A Systematic Investigation of The Effects of Various Bulbous Bows on Resistance of Fishing Boats

Karadeniz Tipi Balıkçı Teknesinin İmalat ve Süreçlerinin Benzetim Tekniği ile Modellenmesi

Investigation of the Influence of Bulbous Bow Forms on Resistance of an ITU Fishing Vessel Family Hull

Yapay Sinir Ağları ile Türkiye’nin CO2 Emisyon Tahmini