Etiket: Kayı Han Oğlu Ertuğrul Gazi

Kayı Han Oğlu Ertuğrul Gazi

Dursun Saral tarafından yazılan “Kayı Han Oğlu Ertuğrul Gazi” kitabı “Kutlu Yayınevi” tarafından Eylül 2019 tarihinde yayınlanmıştır.


Ertuğrul Gazi hakkında iki üç sayfayı geçmeyen doğru bilgilerin bir kitap haline getirilmesinin iki yolu vardı. Birincisi, Ertuğrul Gazi’nin yaşamadığı olayları onunmuş gibi uydurma fantastik bir tarih yazmak. İkincisi ise Ertuğrul Gazi’nin yaşadığı zamanda yaşanan olayların hepsinin birden düşünüp aralarındaki bağlantıları kurup doğru bir tarihi bilgi akışı sağlamak. Ben bu kitapta ikincisini tercih ettim.

“Kayı Han Oğlu Ertuğrul Gazi” kitabında çok yönlü tarih anlayışı benimsenmiştir. Ertuğrul Gazi zamanında Anadolu’da yaşanan askeri, siyasi, ekonomik, mimari ve ilmi yönler bir potada eritilerek okura aktarılmıştır. Olayların geçtiği yerler haritalar ile verilmiştir. Bu yöntemi seçmemdeki amacım, dünya ölçeğindeki gelişmeleri de göz önüne alıp atalarımızın yaşantılarını en iyi şekilde anlayıp anlatabilmektir.

Kitabın son birkaç sayfasında yer verdiğim Osman Bey dönemini, Tarık Buğra’nın ölümsüz eseri “Osmancık” kitabından birkaç kesit de ekleyip, kendi geliştirip diğer kitaplarımda da başarıyla uyguladığım “empati” yazın türünde yazdım. Bunun nedeni ise normal düz yazı ile “empati” türünü okurun karşılaştırabilmesi ve etkinliğinin farkına varılabilmesi içindir.

“Kayı Han Oğlu Ertuğrul Gazi” kitabımızın tarihimizi doğru bir şekilde anlamaya çalışanlara yararlı olması dileğiyle…Kutlu Yayınevi “Kayı Han Oğlu Ertuğrul Gazi” kitabı yayınlanma haberi

Kayı Han Oğlu Ertuğrul Gazi

Dursun Saral tarafından yazılan “Kayı Han Oğlu Ertuğrul Gazi” kitabı “Kutlu Yayınevi” tarafından Eylül 2019 tarihinde yayınlanmıştır.


“Kayı Han Oğlu Ertuğrul Gazi” kitabının arka kapak yazısı ise şöyledir:

Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya göçünü, Kayı Boyu’nun Ötüken’den Ahlât’a, Ahlât’tan Söğüt’e uzanan hikâyesini gerçek bilgiler ışığında öz bir şekilde bu kitapla birlikte yaşayacaksınız.
Ertuğrul Gazi’nin ufku ile Kayı Boyu’nu Ahlât’tan Karacadağ’a taşımasına, siyasi dehası ile Söğüt’ü yurt tutmasına ve her türlü zorluğa karşı Devlet-i Aliyye/Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerini nasıl attığına tanık olacaksınız.
Ertuğrul Gazi’nin askeri dehasının yanında siyasi zekâsının da farkına varıp, 1230-1281 yılları arasında Anadolu’da yaşanan olayların içinde Kayı Boyu’nu var edebilmesinin sırlarına erişeceksiniz.
Bu kitapta Kayı Han Oğulları’nın tarihi yanında Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Çobanoğulları, Sahib Ata Oğulları’nın kuruluşlarına, Selçuklu Sultanlarının taht çekişmelerine, Moğol-Türkmen mücadelelerine şahitlik edeceksiniz
Alâeddin Keykubâd, Saadettin Köpek, Celâleddin Karatay, Pervâne Muîneddin Süleyman, Sâhib Fahreddin Ali’nin Selçuklu Devleti’ni ayakta tutmak için çabalarına, Hülâgu Han, Abaga Han, Baycu Noyan önderliğinde Moğolların Anadolu’daki zulümlerine, Hatîr oğlu Şerefeddin ve Karaman oğlu Mehmed Bey’in Moğollara karşı mücadelelerine, Türkçe’nin tek dil ilan edilmesine, Sultan Baybars’ın Anadolu seferine ortak olurken Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Hacı Bektâş-ı Velî, Ahi Evran, Fatma Bacı ve Şeyh Edebâli’nin nasıl manevi acıdan Anadolu’yu Türkleştirdiğine vakıf olacaksınız.
Kısacası, 1230-1281 yılları Anadolu’sunu Ertuğrul Gazi’nin gözünden görüp, onunla birlikte bir cihan imparatorluğunun temellerini atacaksınız.


Dursun Saral “Kayı Han Oğlu Ertuğrul Gazi” kitabının sayfa linki

Dursun Saral “Kayı Han Oğlu Ertuğrul Gazi” kitabının PDF indirme linki