
  canadian pharmacies that ship to us

 76. Your comment is awaiting moderation.

  Well expressed really. .
  https://nicktambone.com/
  canadian pharmacies that ship to us
  canadian drugs
  canadian discount pharmacy
  canada pharmacy online

 77. Your comment is awaiting moderation.

  Thank you! Plenty of write ups!

  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  pharmacy price compare
  canada pharmaceuticals online
  no prescription online pharmacy
  canadian pharmaceuticals online

 78. Your comment is awaiting moderation.

  Well spoken without a doubt. !
  http://canadianpharmacysilo.com/
  buy prescription drugs from canada
  canadianpharmacy
  canada meds
  canadian drugs

 79. Your comment is awaiting moderation.

  Wow a good deal of terrific facts!
  http://canadianpharmacymim.com/
  top rated online canadian pharmacies
  canadian pharmacies
  no prescription pharmacy
  canada online pharmacies

 80. Your comment is awaiting moderation.

  Kudos, Loads of material!

  https://nicktambone.com/
  prescription drugs online without doctor
  northwestpharmacy
  online pharmacy reviews
  canadian pharcharmy

 81. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, An abundance of data.

  http://canadianpharmacymim.com/
  visit poster’s website
  canada pharmaceuticals online
  canadian online pharmacy reviews
  canadian pharmacies-24h

 82. Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot. I value this!
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  safe canadian online pharmacies
  top rated canadian pharmacies online
  meds online
  canadianpharmacy

 83. Your comment is awaiting moderation.

  Nicely expressed genuinely! !
  http://canadianpharmacymim.com/
  top rated online canadian pharmacies
  canadian pharmacy online
  drug stores near me
  northwest pharmacy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir