Ay: Haziran 2018

Oruç Barbaros Sultan

Dursun Saral tarafından yazılan “Oruç Barbaros Sultan” kitabı “Ötüken Neşriyat” tarafından Oruç Reis’in Barbaros namını kazanmasının 500. yıl dönümü olan Nisan 2014 tarihinde yayınlanmıştır.


“Oruç Barbaros Sultan” kitabının arka kapak yazısı ise şöyledir:

Denizciliğe heves ettiler, tayfa oldular. Azmettiler, çalıştılar, teknenin sahibi oldular. Oruçla Hızır’la birleşip, deryalara açılıp, yeni yerler ve insanlar tanımak istediler. Reislik hevesine kapılıp reisliklerinden oldular. Köyleri, evleri, kaleleri yağmalandı, sevdikleri şehit edildi, sabrettiler. Yine denize açılıp kendi işlerinde olmayı dilediler ama hapsedildiler. Rablerine yalvarıp kendi kurtuluşları ve cümle İslâm’ın ferahı için yakardılar, kurtuluşa nail oldular. Zaman geldi, sultanlara bey oldular, kâfirlere karşı Müslümanların yardımına koştular. Yaralandılar, uzuvlarını kaybettiler ancak asla yılmadılar, İslâm için cihattan geri durmadılar. Gün geldi ihanete uğradılar ama her durumda tevekkül ettiler. Çalıştılar, cihat ettiler, ihsanda bulundular ve kendi mülklerini edinip, üzerinde sultan oldular. Zevkusefaya düşüp Allah yolunda cenk etmekten yüz çevirmediler. Türk adını Mağrip diyarından tüm cihana duyurdular. Belki peşlerinde kabir bırakamadılar ama övünülecek şanlı bir tarihi miras bıraktılar.

Bu kitap, Oruç ve Hızır Reislerin 1478–1518 yılları arasındaki yaşantılarının, tecrübelere ve belgelere dayanılarak “Tarihi Empati/Roman” türünde anlatılıp yazılmasıdır.


Ötüken Neşriyat “Oruç Barbaros Sultan” kitabı internet sayfası linki

Ötüken Neşriyat “Oruç Barbaros Sultan” kitabı içerik sayfası linki

Empatiler 1

Dursun Saral tarafından yazılan “Empatiler 1” kitabı Cinius Yayınları tarafından Ocak 2013 tarihinde yayınlanmıştır.

“Empatiler 1” kitabının arka kapak yazısı ise şöyledir:

     Bu kitap beş empatiden oluşmaktadır. Empati–1 ve Empati–2, baba ile oğul arasında geçen ve oğlun ayakları üzerinde durabilme ve hayata devam edebilme olgusunun iki örneğinin işlendiği empatilerdir. Empati–3, liseli bir gencin lise içinde popüler olma yarışında karşılaştığı durumları, bu durumlar içinde ne düşünüp ne yaptığının ve sonucunda neler elde ettiğinin anlatıldığı empatidir. Empati–4, DS’nin lise döneminde popüler olma yarışında yaşamış olduğu olayların anlatıldığı, kurgu içerikli bir empatidir. Empati–5, DS’nin üniversite sınavlarına hazırlanış serüveninin, sınavlarda yaşadıklarının, hangi taktikleri kullandığının, meslek seçimini nasıl yaptığının ve YTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Bölümü’nü nasıl kazandığının anlatıldığı psikolojik empatidir.

     Bu kitap “Empati” yazı türünün ilk eseri olması nedeniyle Türk ve Dünya edebiyatında önemli bir yere sahiptir.

     Yeni yazın türü “Empati”: Gerçekte olan ve olabilmesi muhtemel olayların zaman, mekân ve durum içinde kişilerin dışsal ve içsel duygularının ortaya konulduğu, yaşanılan olayların karakterlerin duyguları ve düşünceleri ile yansıtıldığı, sadece konuşmalardan ve içsel düşüncelerden oluşan bir yazı türüdür.

Cinius Yayınları “Empatiler 1” kitabı internet sayfası linki

“Bir Liderin Düşünce Sistemi” Kitabı Tanıtım Yazısı

Dursun Saral tarafından kaleme alınan “Bir Liderin Düşünce Sistemi” kitabının tanıtım yazısı yayınlanmıştır:


Bir Liderin Düşünce Sistemi kitabı 11 bölümden oluşmuştur. Kısaca bölümlerin konularından bahsedersek şöyledirler:

Bölüm 1: Hıristiyanlığın Protestanlık mezhebinin ortaya çıkış şekli ve nedenleri ile Katolik mezhebinden farklı düşünce ve fikirlerinin ayrışma noktaları incelenerek anlatılmaktadır.

Bölüm 2: Birinci kısmında dünya üzerinde yaşamış, yaşayan ve yaşayacak olan liderler sınıflandırılarak hangi karakterlere sahip liderin hangi sınıflarda yer alacağı örneklerle açıklanmaktadır. “Liderlik Sınıflandırması” biliminin oturacağı temellerin işlendiği bir kısımdır. İkinci kısımda ise bir devleti dünyanın en güçlü ülkesi yapabilecek bir liderin nasıl, ne şekilde ve hangi kurallar doğrultusunda seçilmesi gerektiği, seçilen liderin durumlar karşısında göstereceği tepkiler örneklenerek açıklanmaktadır.

Bölüm 3: Bu bölüm, hayatımızda sürekli gördüğümüz ama hiç önemsemediğimiz insanlık durumlarının neden yaşandığının örneklerle ve hesaplamalarla açıklandığı bölümdür.

Bölüm 4: Bu bölümde evrimin gerçekleşip-gerçekleşmeyeceğinin irdelendiği, yaratılış ve üreyiş tezleri incelenmektedir. Bu tezleri insanların neden savunduğu örneklerle açıklanmaktadır.

Bölüm 5: Bu bölümde insanlık tarihi ile gelişen şehirlerin insanların yaşamını ne şekilde etkilediği ve nasıl yönlendirdiğini analizi yapılmakta ve medenî olmak mı şehirleri geliştirir yoksa şehri düzenli olan mı medenî olur sorunu örneklerle açıklanmaktadır. Kentsel dönüşümün nasıl, ne şekilde ve hangi kurallar gözetilerek yapılması gerektiği üzerinde durulmaktadır.

Bölüm 6: Yazın hayatına kazandırmayı plânladığım “Empati” yazım türünün yazdığım ilk iki örneği bu bölümde yer almaktadır.

Bölüm 7: 2011 seçimlerinde liderlerin hal, hareket, davranış ve halka hükmetmek için kullandıkları düşüncelerin ve projelerin nasıl ve ne şekilde belirlendiği, söylemler ile nelerin elde edilmeye çalışıldığının anlatıldığı bölümdür. Gelecek seçimler için hangi tutumların sergileneceğinin çıkarımları yapılmaktadır.

Bölüm 8: Tarihsel binalarda yapılan restorasyonlarda yapılan yanlış ve eksiz uygulamaların neler olduğunun, bunların binalara nasıl zarar vereceğinin açıklandığı ve bu zararların giderilmesi için hangi önlemlerin alınması gerektiğinin anlatıldığı bölümdür.

Bölüm 9: ÖSYM’nin yaptığı sınavların neden gerektiğinin anlatıldığı, medyanın ve öğrencilerin bu sınavları hangi düşünce ile baktığının örneklerle açıklandığı bölümdür.

Bölüm 10: Birinci kısmında ülke üzerine oynanan oyunların neler olduğunun ve bu oyunları kimlerin yönettiğinin ve de yöneticilerin bu oyunlar karşısında aldıkları tavırların örneklerle anlatıldığı, bu oyunlara karşılık hangi tedbirlerin alınması gerekliğinin anlatıldığı kısımdır. İkinci kısımda var olan eğitim sisteminin aksak yönlerinin nasıl giderileceği, benim kurduğum eğitim sisteminin (4+4+4 sistemine daha açıklanmadan verilmiş cevaptır) detaylarını anlatarak açıklanmaktadır. Üçüncü kısımda ise Geçliği eğitirken yaşanılan sorunların işlendiği ve bu sorunların ne şekilde giderileceği anlatılmaktadır. Belli çevrelerin gençlik üzerinde oynadığı oyunların açıklandığı ve bu oyunların hangi kâr amacı ile oynandığının tespitlerinin yapıldığı kısımdır.

Bölüm 11: Üzerinde on yıldır çalıştığım “Türk Devlet Kuramı”nın dayandığı temel ilkelerin anlatıldığı bölümdür. Türk Devlet Kuramı ilkelerinin niçin uygulanması gerektiğini örneklerle açıklanmaktadır. Türk Devlet Kuramı sistemi uygulandığı zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin ne durumda olacağının tespitleri yapılmaktadır.


 

Bir Liderin Düşünce Sistemi

Dursun Saral tarafından yazılan “Bir Liderin Düşünce Sistemi” kitabı Cinius Yayınları tarafından Nisan 2012 tarihinde yayınlanmıştır.

“Bir Liderin Düşünce Sistemi” kitabının arka kapak yazısı ise şöyledir:

     Bu kitapta siyasi liderlerin verdiği kararların hayatımızı nasıl etkilediği, yaşamsal olaylar incelerek açıklanmaktadır. Siyasi liderlerin verdikleri kararları nasıl ve ne şekilde aldıkları, hangi düşünce sistemlerini kullandıkları, yaptıkları konuşmalar ve icraatlar analiz edilerek açıklanmaktadır. Etkili bir liderin nasıl seçilebileceği konusunda tespitler yapılmaktadır. Bunun yanında dikkat edip üzerinde durmadığımız günlük olayların yaşanma sebepleri açıklanmaktadır. Yazar var olan devlet işletim sisteminin aksak olan yönlerine değinmekte ve yeni çözüm önerileri sunmaktadır. Dünyaya hâkim bir millet olabilecek devlet işletim sisteminin nasıl olabileceğini açıklamaya çalışmaktadır.
Yazarın ilk kitabı olması nedeni ile yeni yazarlara yol gösterir nitelikte olan kitap, etkin içerik ve kullanılan farklı düşünce sistemleriyle alanında profesyonel kişilere yeni ufuklar açabilecek güçtedir.
“Milletin başındaki liderin düşünce sistemi nasılsa, devlet içinde işleyen sistem odur ve devletin ilerlemesi ve gelişmesi ona göredir.”
“Liderlerin tutumları, söyleyişleri ve birbirlerine üstün gelmek için yıpratıcı işlere girişmeleri, birbirlerini değil toplumu yıpratır. Yükseltecek yerde düşüşe geçirir, zaman gelir yok olmasına sebep olur.”

Cinius Yayınları “Bir Liderin Düşünce Sistemi” kitabı internet sayfası linki