İÇİNDEKİLER

                                             ÖNSÖZ........................................................................................................................  5

                                             EMPATİ - 1 ………………………………………………...................…................ 13

                                             EMPATİ - 2 ………………………………………................……………..............  16

                                             EMPATİ - 3 ………………………………………………….............….................. 20

                                             EMPATİ - 4 …………………………………………………………....................... 47

                                             EMPATİ - 5 ……………………………………………………............................. 100

                                                

 

© Dursun SARAL, 2013 * Tüm hakları saklıdır.