ÖNSÖZ

İlk önce bu kitabı okuyan ve üzerinde düşünen herkese teşekkür ederim.

Bu kitabın oluşumu kısaca şöyledir: Günlük olaylar hakkında yaptığım izlenimleri kâğıda dökmemle biriken yazıları bir düzene koymak istemem sonucu bu kitap oluşmuştur. Görüleceği üzere kitap farklı bölümlerden oluşmuş olup her bölümde farklı konular ele alınmış, farklı düşünceler üretilmiştir.

Her şeyi gözlemleyip, üzerine yorum yapıp yeni fikirler üretmemle yazdığım yazılar birikmiştir. Yazdığım yazılar bu kitaba sığmamış ve yeni kitaplarımın oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu kitap yazarlığımın ilk kitabı olarak, yeni yazacağım kitaplarıma kaynaklık edecektir.

Bu kitabı okuyarak gelecekte yazacağım kitaplar hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bu kitap üzerinden yazmayı plânladığım kitaplar, bölümlere göre şöyledir:

Birinci bölümde okuduğum kitapların bende uyandırdığı fikirlerle yaşamımda gördüğüm olayların karşılaştırmasını yapıp, olabilirliklerini düşündüğüm bölümdür. Okuduğum kitaplarla bir ilgisi olmayıp kendi yazdığım düşüncelerdir. Okuduğum kitap o yazıyı yazmama neden olmuştur sadece. Bu bölümde yazacağım yazıları ayrı bir kitap olarak bastırmayı plânlamaktayım.

İkinci bölüm ise ülke siyasetinde olan olaylar neticesinde ortaya çıkan durumları tarihsel durumlarla karşılaştırıp bir düşünce ve bir bilim disiplini oluşturmaya çalıştığım bölümdür. Bu bölüm içinde yazdığım ve yazacak olduğum yazıları ileride bir kitap halinde yayınlamayı plânlıyorum.

Üçüncü bölüm günlük yaşantımda içinde bulunup gözlemlediğim olayları neden-sonuç ilişkisi içinde ülkenin içinde bulunduğu şartları da değerlendirip yazıya aktardığım bölümdür. Bu bölüm dâhilinde oluşturduğum yazıları ileride kitaplaştırmayı düşünmekteyim.

Dördüncü bölüm televizyonda izlediğim tartışma, belgesel ve bilinçlendirme programlarından edindiğim bilgileri kendi düşünce sistemime göre değerlendirip fikirlerimi yazıya aktardığım bölümdür. Kitap olabilecek hale geldiğinde bu yazılarımı da yayınlamayı düşünmekteyim.

Beşinci bölümde ise üzerinde uzun süreden beri (on yıl kadar var) düşünüp fikirler oluşturduğum “Türk Devlet Kuramı” adı altında yayınlayacağım çalışmamın başlangıç bölümünün bir kısmı yer almaktadır. Tahmini olarak 5000 sayfadan oluşmasını plânladığım ve şimdilerde üzerinde çalıştığım bu eserin ortaya çıkmasının nedeni ise şudur: İnsanların çoğu şu anda yaşadığı hayattan memnun değildir. İnsanların yaşadıkları anın tadına ve zevkine, ahlâka uygun olarak varabilmelerini sağlamak için ne yapmak lâzım? Geçmişte oluşturulan devlet kuramları bugüne cevap veremediği ve yarına cevap veremeyeceği için yazmaya koyulduğum bir çalışmadır. Bu bölüm bu serinin teorik kısmını oluşturmaktadır. Sadece burada anlaşılması gereken, düşünce biçiminin nasıl olduğudur. Daha sonra bu çalışmanın ayrıntılı bir şekilde gündemde yerini bulacağı inancındayım. Bu bölümdeki yazıların bazıları da bugün yapılan işlere eleştiri niteliğindedir.

Altıncı bölüm ise kendimce oluşturduğum, yeni bir yazım türü olan “Empati” kısmıdır. “Empati” yazım türünden biraz bahsetmek gerekirse gerçekte olan ve olabilmesi muhtemel olayların zaman, mekân içinde kişilerin dışsal ve içsel duygularının ortaya konduğu, yaşanılan olayların karakterlerin duyguları ve düşünceleri ile yansıtıldığı, sadece konuşmalardan ve içsel düşüncelerden oluşan bir yazım türüdür. Yazımını tamamladığım ve bu kitaptan sonra yayınlamayı plânladığım “Empatiler–1” adlı kitabım şu empatilerden oluşmaktadır. Birinci bölümde liseli bir gencin lise içindeki popüler olma yarışından bahseder. İkinci bölüm, lisedeki benin nelerle karşılaştığının öyküselleşmiş empatisidir. Üçüncü bölüm ise üniversite sınavına hazırlanırken geçirdiğim ve hangi üniversiteyi nasıl kazandığımı anlattığım bir empatidir. Yazımını hemen hemen bitirdiğim “Empatiler–2” kitabımın konuları ile şöyledir. Yaşantımda yaptığım işleri yaparken o işleri yapanların yaşantılarındaki hareketlerin dışsal ve içsel duygularının anlatıldığı konulardır. Birinci bölüm çaycılık, ikinci bölüm balıkçılık ile ilgilidir. Üçüncü bölüm ise soyağacımı çıkartma serüvenimde yaşadığım olayların ve ne şekilde bilgilere ulaşıp soyağacımı çıkarttığımın anlatısıdır. “Empatiler–3” ise üniversite ve iş hayatımın anlatılacağı kitabımdır. Bu kitaptaki bölümde anlamanız gereken empatileri hangi mantık çerçevesinde oluşturduğumdur.

Yedinci bölüm liderlerin seçimlerde sergiledikleri hal, hareket ve sarf ettikleri sözlerin neden-sonuç ilişkisi içinde incelediğim, oluşan ve oluşacak olan durumların analizlerini yaptığım bölümdür. Bu kısmı internet üzerinden yürütmeyi plânlamaktayım. Ancak yeterli dolgunluğa ulaşırsa yazılar kitaplaşabilirler.

Sekizinci bölüm yaptığım yapısal incelemelerin sonuçları ve bu sonuçlara nasıl ulaşıldığının açıklamasını yaptığım bölümdür. Bu bölümün amacı ise yapılan yanlışların görülüp doğrusunun yapılmasının önünü açmaktır. Bu kısmın yazılarını da internet üzerinden yürütmeyi plânlamaktayım.

Dokuzuncu bölümde takip ettiğim yazarların dile getirip de değindikleri konunun değinmedikleri taraflarını yazdığım bölümdür. Bu kısmın yazılarını da internet üzerinden yürütmeyi plânlamaktayım.

Onuncu bölümde ise izlediğim haberler karşısında aklıma gelen düşünceleri aktardığım bölümdür. Bu bölümde oluşturacağım yazıları temel alan roman yapıtlarımı oluşturacağım. Bu serinin kitapları ise şöyledir. Büyük Oyun. İş Başında. Dünya Lideri. “Büyük Oyun” adlı romanın yazımına başlamış olup kısa sürede bitirmeyi plânlamaktayım.

On birinci bölümde ise oluşturacağım “Türk Devlet Kuramı” kitabımdaki teorik tezlerin hayata nasıl geçirileceğinin yer aldığı plân ve projeler topluluğudur. Bu bölüm, kitabımın ikinci bölümünü olan “20 yılda 2000 Yıllık Gelecek Plân ve Projeler Topluluğu” adı altında oluşturduğum yazıların son bölümünün başlangıcıdır. Bu bölümde, hazırladığım projelerin dayandığı nedenler yer almaktadır.

Bu kitabı yazmamın bir amacı da benim gibi kitap yazmayı düşünen yazar adaylarına nerden başlayacakları konusunda bir fikir vermektir.

Son olarak bu kitabı yazmamda ve yayımlamamda yardımcı olanlara ve de okuyanlara teşekkür ederim.

Not: Bahsettiğim kitapları yazıp yayınlayabilmem için, kitabımı okuyup beğendiğinizde arkadaşınıza da kitabımı okumasını söylemenizi siz değerli okuyucularımdan rica ederim. Çünkü hayatınızı değiştirip düzenli hale getirecek fikirlere, bir ihtimal böyle kavuşabilirsiniz.

Dursun SARAL

21.02.2012 

 

© Dursun SARAL, 2012 * Tüm hakları saklıdır.