“Bir Liderin Düşünce Sistemi” Kitabı Tanıtım Yazısı

Dursun Saral tarafından kaleme alınan “Bir Liderin Düşünce Sistemi” kitabının tanıtım yazısı yayınlanmıştır:


Bir Liderin Düşünce Sistemi kitabı 11 bölümden oluşmuştur. Kısaca bölümlerin konularından bahsedersek şöyledirler:

Bölüm 1: Hıristiyanlığın Protestanlık mezhebinin ortaya çıkış şekli ve nedenleri ile Katolik mezhebinden farklı düşünce ve fikirlerinin ayrışma noktaları incelenerek anlatılmaktadır.

Bölüm 2: Birinci kısmında dünya üzerinde yaşamış, yaşayan ve yaşayacak olan liderler sınıflandırılarak hangi karakterlere sahip liderin hangi sınıflarda yer alacağı örneklerle açıklanmaktadır. “Liderlik Sınıflandırması” biliminin oturacağı temellerin işlendiği bir kısımdır. İkinci kısımda ise bir devleti dünyanın en güçlü ülkesi yapabilecek bir liderin nasıl, ne şekilde ve hangi kurallar doğrultusunda seçilmesi gerektiği, seçilen liderin durumlar karşısında göstereceği tepkiler örneklenerek açıklanmaktadır.

Bölüm 3: Bu bölüm, hayatımızda sürekli gördüğümüz ama hiç önemsemediğimiz insanlık durumlarının neden yaşandığının örneklerle ve hesaplamalarla açıklandığı bölümdür.

Bölüm 4: Bu bölümde evrimin gerçekleşip-gerçekleşmeyeceğinin irdelendiği, yaratılış ve üreyiş tezleri incelenmektedir. Bu tezleri insanların neden savunduğu örneklerle açıklanmaktadır.

Bölüm 5: Bu bölümde insanlık tarihi ile gelişen şehirlerin insanların yaşamını ne şekilde etkilediği ve nasıl yönlendirdiğini analizi yapılmakta ve medenî olmak mı şehirleri geliştirir yoksa şehri düzenli olan mı medenî olur sorunu örneklerle açıklanmaktadır. Kentsel dönüşümün nasıl, ne şekilde ve hangi kurallar gözetilerek yapılması gerektiği üzerinde durulmaktadır.

Bölüm 6: Yazın hayatına kazandırmayı plânladığım “Empati” yazım türünün yazdığım ilk iki örneği bu bölümde yer almaktadır.

Bölüm 7: 2011 seçimlerinde liderlerin hal, hareket, davranış ve halka hükmetmek için kullandıkları düşüncelerin ve projelerin nasıl ve ne şekilde belirlendiği, söylemler ile nelerin elde edilmeye çalışıldığının anlatıldığı bölümdür. Gelecek seçimler için hangi tutumların sergileneceğinin çıkarımları yapılmaktadır.

Bölüm 8: Tarihsel binalarda yapılan restorasyonlarda yapılan yanlış ve eksiz uygulamaların neler olduğunun, bunların binalara nasıl zarar vereceğinin açıklandığı ve bu zararların giderilmesi için hangi önlemlerin alınması gerektiğinin anlatıldığı bölümdür.

Bölüm 9: ÖSYM’nin yaptığı sınavların neden gerektiğinin anlatıldığı, medyanın ve öğrencilerin bu sınavları hangi düşünce ile baktığının örneklerle açıklandığı bölümdür.

Bölüm 10: Birinci kısmında ülke üzerine oynanan oyunların neler olduğunun ve bu oyunları kimlerin yönettiğinin ve de yöneticilerin bu oyunlar karşısında aldıkları tavırların örneklerle anlatıldığı, bu oyunlara karşılık hangi tedbirlerin alınması gerekliğinin anlatıldığı kısımdır. İkinci kısımda var olan eğitim sisteminin aksak yönlerinin nasıl giderileceği, benim kurduğum eğitim sisteminin (4+4+4 sistemine daha açıklanmadan verilmiş cevaptır) detaylarını anlatarak açıklanmaktadır. Üçüncü kısımda ise Geçliği eğitirken yaşanılan sorunların işlendiği ve bu sorunların ne şekilde giderileceği anlatılmaktadır. Belli çevrelerin gençlik üzerinde oynadığı oyunların açıklandığı ve bu oyunların hangi kâr amacı ile oynandığının tespitlerinin yapıldığı kısımdır.

Bölüm 11: Üzerinde on yıldır çalıştığım “Türk Devlet Kuramı”nın dayandığı temel ilkelerin anlatıldığı bölümdür. Türk Devlet Kuramı ilkelerinin niçin uygulanması gerektiğini örneklerle açıklanmaktadır. Türk Devlet Kuramı sistemi uygulandığı zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin ne durumda olacağının tespitleri yapılmaktadır.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.